Neziskovka je dnes velmi výnosný byznys. A největší nesrovnalosti mají ty politické, zjistil poslanec Rozvoral. Za veřejné peníze dělají ideologii a ohrožují demokracii

04.04.2019 19:30

ROZHOVOR Výhra Zuzany Čaputové na Slovensku je některým českým politikům trnem v oku. „Zuzana Čaputová je politik, který otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, likvidaci tradičních hodnot a likvidaci suverénních států,“ říká poslanec za hnutí SPD Radek Rozvoral. Mluví také o přísnější kontrole neziskových organizací, které jsou prý v některých případech jen výnosným byznysem. „Největší pochybení byla zjištěna u politických neziskovek a vzdělávacích institucí, kde drtivá většina dotací byla rozdělována na platy zaměstnanců,“ říká Rozvoral a odvolává se na výsledky šetření NKÚ z let 2015 a 2016.

Neziskovka je dnes velmi výnosný byznys. A největší nesrovnalosti mají ty politické, zjistil poslanec Rozvoral. Za veřejné peníze dělají ideologii a ohrožují demokracii
Foto: archiv
Popisek: Radek Rozvoral, SPD

Zuzana Čaputová je zvolenou prezidentkou Slovenska. Liberální voliči ze Slovenska i z Česka vyjadřovali po zveřejnění výsledků radost, že alespoň v některé zemi V4 jsou věci „v pořádku“. Odmítli Slováci volbou Čaputové euroskeptický a národovecký směr zbylých zemí V4?

Výsledky prezidentských voleb na Slovensku silně ovlivnily události, které tam v nedávné minulosti proběhly. A právě této situace využila doposud neznámá politička, což jí ve finálo dopomohlo až k metě nejvyšší. Zuzana Čaputová je politik, který otevřeně podporuje likvidaci tradiční rodiny, likvidaci tradičních hodnot a likvidaci suverénních států. Je to politik podporující unifikaci Evropy do jednotného státu EU. Zvolením Čaputové jde o jednoznačný úspěch globalistických neomarxistů na Slovensku. Podařilo se jim rozdělit vlastenecké voliče a část voličů přesvědčit, že nemá cenu jít k volbám. Slovenská republika je blízkým partnerem naší země a výsledek prezidentských voleb nepochybně ovlivní spolupráci v rámci V4. Je jisté, že Slovensko brzy procitne stejně jako Francie po volbě prezidenta Macrona.

Anketa

Chcete, aby Václav Klaus ml. šel do sněmovních voleb s vlastní politickou stranou?

92%
8%
hlasovalo: 15721 lidí

Výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl k vítězství Zuzany Čaputové uvedl: „Už podruhé země, která se stále potýká s absencí delší tradice vlastní státnosti, vystavila bianco šek zcela neznámé osobě, aby jí stála v čele.“ Jde o trefné zhodnocení, nebo Weigl přehání?

V podstatě lze s hodnoticím výrokem pana Weigla souhlasit. V blízké budoucnosti uvidíme, jak si paní Zuzana Čaputová jako prezidentka povede a jak ji budou občané Slovenska hodnotit. Zatím se jeví její postoje jako silně probruselské a s tímto jejím názorem se nedá očekávat žádný kladný přínos pro nastolenou politiku zemí V4 oproti Evropské unii.   

Prosazujete, aby se občané mohli zbraněmi legálně bránit proti napadení a vloupání stejně tak, jak to nedávno v Itálii prosadil ministr vnitra Matteo Salvini. Jaké případy by změna pomohla napravit?

Naše hnutí by uvítalo podobný zákon, jaký byl koncem března tohoto roku přijat v Itálii a dlouho platí v USA, ve věci rozšíření práva na sebeobranu při napadení nebo vloupání. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že občané mají mít právo se bránit proti zločincům v případě napadení nebo vniknutí na jejich pozemek za účelem vloupání, a to i za pomoci zbraně. Je to právo občanů na sebeobranu a i z tohoto důvodu hnutí SPD odmítá aktivity Evropské unie vedoucí k omezení držení zbraní.

Akcentujete téma kontroly neziskových organizací. Zmiňujete například nesrovnalosti v hospodaření, které odhalila kontrola NKÚ. Na které konkrétní případy byste veřejnost upozornil?

Ano, výsledky kontroly zveřejněné Nejvyšším kontrolním úřadem, které byly zaměřeny na hospodaření neziskových organizací za roky 2015 a 2016, poukázaly na skutečnost, že provozovat neziskovky v České republice je opravdu výnosný byznys. Stát by se měl především chovat jako řádný hospodář, neboť spravuje státní prostředky, které patří nám všem. Všechny vyšší výdaje a dotace státu by měly být spravedlivě, na základě finančních rozvah a analýz, posouzeny a následně přerozděleny. A to se ve většině neziskových organizací nedělo a neděje. Největší pochybení byla zjištěna u politických neziskovek a vzdělávacích institucí, kde drtivá většina dotací byla rozdělována na platy zaměstnanců. Naše hnutí SPD si je vědomo, že bez činnosti některých neziskových organizací by se např. v sociální oblasti omezila pomoc a podpora zdravotně postiženým, starým lidem, invalidům a dalším, kteří vyžadují mimořádnou dlouhodobou péči. Též podporujeme investice do sportu, a to hlavně do toho masového, který slouží široké veřejnosti a především našim dětem. Naneštěstí je mnoho těch, kteří uvedené dotace využívají ve svůj prospěch.

Fotogalerie: - Městem předražených hrnců

Zbyněk Prousek rozkrývá pozadí kolem předváděcích ...
Splátkový kalendář k úvěru od firmy Home Credit pa...
Dárkový poukaz na sto tisíc od společnosti Astena ...
Zbyněk Prousek ve své detektivní kanceláři
Bývalý kravín v mělnických Vehlovicích má podle Pr...
Šmejdi využívali i výhodné pozice mělnického konte...

Naše hnutí volá po zpřísnění podmínek k udělování dotací a po průběžných kontrolách ze strany státu, zda je jejich čerpání v souladu s příslušnými zákony. Výstupy z kontroly poukazují na skutečnost, že v rámci vyplácených dotací neziskovým organizacím byly zjištěny rozdíly mezi rozpočtovým informačním systémem a rozborem financování ve výši přesahující tři miliardy korun. Existuje mnoho neziskových organizací s politickým programem, kteří uvedené dotace využívají pro prosazování svých ideologií a drtivou většinu obdržených finančních prostředků rozdají na platy svých zaměstnanců. Činnost takzvaných neziskových organizací s politickým a ideologickým programem považujeme za zásadní ohrožení demokracie. Dnes jsou úzce propojeny na činnost státní správy a realizují ideologické a politické cíle za veřejné prostředky. Proto je žádoucí zakázat jejich financování z prostředků státního rozpočtu.

Jak hodnotíte návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun? Jde o koncepční krok? Měli bychom mladé občany motivovat k nárůstu porodnosti takovouto cestou?

Nebudu se vyjadřovat k návrhům paní ministryně Maláčové, která nemá žádnou koncepci v udržitelné sociální politice. Naše hnutí prosazuje vlastní návrh, jak pomoci mladým rodinám s dětmi, spočívající ve výši odpočtu daní, což by jim ve finále a dlouhodobém horizontu přineslo daleko více financí a vydělal by na tom i stát. Nabízíme výraznou finanční pomoc pracujícím rodinám s dětmi. Pro tyto rodiny s dětmi máme připravené výrazné slevy na dani z příjmu – 50 % u prvního dítěte, 60–70 procent u dvou dětí a rodina se třemi a více dětmi nebude platit žádnou daň z příjmu. Samozřejmě by platila námi navrhovaná podmínka, že alespoň jeden z rodičů pracuje a má čistý trestní rejstřík bez úmyslných trestných činů. Pro mladé manžele chceme zavést i výhodné novomanželské půjčky.

Ve Sněmovně se za poměrně nízké účasti řešilo téma případných sňatků osob stejného pohlaví. Jaký je váš pohled na celou záležitost? Ušli jsme od uznání registrovaného partnerství dlouhý kus cesty? A je to cesta dobrá?

Gayové a lesby si u nás prosadili registrované partnerství a veřejnost byla ujišťována, že jde o konečný požadavek stejnopohlavních párů. Proti registrovanému partnerství my v SPD nic nemáme, ale zároveň v žádném případě nepodpoříme takový zákon, ve kterém by bylo uvedeno zrušení manželství jako výlučného svazku muže a ženy. SPD od svého založení podporuje tradiční pracovité rodiny a všichni naši poslanci budou hlasovat pro ústavní ochranu manželství mezi mužem a ženou.

Co pro vás osobně znamená pojem rodina? 

Rodinu nevnímám v žádném případě jako něco neurčitého, ale jako základní instituci, která si zaslouží náš respekt a úctu. Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a ženskou roli. Já jsem zastáncem tradiční rodiny, kterou tvoří muž a žena, jež společně vychovávají děti, o které se následně starají a zabezpečují jim výchovu a vzdělávání. Plně uznávám širší tradiční rodinu, do které patří i blízcí příbuzní. Tyto tradiční rodiny pak tvoří základní prvky našeho státu a jako jediné mohou zachovat populaci, a tím i tradice, zvyky a národ jako takový. 

Anketa

Dokdy bude trvat Evropská unie?

hlasovalo: 7493 lidí

Podpořil byste ukotvení manželství coby výlučného svazku muže a ženy v české ústavě?

Podle vyjádření v předešlých otázkách je má odpověď zcela jasná, a zcela určitě pro to budu v Poslanecké sněmovně hlasovat. Manželství jako svazek muže a ženy je základ, na kterém je nutné stavět rozvoj a prosperitu naší země. A jako bonus toho všeho je, když tento svazek muže a ženy vychovává děti. Je pak povinností státu zajistit, aby pro naplnění tohoto poslání měli odpovídající podmínky. 

Potřebujeme v dnešní době takovou pojistku?

Já se osobně domnívám, že zcela jistě ano. Muž a žena žijící v manželském svazku a starající se o děti by pak dostali zpětnou vazbu, že si jich stát váží a snaží se jim v jejich životě co nejvíce pomoci a jejich roli rodičů umí náležitě ocenit. 

Jak nahlížet na tvrzení, že i homosexuální páry by měly mít možnost adoptovat děti? O co přijde dítě, které bude takovým párem adoptováno?

Já jsem rozhodně proti. Když už spolu chtějí homosexuální páry žít, tak jim toto právo neomezujme, ale v žádném případě by jim nemělo být umožněno adoptovat děti. Můj názor vyplývá z odpovědí na předešlé otázky. Na daný dotaz je též potřeba podívat se z pohledu dítěte, které by bylo vychováváno homosexuálním párem. Rozhodně to ovlivní proces utváření osobnosti dítěte, podle mého názoru v tom negativním slova smyslu. Dále je velké nebezpečí, že by mohly být takovéto děti svými vrstevníky šikanovány. Pokud někdo argumentuje tím, že je lepší, aby byly děti vychovávány raději homosexuálními páry, než aby vyrůstaly v dětských domovech, tak k tomu mám také racionální odpověď. Máme spousty heterosexuálních párů, které by velice rády děti adoptovaly, ale jsou jim ze strany státních úředníků házeny klacky pod nohy ve smyslu obrovské byrokracie a celý proces osvojení jim tak ztěžují.      

Fotogalerie: - Zachraňme internet

Demonstrace Zachraňme internet před články 11 a 13...
Demonstrace Zachraňme internet před články 11 a 13...
Demonstrace Zachraňme internet před články 11 a 13...
Demonstrace Zachraňme internet před články 11 a 13...
Demonstrace Zachraňme internet před články 11 a 13...
Demonstrace Zachraňme internet před články 11 a 13...

Jak hodnotíte tanečky kolem brexitu? Britové měli z EU vystoupit již 29. března, ale kde nic, tu nic. Nyní se diskutuje o datech 12. dubna a 22. května. Myslíte, že nakonec Británie skutečně EU opustí? A proč to zdržování?

Hnutí SPD jako jediné z našich politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporuje britskou premiérku Theresu Mayovou a přeje jí, aby zdárně dotáhla do konce proces vystoupení její země z Evropské unie, který vychází z referenda. Zastáváme názor, že Velká Británie následně ekonomicky oproti Evropské unii poroste. Už z tohoto důvodu bychom měli s Velkou Británií uzavírat oboustranně výhodné smlouvy o vzájemné spolupráci. Ale počkejme si, jak celková situace kolem brexitu dopadne. Zatím to spíše vypadá, že brexit bude na delší dobu odložen, a to občanům Spojeného království nepřejeme.

Evropská unie si je moc dobře vědoma, že by v případě brexitu přišla o nemalé finanční zdroje, a proto není vůči Spojenému království moc vstřícná. Hnutí SPD v této souvislosti podporuje brexit bez dohody a zároveň odmítáme vyjádření premiéra Andreje Babiše, že v Británii nastal čas na nové volby a nové referendum. Takové vyjádření pohrdá výsledkem referenda a považuje voliče za manipulovatelné hlupáky.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hokejový srdcař Jiří Hrdina: Babiš, co to bylo v minulém režimu za člověka? Ne, o Jágrovi se bavit nebudu

19:58 Hokejový srdcař Jiří Hrdina: Babiš, co to bylo v minulém režimu za člověka? Ne, o Jágrovi se bavit nebudu

ROZHOVOR „Za svobodu se musí stále bojovat,“ říká Jiří Hrdina – bývalý vynikající hokejový reprezent…