Exporadce Klause a Topolánka Haas nám řekl docela nehezké věci o Miroslavě Němcové, jejím knihkupectví a zoufalé ODS

08.02.2016 14:51

ROZHOVOR Bývalý poradce prezidenta Klause a premiéra Topolánka Tomáš Haas se velmi kriticky vyjádřil k politice ODS v postoji k prezidentu Zemanovi, k jejím postojům v zahraniční politice ale i k jejímu obecnému směřování. Petr Fiala a ODS dle něj společnost nerozdělují, ani nesjednocují – jsou společnosti svými méně než deseti procenty sympatií spíše lhostejní. Miroslava Němcová dle něj ve svém knihkupectví nečetla žádnou z historických knih.

Exporadce Klause a Topolánka Haas nám řekl docela nehezké věci o Miroslavě Němcové, jejím knihkupectví a zoufalé ODS
Foto: MK
Popisek: Tomáš Haas
reklama

Anketa

Bylo vypálení Autonomního centra Klinika dle vás policejní provokací?

94%
6%
hlasovalo: 14087 lidí

Co si myslíte o aféře kalašnikov? Bohumil Pečinka uvedl, že Sobotka na Zemana zaútočil promyšleně a že čekal jen na vhodnou příležitost, jak se proti němu vymezit...

Myslím, že Bohumil Pečinka má – jako tolikrát před tím – pravdu. Nic z toho, co prezident Zeman řekl, nemůže nikdo soudný považovat za cosi, co by se dalo interpretovat jako hrozba, nebo útok na premiéra Sobotku. Zde je pro ilustraci celý prezidentův výrok:

„Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta – a to jsou svobodné volby. A pak existuje nedemokratická cesta – a ta se jmenuje kalašnikov.“

Prezident mluví konkrétně a jasně. Odpovídá na otázku z publika, jak se zbavit vlády, zcela věcně odpovídá, že vlády odchází dvojím způsobem, demokratickou cestou podle výsledku svobodných voleb a nedemokratickou cestou pučem, revolucí, násilným svržením. Jen jeden z těch dvou způsobů je demokratický a ten prezident tazatelce doporučil. Druhý prohlásil za nedemokratický. Při tom zdůraznil, že hovoří obecně, nehovoří o žádné konkrétní vládě, a dokonce premiéra Sobotku ani žádného jiného politika nejmenoval. Hrozbu v tom může vidět jen ten, kdo ji vidět chce za každou cenu a kdo k tomu má jiné důvody než starost o demokracii. Jedinou alternativou by bylo, že prezidentovi kritici považují násilnou změnu vlády za cosi demokratického a chtějí ji obhajovat?

Že v tom premiér Sobotka vidí hrozbu pro svou osobu a svou rodinu? Média to popisují jako útok na premiéra Sobotku a někteří jedinci dokonce jako zločin a chtějí za něj prezidenta obvinit z velezrady? Ano, to je pravda. Ale řekl jsem „nikdo soudný“ .

Prospívá politika Bohuslava Sobotky, Jiřího Dienstbiera, Oty Novotného a dalších zastánců „moderní“ neomarxistické levice sociální demokracii u voličů?

Já si nemyslím, že většina voličů ČSSD jsou omezení hlupáci. A myslím, že stále více z nich vidí, že politika Bohuslava Sobotky, Jiřího Dienstbiera a Oty Novotného nemá s moderní levicí co dělat. Je to populistická politika, ve které se zhlédla celá naše politická scéna; a pokud se dá věřit průzkumům a reakcím veřejnosti na jednání našich politiků, nelíbí se nikomu, nalevo ani napravo. Takže jednoznačně – neprospívá. U těch, kdo se dají populistickou politikou „koupit“, vyhrává ten, kdo jim má co nabídnout – a jediný, kdo jim dnes může něco nabídnout, je Andrej Babiš. A také to dělá, zlevňuje pivo a ničí drobné „vykořisťovatelské podnikatele“. Sobotka a ostatní mu jen asistují v naději, že to pomůže i jim.

Co říkáte tomu, jak se k „aféře kalašnikov“ postavila ODS? Miroslava Němcová uvedla: „Miloš Zeman porušil svůj prezidentský slib, že bude jednat v zájmu všeho lidu, když během diskuze s občany řekl, že premiéra Sobotku je možné odstranit nedemokraticky kalašnikovem. Prezident přitom neporušil slib poprvé. Již jmenováním Rusnokovy vlády bez důvěry Poslanecké sněmovny a neodůvodněným oddalováním jmenování vlády B. Sobotky po parlamentních volbách v roce 2013 Zeman dokázal, že v zájmu všech občanů nejedná. Rozhodně se nezastávám politiky Bohuslava Sobotky, nemohu ale nečinně přihlížet, když prezident demontuje ústavní rozdělení pravomocí. Proto považuji za nezbytné, aby poslanci výroky prezidenta odsoudili a požadovali, aby se hlava státu občanům omluvila. Překvapilo mě, že poslanci odmítli bod na jednání Sněmovny zařadit a znemožnili tak přijmout usnesení. Je zvláštní, že se premiéra nezastali ani všichni koaliční poslanci, jednotně nehlasovali ani sociální demokraté. Poslanci tak dali najevo, že s nestoudnými výroky vlastně souhlasí.“

Nevím, co kdysi dělala paní Němcová ve svém knihkupectví. Zdá se, že měla příliš mnoho práce a tak nenalezla ani trochu času na to, aby otevřela některou z knih, které prodávala a přečetla si něco z historie. Jinak by věděla, že jakoukoliv vládu je skutečně možné „odstranit nedemokraticky kalašnikovem“. Stačí jít jen trochu zpět do historie, jen několik málo set let a vidíme dvě revoluce, americkou a francouzskou. Vidíme další revoluce a puče ve Francii, v Rusku, Turecku a v mnoha jiných státech světa. Násilně svržené vlády všeho druhu a nové režimy všeho druhu. Možná i paní Němcová vyčítá prezidentu Zemanovi, že to označil za nedemokratické, což je zřejmě podle ní nestoudné…

A ODS? Pro zařazení bodu navrženého paní Němcovou, který by odsoudil prezidenta za označení násilného převratu za nedemokratickou metodu změny vlády, hlasoval (kromě nepřítomné paní Fisherové a pana poslance Zahradníka, který se nepřihlásil a poslankyně Jany Černochové, která se zdržela, zřejmě neochotná volit mezi stranickou loajalitou a zdravým rozumem) celý poslanecký klub ODS včetně jejího předsedy, u kterého je to s ohledem na jeho vzdělání a reputaci zcela nepochopitelné.

Jak hodnotíte nedávný kongres ODS?

Myslím, že jednou bude pojmenován hrdým titulem „První normalizační kongres“.

Jak to?

Byl to po letech první kongres, kterého jsem se nezúčastnil. Ještě než začal, jsem si řekl, že nemá cenu jezdit do Ostravy a platit za účast na něčem, co nic nezmění a nic nepřinese. Trochu jsem se zmýlil, ale jenom trochu. V zásadě se nezměnilo nic. Žádný projev mně nenadchl, žádný diskusní příspěvek nepřekvapil a žádný z výsledků kongresu nenaplnil nadějí.

Vedení ODS je pevně zabetonované, rozhodující tváře ODS jsou stále tytéž, i když je pravda, že to, že Jana Zahradila vyměnila na postu prvního místopředsedy Aleksandra Udženija, dává jakýsi příslib změny stejně jako volba Drahušky Miklošové řadovou místopředsedkyní. Vcelku se ale dá říci, že mottem vedení ODS je to, co řekl ve svém nominačním projevu Jan Zahradil, když delegátům vysvětloval, proč opět kandiduje na post prvního místopředsedy: „Protože si myslím, že je poctivé dodělat rozdělanou práci, protože za značku ODS cítím velkou zodpovědnost. A protože si myslím, že mám pořád ještě tomu co dát.“

V jakém smyslu?

Jan Zahradil měl tu práci rozdělanou od první poloviny devadesátých let minulého století. A pracuje na ní pořád. Delegáti kongresu asi zvážili jeho slova o odpovědnosti a pojali je tak, že nese i odpovědnost za stav ODS. Že ten zoufalý stav je i výsledkem jeho nedokončené práce a že by bylo lépe tu práci svěřit někomu jinému a raději nečekat, až ji její zasloužilý dědičný místopředseda dokoná.

Ale těch změn je stále málo. A co horšího, ani na tomto kongresu se ODS nedokázala pokusit o vyrovnání s minulostí. I zde jsme slyšeli, že se ODS v minulosti dopustila mnoha chyb, na které doplatila, a že dnes jde o novou, poučenou stranu. Jen nikdy neprozradili, o jaké chyby se jednalo, jak se s nimi vyrovnali, co udělali pro to, aby se ty chyby neopakovaly a proč by voliči měli své straně zase začít věřit. I tentokrát se její vedení domnívá, že  ODS to nakonec zase ustojí, že není třeba něco vysvětlovat členům, příznivcům, voličům a veřejnosti. Za úspěch považuje ODS to, že stagnuje, že její důvěra vyjádřená v průzkumech neklesá a ODS by podle výsledků průzkumů byla stále volitelná a našlo by se místo pro nějakých deset až dvacet poslanců, samozřejmě zasloužilých členů jejího vedení.

Ne, byl to normalizační kongres a nečekal jsem od něho žádný závan čerstvého vzduchu, žádnou novou myšlenku. A tak nemohu říci, že mne zklamal, nic jsem od něho nečekal a nic jsem ani nedostal. A ušetřil jsem za jízdné do Ostravy a za cenu hotelu.

V usnesení kongresu je: „Kongres ODS podporuje spolupráci České republiky a evropských zemí se Spojenými státy americkými jako základní kámen světové bezpečnosti. Jednoznačně odmítá snahy o změnu zahraniční politiky České republiky směrem na východ.“ Jsou USA základním kamenem světové bezpečnosti?

Především bych rád viděl, kdyby usnesení kongresu označilo, kdo jsou ti, kdo se snaží změnit orientaci zahraniční politiky České republiky směrem na východ. Pokud vím, kromě KSČM, pro kterou to není nic nového, žádná nová nebo nečekaná změna, to nikdo neprosazuje a nikdo se o nic takového nesnaží. A žádná taková změna, pokud vím, zatím nehrozí, i když se obávám, že k tomu, pokud se nezmění naše dobrovolná otrocká závislost na našich pánech, ať už to bylo Německo, SSSR, RVHP, Varšavská smlouva, NATO, EU, či USA, dojde.

Zejména s Ukrajinou a hlavně s uprchlickou krizí se ukazuje, že není dobré vše, co přichází z Bruselu a z USA a že občané to již zcela zřetelně vidí. Že se objeví strana, která bude demagogicky a jednokolejně prosazovat protiamerická a protibruselská stanoviska a žádat opuštění naší prozápadní orientace, je zcela možné.  Ostatně naše historie ukazuje, že skoky ode zdi ke zdi jsou v naší politice normou, a dokud k takovému skoku nedojde, je kritika našich spojenců a naší politiky považována za zločin.

USA, které jsou a měly by zůstat naším spojencem, nejsou nekritizovatelné a jedním z platných bodů jejich kritiky je, že se v poslední době stávají spíše hrozbou než zárukou bezpečnosti.

Petr Fiala uvedl, že Zeman rozděluje společnost. Není ale Zeman tím, kdo společnost nebývale sjednotil v odporu k imigraci a který je nevýraznějším a hlavním mluvčím většiny občanů odmítajících přijímání uprchlíků?

Petr Fiala a ODS společnost nerozdělují, ani nesjednocují. Jsou společnosti svými méně než deseti procenty sympatií spíše lhostejní. A prezident Zeman? Rozdělil národ na to, co někdy nazýváme „pražskou kavárnou“, nebo ještě více nepřesně „polickými elitami“ a většinovou společnost. Vlastně nerozdělil, ten rozpor tu vždy byl, prezident jej svými jasnými stanovisky jen více zviditelnil. A dá se říci, že společnost spíše sjednotil, jeho stanoviska přijímá velká většina lidí, jsou to i jejich stanoviska.

A ODS? Chtělo by se mi říci, že propásla příležitost mlčet. Nebo, a to by bylo ještě daleko lepší, propásla i příležitost mluvit. Mluvit jazykem veřejnosti, voličů, občanů, říkejme tomu, jak chceme. Jejich hlasem už nemluví téměř nikdo a není divu, že prezidentova popularita přes všechny útoky stoupá. Ale ODS nemlčí, vydává silná prohlášení, proklamuje svá pevná „možná“, svá jistá „pravděpodobně“, svá hrdá „asi“.

Jak to myslíte?

ODS není proti uprchlickým kvótám, jak bychom se mohli chybně domnívat z jejích siláckých proklamací. Není proti kvótám jako takovým, ty kvóty jen nemají přicházet z Bruselu, ale od naší vlády. A tak je vláda uvalila sama, ještě je o něco zvýšila, aby se snad proto Brusel neurazil. ODS to prohlásila za výsledek její pevné politiky. A podle všech prohlášení to stanoviskem politiky ODS zůstává. Jde přece o princip – žádné povinné kvóty!

Jak hodnotíte objektivitu České televize ve vztahu k Rusku, Ukrajině, migrační krizi či prezidentu Zemanovi?

Objektivitu? O čem to, prosím vás, pane redaktore, mluvíte?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Lukáš Petřík
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Advokátka Candigliota: Prymula mi vyhrožoval. Znám ho. Svůj covid jsem řešila jednoduše

9:54 Advokátka Candigliota: Prymula mi vyhrožoval. Znám ho. Svůj covid jsem řešila jednoduše

ROZHOVOR Před rokem by nám současná situace možná připomínala hru Arkham Horror, kde postupně stoupá…