Profesor Jičínský: Východní orientace? To je nespravedlivá kritika Zemana. Rusko má být náš spojenec, ne ten zkorumpovaný režim na Ukrajině

08.01.2018 15:35

ROZHOVOR Největší šance na zvolení prezidentem dává politik a právník profesor Zdeněk Jičínský dosavadní hlavě státu Miloši Zemanovi. „Myslím, že převážná část voličů, ale je těžké to odhadovat, bude spíš podporovat Miloše Zemana. Podle mne většina voličů KSČM, a dokonce i sociální demokracie, i když nevím, kolik jich po minulých volbách zůstalo, bude dávat přednost Miloši Zemanovi před ostatními kandidáty,“ je přesvědčen profesor Jičínský. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz připouští, že jako prezident, který jmenuje vládu, vede jednání o ustavení kabinetu, a má tak velkou publicistu, má značnou výhodu ve srovnání s jinými kandidáty.

Profesor Jičínský: Východní orientace? To je nespravedlivá kritika Zemana. Rusko má být náš spojenec, ne ten zkorumpovaný režim na Ukrajině
Foto: ReproFoto: ČT
Popisek: Profesor Zdeněk Jičínský
reklama

Čeští občané budou za pár dnů volit prezidenta. Jak vnímáte situaci kolem prezidentské kampaně a koho považujete za favorita prezidentské volby?

Je to zajímavá situace, protože dvě momentálně nejsilnější osobnosti mají dvě nejvýznamnější ústavní funkce. A to je situace, která prezidentské volby svým způsobem předznamenává. Nechci odhadovat výsledek, to je věcí rozhodnutí občanů, ale nepochybně dosavadní prezident má silnou pozici už proto, že v této roli jako ten, kdo jmenuje předsedu vlády, kdo vede rozhovory o ustavení kabinetu, má velkou publicitu, která mu dává značné výhody ve srovnání s jinými kandidáty. Protože ti se sice dostávají na veřejnost prostřednictvím zákonem stanovené publicity v televizi, ale to je něco jiného než to, když vystupuje prezident jako významný ústavní činitel, který v  současné době jmenoval předsedu vlády a hodlá vystoupit ve prospěch jeho vlády v Poslanecké sněmovně. Někomu to samozřejmě může vadit, protože pokud je stoupencem kategorické opozice proti Babišovi, tyto prezidentovy projevy politické vůle mohou být důvodem k tomu, aby ho nevolil. Ale obecně si myslím, že z hlediska běžného občana to je něco, co současnému prezidentovi dává výhodné postavení v blížící se prezidentské volbě.

Myslíte si, že to je standardní, když prezident vystoupí v Poslanecké sněmovně ve prospěch vlády, nebo je to spíš součást prezidentské kampaně, protože toto vystoupení bude těsně před prvním kolem prezidentské volby?

Úplně standardní to není, pokud si vzpomínám, ale takové projevy, že prezident vystoupil ve prospěch vlády, už tu byly. Myslím, že  i od prezidenta Zemana jsme se takového vystoupení dočkali, ale nechci dělat rekapitulaci, protože těch pětadvacet let trvání České republiky přinášelo různé zajímavé zkušenosti. Ukáže se, co a jak bude působit. Osobně si myslím, že toto vystoupení prezidenta, a odhlížím teď od toho, jestli tím sleduje svůj zájem posílit své pozice v prezidentské volbě, je pozitivní, protože prezident po jednáních rozhodl, že bude jmenovat předsedu vlády Andreje Babiše. Těžko by mohl jmenovat někoho jiného, protože jde o předsedu vítězné strany ve volbách. Z tohoto hlediska to považuji za pozitivní politický počin.

Ale není to kontroverzní krok ze strany prezidenta podpořit Andreje Babiše a jeho kabinet v době, když se mluví v souvislostí se zatím utajovanou zprávou OLAFu, kdy tento evropský úřad zjistil, že při poskytnutí dotace na farmu Čapí hnízdo došlo k daňovému podvodu? Je správné, když hlava státu jde do Sněmovny podpořit člověka, který je důvodně podezřelý z dotačního podvodu?

Je to tak, naše situace je složitá, v mnohém rozporná a je těžké vyslovovat jednoznačné soudy. Ale mně se zdá, a to nechci význam této dotační kauzy snižovat, že přece jen se ve volbách ukázala jednoznačně vůle občanů. Nechci dělat z průzkumu veřejného mínění rozhodujícího činitele pro posuzování politické situace a politického chování, ale nezdá se, že by tato kauza nějak výrazněji ovlivňovala Babišovu politickou pozici z hlediska důvěryhodnosti občanů. Máme-li na zřeteli základní demokratický princip, že občané ve volbách rozhodují, kdo je má reprezentovat a kdo jim má v dalším volebním období vládnout podle dosavadních výsledků voleb, není to zanedbatelný činitel. Tohle hledisko nelze opomíjet.

Jak vidíte rozhodnutí současného prezidenta Miloše Zemana neúčastnit se televizních debat prezidentských kandidátů? Vyvolává pozornost, že místo něj byl do jedné soukromé televize pozván jeho mluvčí. Připadá vám takové jednání důstojné?

Přímá volba je něco, co do našeho politického života přineslo různé změny, které jsme nečekali a nejsme na ně připraveni. Chování se pak mění v reakci na to či ono. Ale z tohoto hlediska je zvláštní, že prezidentská volba běží současně se jmenováním vlády a žádostí vlády o důvěru. To politické klima nepochybně jistým způsobem ovlivňuje. Pokud jde o stanovisko současného prezidenta neúčastnit se kampaně spolu s ostatními kandidáty, je to z jeho hlediska docela politicky chytrý tah, protože jako současný prezident má oproti nim výraznou politickou pozici a nechce se řadit mezi ostatních osm kandidátů, kteří musí o politickou podporu ve volbách usilovat. Může se to stát předmětem kritiky, že se povyšuje nad ostatní kandidáty, ale jeho současná ústavněprávní pozice mu to umožňuje a nelze ho do té kampaně a politické debaty s ostatními kandidáty nutit.

Ale vzhledem k tomu, že vystupuje pravidelně v televizním pořadu Týden s prezidentem, kde nemá žádného soupeře, se zdá, že se obává vstoupit do přímé konfrontace s ostatními kandidáty. Co si o tom myslíte?

Když jdete do nějaké soutěže, musíte si vedle pozitivních očekávání klást otázku, jestli není něco, co vás může poškodit, oslabit apod. Ale v této věci trvám na svém stanovisku, že rozhodnutí Miloše Zemana neúčastnit se volební kampaně s ostatními bylo promyšlené a dává mu jisté výhody v politickém zápase. Je-li to fér nebo není-li to fér, je jiná záležitost, ale na to nemáme žádná přesná měřítka.

Někteří Zemanovi kritici zdůrazňují, že Miloše Zemana volí venkov a méně vzdělané a sociálně slabší skupiny obyvatel, dokonce se objevují výrazy jako lůza, což má zřejmě snížit legitimitu jeho voličů. To vyvolává ještě větší nechuť, až nenávist Zemanových voličů k intelektuálům, Pražákům, tedy tzv. pražské kavárny, jak tuto skupinu hanlivě pojmenoval Miloš Zeman, sám intelektuál, který se však úspěšně staví do role lidového politika. Nevolí někteří lidé Miloše Zemana z trucu, z nenávisti vůči obyvatelům velkých měst, protože mají pocit, že se jim žije líp a že se nad ně vyvyšují?

To souvisí s novou politickou situací, která je spojena s rozpadem systému tradičních politických stran, se vznikem nových politických hnutí a celkově s oslabením významu politických stran ve veřejném životě. V dřívějších volbách bylo samozřejmé, že prezident je kandidátem politických stran. Minulá první přímá volba ukázala, že prezidentští kandidáti nejsou jen kandidáty politických stran, a někdy stranická nominace jejich pozici v prezidentské volbě dokonce oslabila. Podívejte se na to, jak v minulých volbách dopadl někdejší významný představitel ODS Přemysl Sobotka, dostal minimum hlasů. To je nová situace, která podle mne bude i v těchto volbách. Ti kandidáti nejsou kandidáty politických stran. Prezident Miloš Zeman se samozřejmě snažil získat podporu hnutí ANO i SPD tím, že se účastnil jejich sjezdu. Myslím, že převážná část voličů, ale je těžké to odhadovat, bude spíš podporovat Miloše Zemana než jiné kandidáty. Ale ani pro komunisty není jednoznačným kandidátem, nepřihlásili se k tomu, ale myslím, že většina voličů KSČM, a dokonce podle mne i většina voličů sociální demokracie, i když nevím, kolik jich po minulých volbách zůstalo, bude dávat přednost Miloši Zemanovi před ostatními kandidáty.

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky


Z toho vyplývá, že mu dáváte velikou šanci, že zvítězí v prezidentské volbě, protože strany a hnutí, jejichž hlasy má podle vás Miloš Zeman jisté, mají ve Sněmovně většinu i bez sociálních demokratů, o jejichž většinové podpoře současného prezidenta také nepochybujete. A opět ho podpořil i Václav Klaus, takže ho budou volit zřejmě i jeho příznivci. Myslíte si, že se Miloš Zeman dopustil nějaké chyby, která by mu mohla uškodit? A není přece jen handicapem jeho zdravotní stav, na který poukazují i někteří jeho soupeři?

Já nevím. Tady jsou různé faktory, které budou na volbu působit. Myslím, že Miloš Zeman není oblíben mezi příslušníky mladších generací, takže tam asi většinu hlasů nedostane. Mezi příslušníky starší generace je jeho obliba výraznější. Nemyslím, že případné obavy, je-li zdravotně v pořádku, by tuto volbu ovlivnily. Já jsem svého času dával na jeho adresu jisté doporučení, že by se měl řídit úslovím „Raději méně, ale lépe“, ne vždy mnohost vystoupení dává pozitivní výsledky. Jeho různá vystoupení z poslední doby mohou být předmětem oprávněné kritiky i jeho stoupenců. To jsou také nové faktory, které v minulé volbě nepůsobily a které mohou mít ve volbě vliv. Ale celkové působení Miloše Zemana jako významného zahraničněpolitického činitele mu dává ve volební soutěži o prezidentskou funkci jisté výhody. Protože je nepochybně zřejmé pro politicky uvažující lidi, že Miloš Zeman je významným činitelem v mezinárodních vztazích. I když váhu České republiky nelze přeceňovat, jsme menším středoevropským státem, ale jistou roli v mezinárodních vztazích máme. A Miloš Zeman je rozhodně známější jako prezident než třeba prezident Maďarska. Tato jeho role bude nepochybně působit při ovlivňování toho, jak se budou voliči rozhodovat v prezidentské volbě.

Ale není směrem na západ známější v poněkud kontroverzní podobě? Mluvil například o návštěvě Bílého domu, ta se zřejmě do konce tohoto funkčního období neuskuteční, není zván ani do západoevropských zemí, takže jeho cesty směřují především na východ, do Ruska, Číny a poststovětských republik.

Nemyslím si, že by v tomto směru to kritické stanovisko v určitých  západních kruzích bylo významné pro rozhodování domácích voličů. Nemyslím, že by to, co se v jistých médiích vyhlašuje jako východní orientace Miloše Zemana, byla oprávněná kritika. Miloš Zeman nepochybně jako někdejší předseda vlády i prezident je stoupencem toho, že Česká republika patří do západních struktur. Nejsou pochybnosti, že by neměla patřit do Evropské unie a do NATO. Ale pokud podporuje pozitivní vztahy jak vůči Čínské republice, tak vůči Rusku, myslím, že to stojí za ocenění. Vezmeme-li v úvahu vztah Evropské unie k Ukrajině a tomu zkorumpovanému systému, který ovládají oligarchové, nemyslím, že je to politika, která Evropské unii sluší. Lépe by bylo dělat v Evropě politiku za možné spolupráce s Ruskem. Nemyslím, že taková spolupráce je nemožná. Nechci se stavět jako nějaká politická autorita, odvolal bych se na bývalého kancléře Helmuta Schmidta, který měl porozumění pro politiku současného prezidenta Putina, a citoval bych slova z článku významného francouzského veřejného činitele Jacquese Attaliho, který uvedl, že Rusko má být náš spojenec, ne ten zkorumpovaný režim na Ukrajině ovládaný oligarchy.

Aby to samé zanedlouho neříkali i o České republice…

Doufám, že to u nás ještě nedosahuje ukrajinského stupně.

Jak hodnotíte další prezidentské kandidáty? Kdo by se podle vás mohl dostat do druhého kola, nebo dokonce uspět proti Miloši Zemanovi? Nebo takovou šanci u nikoho nevidíte?

Podle dosavadních průzkumů, které jsou dlouhodobější, má největší podporu kandidát Jiří Drahoš. Zdá se, že jeho podpora v poslední době neklesala, byť mne překvapily jeho obavy, že vliv z východu by mohl ovlivňovat prezidentské volby u nás v jeho neprospěch. Myslím, že jeho stanovisko mu v české veřejnosti neprospělo, ale nemohu soudit, nemám to ověřeno, kromě rozhovoru s řadou mých přátel. Takže v té dosavadní soutěži má Drahoš asi přední pozici. Myslím, že i když do volební kampaně vstoupil Mirek Topolánek poměrně pozdě, není bez jistých šancí. Ukazuje se, že jeho zkušenosti jako politika nejen českého, ale politika, který v rámci evropských struktur vedl českou vládu v době, kdy Česká republika předsedala Evropské unii, mu dává jisté znalosti z hlediska politického působení, které je pro prezidentskou funkci nezbytné. A část voličů, jak je vidět podle průzkumů, zapomněla na různé negativní zkušenosti z doby, kdy Topolánek byl předsedou pravicové vlády. V té volbě působí řada faktorů, některé jsou trvalejší, jiné krátkodobější, je to zvláštní působení, které tu českou politickou scénu v poslední době činí těžko předvídatelnou, pokud jde o vývoj osobností a jejich politický vliv.

Volba je tajná, ale nemohu se nezeptat, jestli už máte svého kandidáta, případně zda můžete prozradit, kdo jím je.

To neprozradím. Sama jste řekla, že volba je tajná.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Libuše Frantová
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Klidně vám kýchne do obličeje! Staří, tlustí? Docentka rozbíjí řeči o covidu

9:31 Klidně vám kýchne do obličeje! Staří, tlustí? Docentka rozbíjí řeči o covidu

ROZHOVOR „Vůbec se mi nelíbí diskuse na téma, kdo je starý či chronicky nemocný pacient, to je přece…