Poslanec KSČM interpeloval Babiše kvůli sudeťákům. Jak nám vysvětlil, měl k tomu velmi závažné důvody...

27.05.2018 15:46

ROZHOVOR Poslanec KSČM z Plzeňského kraje Jiří Valenta s obavami sleduje stále odvážnější iniciativy směřující k prolomení Benešových dekretů. Rovněž připomíná čím dál intenzivnější projevy „vzájemnosti“ v rámci NATO, kdy se zde zcela regulérně demonstruje síla, zatímco komunistům jsou stále vyčítány události ze srpna 1968, ačkoliv drtivá většina z nich s nimi neměla vůbec nic společného. A promluvil i o Miroslavu Kalouskovi, který se chytře a podprahově posmívá prezidentu republiky kvůli jeho zdravotnímu stavu.

Poslanec KSČM interpeloval Babiše kvůli sudeťákům. Jak nám vysvětlil, měl k tomu velmi závažné důvody...
Foto: Archiv J. Valenty
Popisek: Poslanec Jiří Valenta
reklama

Opět – pokolikáté již – se ozývají sudetoněmecké hlasy a diskuse o prolomení Benešových dekretů. Byť někdo hovoří o tom, že Posselt je „jeden z největších Čechů“ a „stavitel mostů“. Jak to vidíte po sudetoněmeckém srazu, když jej naši někteří politici, stejně jako tuto problematiku, marginalizují?

Po několika letech opět padl návrh, tentokrát ze strany státního tajemníka Ministerstva vnitra Německa, že dekrety prezidenta Beneše nepatří do moderní Evropy. Mě to skutečně rozčílilo, protože tyto pokusy se tu pohybují stále v jakýchsi soustředných kruzích a vždy se tu po letech znovu a znovu objevují. Naposledy to bylo z Maďarska, kdy myslím, že předseda tamního parlamentu toužil po rušení dekretů prezidenta ČSR.

Interpeloval jsem pana Babiše a ptal jsem se jej, jak to jako předseda vlády sám vidí, protože jestliže dekrety budou zrušené, mohou nastat majetkové požadavky ze strany odsunutých sudetských Němců, kteří tenkrát spadli rozhodnutím vítězných velmocí do kategorie zrádců a kolaborantů, což byl název i dekretu tehdejšího prezidenta republiky. Mnozí tvrdí, že majetkové restituce „sudeťáci“ nyní odebrali ze svých stanov. Oni to sice navrhli vyřadit, ale německý soud tuto změnu neuznal a vrátil to do původního stavu. To se již dále nikterak neprezentovalo, a jejich majetkové nároky jsou tak do budoucna stále otevřené. Obávám se, že bohužel bude stačit jeden přelomový rozsudek Evropského soudu o vydání nějakého majetku a pak se strhne lavina žádostí. Patologičtí obdivovatelé EU, eurohujeři a nekritičtí obdivovatelé Německa z řad dnešních politických reprezentantů, ti se pak budou divit, až se začne českým občanům brát majetek v pohraničí. A také podnikatelům, kteří tam podnikají a nemusejí to být nyní zrovna již jen Češi.

České dominující vládní kruhy, tuto problematiku vytrvale bagatelizují a stále blábolí o jakýchsi aktech usmíření mezi národy. Blíží se ale doba, kdy landsmanšaft bude pořádat akce i na území České republiky. Což na tom sjezdu také padlo, a myslím, že to řekl zrovna pan Posselt. To je absolutně nepřijatelné, protože jestliže Bělobrádkové, Hermanové, Marxové či například Liškové a další tvrdí, že jde opět o jakýsi akt mezinárodního přátelství, tak je to zjevná hloupost! Vezměte si, že součástí sudetoněmeckého landsmanšaftu je spolek založený bývalými esesáky, členy SA nebo i dalšími lidmi například z tankové divize Das Reich. Dokonce mezi nimi byl i dřívější šéf úřadu Konrada Henleina. Ti se dopouštěli těch nejhorších válečných zločinů, a přesto byli součástí vedení organizace až do osmdesátých let. A na těchto základech stojí dnešní landsmanšaft. To se tady bagatelizuje, nemluví se o tom, spolky potomků násilně vystěhovaných, kterým byl po právu zabrán majetek, se nyní reaktivizují. Cítí, že je vhodná doba, a to kvůli majetkovým restitucím, které chtějí nejvíc. Jim nejde o nějakou politiku, to je pro ně už dnes více méně passé. Jim jde jen o ty obrovské majetky v pohraničí. Vezměte si, že ze Sudet byly odsunuty rozhodnutím vítězných velmocí až tři miliony Němců.

Obávám se ale toho, aby jeden takový přelomový rozsudek nespustil lavinu. Babiš tedy říká, že to není možné, Stropnický chodí jako kocour kolem horké kaše, a při mé interpelaci neřekne ani ano, ani ne, jen stále blábolí, že musíme spolupracovat s Německem a další obdobné fráze. Na dřeň problému se takticky nedostane ani náhodou, když jej čeká ten Izrael jako velvyslance.

Prostě ty landsmanšaftské ambice považuji za velmi a velmi, velmi nebezpečné. Stačí angažovanost nějakého podnikatele, který dá k soudu pro lidská práva ve Strasburgu stížnost, soud mu vyhoví, a budu potom velice zvědavý, co bude dělat česká vláda a jak se s tím popasuje naše legislativa. Když už jsme součástí evropského práva a máme už omezenou státní suverenitu, především díky Lisabonské smlouvě.

Ono se říká, že Berndt Posselt je svým způsobem „jestřáb“, ale z druhé strany do landsmanšaftu vstupují noví lidé, kterým ani nejde o tu „rodnou hroudu“, ale opravdu jen a jen o majetky…

To jsou již jen druhořadí spekulanti čekatelé, kteří cítí, že by mohli získat nějaké majetky, se kterými by mohli dále spekulovat a něco na tom trhnout. Podle mne se něco podobného tady u nás děje v souvislosti s církevními restitucemi. Jedna věc je, že to dostala zpátky církev, ostatně i ty církevní organizace , které v té době „útlaku“ ani neexistovaly. Dnes tu pronajímají pozemky a majetky a čile spekulují. Já se obávám, že to přece není původní ani primární poslání církve. Ale řada podnikatelů prostě zacítila příležitost a nabalila se na církev tak, jako se teď nabaluje na landsmanšaft.

Neprolomí se tím určitá jakási tenká červená linie v podobě válečných reparací?

To je zase jiná otázka a s landsmanšaftem to tak nesouvisí. O majetky jde sice až v první řadě, ale také i o revanš. O přepsání války a pomstu vítězům. Oni ti sudetští Němci nejenže chtěli zpátky sami do říše, tak se tam potom prostě dostali, ale především se neříká, že samotný odsun byl z rozhodnutí vítězných velmocí, ne z libovůle prezidenta Beneše. Jeho dekrety byly potom pouze jako jakýsi prováděcí předpis. Takže není důvod, aby to dnešní landsmanšaft a další dávali za vinu České republice, respektive tehdejšímu Československu.

Když se vrátíme ještě k osvobození, začíná se hovořit o tom, že Německo má stále trauma z války, že by bylo dobré uvádět, že nebyli poraženi, ale osvobozeni. Není to už přepisování dějin?

Určitě je. Nerad bych takto ale soudil všechny Němce. Moje matka žila v Bavorsku, dokonce po dlouhá léta konkrétně v Augsburgu, kde sudeťáci mají jednu ze svých základen. Jedna je, myslím, v Mnichově, druhá v Augsburgu. Velká část Německa ale dnes již odsun neřeší. To právě řeší hlavně tyto nebezpečné spolky, protože „majetku není nikdy dost“. Ať země mezi sebou raději spolupracují, Německo je významná hospodářská velmoc a je třeba s ní kooperovat. Ovšem landsmanšaft nelze brát jako rovného a důstojného partnera pro českou vládu. To jako kdyby německá vláda tady jednala u nás s nějakou neziskovou organizací! Tak to přece ve světě politiky nechodí!

Pojďme k dalším tématům. V Polsku se uskuteční velké vojenské cvičení NATO a zase bude plánovaný průjezd amerických vojáků přes Českou republiku. Spadá to ještě pod nějaké schvalovací či oznamovací pravomoci, nebo tady přes nás už může jakýkoliv stát NATO přejíždět sem a tam, jak se mu zachce?

Jakmile jsme vstoupili do NATO a přijali jsme spojenecké závazky, tak toto budeme muset již strpět. Bohužel! I když my jako komunisté toto vidíme velice neradi. Nám je neustále vyčítána tzv. bratrská pomoc Rusů a dalších vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, byť s tím velká část komunistů vůbec neměla nic společného. Teď se tu ale trpí, a dokonce se to propaguje třeba organizovanými prohlídkami techniky, takovéto demonstrativní průjezdy. Ale ono ani o ty průjezdy vůbec nejde, to by mohly projet třeba vlaky, technika naložena na vagóny skrytá pod plachtami a nikdo by si toho ani nevšiml. Tady se musí demonstrativně jet po silnicích, aby se ukázala síla, jednota a nadřazenost celého útočného paktu. V podstatě to znamená ty ty ty, jestli tady dojde k nějaké „nevhodné“ politické změně, tak uvidíte, jakou máme vojenskou sílu.

Když to tedy přeženu ad absurdum, to znamená, že jestliže Turecko je v NATO a chtělo projet do Německa, tak projede?

Ono je to tak, že jsou uzavřeny nějaké smlouvy. Ale velké země si dělají, co chtějí, pro ně platit nemusejí. Musejí je plnit jen ty malé země. Co platí pro nás a je v EU nepřekročitelné, tak to pro Francii, Německo nebo dříve Británii vůbec neplatí a nikdo si to od nich nedovolí vynucovat. A toto přesně platí i v NATO. Velké země si vždy rozhodnou, jak chtějí, a my zase zůstaneme tím malým českým lokajem zejména amerických zájmů…

… ale vždyť prý v Pobaltí NATO střeží Západ před Ruskem… A posilují se tam armády…

Že by hrozilo napadení pobaltských států Ruskem, je z povahy věci nesmysl. To tvrdí někteří západní komentátoři. Ale nejsou žádné indicie, že by Rusko se na někoho v Pobaltí chystalo. A teď se tam bude dělat provokativní cvičení, aby se Rusko ještě více podráždilo. Mne by zajímalo, jak by se chovali Američané, kdyby se toto dělo u jejich hranic. To je prostě jen transatlantická provokace a demonstrace síly. Demonstrace jakési západní pseudojednoty. Aby tam bylo účastno co nejvíce armád a všude se psalo: Celá Evropa je proti Rusku. O to jde Američanům, aby veřejné mínění dostali na svoji stranu, zejména po konfliktech, které vedou po celém světě.

Když se bavíme o Američanech. Nyní Trump couvl ze setkání s Kimem, nicméně Severní Korea již udělala nějaký vstřícný krok. Není to jen hraní si na kočku a na myš a vytváření informačních bublin?

Kdyby nebyly Spojené státy na Korejském poloostrově, tak tam byl klid. Já jsem v loňském roce v Jižní Koreji byl. Oni se ani nebojí severních sousedů, ale toho, že by mohla být odveta, která by dopadla na ně, když Američané na Kima zaútočí. Ale aby Severokorejci zaútočili sami od sebe na Jižní Koreu, to vůbec nehrozí. Mnozí Jihokorejci a jejich občanské organizace požadují, aby Američané odešli. Že si to potom se Severní Koreou již dojednají sami.

A Kim? Američané na něj tlačí, je tam mnohaletá ekonomická blokáda. Nelze popřít, že lidé trpí nedostatkem zboží a nežijí si úplně ideálně. To je každopádně pravda. A lidská práva tam také nejsou úplně v pořádku. Ale to by se určitě dostalo do normálu, kdyby do toho Američané neingerovali tak, jako to dělají i v jiných „demokraticky“ osvobozených zemích.

Pojďme na domácí scénu a k prohlášení Miroslava Kalouska, že prezidentu Zemanovi už moc času nezbývá. Tedy v životě. Je to vkusné a co tomu říkáte?

Kalousek to dělá sofistikovaně, aby to nebylo úplně explicitní, výslovně řečené, ale přesto aby to lidé pochopili. Mezi řádky je ale vždy jasné, že se prezidentu kvůli jeho zdravotnímu stavu vysmívá. Ale asi ho stihl teď „Boží trest“, protože poslední dny chodí o holi a sotva se belhá. Že by spravedlnost opravdu existovala (smích)?

Máte pravdu, je to nevkusné. Je to stejně nevkusné, jako když se Feri posmíval mladému Klausovi kvůli jeho estetickému postižení. Úplně stejné. A přitom sám by se mohl někdy podívat do zrcadla, že není žádný ideálem krásy…

Je ale zvláštní, že právě ti, kteří na jedné straně hovoří o lidských právech a genderové vyváženosti, jsou v něčem hodně frenetičtí…

Já si myslím, že politika obecně zhrubla díky právě těmto lidem. Jako jsou představitelé TOP 09, Starostů a ODS. A některých lidovců, ti jsou ve vleku a říkají, co se jim zrovna hodí do krámu – jednou jsou se sociální demokracií, jednou s pravicí. Díky představitelům TOP 09 – ti jsou dnes již snad i morálně horší než ODS – protože vidí, že jim ujíždí vlak a jsou v poslední křeči a takovouto formou komunikace chtějí dostat voliče zpátky. Díky nim česká politická kultura povadla o mnoho procent. A díky panu Kalouskovi zejména. Ten neustále požaduje po někom nějakou omluvu. Pořád by něco napravoval, ale jak se chová ve Sněmovně, co ten tam již pozurážel lidí! Svého času jsem si to dokonce i zaznamenával, ale pak mi to přestalo bavit, bylo toho moc! Ty trapné jeho výroky. Odráčkovi nadával do mlátičky, pak nějakému senátorovi řekl, že ať se naučí chovat, že je ve Sněmovně jen host, Babišovi co nadával – a to se jej nezastávám. Prostě alespoň minimální kultura slušnosti by měla mezi politiky existovat.

Co říkáte aktivitě Pirátů k OKD, že chtějí vyšetřovat, co se tam dělo. Není to takové „pozdě bycha honit“ a má to vůbec smysl?

Já si nejsem jist a ze své politické praxe ani nevím, že by nějaká vyšetřovací parlamentní komise něco někdy úplně vyřešila. Nemá pravomoci orgánů činných v trestním řízení, to je hlavní nedostatek. Každý pozvaný si tam může lhát, co chce, a je těžce postižitelný. Prostě je to spíše orgán pro alibi, že existuje ještě vůbec nějaká snaha o spravedlnost. Myslím si, že bohužel nic opět nevyšetří. Piráti to berou jako součást svého volebního programu, že dělají pořádek, spíše však dělají všude zmatek. Přesto vznik komise jsme podpořili i my a plno dalších poslanců. Není to pirátský vynález. Oni pouze dostali předsednické místo. Komunisté již dávno chtěli kauzu OKD vyšetřovat, ovšem mnohem razantněji a efektivněji, ale především prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Politická vůle však nejspíše chyběla a asi převládl i strach z možných výsledků vyšetřování. Ostatně to se ani nemůžeme divit, když do toho byli namočeni například představitelé sociální demokracie, kteří byli tehdy u moci, jako pan Sobotka a někteří další. Napadá mne v této souvislosti myšlenka na justiční mafii, jak se o ní tady kdysi hovořilo. Takovéto zřejmé podvody, třeba s byty OKD, se prostě musejí trestat, každé školou povinné dítě ví, že je to trestný čin.

Nu ale většina soudu zatím dává najevo, že je asi všechno v nejlepším pořádku a nikdo za nic nemůže…

Na to vám těžko mohu odpovědět, je to soudní rozhodnutí, a to se těžko z pozice zákonodárce komentuje. Já si o tom ale myslím své. Kdybych měl říci svůj názor tak – kapr si svůj rybník nevypustí… A teorie o „justiční mafii“, o které jsem teď hovořil, může dále nabývat stále reálnějších kontur…

V závěru se nemohu nezeptat na připravovanou Babišovu vládu. Není zvláštní, že levice, sociální demokracie i vaše strana podporují multimiliardáře, oligarchu, to je přece světový unikát, není-liž pravda?

Sociální demokracie není žádná skutečná levice. Ti pouze levicově deklarují a mluví, ale kolikrát jsou pravicovější než ti kovaní, jako jsou dámy a pánové z ODS či TOP 09. Díky tomu také ve volbách dopadli tak, jak dopadli. Jestli mluvíte o levici v souvislosti s námi komunisty, tak nám jde především o stabilitu České republiky, nikoliv primárně o nějakého miliardáře, oligarchu a mediokrata, který tu zaměstnává 35 000 lidí. Nám jde o to, aby republika konečně začala spolehlivě fungovat pro občany a abychom jim, i přes ten náš horší volební výsledek, mohli jistým způsobem zvyšovat životní úroveň, což je ostatně součástí našeho volebního programu. Nikdo zatím veřejně neřekl, že budeme Babiše podporovat. Je to pouze jedna z možností. Podpora ale také nemusí znamenat přímé hlasování pro důvěru vládě. Když to ale bude potřeba, tak jsme debatě otevření. Nejprve ale musíme vědět, co Babiš splní z našeho programu, kde jsou tzv. programové průsečíky. Ale v případě, že by se vláda snažila o posilování našich vojenských misí v zahraničí, tak od nás podporu, ani tu její tichou formu, nedostane. Takže pan Babiš musí slevit z té své pravicovosti a vyjít dolním deseti milionům vstříc. On sice tvrdí, že je pravičák, ale zatím dělá i levicové věci a v tom je rozdíl od jeho předchůdců, Topolánka, Nečase a nakonec i od Sobotky. Dělá věci, které jsou v našem volebním programu nebo byly obsaženy v programu sociální demokracie. Vezměte si například zvyšování důchodů, platů učitelům. Ale vždy by měl dodat, že to nepřidává jen on. O tom rozhoduje vláda jako celek a některé věci musejí projít schválením ve Sněmovně. Babiš si tyto politicky líbivé věci prostě jen ukradl a velice efektivně využil ve volebním boji.

Naše podpora nové vládě není ještě ale vůbec jistá. Primárně požadujeme stabilitu naší krásné země. Ano, také je pravda, že komunisté dnes mají v Parlamentu velkou sílu i přes nižší volební výsledek, ale je to naprosto v pořádku a není třeba to nikterak tajit. Jsme tam přece pro lidi a o politickou moc usilujeme jako všichni naši političtí soupeři. To je zcela v pořádku a nerozumím tomu, proč to někdo zpochybňuje. Mnozí však teď hrozí a straší, že za třicet let po revoluci se komunisté dostávají do vlády, že tu existuje nějaká hlasovací mašinerie. To je přece úplný nesmysl. My hlasujeme vždy podle svého přesvědčení, a že hnutí ANO a okamurovci mají často obdobný názor, je pro Českou republiku nyní jen dobře. A šakaly nechme výt…

Prý i Macrona omývají, že v Čechách vládne stíhaný oligarcha a že tu k tomu všemu budou vládnout komunisté…

To jsou tedy mediální výplody! Západu je to jedno, protože dobře ví, že vstup komunistů do vlády ještě není na pořadu dne. S patnácti hlasy ve dvousetčlenném Parlamentu vládnout vlastně zatím ani nechceme, protože nejsme ideově tak ohební jako lidovci. Vaše tvrzení je jen uměle vytvořený strašák, který by měl zaryté, avšak doposud pasivní pravičáky přivést k volbám. Jenže ono jich už tolik doma ani není… Jedná se o prázdné tlachy topáků či Starostů, kteří nemít Prahu se všemi jejími specifiky, tak již nejsou ve Sněmovně.

No, není nějaké zvláštní období, kdy si jedna strana na druhou stěžuje, že jí vykrádá nebo okopírovává program. STAN si stěžuje na Piráty, vy na Babiše…

Víte, těch prospěšných věcí pro lidi zase není tolik, aby se neopakovaly a nenapodobovaly v programech politických stran. Každý přece tvrdí, že chce, abychom se tady měli všichni dobře, aby tu byla vysoká životní úroveň. Ale jakýkoliv politický subjekt, ať pravicový nebo levicový, k tomu směřuje jinou cestou. Pravičáci chtějí zařídit blahobyt přes úspěšné podnikatele. Až ti se budou mít perfektně, ostatní se budou mít dobře… My bychom rádi, aby zde silný sociální stát zajistil slušnou životní úroveň zejména těm dolním deseti milionům. A potom se budou mít dobře i ti podnikatelé!


Pozn. redakce: 75% podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s., provozující server Parlamentní listy vlastní společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a bývalého senátora Iva Valenty.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Václav Fiala

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Diplomat Kobza: Babiš mluvil pravdu, ale pak mu to vysvětlili. V Rusku ostrouháme, přijdou jiní

10:10 Diplomat Kobza: Babiš mluvil pravdu, ale pak mu to vysvětlili. V Rusku ostrouháme, přijdou jiní

„Uvážlivost ruské diplomacie poslední dekády by měla být vzorem pro budoucí diplomaty,“ říká poslane…