Spolek Šalamoun: GIBS odmítá vyšetřovat zločin policisty

22.10.2018 20:42 | Zprávy

Od 1. září 2018 má Generální inspekce bezpečnostních sborů nového ředitele. Stal se jím Radim Dragoun, bývalý policista a státní zástupce. Jde jen o kosmetickou úpravu navenek, protože na praktikách GIBS se vůbec nic nezměnilo.

Spolek Šalamoun: GIBS odmítá vyšetřovat zločin policisty
Foto: hns
Popisek: Ilustrační koláž

I nadále GIBS zahlazuje a odmítá vyšetřovat protiprávní a trestnou činnost policistů, zatímco tam kde je na tom něčí zájem, jiné policisty trestně stíhá „na objednávku“. Dokazuje to i čerstvý případ policisty kpt. PhDr. Aloise Kubieny, který zfalšoval přepisy odposlechů telefonátů Petra Kramného. Falšování důkazů policistou zřejmě považuje GIBS za standardní metodu v trestním řízení, protože odmítá zahájit vyšetřování a podané trestní oznámení spolku Šalamoun GIBS „vrátil bez dalšího opatření“.

Dne 25. září 2018 podal spolek Šalamoun Generální inspekci bezpečnostních sborů oznámení o podezření ze spáchání trestného činu policistou kpt. PhDr. Aloisem Kubienou z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Tento policista v případu Petra Kramného přepisoval zvukové záznamy z odposlechů telefonické komunikace Petra Kramného, a to takovým způsobem, že Petru Kramnému vložil do úst slova a věty, které ve skutečnosti vůbec neřekl. Těmito jeho údajnými výroky, které nikdy neřekl, přitom argumentovaly soudy ve svých odsuzujících rozhodnutích a považovaly je za nepřímé důkazy o jeho vině.

Celý text oznámení spolku Šalamoun je ZDE.

Namísto toho, aby GIBS trestní oznámení řádně prověřil a poté rozhodl o dalším postupu vůči podezřelému policistovi, bylo spolku Šalamoun obratem doručeno (zcela bezobsažné) vyrozumění GIBS č.j. GI–3605–3/ČJ–2018–840502–P ze dne 3. října 2018, vypracované nprap. Hanou Zemanovou a podepsané vedoucím odboru kontroly GIBS plk. Ing. Radkem Šutou, nazvané jako „Vyrozumění, vrácení podání“.

Z vyrozumění plného obecných, bezobsažných frází vyplývá, že GIBS obsah oznámení vůbec neprověřil a odmítl tak učinit pod záminkou, že (údajně) GIBS není příslušný přezkoumávat „procesní postup“ jiného orgánu ani hodnotit zákonnost zajištění důkazů, které přísluší pouze soudu, který zná právo a který kdyby zjistil podezření ze spáchání trestného činu, jistě by přijal odpovídající opatření, přičemž GIBS nepřísluší revidovat ani jakkoliv komentovat soudní rozhodnutí, která byla ve věci Petra Kramného vydána. Z toho důvodu GIBS spolku Šalamoun sdělil, že „vrací“ podané oznámení zpět bez dalšího opatření.

Celý text vyrozumění GIBS o „vrácení“ trestního oznámení je ZDE.

Tento postup GIBS, kterým jako orgán činný v trestním řízení odmítl prověřit důvodné podezření ze spáchání trestného činu příslušníkem Policie ČR kpt. PhDr. Aloisem Kubienou a podané oznámení „vrátil“ spolku Šalamoun „bez dalšího opatření“, představuje absurditu podobnou románu Hlava XXII anebo Kafkova Zámku.

Spolek Šalamoun se totiž nedomáhal žádné „revize soudních rozhodnutí“ ani komentáře GIBS k nim, ale prošetření podvodné manipulace s důkazy, které byly policistou pozměněny (a zfalšovány) v míře, která zakládá podezření ze spáchání trestného činu úřední osoby, neboť tyto zfalšované důkazy byly součástí nepřímých důkazů, na základě kterých byl Petr Kramný nakonec uznán vinným a odsouzen.

Pozměňování (falšování) důkazů policejním orgánem přitom není a ani nemůže být upraveno trestním řádem, neboť jde o postup contra legem, který příslušný procesní předpis nepřipouští, a proto jej logicky ani neupravuje, neboť jde o exces z trestního řádu (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 597/99 ze dne 22.6.2000). Z toho důvodu tu nejde o žádný „procesní postup“ (který by mohl nebo měl přezkoumávat státní zástupce), ale jde o exces, zakládají deliktní odpovědnost jeho pachatele (policisty). Skutečnost, že došlo k pozměnění (falšování) důkazů přitom vyšla najevo až po pravomocném skončení trestního řízení, tudíž se otázkou zachování integrity důkazu (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 368/15 ze dne 15.2.2016) soudy při projednávání trestní věci Petra Kramného nezabývaly a ani zabývat nemohly.

V neposlední řadě podle § 278 odst. 4 tr. řádu jedním z důvodů pro povolení obnovy pravomocně skončeného řízení je, bude-li pravomocným rozsudkem zjištěno, že policejní orgán, státní zástupce nebo soudce v původním řízení porušil svoje povinnosti jednáním zakládajícím trestný čin. Proto pokud by orgány činné v trestním řízení neměly pravomoc prověřovat a vyšetřovat podezření ze spáchání trestného činu policejním orgánem, státním zástupcem nebo soudcem (kterého se dopustili v jiném řízení), byl by tento zákonem připuštěný důvod povolení obnovy řízení jen ryze iluzorním a předmětné ustanovení by bylo obsoletním.

Trestní řád ostatně jednoznačně a srozumitelně stanoví postup orgánů činných v trestním řízení, včetně případů, že se oznámení o podezření z trestného činu po prověření ukáže jako nedůvodné. Především orgány činné v trestním řízení postupují vždy z úřední povinnosti. Jedná se o zásadu oficiality a legality trestního řízení, které patří mezi základní zásady, na kterých spočívá trestní řízení. Přitom pojem „vrácení podání“ (oznamovateli) trestní řád vůbec nezná a neupravuje. Podle § 159a trestního řádu totiž, nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak. Takové usnesení se doručuje poškozenému, který má právo proti usnesení o odložení věci podat stížnost, a státnímu zástupci (který je oprávněn takové usnesení zrušit). Oznamovatel, pokud o to požádal, se o odložení věci vyrozumí.

GIBS však tímto zákonným způsobem, předepsaným trestním řádem, vůbec nepostupoval a pokusil se trestní oznámení doslova „zamést pod koberec“, ačkoliv jeho obsahem je závažné podezření ze záměrného falšování důkazů policistou v mediálně sledovaném případu. Skutečnosti uvedené v oznámení GIBS vůbec neprověřil a namísto vydání usnesení o odložení věci, které by byl GIBS povinen zaslat státnímu zástupci (který má pravomoc takové usnesení zrušit) a poškozenému Petru Kramnému (který má právo takové usnesení napadnout stížností), toliko „vrátil podání zpět“ oznamovateli „bez dalšího opatření“, ačkoliv takový postup – „vrácení podání“ (oznamovateli) trestní řád vůbec nezná a neupravuje.

GIBS tímto způsobem zcela zjevně (a to záměrně) kryje trestnou činnost policisty kpt. PhDr. Aloise Kubieny, spočívající v pozměňování a falšování důkazů (které byly jako „pravé“ podstrčeny státnímu zástupci a soudu, a vedly k trestnímu odsouzení), a postupuje tak, aby deliktní (trestní) odpovědnost policisty za zneužití úřední pravomoci byla rozmělněna.

Spolek Šalamoun proto podal dne 15. října 2018 podnět k výkonu dozoru Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě s návrhem, aby státní zástupce uložil GIBS provést bezodkladně úkony potřebné k prověření podaného trestního oznámení. Současně ale spolek Šalamoun vyjádřil pochybnosti o objektivitě a nestrannosti tohoto krajského státního zastupitelství. To proto, že státní zástupce ostravského krajského státního zastupitelství JUDr. Vít Legerský v trestní věci Petra Kramného s důkazy (přepisy odposlechů), pozměněnými a zfalšovanými kpt. PhDr. Aloisem Kubienou pracoval a spolu s obžalobou je předložil soudu jako pravé.

Celý text podnětu zaslaného na krajské státní zastupitelství je ZDE.

Bude zajímavé sledovat, zda se státní zastupitelství postaví k odhalení zločinu policisty čelem a nařídí zahájit vyšetřování, nebo jestli bude kličkovat podobně jako GIBS.

O dalším vývoji tohoto skandálního případu budeme na našich stránkách průběžně informovat.

John Bok, předseda spolku
JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D., místopředseda spolku
Václav Peričevič, místopředseda spolku

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

Uznáváte, že nedostatečně řešíte problémy, které trápí většinu z nás?

Pane Dufku, teď jsem si přečetl tento váš komentář nebo jak to nazvat - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dufek-KDU-CSL-Volici-maji-tendenci-se-vymezovat-proti-vladnouci-garniture-756812. Uvádíte v něm, že úspěšná strana bude ta, která dokáže vyřešit reálné problémy lidí - na...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mira Třebická: Filip Turek ukradl v mateřské školce své spolužačce lízátko!

17:36 Mira Třebická: Filip Turek ukradl v mateřské školce své spolužačce lízátko!

Je to vůbec možné? Vidíte, nakonec se z něj vyklubal zloděj! Od našich novinářů totiž čekám každým d…