Článek "Matyáš Steiner: Občanské sňatky jsou přežitek a vytváří nerovnosti ve společnosti" byl smazán redakcí PL.

Důvodem smazání bylo upozornění spolku NELEŽ na podvržený a nepravdivý obsah. K tomuto upozornění došlo několik let po zaslání a publikaci článku. To je podivuhodné již vzhledem k tomu, že toto pochybení na "ostře sledovaných Parlamentních listech" nebylo během té dlouhé doby vůbec nikde zmíněno, vůbec nikde medializováno. Ač musel být článek za ta léta velmi dobře zaindexován, nenašli jsme o něm, přes detailní pátrání, v žádném z vyhledávačů byť minimální zmínku.

Přesto spolek NELEŽ věděl i takové detaily, jako že skutečným autorem má být jistý Jan Vácha. Článek pak byl podle (ne) logiky "specialistů" ze spolku NELEŽ jasným důkazem, že PL dezinformují, podobně jako ve známých a hojně medializovaných případech podvržených nepravdivých článků Karla Goldmanna a Jana Bindera.

Pojďme se tedy obrátit na odborníky, jak to s těmi dezinformacemi je:

  1. Dezinformace je "systematické a úmyslné klamání". "Znamená šíření záměrně nepravdivých informací, obzvláště pak státními aktéry nebo jejich odnožemi vůči cizímu státu nebo vůči médiím, s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají."
  2. Misinformace je "neúmyslně nesprávné informace". "Misinformace je nesprávná nebo zavádějící informace, která není šířena ani systematicky, ani úmyslně s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří ji přijímají.

zdroj: MV ČR

Kdo je tedy v případě takto podvržených a úmyslně nepravdivých článků dezinformátor? Odpověď je jednoduchá - autor článku. A tím redakce PL nikdy nebyla. PL ani neměla důvod tyto nepravdivé články publikovat za účelem manipulace se čtenáři, natož aby to dělala systematicky.

Na nutnost rozlišování mezi "dezinformací" a "misinformací" upozornil přibližně v době publikace těchto článků (rok 2017) Andrej Richter, zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro svobodu médií, který mimo jiné řekl že: falošné správy (fake news) sú niečo iné ako chyby. Každý novinár má právo na chybu. Mohol si zmýliť čísla, nepochopil niečo alebo si nedostatočne overil tú či inú informáciu, nepozná sféru, o ktorej písal. Je to úplne iná situácia.

Dezinformaci jako takovou lze dále dělit následovně, v obou případech vždy "s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají.":

  1. Pasivní dezinformace, kdy dochází k manipulaci již existující informace, ve smyslu jejího zpoždění, zatajení či likvidace.
  2. Aktivní dezinformace, kdy dochází k manipulaci již existující informace, ve smyslu manipulace či záměrněrnému pozměňování informace.

zdroj: Wikipedia , mírně upraveno.

Pak je tedy otázkou, proč někdo z okruhu spolku NELEŽ, kdo u tohoto nepravdivého článku znal dokonce i autora, neoznámil tuto skutečnost dříve, aby mohlo dojít k nápravě a nebylo ovlivněno rozhodování, nebo názory těch, kteří článek četli.

Dále bychom se měli zaměřit na používání slova "dezinformace" v původním úzkém slova smyslu a na současné používání slova "dezinformace" v širším slova smyslu.

  1. V užším slova smyslu je význam slov "dezinformace", "dezinformační", či "dezinformátor" jasně definován výše. Jde o manipulaci.
  2. V širším slova smyslu je význam slov "dezinformace", "dezinformační", či "dezinformátor" přenášen na pouhé "nevhodné názory" a využíván k dehonestaci jejich nositelů. A to i přes opakovaná upozornění na nutnost rozlišovat mezi dezinformací, misinformací, či jiným názorem.

V širším slova smyslu, tak jak využití slova "dezinformace" plíživě zavedla zejména společnost Sémantic Visions (jejíž CEO je zárověň i jedním ze zakládajících členů spolku NELEŽ), jsou za "dezinformační narativy" bez jakéhokoliv konkrétního odůvodnění již označovány pouhé názory "kritizující USA", "kritizující NATO", "kritizující EU" a podobně. Přitom jde o zcela legitimní názory, jejichž obhajoba i šíření je zaručena Ústavou ČR, Listinou lidských práv a svobod a dalšími mezinárodně uznávanými dokumenty.

K objasnění rozlišení užšího a širšího významu slova "dezinformace" a k pochopení zneužívání širšího významu slova doporučujeme k prostudování společný dokument Rekonstrukce státu, Frank Bold, Iniciativa H21 a Otevřená společnost, publikovaný pod názvem "V základním dělení se rozlišují dezinformace Dezinformace a svoboda projevu v čase války na Ukrajině".

O některých dalších manipulacích a lživých tvrzeních spolku NELEŽ si můžete přečíst zde.

Redakce se omlouvá čtenářům za pochybení. Svěřila publikaci externistům a obsah článku zaslaného čtenářem k publikaci v rubrice "Názory a petice" nebyl řádně posouzen. Ze svého pochybení redakce vyvodila závěry a přijala taková opatření, aby se podobný příklad neopakoval.

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Podle čeho jste do dosazoval do funkcí lidi?

Vypadá to, že jste mimálně neměl šťastnou ruku. Nebo to není náhoda, že jsou vámi jmenovaní lidé zapojení bůh ví do čeho?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

František Mareš: Knihy nakladatelství Olympia do celého světa.

17:06 František Mareš: Knihy nakladatelství Olympia do celého světa.

„Slavnostní předání diplomů z rukou náměstka Martina Smolka bylo završením letního jazykového kurzu …