Jiří Kobza o Češích, netolerantních k islámu: Neziskovky propagují islamizaci Česka. Vidíme, co se děje na Západě

01.11.2018 20:35

ROZHOVOR Poslanec Jiří Kobza (SPD) pro ParlamentníListy.cz uvedl svůj pohled na výsledky průzkumu agentury Pew Research Center, ze kterého vychází Češi po Arménech jako nejméně tolerantní vůči muslimům. Naše kultura vychází z křesťansko-židovských tradic, připomíná Kobza a vysvětluje tak přátelštější postoj Čechů vůči Židům. Řeč přisla i na postoj Čechů k homosexuálům a na adopci dětí.

Jiří Kobza o Češích, netolerantních k islámu: Neziskovky propagují islamizaci Česka. Vidíme, co se děje na Západě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jiří Kobza je členem Poslanecké sněmovny, zvoleným za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Čím to je, že Češi nemají rádi muslimy? Jen 12 % Čechů by do rodiny přijalo muslima, z celé Evropy jsou k islámu rezervovanější už jen Arméni.

Musím se přiznat, že přemýšlím nad otázkou, kde že Pew dělal ten průzkum a jakou metodikou? Protože pokud je (údajně) v ČR cca 30.000 muslimů, je to pouze 0,3% obyvatel. Navíc sňatkem s muslimem se jeho nemuslimská manželka stává automaticky muslimkou podle některých směrů, podle jiných musí konvertovat, což někdy znamená narušení vazeb s původní rodinou. Češi jsou od přírody skeptičtí k novotám a dobře sledují, co probíhá v zemích západní Evropy, kde je islamizace v plném proudu a kde se pod tlakem neintegrovatelných muslimů rozpadá původní kultura i civilizace. Myslím, že se z toho umíme poučit natolik, abychom průnik nepřátelské islámské ideologie do rodin a do celé ČR zřetelně a nahlas odmítli. Myslím z uvedených důvodů, že skutečná vstřícnost vůči muslimům je daleko nižší.

Anketa

Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období?

92%
8%
hlasovalo: 9996 lidí

Sousední Slováci by přijali muslima za člena rodiny ve 47 procentech případů. Jak lze vysvětlit obrovský rozdíl mezi dvěma národy, které byly donedávna součástí jednoho státu?

Nedošlo k překlepu v desetinné čárce? Představa, že každý druhý Slovák vítá muslima do rodiny je natolik mimo realitu, že podle mne jinak seriozní Pew musel šlápnout opravdu hodně vedle. Protože podle této filozofie by již Slovensko bylo islámskou zemí...

Češi zároveň prozradili, že jim mnoho neříká ani praktikování křesťanské víry – myslíte, že to lze interpretovat tak, že zkrátka nemají rádi církve a to sekularizované náboženství, co jim nezasahuje do života, jsou schopni přijmout?

Už i komunisti pochopili, že pokud chtějí být v klidu, nesmějí se montovat do soukromí občanů. Církve naopak na tom stojí, že určují, jak správně žít. Jenže jsme v ČR a tudíž i církve vědí, že čím víc budou tlačit na občany, tím menší podporu budou mít. Křesťanské církve již to (většinou) pochopily. Islám ale rozpracovává soukromý život muslimů do neuvěřitelných detailů bez možnosti nějakého uvolnění. To samozřejmě jenom zvyšuje opatrnost a nedůvěru vůči dogmatickým ideologiím, mezi které islám bezesporu patří. Sekularizované náboženství, to je něco jako suchá voda? Nesetkal jsem se s ním.

Jsme schopni přijmout islám? Co nám na něm přesně vadí? Může jít třeba o jejich způsob chování k ženám? V mnohých muslimských komunitách je žena vnímána jako podřízená muži, kterého musí poslouchat.

Tak to rozhodně nejsme schopni ani ochotni. Islám je neintegrovatelný, nekompatibilní s demokratickými hodnotami ani s historickými tradicemi našeho národa. V naší zděděné české kultuře a tradicích, ve kterých jsem vyrostl, se muži o ženy starali, milovali je, uctívali a chránili je. Nikdo nikdy ženy nepovažoval ze nerovnocenné mužům. Bohužel díky tlaku feministek tento „zavedený genderový stereotyp“ začíná ustupovat a propagovaný systém např. kvót pro ženy na manažerských pozicích, kde kvalifikace ustupuje pohlaví, potom působí protichůdně. Nejrůznější pomatené ideologie uvádí společnost do zmatku a nejistoty, ze které právě propagátoři islámu, jako jednoznačné ideologie, se snaží těžit.

Anketa

Měl by být medvěd, který se toulá Moravou, odstřelen?

43%
57%
hlasovalo: 4537 lidí

Češi mají velmi liberální vztah ke gayům. V rámci střední a východní Evropy jsme jednoznačně nejvstřícnější ke sňatkům osob stejného pohlaví, které by podpořilo 65 procent dotázaných. Lze to brát jako důkaz toho, že jsou Češi vlastně tolerantní? Jak si vysvětlit vřelý vztah ke gayům?

Tyto statistiky neznám, zdají se mi poplatné současné glorifikaci homosexuality, se kterou se jako heterosexuální tradicionalista nemohu ztotožnit. Co se sňatků homosexuálů týče, považuji současnou právní úpravu za dostatečnou. Co se týče například adopcí dětí, tak zastávám cestu umožnění adopcí nebo pěstounské péče do standardních rodin.

Češi se bojí náboženství a muslimů. Souvisí nechuť k islámu s celkovou nechutí k náboženství, nebo jde o něco jiného? Často se mluví o tom, že jsou Češi netolerantní např. i k cizincům, jako příklad můžeme uvést menšiny žijící na našem území, třeba Ukrajince, či Vietnamce.

V ČR je v současnosti legálně cca 530 000 cizinců. To snad mluví samo o sobě dostatečně výmluvně. Jako první postulát platí, že jenom české úřady smějí rozhodovat o tom, kdo zde bude smět žít a pracovat, rozhodně to nesmí být na blahovůli nějakého Řeka v Bruselu. Problém je netolerance muslimských nelegálních migrantů, což vidíme na nárůstu násilné kriminality v západní Evropě. Nemůžeme být tolerantní k netoleranci a netolerantní a nenávistné ideologie v ČR opravdu nemají místo. Na rozdíl od muslimů, ostatní národnostní menšiny (Vietnamci, Číňané, Ukrajinci, Slováci a další) se bez problémů integrovaly, naučily se respektovat naše zvyky a tradice. Zmíněné komunity ale nejsou nositeli ideologie, kterou nikdo nezval.

V době zveřejnění průzkumu se často mluvilo o tom, že Češi pozorují muslimy prizmatem teroristických útoků. Vidí Češi v každém muslimovi potenciálního teroristu?

Prozatím od ukončení aktivit ETA, IRA a ultralevicových teroristických skupin RAF, AD a BR, všichni další teroristé byli muslimové. To není pohled Čechů, to jsou evropská i mimoevropská fakta! K dnešnímu dni již bylo 5 Čechů zavražděno islámskými fanatiky jenom proto, že zrovna byli na místě a v čase, kde si muslim řekl, že je dobrý nápad povraždit pár nevěřících. Bylo to sice mimo území ČR, ale byli to občané ČR. Pokud tedy 5 zavražděných a jedna brutálně hromadně znásilněná Češka stále nestačí k tomu, aby byly kladeny podobné otázky, jako jste položil, tak kolik jich ještě bude muset být, aby společnost pochopila, že jedinou účinnou obranou před teroristy je nepouštět si je do vlastní země? Kolik jich přišlo z IS do Evropy, schovaní mezi nelegálními imigranty?

Co se týče médií, do jaké míry mohla přispět k nelásce Čechů vůči muslimům a čím přesně? Které vrstvy médií k tomu přispěly?

Aktivistické propagování islámu v médiích, jeho prezentace jako „náboženství míru“ podle mekkánské části koránu a zamlčování medínské části, kde se již hovoří jasně a nepokrytě o džihádu, přispělo ke zvýšení nedůvěry (podle principu „když nám něco vnucují veřejnoprávní média, asi v tom bude nějaký podraz“). Navíc nesmíme opomenout léta jednostranné promigrantské multikulturní propagandy, zavádějících informací, zamlčování informací o vysoké kriminalitě páchané imigranty a ostrakizaci všech, kteří měli odvahu se postavit této agresivní masírce zejména ze strany hlavních veřejnoprávních médií. Toto značně podkopalo důvěru v objektivní novinařinu u nás a jen několik titulů si uchovalo jistou nezávislost.

Anketa

Udělil Miloš Zeman letos státní vyznamenání správným osobnostem?

92%
8%
hlasovalo: 8666 lidí

V diskusi o migraci a muslimech hrají podstatnou roli neziskové organizace, které se snaží napravovat údajné nepravdy o muslimech. Zároveň upozorňují, že integrace probíhá úspěšně a že migrace by nám mohla pomoci. Když se podíváme na rétoriku neziskovek, snaží se řešit tu nechuť k muslimům správně, nebo náladu ve společnosti jen zhoršují?

Neziskové organizace, s jasným politickým zadáním a nejasným financováním zde plní úlohu páté kolony propagace islamizace ČR. Podle zprávy o radikalizaci muslimů v Evropě jsou tyto neziskovky nedílnou součástí a nástrojem metod politického islámu, který využívá všech vymožeností demokracie k tomu, aby ji ovládl a zničil. Integrace muslimů neproběhla nikdy a nikde. Už jenom samo politické poselství např. hidžábu znamená, že se přizpůsobovat nebudou a že se musí přizpůsobit původní společnost. Podívejte se, co se děje v no-go zónách v Bruselu, Paříži nebo v řadě německých měst.

Migrace – vůči přijímání muslimských migrantů je velká většina české veřejnosti. Byla ze strany zastánců migrace chyba, když v letech 2015 a 2016 horovali pro přijetí migrantů místo toho, aby uznali nechuť Čechů přijímat migranty a navrhli kupříkladu více peněžních sbírek pro podporu uprchlíků v záchytných centrech mimo Evropu, kde by migranti mohli žít důstojně a tím pádem by klesala jejich motivace k migraci směrem do Evropy?

Chyba zastánců migrace hlava nehlava bylo především zahledění se do vlastní dokonalosti a oddanosti Kalergiho plánu prosazovaného Evropskou komisí, především tedy kancléřkou Merkelovou. To, že objektivní realita ve střední Evropě je jiná než v západní Evropě, přehlíželi, stejně jak arogantně přecházeli protestní hlasy ze států V4. Ochrana vnějších hranic EU se rozpadla a politickým rozhodnutím ani místní ozbrojené složky nesměly zasáhnout proti násilné nelegální migraci. To jenom prohloubilo nedůvěru ke všem, kteří tuto sebevraždu Evropské kultury prosazovali, ať již z hlouposti, z pomateného aktivismu anebo za peníze. Aby fungovala pomoc mimo EU, tak v první řadě musí být neprodyšně uzavřeny hranice EU. Dokud bude do Španělska z Maroka beztrestně proudit přes 10 000 nelegálních a neidentifikovaných imigrantů měsíčně, tak to fungovat nebude.

K českému odporu k politické dimenzi nelegální migrace přispělo i dlouhodobé porušování evropského práva, Schengenu, Dublinu ze strany Západu a taktéž dlouhodobé mistrování V4, vyhrůžky zaostalému Východu a přímé používání sankcí.

Co se akceptace židů týče, je to výrazně lepší číslo než v případě muslimů, ale i přesto pouze 51 procent Čechů by žida přijalo jako člena rodiny. V čem může být u jisté části společnosti problém ve vztahu k židům?

Naše česká kultura přece vychází z křesťansko-židovských tradic a dlouhodobého soužití obou komunit. Proto ani soužití s židem v rodině nevzbuzuje žádné emoce. Jsou to naopak muslimští kazatelé, kteří otevřeně hlásají nenávist k židům.

Jaké historické důvody vidíte pro tak skeptický postoj Čechů k náboženství jako takovému? Čím si to katolická církev případně zhoršuje sama a co by měla dělat pro to, aby to bylo lepší?

Řada lidí nezapomíná na předražené církevní restituce, kdy byly církvím vydávány majetky a nezdaněné finanční náhrady mimo sakrální stavby. Řada lidí, zejména těch chudých, to chápe jako křivdu. Další příčinu této skepse vidím především v pro mne těžko pochopitelných akcích papeže Františka, jeho vstřícnost k islámu (bez reciproční vstřícnosti z muslimské strany), jeho volání po přijímání dalších a dalších imigrantů. Při jednáních o restitucích se církve honosily tím, že jsou strážci kulturního dědictví. Nyní, kdy pod tlakem islamizace Evropy by měly povstat a toto dědictví hájit, někam potupně zalezly. Tak ať se nediví, že občané, kteří to dobře vnímají, jim věří méně a méně.

reklama

autor: Marek Korejs

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zrádce Ludvík Svoboda? Škoda že podobní veleduši nepíší také o chirurgii. Vychází kniha o bývalém prezidentovi

4:44 Zrádce Ludvík Svoboda? Škoda že podobní veleduši nepíší také o chirurgii. Vychází kniha o bývalém prezidentovi

„Vladimír Škutina kdysi prohlásil, že nestačí jen svoboda projevu, ale je nutná také svoboda po proj…