Přes noc tu můžeme mít sto tisíc imigrantů. Benjamin Kuras přináší velmi nehezké informace o profesoru Drahošovi. A nejde jenom o imigraci. A toto dodává o Šojdrové a 50 „sirotcích“

21.09.2018 4:47

ROZHOVOR Spisoval a kandidát na senátora Benjamin Kuras promluvil o sankcích EU proti Maďarsku, migrační vlně, syrských „sirotcích“, o postoji Jiřího Drahoše k imigraci i jeho podivné kauze s patenty, proč se Drahoš bojí s ním jít do debaty, i o manipulacích České televize.

Přes noc tu můžeme mít sto tisíc imigrantů. Benjamin Kuras přináší velmi nehezké informace o profesoru Drahošovi. A nejde jenom o imigraci. A toto dodává o Šojdrové a 50 „sirotcích“
Foto: archiv B. Kurase
Popisek: Benjamin Kuras.

Co říkáte tomu, že Evropský parlament schválil návrh řízení proti Maďarsku? Orbán hovořil o vydírání, kterému neustoupí…

Snad konečně i některým zavilým fandům EU dojde, nač upozorňuji už řadu let, že máme co do činění s ultralevicově totalitním systémem, připraveným na základě vágního nařčení z porušování „hodnot EU“. Co to vlastně jsou ty „hodnoty EU“? Demokracii v EU už nikdo ani nepředstírá. Jako útok na maďarskou svrchovanost (a svrchovanost každého členského státu) musíme brát i návrh Angely Merkelové, aby členské státy nemohly samy bránit své hranice, nýbrž musely přijímat jakési jednotky EU, které by zaručovaly průchod afro-islámských kolonistů.

A musíme si připomínat opakovaná prohlášení komisaře Avramopulose, že migrace musí pokračovat a žádný členský stát EU nesmí zůstat bez ní. Budeme mít brzy šanci parlament vyměnit, a každý kandidát, jemuž jde o zachování základních svobod a skutečných evropských hodnot (nikoli „hodnot EU“ podle zelené europoslankyně), by se měl přimknout k vznikající maďarsko-italské koalici připravené vzít Brusel ztečí. Salvini, který při svém poměrném mládí vyrůstá ve státníka evropského formátu, nedávno prohlásil toto: „O berlínské zdi se taky říkalo, že nikdy nepůjde zbourat. Příští zbouraná zeď bude bruselská.“ A máme-li rádi teorii „nomen-omen“, připomeňme si, že jeho jméno pochází ze slovesa salvare, což znamená zachránit.

Co říkáte tomu, jak hlasovali čeští europoslanci? Pro návrh na potrestání Maďarska hlasovali tito čeští europoslanci: Pavel Telička (zvolen za ANO), Dita Charanzová (zvolena za ANO), Martina Dlabajová (ANO), Petr Ježek (zvolen za ANO), Stanislav Polčák (STAN), Luděk Niedermayer (TOP 09), Jiří Pospíšil (TOP 09), Jaromír Štětina (TOP 09), Z frakce Socialistů a sociálních demokratů (S+D), Miroslav Poche (ČSSD).

Ti protimaďarští jsou doufám na odchodu a nikdo je znovu nezvolí. Moc si tady nikdo nevšiml pozoruhodné otočky britských konzervativců. Ti nejprve všichni podpořili Orbána a pak na příkaz premiérky podporu odvolali. Těžko říct, proč na něčem takovém premiérce záleželo, když už je jednou nohou z EU venku. Ledaže už ví, že není, a vše se ještě v dobré obrátí novým referendem, které vehementně vymáhají Tony Blair, bývalý šéf liberálů Nick Clegg a londýnský starosta Sadiq Khan, mimo jiné se Sorosovým finančním příspěvkem. Pokrokářská politická korektnost prosákla do úplně nejvyšších míst. Zrovna teď je disciplinován a možná bude vyhozen jeden policejní velitel za to, že při instrukci podřízených vyšetřovatelů připomněl, že jejich chování musí být – česky by se řeklo „křišťálově čisté“. Jenže anglicky to už od Shakespeara zní „whiter than white“ čili bělejší než bílý. Takže byl obviněn z rasismu, nešika.  

Anketa

Jste rádi, že Sněmovna odmítla usnesení žádající přijetí sirotků ze Sýrie?

97%
3%
hlasovalo: 22636 lidí

Maďarsko 24. 7. 2018 oznámilo, že odstupuje z jednání o Globálním paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o Globálním paktu o uprchlících. Důvody, proč maďarská vláda odmítá podepsat obě smlouvy, které byly vypracovány na půdě OSN, přijede vysvětlit maďarský premiér Viktor Orbán (FIDES) na Valné shromáždění OSN, které bude zahájeno 25. 9. 2018.  Považujete oba dokumenty za hrozbu?

Smlouvy jsou globalizačním útokem na svrchovanost evropských zemí, vycházejí z cílů celosvětové islamizace. A jestli je nezastavíme, na jejich konci se nachází zánik evropské civilizace do několika málo generací. Tak si představuji, že jim to Orbán taky vysvětlí, soudě podle jeho dosavadních projevů.

Jak hodnotíte to, jak k celé věci přistupuje česká vláda?

Právě sepisuji pro Platformu evropské civilizace a jako součást své senátní volební kampaně, petici tohoto znění:

„Petice za Maďarsko

Žádáme českou vládu, aby se jednoznačně postavila za Maďarsko, důsledně odmítla trestní tažení EU postavené na vyfabulovaných nařčeních z údajného ‚porušování hodnot EU‘ a vetovala veškeré protimaďarské sankce v jakémkoli hlasování v dalších fázích protimaďarského postupu v institucích EU.”

Podpisy se už sbírají.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček kritizuje, že vláda tají svou pozici k paktům migraci a uprchlících… Návrhy obou smluv mají být na mezinárodním fóru veřejně projednány na 73. Valném shromážení OSN, které bude zahájeno v New Yorku 25. září. ČR na jednání bude zastupovat ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který je zároveň pověřený řízením Ministerstva zahraničních věcí. Co očekáváte?

Pan Ondráček má jistě informace, k nimž já nemám přístup, takže je nemůžu komentovat. Mimochodem, komunisté se v hlasování o Maďarsku zachovali jako gentlemani a demokrati, na rozdíl od anonistů, socialistů a topolínů, kteří se zachovali jako komunisté. Možná by se už měli přejmenovat na nějakou tu lidovou demokracii, když už mají ty třešničky. Jako jejich protějšky v jiných zemích.    

Lidovci s Michaelou Šojdrovou teď prosazjí přijetí 50 sitorků ze Sýrie do ČR. Co si o tom myslíte? Není to jen trojský kůň či systém „jezinky“ – jeden prstíček strčíme a chvilku se ohřejeme…

To, že tento návrh přišel od „Wintonova dítěte“ lorda Dubse, který jestli se nemýlím spolupracoval na záchraně syrských křesťanů v projektu Lorda Weidenfelda (který já jsem podporoval), by znamenalo, že by se slušelo si přinejmenším zjistit, o jaké sirotky jde. Jsou-li to děti křesťanské, pak by se měly přijmout. Jsou-li to děti muslimské, měla by se o ně postarat některá země muslimská, už jen proto, aby si mohly svou kulturní a náboženskou identitu zachovat ve vstřícnějším prostředí.  

Vy jste se ostře opřel do profesora Drahoše. Jiří Drahoš podpořil „Výzvu vědců“, kde se například zmiňuje: „O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy. V naší zemi je rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost – dopřáváním sluchu extremistickým hnutím“. Jak je to tedy s jeho podporou imigrace?

Nedávno mě poškádlil, že „plkám“, když upozorňuju na jeho prohlášení, že je proti kvótám, což má možná záměr působit, jako by byl proti migraci. Jenže kvóty už půl roku neexistují, takže toto ujištění nic neznamená. Pak také v téže větě dodal, že ale „stop migraci“ nic neřeší. Jak neřeší? Stop znamená stop. Čemu na tom může nerozumět?  

„Lze reálně očekávat, že cílovou zemí migrantů se bude stávat stále častěji i Česká republika. Jsem ale přesvědčen, že vzniklou situaci lze řešit humánně a zákonně, samozřejmě s ohledem na bezpečnostní zájmy České republiky a jejích občanů. Nesmíme však podléhat populistickým návodům na jednoduchá řešení a musíme si zachovat zdravý rozum. Potřebujeme dlouhodobou strategii migrační politiky, která umožní efektivní zvládání proudu uprchlíků tak, aby to odpovídalo absorpční kapacitě České republiky. Odpovídající legislativní úprava by se měla zabývat například novými formami ochrany hranic a přeshraniční spolupráce, zefektivněním návratového mechanismu, pracovním zařazením migrantů, otázkami xenofobie a rasismu apod. Migrační a integrační politiky musí být propojeny s inkluzivní politikou cílenou též na větši nov&eacu te; obyvatelstvo se sociálními problémy.“  Tolik Jiří Drahoš, HN

No právě. Jak by to chtěl „řešit s ohledem na bezpečnostní zájmy České republiky a českých občanů“? Čemu říká „populistické návody“ a jaká je „absorpční kapacita České republiky“? To jsou nic neříkající klišé. Ale fakta jsou velice jednoduchá, a kdyby mu na tom záleželo, měl je už dávno nastudovaná: Absorpční kapacita celé EU je několikanásobně překročena – a nezáleží na tom, že v Česku se zdá být nenaplněna. Členstvím v Schengenu se může přesouvat, kamkoli a kdykoli se jí zlíbí. Jak rád říkávám, stačí hochům zjistit, že tu máme hezčí holky než Němci, a budeme jich tu mít přes noc sto tisíc.

Už nejmíň desetiletí můžeme sledovat, že miliony migrantů v Německu, Švédsku, Belgii, Holandsku, Francii, Rakousku a Itálii se „absorbovat“ nenechávají. Zdravý rozum, pro nějž pan Drahoš tak horuje, nám proto poroučí africko-islámskou imigraci úplně zastavit, dokud ta, co už v Evropě je, nebude absorbovaná, nebo navrácená za humánních a laskavých podmínek domů, nebo do zemí jí kulturně bližších – a někdy i bohatších. Učme se od Salviniho, ten jich tam má neabsorbovaný milion.

Lenka Zlámalová napsala o tom, že Macron navrhl, že dotace za přijímání uprchlíků by dostávala jednotlivá města, pokud by uprchlíky přijala. Přijímání uprchlíků již podpořili Zelení a Žít Brno…

No a Zelení jsou jedni ze sponzorů pana Drahoše. A na Macronovi vidíme, jak je ta vládnoucí elita EU záludná.

Jak hodnotíte vaši protikandidátku Evu Sykovou? V Reportérech ČT proti ní vyšla reportáž, že zneužívala otázku výzkumu kmenových buněk…

Paní profesorky jsem se zastal už dvakrát, zastanu se jí znovu. Pan Drahoš se k ní zachoval jen negentlemansky, ČT nemravně. Tento nový program jen opakoval nařčení z roku 2015 (viděl jsem oba programy), emočně zesílená dotěrností reportérky a zneužitím truchlících. Nejsem znalec lékařské etiky, ale jestli se paní Syková dopustila trestného činu (jak program naznačoval), je to věc policie a soudů, které, pokud vím, ji z trestné činnosti neobvinily, ač na to měly tři roky. Není pochyb, že program byl načasován na poškození jejích volebních šancí. A ve službě koho?

Pan Drahoš sebe prezentuje jako úspěšného vědce a paní Sykovou před časem odvolal…

Nedovedu posoudit, co se odehrálo mezi nimi dvěma. Ale ČT se zachovala nefér nejen vůči ní, nýbrž i vůči divákům. V téže předvolební době časopis Reportér vydal dlouhý článek naznačující pofiderní zacházení s patenty Akademie, jejichž spoluprodejcem byl pan profesor. Podle tohoto článku jeho zákazníci vyždímali z EU a polské vlády velké granty na přetváření starých PET lahví podle jeho patentu na nové, v polské továrně, která nikdy nevznikla, nikdy nic nepřetvářela, a granty zmizely. Šlo o případ, o němž – jak sám pan Drahoš říká – kolují po mailech nařčení už pár let, takže bylo co vyšetřovat.

Kdyby ČT záleželo na vyrovnaných šancích kandidátů, mohla se zajímat i o tento případ. Jistě by o něm zjistila víc než Reportér, který na investigativní žurnalistiku má podstatně menší prostředky. A jistě by dospěla k závěru, že ani on, ani paní Syková nebyli za nic odsouzeni. Tak to by bylo fér.  

To ale ať si řeší média. Mně na panu Drahošovi vadí víc, že na svých billboardech vyhrožuje jakýmsi záhadným lidem zvaným „oni“ (zřejmě občané Prahy 4, kteří mu nefandí?), aby se báli záhadných lidí zvaných „nás“ (zřejmě nějakých jeho biřiců, kteří by mohli těm druhým ublížit?), když se s nimi on „dá dohromady“. A tohoto pána bych já, občan Prahy 4, měl mít za svého senátora?

To bych chtěl, aby mi podrobně vysvětlil, co ten billboard vlastně říká – tedy pokud to sám ví, samozřejmě jej za něho vymýšleli jiní. Pan Drahoš má pozvání od Xavera Veselého na přátelskou debatu se mnou. Bojí-li se, že by mu Xaver nefandil, jak by si přál, ochotně přijmu i odvetu u jím zvoleného média, které zase nefandí mně, abychom si byli kvit. Třebas i ČT Reportéři. Do té doby i na mě určitě vyhrabou nějakou lumpárnu, o které nevím. 

Poslanec ODS Václav Klaus ml. připravuje návrh zákona, který má chránit svobodu slova a dle něhož by Facebook a další sociální sítě, které chtějí podnikat v České republice, nemohly mazat a cenzurovat příspěvky – blokovat se mají pouze výzvy ke genocidě a podobně. Dle něj neobstojí argument, že jde o soukromé firmy, protože podnikání soukromých firem v hoteliérství, pohostinství i v jiných oblastech též reguluje zákon. A ústavní princip svobody slova je dle něj vyšší než smluvní podmínky, které určují uživatelům provozovatelé sociálních sítí. Co si o tom myslíte?

Navrhovaný zákon je správný a dostanu-li se do Senátu, vehementně jej podpořím. Argument, že soukromá firma si může stanovovat podmínky, jaké chce, je nesmysl. Může si stanovovat jen takové podmínky, které dodržují zákony země, v níž podniká. Samozřejmě, že ústavní zákony země převažují nad pravidly té či oné firmy.

reklama

autor: Lukáš Petřík

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Slovensko: Bruselští komsomolci pár dní před volbami zázračně v čele. Tady něco smrdí, a ne poprvé, podotýká vědec

20:02 Slovensko: Bruselští komsomolci pár dní před volbami zázračně v čele. Tady něco smrdí, a ne poprvé, podotýká vědec

Základním tématem sobotních předčasných voleb na Slovensku je obava o životní úroveň, neboť vládnutí…