Svetozár Plesník: Výhodné investice v Kazachstánu pro zahraniční investory

6. 3. 2019 9:56

Kazachstán, jako největší země Střední Asie, zvyšuje svůj investiční potenciál. V ratingu "DoingBusiness" podle kritérii "investiční přitažlivosti" je v pořadí 36 (s 10ti ukazateli) ze 190ti zemí. V současnosti poskytuje Kazachstán nejvýhodnější režim pro investory mezi všemi státy v regionu a SNS.

Svetozár Plesník: Výhodné investice v Kazachstánu pro zahraniční investory
Foto: Archiv SP
Popisek: Svetozár Plesník
reklama

Od získání své nezávislosti vedení Kazachstánu vyvíjelo velké úsilí, aby se tento nezávislý stát stal atraktivní pro zahraniční společnosti a nadnárodní investory. Země disponuje velkými zdroji nerostných surovin: ropa, zemní plyn, zásoby uranu, asi 1225 druhů nerostných surovin.  Vlastní bohatá ložiska rud různých kovů, prvků vzácných zemin, hořlavých a nekovových minerálů. Kazachstán má největší světové zásoby zinku, wolframu a barytu. Stát vlastní ve světovém měřítku druhé největší světové zásoby stříbra, olova, uranu a chromu. Dále má obrovské  zásoby mědi, fluoritu,  molybdenu a zlata. Těžba tohoto velkého množství nerostného bohatství a především jeho zpracování vyžaduje velké množství finančních prostředků, jejichž zdrojem může být zahraniční kapitál.

V uplynulém desetiletí bylo v Kazachstánu investováno - jako přímé investice 264 miliard US dolarů do těžby a zpracovávání nerostných surovin.  V posledním období začal Kazachstán nabízet svým partnerům rozšíření investičních oblastí prostřednictvím průmyslových a výrobních projektů.

Velký důraz byl kladen na rozvoj agroindustriálního komplexu. Zároveň je Kazachstán připraven poskytnout velké preference implementátorům ekonomických projektů výměnou za investice: od dotací (investice a sazebníku) až po daňové preference.

Pokud bude investor připravený zabývat se nejen těžbou nerostných surovin, ale také jejich zpracováním, stát mu může poskytnout co nejvýhodnější podmínky.

Takovéto velice „loajální investiční klima“ by nebylo tak atraktivní, kdyby Kazachstán nezaručoval investorům plnou a bezpodmínečnou ochranu jejich práv a zájmů. Politickou stabilitou země a nedotknutelností dodržování smluvních podmínek se Kazachstán stává velice atraktivní pro zahraniční partnery.

Kazachstán vždy uplatňoval hru "podle pravidel". Firmy, které působí v Kazachstánu již řadu let jsou o tom přesvědčeny: stabilita a dynamika rozvoje země (v ekonomické a politické sféře) je předvídatelná, a proto nenesou žádná rizika.

Doufám, že tento faktor spolu s preferenčními možnostmi povzbudí další investory k tomu, aby podnikali v oblastech, které vláda Kazachstánu nazývá prioritou pro rozvoj vlastních ekonomik.

To je důvod, proč v posledních letech došlo k nárůstu zájmů a investování ze strany zahraničních investorů. V polovině roku 2018 došlo k nárůstu přímých zahraničních investic o 15,4 %, což činilo 12,3 miliardy US dolarů, z nichž polovina byla investována do zpracovatelské sféry.

S cílem synchronizovat zájmy investorů a státu existuje v Kazachstánu řada orgánů a institucí, které spolupracují se zahraničními partnery: Rada zahraničních investorů  (řídí ji prezident Republiky Kazachstán), Národní společnost „Kazakh Invest“, Ministerstvo zahraničních věcí (provádění státní politiky na získávání investic), Ministerstvo národního hospodářství (přilákání investic), Rada pro zlepšení investičního klimatu (řídí ji předseda  vlády Kazachstánu), rady pro investory v Akimech (hlavy) regionů, národní rozvojové  instituce.

Národní společnost "Kazakh Invest" poskytuje celou řadu služeb pro podporu investičních projektů, od návrhu až po realizaci na principu "jednoho okna" a působí jako jediné koordinační centrum pro zvláštní ekonomické zóny Republiky Kazachstán. Rovněž hraje roli jediného vyjednavače, který zastupuje zájmy vlády Kazachstánu při projednávání nabídek a realizací investičních projektů a jednotného přístupového bodu k systému veřejných služeb.

V roce 2018 bylo v Republice Kazachstán uvedeno do provozu za účasti společnosti "Kazakh Invest" celkem 27 investičních projektů (účast zahraničního kapitálu v celkové výši 3,1 miliardy US dolarů). V lednu 2019 bylo v monitorovacím systému společnosti evidováno celkem 157 projektů v celkové výši 39,6 miliardy US dolarů.

V současnosti existuje v Kazachstánu 11 speciálních ekonomických zón (SEZ). Jejich hlavní výhoda je v tom, že se řídí kazašskou legislativou. Účastníkům všech SEZ se poskytuje osvobození od daně z příjmů právnických osob, daně z pozemků a daně z nemovitosti.

Pokud je zboží prodáváno na území zvláštní ekonomické zóny, jeho daň z přidané hodnoty (DPH) má nulovou sazbu. Kromě toho jsou osvobození od cla a dovozní DPH, dále je uvedené zboží osvobozeno od dovozních cel a zaručují návratnost investičních nákladů.

Každému investorovi je při vstupu do Kazachstánu poskytnuta pomoc - od založení podniku, získání víz až k získání státní podpory.

Byl zavedený komplexní systém státní podpory investičních aktivit s cílem vytvořit příznivé klima pro rozvoj ekonomiky a stimulovat příliv zahraničního kapitálu, rozšířit a aktualizovat stávající odvětví pomocí moderních technologií, zlepšit dovednosti pracovníků Kazachstánu a chránit životní prostředí.

V současné době poskytuje stát investorovi právo investovat do všech objektů a typů podnikatelských aktivit.

Stát obecně poskytuje investorům (bez ohledu na jejich státní příslušnost) celou řadu záruk. Nejdůležitější z nich je stabilita a dodržování podmínek smluv, bez ohledu na změny legislativy Republiky Kazachstán.

Mimo jiné je investorovi zaručeno právo na náhradu škody, která by mu mohla být způsobena v případě špatné interpretace zákonů ze strany státních orgánů, nebo při porušení zákonů ze strany úředníků, stejně jako při protiprávním jednání (nečinnosti) úředníků státních orgánů.

V případě potřeby zákonného opatření – znárodnění, jsou investorovi zcela uhrazeny všechny vzniklé ztráty a platba se provede podle tržní hodnoty nemovitosti.

V současné době je Kazachstán jednou z nejrychleji se rozvíjejících ekonomik regionu a postsovětského prostoru. Široký výběr investičních oblastí, plná podpora ze strany státu, poskytování pomoci ve všech fázích podnikání a politická stabilita země činí Kazachstán atraktivní pro velké korporace. Kromě toho země zaujímá velmi výhodné geopolitické postavení v centru Eurasie.

JUDr. Svetozár Plesník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Richard Seemann: Laschet potvrzen předsedou CDU

20:17 Richard Seemann: Laschet potvrzen předsedou CDU

Ode dneška je to oficiální: Novým předsedou Křesťansko-demokratické unie (CDU) je předseda vlády Sev…