Fialův zásadní úkol. Teď se ukáže, jak to s námi politici myslí. Nespoléhat na ně. Za svobodu se musí bojovat, říká docent Ševčík

31.12.2021 13:06 | Rozhovor

SVĚT KRIZE A NADĚJE Většina médií a politiků na světě podlehla iluzím o covidu, myslí si ekonom Miroslav Ševčík. Přináší výčet zranění, které česká společnost utrpěla vlivem covidových omezení. Trvalé škody zůstaly na ekonomice, ale také třeba na dětech. Po volbách zde zůstal zhruba milion voličů, jejichž hlas není ve Sněmovně zastoupen, varuje Ševčík, který od nové vlády nečeká zázraky a poukazuje na neodbornost mnoha z jejích členů. Rok 2022 se pak ponese ve znamení velkého boje o Green Deal. Podle Ševčíka se ukáže, jak to s námi politici myslí.

Fialův zásadní úkol. Teď se ukáže, jak to s námi politici myslí. Nespoléhat na ně. Za svobodu se musí bojovat, říká docent Ševčík
Foto: Repro NF VŠE
Popisek: Proděkan pro studium NF VŠE Miroslav Ševčík

Rok 2021 jsme začínali s neprodyšně uzavřenou zemí. Překvapil nás nakonec příjemně, či spíše opačně?

Myslím si, že každého z nás překvapil jinak. Covidoví alarmisté roztáčeli hysterii do nejvyšších otáček a zajisté nejsou spokojeni s rozsahem lockdownů, uzávěr ekonomik a s počtem nahnaných kusů na očkování.

Anketa

Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou?

20%
77%
hlasovalo: 17526 lidí

Normálně a se selským rozumem uvažující občané jsou překvapeni, k jaké stádnosti byla velká část obyvatelstva dohnána aktivistickými, alarmistickými a pandemiokracií zneužívanými sdělovacími prostředky. Mnozí nechápou, že přestože jsou různé očkovací preparáty (z lékařského hlediska se ani nedá hovořit o vakcínách)  používány teprve v experimentálním procesu, vnucují se již i malým dětem. Nejenom, že neproběhly obvyklé dlouholeté (6 – 10 let trvající) ověřovací procesy vedlejších dopadů použití těchto tzv. vakcín, ale neproběhly ani výzkumy spojené s pitvami mrtvých, kteří zemřeli s covidem či na covid i po použití dvou, případně i tří očkovacích dávek. Za mnohé nebožtíky tak nese odpovědnost část, zdůrazňuji slovo část pseudovědecké lékařské chátry napojené na monopolistické farmaceutické firmy, které bezostyšně zneužívají svého postavení. Nedá se než souhlasit s autory vědecké práce Pravda o COVIDU-19, Dr. Josephem Mercolou, Ronniem Cumminsem a Robertem F. Kennedym jr., kteří ve svém díle na str. 156 mimo jiné konstatují: „ Slepě důvěřovat velkým farmaceutickým firmám by mohla být jedna z nejhorších chyb vašeho života. Farmaceutický průmysl a vládní úředníci ve zdravotnictví od vás očekávají, že budete slepě věřit tomu, že vyvinuli bezpečnou a účinnou vakcínu proti COVIDU 19, přestože vypustili více než šest let důležitého testování a navzdory tomu, že ve skutečnosti nebylo provedeno žádné posouzení bezpečnosti z dlouhodobého hlediska. Farmaceutické společnosti mají dlouhou historii podvodného a nemorálního jednání a za své zločiny platí pokuty v řádu desítek miliard dolarů……Říci, že důvěřovat těmto usvědčeným zločineckým organizacím je chyba, by bylo ostudně slabé vyjádření.“

Překvapilo mě, že se nechala významná masa obyvatelstva zmanipulovat a uvěřila politickým proklamacím podpořených lékařskými prostituty porušujících Hippokratovu přísahu k přesvědčení o jakýchsi tečkách, o vše řešících pseudovakcínách a věří mediokratickým manipulátorům. Teď je nutný návrat k používání zdravého selského rozumu.

Co si naše společnost odnesla z těchto uzávěr, zákazů vycházení, atd.?

Rozpolcení, rozdělení, nejenom napříč společností, ale i napříč rodinami, přáteli a pracovními kolektivy. Zvýšilo se odcizení a netolerance odlišných názorů. V neposlední řadě došlo u mnohých ke ztrátě pracovních návyků, a to nejenom u dětí, ale i u dospělých. Došlo k bezprecedentnímu narušení tržních struktur a k poškození dodavatelsko-odběratelských vztahů. V neposlední řadě se objevují situace typické pro nedostatkové ekonomiky, které na našem teritoriu známe z období budování socialismu a komunismu. Projevuje se to nedostatkem teď už vysokého počtu položek zboží, ale i služeb. Nabídka nestačí poptávce. A netýká se to jen čipů pro automobilový průmysl, ale téměř všeho stavebního materiálu, vybrané elektroniky, automobilů, zemědělských produktů, strojírenských produktů atd.

Byla nám slibována tečka za covidem, místo toho se vzájemně napadají očkovaní a neočkovaní, současně je jasné, že je nutná třetí, třeba i čtvrtá dávka očkování. Část vědců poukazuje na nutnost uznávání protilátek. Proč nenastala ona tečka?

Naprostá většina médií a politiků téměř ve všech zemích světa podlehla iluzím, které vytvářeli pseudovědci a mediokratičtí vykladači blaha lidstva. Místo konkrétních závěrů z datových souborů se používaly zcela nesmyslné matematické modely covidových hysteriků a posluhovačů (v ČR např. skupina MeNNSES – Meziresortní neodborná normalizační skupina pro epidemiologické situace). U nás to byl Semafor, PES, Tečka atd. Tečka nemohla nastat, protože se vycházelo z chybných údajů, nevědeckých přístupů, a opomíjely se názory opravdových vědců, v ČR např. prof. Berana, prof. Thona a dalších.

České děti a čeští studenti nezažili v posledních dvou letech ideální prostředí pro svůj růst. Jak jim usnadnit jejich další životní cestu, aby nebyli předešlými dvěma roky postiženi?

Předešlé dva roky nelze nahradit. Děti již zůstanou zasaženy nesmyslnými lockdowny a toto období bude mít pro mnohé z nich negativní dopady do celého jejich života. Za nejvíce postižené lze považovat děti, které v tomto období procházely pubertou, ale také ty, které začaly navštěvovat první nebo druhou třídu základní školy. Dva téměř ztracené roky jim nikdo nevrátí. Snad jim jejich další vývoj lze částečně usnadnit pouze tím, že už další nesmyslné plošné lockdowny nikdy nebudou.

Kdo je vinen onou agresivitou, která na jedné straně drtí lékaře a zdravotní sestry, na straně druhé vede k hlasům o vylučování z lékařské komory? Co mělo být jinak?

Za agresivitu, která se projevuje nespravedlivě vůči lékařům a zdravotním sestrám mohou především sdělovací prostředky, politici a část lékařské obce, kteří společně vytvořili neadekvátní očekávání v souvislosti s vývojem Covidu-19. Podle některých odborných kapacit se ukázalo, že v podzimní vlně Covid-19 (2021) se stali největšími přenašeči očkovaní jedinci. Tahle skutečnost překvapila nejen ty tzv. odborníky z již zmiňovaného MeNNSESu, ale i další šiřitele očkovacího bludu v čele s hlupákem a prezidentem lékařské komory, fanatikem Kubkem, o kterém se navíc ví, že v době, kdy se mu to hodilo, měl například k povinnému očkování úplně opačný názor, než který zastává v současnosti. V roce 2010 byl Kubek proti povinnému očkování proti prasečí chřipce, k tématu se vyjádřil následovně: „V žádném případě nejsem nepřítel očkování, sám se proti sezónní chřipce očkovat nechávám… Ale jsem zásadně proti tomu, aby někomu bylo očkování ukládáno jako povinné.“ 

A to se jednalo o očkování opravdovými vakcínami, a ne o očkování experimentálními, podmínečně schválenými látkami mRNA, které mohou být extrémně nebezpečné, zvláště pro děti a mladé lidi. Mezi další COVIDOVÉ pošuky lze počítat veřejnoprávními médii tolik protěžované blbečky a pseudovědce Flegra, Hořejšího, Smejkala a další.

Bylo podle vás vítězství koalic SPOLU a PirSTAN zasloužené, nebo bylo spíše dílem náhody? Co může a naopak nemůže nastupující Fialova vláda udělat pro to, aby byla tou vládou „změny“ a „obratu“ k lepšímu?

Voliči chtěli změnu a naletěli na naprosto nekonzistentní koalice. Žádné zázraky od této vlády, povětšinou neodborníků, nečekám. Nová vláda začala nesmyslně zvedat počty vládních úředníků, zvýšila o pětinu počet ministerstev. Do jejich vedení posadila osoby, které nikdy příslušnou agendu nespravovali. Do úřadů se ženou zfanatizovaní Piráti, kteří neobhájili ve volbách mandáty, své prebendy si vynucují zástupci Starostů a obskurní TOPky.

Má Petr Fiala na to, aby si „získal“ srdce i těch voličů, kteří mu nedali svůj hlas?

Některá sociálně demokratická a komunistická srdce může získat. Jen těžko bude získávat svou eurohujerskou politikou srdce voličů SPD nebo Trikolory a myslím, že stěží se bude ucházet o přízeň srdcí voličů zbývajících politických stran. Víc jak 1 mil. voličů nemá v PSP ČR své zastoupení.

Směrem k roku 2022 se občané bojí zdražení cen energií a poukazují na „zelené“ snahy EU. Někdejší kandidát STAN na ministerskou funkci Věslav Michalik zmínil, že přesun k ekologičtějšímu hospodářství bude „bolet“. Otázka je jak moc. Může zelená ideologie ohrozit životní standard, na který jsme zde zvyklí?

Green Deal umožní zbohatnutí vládnoucím zájmovým skupinám v Bruselu a skupinám napojeným na většinu europoslanců téměř všech zemí EU. Sníží životní úroveň střední třídy a pro nejslabší sociální skupiny povede k chudobě. Životní standard bude nejvíce ohrožen v průmyslových zemích, a protože Česká republika patří k těm nejprůmyslovějším v EU, tak se to dotkne, až na výjimky, téměř veškerého obyvatelstva v České republice. Pokud to čeští politici myslí s naší domovinou dobře, musí ostře vystoupit proti téměř celému Green Dealu. Pokud to neudělají, stávají se kolaboranty a defraudanty ve prospěch zmonopolizovaných zájmových skupin napojených na bruselskou bandu kolem Evropské komise a jednotlivých komisařů a jejich finanční toky.

Elity EU tvrdí, že omezení se ve spotřebě energií, masa a příklon k dražší elektromobilitě jsou nutné k tomu, aby byla planeta zachráněna. Je taková linie v naší zemi příští rok obhajitelná?

Elity EU se hluboce mýlí. Propadly zelené ideologii, (která přichází povětšinou z Německa) podobně jako německý národ totalitním ideologiím ve 20. století (např. Hitlerovskému nacismu) a vytváří hysterii kolem záchrany planety. EU si pod sebou sama podřezává větev, stává se méně konkurenceschopnou a nahrává nejenom Číně a Rusku, ale částečně i Američanům. Politiky EU hlavně k záchraně planety ani nevedou, mnohdy samotné životní prostředí poškozují (např. přimíchávání biosložek do paliva, likvidace baterií do elektromobilů apod.). Tzv. elity EU by měly absolvovat základní vzdělávací kurzy, seznámit se se studiemi a vědeckými závěry, které dlouhodobě poukazují na pravé příčiny klimatických změn. Těmi jsou vnější příčiny, které s lidskou činností nesouvisí

Máme vnímat problém migrace a nestability na evropském pomezí za uzavřený? Jak vnímat migrační krizi z let 2015 a 2016 v dnešních kontextech?

Problém migrace, respektive stěhování národů, není v žádném případě minulostí. Naopak, migrační krize z let 2015 a 2016 v kontextu s dnešní dobou ukazuje, že eurobruselské špičky a politici z dominantních zemí EU přistupují ke stejné problematice značně diferenciovaně. Stačí vzpomenout řešení obdobných situací v Maďarsku na jedné straně a v Polsku na straně druhé. Obě se týkaly stavby plotů na hranicích. V Maďarsku plot vadil, v Polsku plot nevadil a byl částečně financován i z prostředků EU. Hloubka migrační krize a nesmyslné politiky multikulturialismu zasáhnou většinu zemí EU v příštích desetiletích a nebude se to týkat jen tzv. raketově rostoucího počtu no-go zón, ale i přímých politických dopadů ve velké části eurounijních zemí.

Bedřich Smetana nechává ve finále opery Libuše titulní postavu zpívat „Můj národ český neskoná, on pekla hrůzy slavně překoná“. Nastane to i teď?

Mohu jen doufat. Ale když slyším a vidím vystupování členů nové vlády, tak mě velmi rychle opouští představa nejenom o lepších zítřcích, ale i představa o možnosti zachování stávající životní úrovně.

reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Marek Korejs

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Nenápadná zmínka od Fialy. Ale Zdeněk Zbořil si všiml. O co jde v USA

19:30 Nenápadná zmínka od Fialy. Ale Zdeněk Zbořil si všiml. O co jde v USA

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Premiér Petr Fiala je na státní návštěvě Spojených států amerických. A při té…