Až deset let kriminálu mezi nejhoršími vrahy a devianty, propadnutí veškerého majetku. Hovořili jsme s mužem, jehož osud vámi zatřese

21.12.2019 8:18

ROZHOVOR Petr Jánský působil celý svůj profesní život ve finančním sektoru. V Komerční bance, ve Foresbank, v České spořitelně a naposledy v Metropolitním spořitelním družstvu. Nikdy nebyl popotahován, natož souzen. Osudnou se mu stala až poslední zmíněná aktivita. V Metropolitním spořitelním družstvu totiž působil jako předseda představenstva...

Až deset let kriminálu mezi nejhoršími vrahy a devianty, propadnutí veškerého majetku. Hovořili jsme s mužem, jehož osud vámi zatřese
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stání odvolacího soudu
reklama
Pane Jánský, působil jste jako předseda představenstva Metropolitního spořitelního družstva. Můžete se čtenářům představit, co jste dělal do té doby?
 
Prakticky celý svůj profesní život jsem působil ve finančním sektoru. Pouze krátce, asi dva roky, jsem pracoval jako ekonom v malé developerské firmě. V bankovním sektoru jsem pracoval od roku 1991, převážně na manažerských pozicích například v Komerční bance, ve Foresbank, v České spořitelně a naposledy v Metropolitním spořitelním družstvu.
 
Jak probíhá, z pohledu do té doby bezúhonného člověka, mašinerie policie – prokuratura – soud?
 
Osobně jsem nic podobného ještě nezažil. Domnívám se, že způsob totální likvidace Metropolitního spořitelního družstva, ze strany policie, Vrchního státního zastupitelství v Praze a České národní banky a především následné kroky spojené s  prodejem pohledávek insolvenčním správcem za 1,4 miliardy korun, obvinění členů představenstva ze zpronevěry a „hon na úvěrové klienty družstva“ jsou ve finančním sektoru bezprecedentní. Pokusím se vám to stručně popsat z pohledu předsedy představenstva.
 

Anketa

Podporujete stávky a hladovky za klima?

2%
98%
hlasovalo: 19863 lidí
 
Do zásahu Policie ČR, Vrchního státního zastupitelství v Praze a České národní banky v dubnu 2013 fungovala záložna naprosto standardně. Družstvo se těšilo velmi dobré pověsti, bylo jedničkou na trhu družstevních záložen s bilanční sumou blížící se 15 miliardám a 13.500 členy. Družstvo zaměstnávalo přibližně 60 pracovníků a mělo 10 nízkonákladových provozoven. Ve všech ekonomických parametrech a ukazatelích bylo zdravou finanční institucí. Jenom v letech 2011 a 2012 odvedlo do státního rozpočtu na různých daních a odvodech celkem 123 milionů korun. Kumulovaný zisk za rok 2011 a 2012 dosáhl 245 milionů korun. Plánovaný kumulovaný zisk by pravděpodobně na konci roku 2013 dosáhl až 600 milionů korun a bilanční suma 25 miliard korun.
 
Výsledky družstva byly výrazně lepší než u konkurenčních malých bank a ostatních družstevních záložen. Družstvo vykazovalo těsně před zásahem Vrchního státního zastupitelství a České národní banky pouze 2,32 % úvěrů v selhání a 0,5 % ztrátových úvěrů, tedy 97,68 % všech poskytnutých úvěrů bylo spláceno řádně, což zcela jasně deklaruje „zdraví“ družstva.
 

Anketa

Chcete, aby Mikuláš Minář vstoupil do politiky?

4%
96%
hlasovalo: 18232 lidí
 
To za roky 2010-13 poskytlo přibližně 450 úvěrů. Za toto období bylo družstvu svými členy splaceno řádně přibližně 4,5 miliardy korun. Družstvo plnilo všechny kapitálové požadavky stanovené vyhláškou ČNB a bylo ve velmi dobré finanční kondici. V té době jsem neměl žádný důvod pochybovat o správnosti nastavení procesů v Metropolitním spořitelním družstvu a jeho fungování.
 
O to více jsem byl překvapen a zcela zaskočen zásahem Policie ČR v družstvu, okamžitou dohlídkou ČNB a předběžnými opatřeními, která zcela eliminovala činnost družstva. Ihned poté a na základě čtyřdenní prověrky úvěrového portfolia, paralyzovala ČNB činnost družstva a Policie ČR družstvu postupně zablokovala všechny účty u bank, to vše, jak jsme se později dozvěděli, z důvodu podezření na vyvádění peněz z Metropolitního družstva do Hongkongu.
 
Přibližně devět měsíců jsme marně bojovali s ČNB v součinnosti s právními kancelářemi, v té době jsme připravili proti rozhodnutí ČNB i správní žalobu, kterou družstvo následně podalo, a která dodnes leží bez povšimnutí šest let na Městském soudu v Praze.
 
V tomto období jsme se rovněž marně snažili přesvědčit Vrchní státní zastupitelství v Praze, že družstvo žádné peníze do zahraničí nevyvádělo, ale jen poskytlo úvěry sedmi členům, kteří následně porušili účel úvěru a následně bez vědomí družstva dali pokyn v LBBW bance k jejich převodu do banky HSBC v Hongkongu. Tedy v sedmi případech z cca 280 tehdejších aktivních úvěrů. Žádali jsme Vrchní státní zastupitelství v Praze opakovaně o uvolnění zablokovaných peněz družstva v bankách (v objemu přes dvě miliardy korun) z důvodu vyplácení skončených termínovaných vkladů našim členů tak, aby družstvo dostálo svým povinnostem, bohužel zcela bezúspěšně.
 
Jak jsem již uvedl, s oběma institucemi jsme bojovali přibližně devět měsíců, poté byla družstvu odejmuta Českou národní bankou licence k podnikání. V té době jsme se kvůli blokaci peněz dostali i do platební neschopnosti a byli jsme nuceni ze zákona podat návrh na insolvenci, která byla neprodleně prohlášena.
 
 
ČNB a Vrchní státní zastupitelství v Praze se ještě snažily tomuto zákonnému postupu družstva zabránit, konkrétně ČNB jmenovala likvidátora, aby měla celý proces pod kontrolou, a Vrchní státní zastupitelství v Praze napadlo insolvenci soudní cestou, obě instituce však neuspěly. Insolvenčním správcem v Metropolitním spořitelním družstvu pak byl jmenován Ivo Hala, který byl těsně po rychlém prodeji pohledávek družstva odvolán. Poté jsem byl společně s dalšími členy představenstva obviněn ze zpronevěry v sedmi případech, a to v souvislosti s vyváděním peněz do Hongkongu a v případě ještě jednoho úvěru.
 
Po letech vyšetřování věc skončila u Městského soudu v Praze, kde proces probíhal přibližně tři roky. Soudu jsme předali s kolegy a obhájci veškeré materiály o činnosti družstva, veškerou předpisovou základnu, auditní zprávy, zápisy z konání členských schůzí a představenstva korespondenci s ČNB, text správní žaloby na ČNB, několik znaleckých posudků soudních znalců potvrzujících správnost nastavení procesů v družstvu a mnoho dalších interních materiálů a důkazů. Odpověděl jsem soudu i státní zástupkyni pravdivě na všechny dotazy, nevyhýbal jsem se žádným líčením. Všech jsem se osobně účastnil. Rozsudek padl přibližně před měsícem. Potvrdil, že jsem se nedopustil žádné zpronevěry, tedy vyvádění peněž z družstva. Bohužel ale konstatoval, že jsem porušil povinnosti při správě cizího majetku podpisem oněch osmi úvěrů. Proti rozsudku jsem se proto odvolal, protože si nejsem vědom jakéhokoliv mého protiprávního jednání a neztotožňuji se s výrokem soudu.
 
Představenstvo mělo za úkol nastavit řádně veškeré procesy, což nastaveno bylo a to také konstatoval soud. Nedokážu si vysvětlit, proč stejným procesem dlouhodobě uzavírané a řádně splácené úvěry v řádu stovek byly v pořádku, a osm úvěrů schválených stejným procesem bylo porušením takové povinnosti představenstva. Úvěry totiž zcela standardně projednává a schvaluje více jiných orgánů družstva.
 
 
První instance odsoudila vás, Daniela Turečka a Jana Zavřela (manažery MSD) na pět, šest a pět let do vězení. Potrestali vás také pětiletým zákazem činnosti. Původně byl navržen vyšší trest v těch nejtěžších věznících v zemi. Čím jste podle prokuratury pro společnost tak nebezpeční, že byste byli vězněni tam, kde vrazi?
 
Ano, je to pravda. Státní zástupkyně JUDr. Smetanová navrhovala ve své závěrečné řeči pro členy představenstva trest 9,5 roku, respektive 10 roků u jednoho z kolegů, a to za zpronevěru. Dále navrhla propadnutí veškerého majetku. Trest bychom měli odpykávat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Pravděpodobně jsme v jejích očích těžcí zločinci na úrovni nájemných vrahů a podobně. Soud se s návrhem státní zástupkyně neztotožnil a překvalifikoval věc, jak jsem již uvedl, na porušování povinnosti při správě cizího majetku s trestem 5 let, zákazem činnosti na pět let, ve věznici s ostrahou.
 
Otázku, čím jsme nebezpeční podle státního zastupitelství, by měla zodpovědět JUDr. Smetanová. Sám jsem jejím návrhem byl velmi překvapen. Nikdy jsem nebyl trestán a nikdy jsem nezpůsobil žádnou škodu. Bohužel návrh státního zastupitelství neodpovídal výsledkům dokazování. Mimo závěrečné vystoupení mělo vady, na které upozornili i obhájci. Státní zástupkyně uvedla úmyslně v průběhu líčení a ve své závěrečné řeči mnoho nepřesností, nepravd, manipulací a snažila se uměle spojit nespojitelné. Uvedu jeden příklad za všechny.
 

Fotogalerie: - Šest let natvrdo

Pavel Straka, odsouzený za úvěrový podvod na 6 let...
Stání odvolacího soudu
Státní zástupce
Odvolací soud ve věci úvěrového podvodu
Pavel Straka, odsouzený za úvěrový podvod na 6 let...
Petr Straka se svým právním zástupcem
 
Ve své závěrečné řeči záměrně zaměnila SKYPE komunikaci obžalovaného člena představenstva s jinou osobou, aby tím propojila představenstvo s dalšími obviněnými, a to i přesto, že byla v průběhu soudního líčení na tuto záměnu opakovaně upozorněna. Proti tomu se nelze bohužel bránit, bohužel tato lež zůstala ve spisu pro odvolací řízení.
 
V důsledku nesmyslné blokace peněz vyplatil fond pojištění vkladů zbytečně navíc členům družstva 2,7 miliardy korun. Celý případ likvidace družstva bohužel provázelo spoustu dalších nejasností, zejména odklonění pana „ALADINA“ ještě před začátkem soudního procesu ze skupiny obžalovaných, a to přesto, že dle sdělení tiskového mluvčího policie, cituji: „Tento muž měl dle závěrů Policie organizovat, a zároveň také převádět do zahraničí finanční prostředky, které měly být zpronevěřeny a následně vyvedeny z Metropolitního spořitelního družstva.“ Přesto je v obžalobě a v závěrečné řeči paní státní zástupkyně k této osobě jen sporadická a prakticky bezvýznamná zmínka přesto, že státní zastupitelství má podrobné informace o kauze ALADIN. Osoba pana „ALADINA“ byla zmíněna nesčetněkrát z úst obžalovaných, např. z úst obžalovaných zaznělo, že většina finančních prostředků skončila u této osoby.
 
A co je naprosto nepochopitelné, že v rozsáhlém procesním řízení, kde bylo obviněno 19 osob a spis obsahoval desítky tisíc stran, již soudní řízení skončilo – a v kauze ALADIN pravděpodobně ani nezačalo. Policie naopak věnuje dostatečnou pozornost tomu, aby velmi rychle probíhaly procesy s úvěrovými dlužníky družstva, kteří řádně do zásahu státního zastupitelství a ČNB spláceli své závazky družstvu.
 
Dalším nestandardním krokem v souvislosti s vyváděním finančních prostředků do zahraničí je naprostý nezájem o pracovníky, kteří schválili samotné převody finančních prostředků v LBBW bank do HSBC Hongkong, tedy o pracovníky, kteří porušovali půl roku bez povšimnutí mezinárodní pravidla AML přesto, že měli k dispozici úvěrové smlouvy MSD, kde byl stanoven jasný účel poskytnutých finančních prostředků na území ČR. Činnost těchto bank a jejich pracovníků zůstala úplně bez povšimnutí i od ČNB. Tyto banky a jejich pracovníci prokazatelně porušili zákon a mezinárodní pravidla AML. Bez povšimnutí  zůstalo i to, že úvěroví klienti, kteří čerpali předem zajištěné úvěry na nákupy nemovitostí na území ČR, porušili zákon tím, že nedodrželi účel úvěru stanovený v úvěrové smlouvě.

Druhou část rozhovoru s Petrem Jánským přinesou ParlamentníListy.cz v neděli.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tomáš A. Nový
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ať brzdí. Zeman i BIS. Generál Šedivý i k Dukovanům. Senátora Fischera a Piráty nepotěší

20:06 Ať brzdí. Zeman i BIS. Generál Šedivý i k Dukovanům. Senátora Fischera a Piráty nepotěší

ROZHOVOR Pražský hrad i vedení Bezpečnostní informační služby by měli zmírnit rétoriku a vyříkat si …