Hlas Holešovské výzvy: Demontáž systému musí proběhnout bez krve a násilí

01.04.2012 0:01

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Jaroslav Petr je manažerem pro strategii a komunikaci Holešovské výzvy a již 17 let výkonným ředitelem Moravské reklamní společnosti. Narodil se 14. srpna 1955 v Uherském Hradišti, vystudoval žurnalistiku. Jeho životním vzorem se prý stal Tomáš Baťa, kterého si váží kvůli trvalým hodnotám soustavy řízení. Hovoří pěti jazyky. Jak přiznal ParlamentnímListům.cz, má dvě životní motta. To první zní: Služba druhým, poctivost, přímé jednání, integrita. To druhé si překládá z latiny. Dobrý pastýř má ovce stříhat, nikoliv dřít z kůže (BONI PASTORIS EST TONDERE PECUS, NON DEGLUBERE).

Hlas Holešovské výzvy: Demontáž systému musí proběhnout bez krve a násilí
Foto: hns
Popisek: Jaroslav Petr, manažer pro strategii a komunikaci Holešovské výzvy
reklama

Rozhovor vychází o půlnoci – co běžně děláváte ze soboty na neděli v tomto čase?

Až do okamžiku, kdy se začaly šířit zemí formy občanských nepokojů, jsem v tomto čase běžně usínal. Nyní usínám výrazně později, většinou nad ránem. Situace vyžaduje hodně práce, proto mně povinnosti nedovolují si jít lehnout dříve. Jelikož vše financujeme z vlastních prostředků, nedostáváme na naše aktivity žádné příspěvky od státu a občanů z jejich daní, je to o to náročnější.

Objevily se informace, že Holešovská výzva míří do voleb – můžete říci nějaké podrobnosti?

Je třeba uvést, že vedení Holešovské výzvy se nyní profesionalizuje a vytváří celou řadu programových dokumentů. Pan Slávek Popelka, který doposud za Holešovskou výzvu vystupuje, je morální ikonou celé občanské iniciativy a má celou řadu svých vlastních názorů a postřehů. Abychom dokázali poskytovat sdělovacím prostředkům skutečně objektivní a ucelené informace o Holešovské výzvě, rozhodlo se vedení, že informace pro sdělovací prostředky budou vydávány prostřednictvím specialisty, který má informace také o programových prioritách celého hnutí.

Pokud jsem správně informována, tím specialistou jste vy?

Ano. Proto mohu prozradit, že v současné chvíli Holešovská výzva diskutuje o tom, zda se stane občanským sdružením nebo občanským hnutím. Pan Popelka totiž předběhl události a uvedl něco, co neprošlo korekturami dalších členů vedení. A tak v tuto chvíli můžeme konstatovat, že existuje možnost zúčastnit se podzimních voleb. Ale musím zdůraznit, že to zatím vedení Holešovské výzvy neschválilo. Jedná se pouze o úvahu pana Popelky, který se takto veřejně vyjádřil.

Co vedlo vedení Holešovské výzvy k vytvoření vaší pozice?

Víte, pan Popelka je morální ikonou Holešovské výzvy. Jenomže každý od něj očekával, že bude zároveň hovořit hned jako zkušený politik a když se mu to nepodařilo, mnoho lidí o nás začalo hovořit jako o nedůvěryhodných. Tak to ovšem není. Proto jsme se dohodli na pozici tiskového mluvčího nebo chcete-li manažera komunikace a byl vytvořen zcela jasný a konkrétní materiál, v kterém je uvedený program a vize toho, co a jak chceme. 

Takže už jsou stanovené jasné cíle a vize…?

Holešovská výzva se rozhodla, že vytvoří své vlastní programové dokumenty a půjde vlastní cestou - proto, abychom mohli být bráni jako důvěryhodní. Neznamená to, že nehodláme spolupracovat se všemi demokraticky smýšlejícími občanskými iniciativami a také odbory. V žádném případě ale nebudeme podporovat a spojovat se s těmi, kteří nejsou schopni garantovat proces demokratických změn bez násilí a chaosu. Pokud je nám známo, nejbližší shromáždění nespokojených občanů je organizováno na 15. dubna 2012 s tím, že každý čtvrtek mají sympatizanti možnost na náměstích podepisovat petiční listy na podporu Holešovské výzvy.

Často se mluví o vašich heslech, která proklamujete nejen na letácích, ale z ozvučených aut. Někomu se zdají příliš obecná, někdy až populistická. Zkusme si říct, oč jde v samé podstatě členům Holešovské výzvy…

Holešovské výzvě se jedná o mravní a morální očistu společnosti. Proto budeme prosazovat velmi přísná kritéria při výběru veřejně činných osobností.

Jaká například? Slávek Popelka se vyjádřil dokonce tak, že by měli politici procházet psychotesty, podobně jako manažeři velkých firem…

Každopádně minimálním požadavkem pro veřejně činnou osobu by měl být čistý výpis z rejstříku trestů a také čisté lustrační osvědčení. Domnívám se, že pan Popelka neměl ale na mysli plošné provádění psychotestů, ale měl zřejmě na mysli jen psychotesty u vybraných funkcí a osob.

V posledních dnech rozhýbala společenskou i politickou scénu aféra kolem zveřejněných odposlechů lobbisty Romana Janouška a exprimátora Pavla Béma (ODS). Zaznamenal jste nějaké reakce od příznivců, ale i vedení vaší iniciativy? Přece jen vyplouvá zřejmě na povrch megaproval velké korupce na pražském magistrátu propojené s nejvyššími politickými posty…

Holešovská výzva od samého počátku poukazovala na nezdravé klima ve společnosti a také na velké množství případů, kdy je propojena politická reprezentace s ekonomickou mafií. Události posledních dnů jsou jen důkazem toho, že naše odhady byly správné a že je nutno provést v prvé řadě očistu v politických stranách, které jsou přímo propojeny s ekonomickými mafiemi. Situace došla dokonce tak daleko, že už si nikdo není jist, zda není odposloucháván nebo sledován. Podle posledních informací ministra vnitra a ředitele BIS se neví, zda některé odposlechy pocházejí z BIS. Podle bývalého zpravodajce Františka Bublana uniklo pravděpodobně až tři tisíce takových odposlechů a nikdo neví, kdo je pořídil. Nabízí se tedy dokonce otázka, zda neexistuje nějaká soukromá, dobře personálně i technicky vybavená tajná služba, kterou nemá nikdo pod kontrolou. V této situaci by bylo vhodné, aby občané dostali jasnou odpověď na to, zda se sledování a odposlechy stávají legálním novým národním sportem. Zveřejněné odposlechy telefonátů jsou důkazem, že propojení korupčníků jde do nejvyšších pater.

Před časem jste oznámili svoji příští možnou provázanost s odbory. Jak tedy pokračuje spolupráce?

Odborové organizace jsou nedílnou součástí života naší společnosti. Odborové centrály jsou dobře vybaveny personálně, technicky i finančně. Jejich možnosti jsou obrovské oproti možnostem Holešovské výzvy, kterou vede celkem dvacet lidí - vše si platíme ze svých vlastních kapes a vše připravujeme včetně náročných odborných materiálů ve svém vlastním volném čase bez nároku na honorář. Byli bychom rádi, kdyby naše výzva oslovila nezávislé odborníky typu profesorky Vladimíry Dvořákové, profesora Jana Kellera, pana prof. Zeleného a dalších. Je třeba ale zdůraznit, že Holešovská výzva ale otevírá také velké možnosti projevit se i našim umělcům, hercům, zpěvákům a dalším lidem, kteří by mohli na náměstí přinést trochu zábavy a pohody.

Co vše vás vedlo v posledních týdnech k znepokojení? Přece jen – i když vás ne každý přijímá, nesouhlas a protest proti něčemu vyjádřilo od počátku roku hodně lidí…

Víme z našich cest po Česku, že nás "bere" 60 až 70 procent lidí. Jenže taky víme, že oni se bojí velmi často svůj postoj dát veřejně najevo. I proto nabízíme třeba takovou akci, že se v jednu chvíli v neděli 15. dubna v osm večer prostě vypnou na pět minut všechny elektrospotřebiče, tedy tam, kde jsou lidé s námi. Ale ptáte-li se na konkrétní důvody znepokojení, pak například nejsme spokojeni s tím, jak je řešena v poslední době otázka školného. I proto zveme ke spolupráci i studenty a středoškolské a vysokoškolské pedagogy. Holešovská výzva také nově řeší finanční ohodnocení zdravotních sester a lékařů a také o spolupráci s nimi velmi usilujeme. Předpokládáme, že v průběhu příštích dnů si budou moci všichni přečíst na našem webu programové prohlášení, které osloví valnou část naší občanské veřejnosti. Holešovská výzva totiž usiluje o to, aby se stala celospolečenskou iniciativou.

Když budu citovat z v pátek zveřejněného Provolání Holešovské výzvy, změna lidí prý nepomůže, protože systém je zkorumpovaný a silnější než jedinec. Náprava zevnitř není možná. Nemůžeme si být jisti, jestli má vláda s námi skutečně dobré úmysly, nebo je její rozhodnutí již předem koupeno. To nejsou příliš pozitivní vyhlídky. Co nabízíte jako řešení?

Základní ztráta důvěry mezi společností a vládní elitou je něco, co společnost rozkládá a vede do ulic. Podle posledních průzkumů veřejného mínění stávající české vládě důvěřuje jen 10 procent oprávněných voličů – občanů. Za tohoto stavu vláda ztratila mandát a navíc činí kroky, které tuto zemi dehonestují a rozkrádají. Aféry posledních týdnů se dotýkají vlády, prezidenta, ale především politických stran, jejichž kandidáty jsme při posledních volbách zvolili, ale oni důvěru lidí zklamali. Z tohoto tedy jasně vyplývá, že ani případné, byť předčasné volby postavené na stávajících principech a mechanizmech nemohou nic vyřešit. Jediným možným vyústěním stávající krize politické, ekonomické, ale také morální, může být jedině zásadní náprava, korekce a nastavení zpětných vazeb stávajícího systému. Západní demokratická společnost není produktem samovolného působení tržních sil. Jde o výsledek komplikovaných sociálních, ekonomických, politických a kulturních procesů. Její základní strukturu tvoří rovnováha mezi svobodou, rovností (spravedlností) a bratrstvím (společenskou solidaritou). Tyto hodnoty je třeba nejen neustále obhajovat, ale také je nutno je přiměřeně reformovat, aby obstály i v nových společensko-ekonomických podmínkách.

A jakou cestou chcete tedy nápravy dosáhnout?

Celý proces demontáže stávajícího zkorumpovaného systému musí provést lidé zdola demokratickou ústavní cestou, bez krve, násilí a chaosu. Prvořadou roli sehraje v příštích týdnech odhodlanost českých občanů shromáždit se na náměstích a dát tímto způsobem jasně najevo, že stávající poměry jsou již neudržitelné. Vyzýváme touto cestou vládu ČR, obě komory Parlamentu ČR a také hlavu státu, aby neprodleně zahájili jednání u kulatého stolu s demokratickými silami, které představují především občanské iniciativy, občanské hnutí, odbory a další organizované skupiny občanů. Jak již bylo zdůrazněno, většina občanů požaduje jiný systém vládnutí, a tak je legitimní požádat vládu, parlament i prezidenta o dobrovolné ukončení funkčního období i mandátu.

Dobře, tak ještě trochu jinak – pokud bychom shrnuli do nějakých základních bodů vaši vizi cesty k demokratické společnosti roku 2012, jak by vypadala?

Těch základních programových tezí a zásad je zhruba šest. Ano přímé demokracii a samosprávě -  ne byrokratickému centralismu a aroganci moci. Ano potřebným výdajům – ne státnímu plýtvání, tunelování a rozkrádání.  Ano osobní odpovědnosti – ne kolektivní nezodpovědnosti. Ano zdravému životnímu prostředí – ne další devastaci přírody a krajiny  a zdravotního stavu obyvatelstva. Ano církevním společnostem – ne bezdůvodnému a nepodloženému vracení majetku. Ano ústavní demokracii – ne mafiánskému kapitalismu. A nutno upozornit na to, že Holešovská výzva si v žádném případě neuzurpuje právo na to, aby tyto naše návrhy a teze byly pokládány za jediné správné. Předkládáme naše návrhy jako naší vizi k řešení situace a vyzýváme tímto ostatní subjekty odborné a politické scény k diskuzi nad těmito tématy a společnému formulování  těchto bodů.

  • Další exkluzivní půlnoční rozhovory ParlamentníchListů.cz ČTĚTE ZDE

PhDr. Jaroslav Petr se narodil 14. srpna 1955 v Uherské Hradišti. Vystudoval Fakultu žurnalistiky na Univerzitě Karlově.

Z životopisu (část Praxe):

1995 – dosud Moravská reklamní, spol. s r.o. Brno, Praha

(vlastník)

jednatel, výkonný ředitel

 

výkonný ředitel koordinuje práci těchto divizí:

  • vydavatelství – šéfredaktor celostátních odborných časopisů Ateliér,

Výstavba měst a obcí
- šéfredaktor regionálního volnočasového periodika Kabrňák

  • multimédia – tvorba komplexních multimediálních produktů, AV dokumenty,

cestopisy, podpora exportu a importu, PR aktivity, atd.,

marketing, reklama – export vlastních firemních produktů

  • konference a výstavy – prezentace časopisů a AV dokumentů na domácích i

zahraničních výstavách – ČR, SR, SRN, Rusko

  • reality a dražby – veřejné dražby dobrovolné, koncesovaná živnost -

povoleno MMR r. 2010

  • státní zakázky – příprava hlasovacích lístků pro volby 2002 – volby

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu

Parlamentu ČR, zastupitelstev měst a obcí

 

1993 – 1995 poradce generálního ředitele TV Bingo Praha

1992 – 1994 šéfredaktor Obchodních novin Brno, Praha

1989 – 1994 scénárista a dramaturg Českého literárního fondu Praha, Brno

1982 rigorózní řízení Fakulta žurnalistiky UK Praha

– doktor žurnalistiky televizní a filmové – titul PhDr.

1979 – 1989 Československá televize Brno, Praha

  • dramaturg zábavných pořadů

  • dramaturg dramatických pořadů

  • scénárista zábavných a literárně dramatických seriálů

  • autorská spolupráce se spisovatelem K. Štorkánem,

karikaturistou J. W. Nepraktou, hercem J. Krampolem,

J. Dvořákem, M. Šimkem, atd. (seriál Stopy zločinu,

seriál Slovácko sa nesúdí, zábavný cyklus Zpívá celá

rodina, Manželský pětiboj, atd.)

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Alena Hechtová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Hra s Vrběticemi! Byl soud.“ Diplomat: Zahráváme si. Necháme zisk Německu? O toto jde

16:36 „Hra s Vrběticemi! Byl soud.“ Diplomat: Zahráváme si. Necháme zisk Německu? O toto jde

ROZHOVOR V případě zničení skladu ve Vrběticích proběhl soud a všichni byli osvobozeni. Je česká pol…