Politické neziskovky jsou něco jako Hitlerovy SA. Je to drsné, ale senátor Doubrava našel překvapivé paralely

06.08.2017 12:39

ROZHOVOR „Z bezpečnostního hlediska je nezisková organizace potenciálně teroristickou organizací. Je ostudou EU, že nedokáže zastavit pašování nelegálních migrantů neziskovkami od libyjských břehů na hranice EU,“ říká ohledně některých neziskovek, které se zapojily do akcí kolem migrace, senátor Jaroslav Doubrava. Promluvil i o své knize Evropa (opět) spěje ke katastrofě, ve které se vyjadřuje například i na téma sluníčkáři. „Chuchvalec takzvaných sluníčkářů využívá neziskové jednotky jako Hitler využíval SA. K nátlakovým akcím,“ uvádí senátor Doubrava.

Politické neziskovky jsou něco jako Hitlerovy SA. Je to drsné, ale senátor Doubrava našel překvapivé paralely
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jaroslav Doubrava
reklama

Anketa

Měli by Italové zatýkat pracovníky neziskovek, které vylovené migranty vozí do Itálie?

99%
1%
hlasovalo: 12588 lidí

Prezidentův mluvčí v minulých dnech informoval o tom, že Miloš Zeman řekl ministru financí Pilnému, aby se při přípravě nového státního rozpočtu podíval kritickým okem na částku 11 miliard korun pro neziskové organizace a pečlivě ji zhodnotil, čímž naznačil, že je tato částka vysoká. Co na to říkáte a jak celkově hodnotíte neziskové organizace?

Neziskové organizace by měly mít nárok na státní podporu pouze v rámci transparentních přesně definovaných sociálních programů v rámci svého regionu. Nebo v rámci technicky zcela přesně orientovaných programů – například v návaznosti na BESIP, nebo etnografické a urbanistické záchranné akce místních muzeí, památkářů atp. Obecně: Neziskovky by měly dodržovat podobná transparentní, kontrolovatelná a kontrolovaná pravidla jako např. dobrovolní hasiči.

V posledních letech se právě některé neziskové organizace zapojily i do akcí kolem migrace, kolem uprchlíků. Jak vidíte tuto jejich činnost?

Jde o důsledek selhání státu. Ten měl již dávno dát tyto neziskovky postavit mimo zákon a jejich šéfy a s nimi i jejich vedení nechat hnít ve vězení za podporu trestné činnosti. Z bezpečnostního hlediska je nezisková organizace potenciálně teroristickou organizací. Je ostudou EU, že nedokáže zastavit pašování nelegálních migrantů neziskovkami od libyjských břehů na hranice EU.

V tomto týdnu se objevila informace, že některé neziskovy odmítly dodržovat pravidla stanovená italskou vládou pro dovoz běženců přes moře. Co si o tom myslíte?

Neziskovky lze považovat za jakési úderné oddíly ultraliberálů, podobně jako úderné oddíly Sturmabteilung (SA). Ty měly na začátku také „jen“ propagační úkoly a agitační výpravy. Teror současných neziskovek je podobný, protože vnáší do EU právní nejistotu až bezvládí, staví se nad zákon, beztrestně dováží a chrání nelegální migranty. Jsem zvědav, kdy neziskovky budou chtít, aby vznikly koncentráky pro ty, kteří si dovolí s nimi nesouhlasit. Politické neziskovky, to je rakovina. Je nejvyšší čas, není li již pozdě, tuto rakovinu účinně léčit!

Když se opět podíváme na činnost neziskovek k nám, máte nějakou pozitivní zkušenost s neziskovými organizacemi u vás, v Ústí nad Labem?

Otázkou je, co to jsou neziskovky, jak je definovat. Znám mnoho formálních i neformálních skupin, které se snaží učinit život v regionu vlídnější. Včetně dobrovolných hasičů a charit starajících se o bezdomovce. Máme tu krizové centrum, které by určitě sneslo více financí, např. těch, které sypeme neustále cikánům a jimiž prý pomáháme migrantům atd. To jsou ty neziskovky, které mají skutečný smysl.

Vy jste napsal knihu Evropa (opět) spěje ke katastrofě, v níž se vyjadřujete i právě na téma sluníčkáři i jak píšete tzv. humanitární organizace. Můžete to trošku rozvést?

Chuchvalec tzv. sluníčkářů využívá neziskové jednotky jako Hitler využíval SA. K nátlakovým akcím. V knize Evropa (opět) spěje ke katastrofě jsem mimo jiné poukazoval na nebezpečí těchto organizací v souvislosti s omlouváním invaze muslimských ilegálů.

K tomu bych odcitoval odstavec z jedné studie, která se mi v těchto dnech dostala do ruky, kde se ukazuje, jak tzv. neziskovky jsou propojeny s ještě nebezpečnějšími „světovými“ organizacemi – organizace zabývající se migrací problémy bagatelizují ve prospěch migrantů. Např. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvádí: „Mluvit dál o evropské migrační krizi je paradoxní v globálním kontextu. Do Evropské unie zamířilo v roce 2015 pouhého půl procenta z více než 65 milionů uprchlíků na celé planetě. Přesto stále slyšíme názory, které situaci hodnotí dramaticky a varují před pokračující nekontrolovanou invazí,“ píše ve své analýze Jan Schroth z Mezinárodní organizace pro migraci.

Eurovíla. Klip natočený neziskovými organizacemi za podpory EU

Představitel IOM cíleně zamlčuje, že krizové důsledky migrace jsou vždy místní. Popírání závažnosti nelegální migrace (v místě nahromadění migrantů) od institucí jako jsou UNHCR či IOM znamená, že tyto organizace jsou pro EU nebezpečné, destabilizující. Přehlížejí, že nelegální migranti představují náhlý příchod cizorodého prvku netajícího se se svým úmyslem Evropany vyhubit. Není maličkostí, když v roce 2015 překročil hranice EU více než milion migrantů, v roce 2016 zhruba půl milionu, ačkoliv OIM uvádí v roce 2016 oficiálně 387 tisíc osob. Problémem je, že odhadem statisíce migrantů se nepodařilo oficiálně vůbec zachytit. Ví někdo, kolik se ji fláká u nás?

V knize píšete také, že právě například sluníčkáři se snaží omlouvat migranty a cizince dlouhodobě žijící na území EU, třeba i v další generaci, že jejich krvavé útoky nebyly teroristickými akty, ale akty psychicky nemocného člověka. Co na tyto jejich „omluvy“ říci? A není nakonec každý, kdo nějaký takový útok udělá, vlastně psychicky nemocný?

Psychicky nemocný je již ten, kdo je součástí oněch neziskovek. Žije v jakémsi snovém světě, kterého zneužívají islamisté a jejich humanističtí propagátoři. V knize jsem k tomu napsal:

„Sluníčkáři, i z tzv. humanitárních organizací, se snaží omlouvat migranty a cizince dlouhodobě žijící na území EU, třeba již v další generaci, že jejich krvavé útoky nebyly teroristickými akty, ale akty psychicky nemocného člověka. Například se chudáček dříve již pokusil o sebevraždu, léčil se na psychiatrické klinice a podobně. Tedy to vše prý u násilníka ukazovalo na psychickou labilitu. K tomu lze dodat, že řada násilníků, včetně vrahů, se snaží u soudů argumentovat svým údajným psychiatrickým handicapem. V absolutně drtivé převaze psychiatři jako soudní znalci vyslovují verdikt: v době spáchání trestného činu obžalovaný netrpěl duševní poruchou, věděl, že se dopouští protiprávního jednání, je za své jednání zodpovědný. Pseudohumanisté se snaží tyto násilníky omlouvat např. tím, že jsou prý ‚zřejmě susceptibilní vůči metodám onlinových verbířů z Islámského státu, kteří často využívají pocitů odcizení a nespravedlnosti, které často mají ožebračené imigrantské komunity‘.“

Čili nakonec za to mohou všiváci z Evropy, dočteme se na internetových stránkách sluníčkářů, nebo stejně primitivní vysvětlení: „Velmi často jsou nyní tyto útoky páchány zranitelnými lidmi, kteří trpí duševními chorobami, anebo zlodějíčky, jimž na internetu slíbili extremističtí duchovní rozhřešení.“

Krátce, teroristické útoky to jsou – a kecy, že nikoli, mají jen zakrýt výhodný, dokonce velmi výhodný kšeft!

Jaká je vaše zkušenost se spolkem Evropské hodnoty? Jak tento spolek hodnotíte?

Nevím, nezajímám se o něj. Obecně ale platí, že státní úředníci se chovají jako idioti, včetně ministrů. Jakákoliv politická propaganda je projevem stupidity. Ať si to platí soukromé osoby. Praxe je ale taková, že totéž, co se dělalo za takzvaného socialismu, se dělá i dnes – poklonkuje se každému, kdo má právě moc a vliv. Dnes to je ale minimálně druhou mocninou onoho období. Dnes je do toho zapojen strach ze ztráty práce. Příklady bezdomovců jsou dost odstrašující!

A co říct na to, že některé organizace jsou financovány současně státem a současně z nejasných zahraničních zdrojů?

Nejen v ČR, ale v celé EU chybí jasný zákon, který by jasně stanovil: Nezisková organizace – protože je nezisková – nemá co skrývat, není ohrožena konkurencí, nepotřebuje firemní tajemství. Všechny zdroje finanční a všechny osoby podílející se na chodu neziskových organizací by měly být zcela transparentně uváděny. Přijímání finančních a jiných darů od organizací, které jsou anonymní, by mělo být ze zákona zakázáno. Neziskovky politického a tudíž mezinárodního charakteru – to je nebezpečná mafie.

Ve své zmíněné knize jsem uvedl, proč jsou nebezpečné v kontextu s neschopnými politiky: „K okupaci jakékoliv oblasti není potřeba jenom invazní armády. Zde je výčet podmínek:

a) mít v zemi síť ochotných očí a hub, které poskytují invazní skupině informace o čemkoliv,

b) znát nelegální ekonomické sítě a kriminální sítě, a politické klientské sítě, tedy koho lze a kde podplatit nebo zastrašit,

c) poznat idioty a kolaboranty, tedy osoby natolik hloupé, že z dobré vůle budou invazním skupinám pomáhat, a natolik šikovné, aby lobbovali podle potřeb invazní skupiny. Lidi ze skupiny c) v Čechách nazýváme termínem sluníčkáři.

Lukáš Houdek řídil neziskovku HateFree přímo na úřadě ministra Dienstbiera:

Všichni dohromady mají vytvořit situaci, aby příchod invazní skupiny-vlny nebyl považován za hrozbu, ale jenom za řešitelný problém. Pokud něco nazvete problémem, nemůžete se tomu bránit, ale jenom „to“ řešit. Řešit znamená tak dlouho hledat řešení, až dojde k nezvratné změně – začnou fungovat mechanismy, které invazi prohlásí za normální stav. Kdo se tomu bude bránit, bude od té doby člověkem jednajícím proti systému, čili zákonu. To lze nazvat plíživou okupací.

Připadá mi to jako velmi obecná konspirační teorie, ale jde o zneužívání termínů jako je svoboda pohybu, multikulturalismus, jde o humanismus, o maximální soucítění ke každému, kdo je klasifikován někým jako oběť. Je to velmi pohodlné – tyto mechanismy odstraňují potřebu řešit konfliktní situace.

Všichni všechno musí pochopit a přijmout. Jde o postupnou destrukci rozhodovací moci v Evropě pomocí žvástů o ničem. Je to mnohem účinnější než násilná invaze...“

Neziskovky, o kterých mluvím, jsou bezednými černými dírami, ve kterých rok co rok mizí stamiliony a nemám pocit, že by někdo účinně kontroloval, kam mizí. Podívejte se na ten dlouhý seznam neziskovek. Po chvíli začnete mít pocit, že je nekonečný. S tím se musí něco udělat, ten nepřetržitý tok financí se musí zastavit a dát je jen a jen tam, kde budou efektivně využívány. „Sluníčkáři“ a „vítači“ to zcela jistě nejsou!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: David Hora

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

,,Takové civilizace zanikly.” Profesor: Piráti? Návrat k barbarství. Rusko to odmítá, proto ta nenávist

4:44 ,,Takové civilizace zanikly.” Profesor: Piráti? Návrat k barbarství. Rusko to odmítá, proto ta nenávist

HISTORIE A DNEŠEK Démonizace Ruska, to jsou jen projevy frustrace upadající západní společnosti. V d…