Řezník Havlíček: Levicový dobroserný komplex nás může přivést do záhuby

20.07.2016 10:37

ROZHOVOR Podle klatovského řezníka Pavla Řezníčka dochází ke střetu naprosto nesourodých civilizací, z nichž jedna vyniká naprostou intolerancí k té naší. Naše pseudohumanistická společnost odmítá identifikovat nepřítele. Tak nás raději nazývá xenofoby, nácky a rasisty. Prezident Zeman je výrazným konzervativcem. Jeho prioritou je rodina a vlast. To říká plzeňský senátní kandidát Řezníček ze Soukromníků.

Řezník Havlíček: Levicový dobroserný komplex nás může přivést do záhuby
Foto: archiv P.Havlíček
Popisek: Pavel Havlíček, kandidát na senátora
reklama

Už v červenci 2015 jste ParlamentnímListům.cz řekl, že z politiků typu Andreje Babiše se stávají diktářoři. Postoupil během roku místopředseda vlády blíže k této pozici? Zatím v oblibě jeho ANO vede...

Ano, to jsem řekl a také si na tom trvám. Když se podíváte v čase nazpět, mohl by si dovolit některý z pravicových ministrů takové průšvihy, jaké má na triku Babiš? Podezření z dotačního podvodu 50 milionů a následná ztráta dokladů k Čapímu hnízdu, evidentní obcházení zákona účelovým přesouváním majetku na děti, mafiánské praktiky s konkurenty. Kdo viděl film Víta Klusáka Matrix AB, musí mít jasno o tomhle člověku, který údajně v dobách Československa prodával ve spolupráci se svým otcem nelegálně zbraně přes PZO a dovážel za ně ony nekvalitní fosfáty. Koneckonců se tím zabývají – a bohužel více než naši – zahraniční novináři. Jak dlouho trvalo například Hitlerovi, než se stal diktátorem, a co jeho cestu vedlo?

Od podzimu loňského roku se udála celá řada věcí: třeba prošla EET, začalo platit kontrolní hlášení DPH. Skupina senátorů v čele s Ivo Valentou se snaží zabrzdit nárůst byrokracie podáními k Ústavnímu soudu. Jak se vám daří coby živnostníkovi – řezníkovi, který vyrábí z masa? A nikoliv ze separátů jako firmy Andreje Babiše…

Jak se daří živnostníkům? Systém investičních pobídek a dotací téměř zcela zlikvidoval možnost slušně se uživit poctivým výrobkem. Zkuste dnes položit na jeden pult vedle sebe kilo hmoty od Babiše, která obsahuje 50 % masa, a kilo poctivého uzeného, které vám dá hmotnost výrobku zcela opačným směrem a z kila masa zůstane cca 750 gramů? Jednoduché počty pro základní školu vám napovědí, kolik musí být napsáno na cenovce, aby čistý zisk byl stejný jako u Babišova gumového výrobku z půl kila masa a škrobu, vody, polyfosfátů, karagenanu, glutamátu drcených broučků. Ano, to všechno je obsaženo ve zbývajících padesáti procentech hmotnosti Babišova výrobku. A žádné normy nikdy nepomohly a nepomohou, dokud budou rovnovážnost trhu nabourávat dotace a jiné regulace. Rozhodovat má jedině zákazník!

Poslanci odešli dříve na prázdniny. Důvodem byly možné obstrukce ohledně tzv. antikuřáckého zákona. Jak myslíte, že to s ním nakonec dopadne?

Nevím, jak to dopadne se zákonem. Vím ale, k čemu dojde, pokud bude schválen. Jedna skupina podnikatelů bude opět znevýhodněna a bude jí zakázáno kalkulovat legální faktor, který může velmi dramaticky ovlivnit jejich hospodářský výsledek. Výroba a konzumace tabákových výrobků je legální. A jedna skupina – tabákové koncerny, s ní ve svém obchodě kalkulovat mohou, a jiná skupina – majitelé restaurací, prostě nemohou. To má být proklamovaná rovnost před zákonem? Ne, to je socialistické omezování slabších. Nevím, jak to s ním dopadne, ale současnou úpravu považuji za dostatečnou k ochraně nekuřáků před vstupem do prostor, kde se kouří. Já sám bych si přál, aby zákonodárci přestali s vymýšlením zakazovacích zákonů.

Jste zastáncem štíhlého státu. Jak vidíte tuto vizi z pozice klatovského živnostníka? A je vůbec možná? Pokud ano, za jakých okolností?

Odpovím vám stejně jako vaší kolegyni. Je to velmi jednoduché, ale musí se chtít. Co by mohlo být jednodušší než odstranění překážek podnikání? A tou největší překážkou jsou byrokracie a buzerace státem. Tím státem, který nám všem bere téměř 75 % všeho, co si vyděláme. Bez ohledu na to, zda jsme živnostníci anebo zaměstnanci. Všichni odvádíme státu více a více. Tu prý potřebuje zdravotnictví, tu dálnice anebo školy, ty jsou také bezvadným tématem. Stát nám bere více a více, ale ono jaksi stále nic nefunguje. Stále nejsou dálnice a stále nefunguje zdravotnictví. Jak daleko má dojít navyšování daňových příjmů? Víte, tzv. Lafferova křivka vykresluje hypotetickou závislost celkové sumy vybraných daní na míře zdanění. Převedeno do „lidštiny“ si můžeme s klidem říci, že vyjadřuje míru ochoty daňových plátců platit daně v závislosti na velikosti daní. Čím větší je zdanění, tím více iniciativy věnují plátci hledání cest, jak se zdanění vyhnout. V některých případech i omezením podnikání. Čím více stát obhospodařuje odborů a úřadů, tím více potřebuje úředníků. A nemyslete si, úředníky je potřeba kontrolovat. A tak potřebujeme kontrolory a kontrolory kontrolorů. A boj s korupcí? Vždyť to je k smíchu, korupce tu byla už v dobách starověkých faraonů. Korupce je dána množstvím přerozdělovaných prostředků a množstvím lidí majících nad nimi moc. A proti korupci se nedá bojovat hledáním nejpoctivějších z poctivých, ale omezením možností korupce. Neboť kdo má rozhodovat o tom, kdo je tím nejpoctivějším? Čím více peněz budete přerozdělovat, tím větší počet úředníků je potřeba, a tím větší počet podvodných ptačích hnízd bude. A nebudou odhalena. Na závěr se čtenářů opět zeptám: „Víte, že pokud máte dostat výplatu 26 000 Kč, musí zaměstnavatel vydat celkem téměř 47 tisíc korun? A to jde teprve o mzdové náklady.
 
Přemýšlíte o nejklíčovějším problému svého senátního obvodu? Co jím je? Plzeňsko nevypadá jako problémová část republiky…

Samozřejmě všude jsou nějaké problémy. Jsou to však věci, které jsou řešitelné pomocí samospráv, ale jeden tu je. Hlubinné úložiště jaderného odpadu. Budou volby, a tak se sociální demokracie velmi snaží a tam, kde jsou tradičně slabší, ústy ministra Mládka „odložili“ geologický průzkum. Vzápětí však potichu dodávají, že pokud bude odpor u dvou zbývajících lokalit velký, anebo bude potřeba, je možné se k odloženým lokalitám vrátí. A takovou odloženou lokalitou je i Březový potok na Pačejovsku. A právě sociální demokraté tak rádi vyvlastňují ve veřejném, nějakém vyšším zájmu. A přitom tím nejvyšším zájmem by měly být domovy lidí, kteří o ně mají přijít. Není tomu tak?

Svobodní a Soukromníci jdou společně do krajských voleb. Zatím jsou nejviditelnější zejména ve Zlínském kraji, a to díky senátorovi Ivo Valentovi. Může jít o pravicovou alternativu třeba vůči ODS?

Samozřejmě a Soukromníci zejména. Soukromníci se Svobodnými představují to, co ODS dávno opustila. Občana, jeho rodinu a domov. A jeho svobodu rozhodovat o sobě samém. A není třeba zbytečně akcentovat zodpovědnost. Lidé jsou totiž zodpovědní. Jsou odpovědní, a když se mluví o svobodě ruku v ruce s odpovědností, pak se má zato, že dokážou rozhodovat sami za sebe. Nejde o nějakou jinou, novou odpovědnost, která by jim byla pravicí házena na hlavu. Levice představuje centrální řízení a plánování, které ovšem demotivuje lidskou aktivitu a invenci. Pravice pak ponechává rozhodnutí na každém jedinci v mezích zákona, tak aby rozhodováním o sobě samém nebránil nebo jinak nepoškozoval možnost rozhodování druhého. A samozřejmostí je existence sociální sítě pro ty, kteří nejsou schopni se postarat sami.

Fotogalerie: - Kampaň Svobodných Soukromníků

Předvolební kampaň Soukromniků a Svobodných
Předvolební kampaň Soukromniků a Svobodných
Předvolební kampaň Soukromniků a Svobodných
Předvolební kampaň Soukromniků a Svobodných
Předvolební kampaň Soukromniků a Svobodných
Předvolební kampaň Soukromniků a Svobodných

Máte představu o svém zařazení v rámci horní komory parlamentu – pokud tedy budete zvolen? Stihl byste při tom i svoje řeznictví?

Já myslím, že představy o zařazení jsou předčasné. Rozhodovat bude sto tisíc voličů a ti vyberou, zda svůj hlas dají za odměnu někomu, kdo někde byl nebo byl někde vidět, anebo dají hlas tomu, kdo zná jejich život, protože jej sám žije. A stejné pravidlo. Politika není o hledání nejodbornějších odborníků ze všech. To je neomarxismus a expertokracie, které vedou tam, kde jsme. Politika totiž není stavba jaderné elektrárny. Politika je rozhodování o tom, zda budou lidé ovcemi pro placení stále vyšších a vyšších daní jako ovce, anebo bytostmi žijícími si svůj vlastní život a pro sebe.

Jak jste vnímal červnové rozhodnutí Britů o vystoupení z bruselského byrokratického molocha?

Velmi napjatě a je vidět, že i vy. Jinak byste EU nenazval „bruselským byrokratickým molochem“. Je to opravdu tak, EU skutečně takovým molochem je a víte proč? Protože je socialistická. Protože je to systém centrálního plánování a řízení společnosti, je prostě plná levicových myšlenek a idejí. A Britové, kteří patří mezi nejcitlivější demokraty s jednou z nejstarších demokracií, to velmi dobře vycítili. Vycítili, že už nejsou svobodnými ve své zemi, že už to nejsou oni, kdo ve své vlasti rozhodují. Evropa má být společenstvím ctěných sousedů, a ne politické uskupení mnoha národů vytvářejících nesourodý obrovský superstát. Opět zde vidíme jednoznačně levicové znaky a všichni dobře víme, že Unie řeší příkon konvic, rovnost okurek a emise sekaček na trávu namísto ochrany vnějších hranic Schengenu. Takže za mne jednoznačně pozitivně. Ovšem otázkou je, jak se eurounijní elity k výsledku „Brexitu“ postavily. Bohužel bez sebemenší sebereflexe.  Zde je opět vidět, že si chybu naprosto neuvědomují, nevidí ji a s výsledky jsou unijní šéfové spokojeni. Jednoduše proto, že přesně tento systém je jejich cílem a v Brexitu vidí pouze svého „vnitřního nepřítele“, a nikoli důsledek chyby systému.

Brexit nebude zpochybňovat ani nová britská premiérka Mayová. Mimo jiné spolu s Merkelovou další bezdětná šéfka významné evropské země. Jak to ovlivní nás? Budeme ještě ve větším ekonomickém vlivu Německa?

A je to dobře, že nebude zpochybňovat. Je dobře, a doufám, že tomu tak bude, že v případě Británie nebude nařizováno hlasování nové a nové, dokud „se to prostě nepovede“, jak už máme zkušenost z bezdůvodně opakovaných referend při schvalování Lisabonské smlouvy. Navíc Theresa Mayová usadila do pozice ministra zahraničí tvář Brexitu Borise Johnsona. Nejsem ekonomickým analytikem, ale mohu se domnívat, že naše ekonomika bude ovlivněna z počátku snížením exportu do Velké Británie. Nemyslím si ale, že by tomu mělo být natrvalo, byť bude jistě zřetelná snaha vedení EU o jakousi pomstu za Brexit a po uklidnění trhů se uklidní i výkyvy české ekonomiky. Faktem je, že Brexit může ovlivnit náladu občanů a ti se stanou mnohem vnímavějšími a mnohem kritičtějšími k vedení Unie. Co se Německa týče, tak si musíme uvědomit, že britský trh je pro Německo velice důležitý a samozřejmě jej nebude chtít ztratit. Ovšem kdo bude dodávat na britský trh, už si rozhodnou Britové sami. A poslední poznámka k vaší otázce – ptáte se, jak nás ovlivní bezdětnost Theresy Mayové. To je otázka spíše do humoristického časopisu a já si opravdu nemyslím, že by nás tento fakt měl nějak ovlivňovat.

Mají se naši politici po dvanácti letech zeptat občanů, zda chceme v EU být?

Víte, tak jako jsem vaší kolegyni říkal, že Rusko už dávno není ten Sovětský svaz a Západ už dávno není tím Západem, ke kterému jsme tak vzhlíželi v dobách Ronalda Reagana, tak ani Evropská unie není tou Unií, do které jsme vstupovali. A jasně deklaruji, že jsem tehdy volil NE. A velmi dobře vzpomínám na slova prezidenta Klause o tom, že do EU se vstupuje, a ne plazí. Z EU se stal socialistický byrokratický moloch. Moloch, který nezvládá sám sebe, a bylo by fér se ptát občanů, zda chtějí setrvávat tam, kde došlo k tak zásadním změnám.

Na migračním poli vládne v Evropě latentní klid. Obáváte se nové eskalace příchodu uprchlíků? Máte jako občan pocit, že je na možný další migrační vlnu naše vláda připravena?

Levicový „dobroserný“ komplex nás může skutečně přivést do záhuby. Jednoduše třeba už jen proto, že do Evropy se celá Afrika nevejde. A to ještě nemluvíme o Asii a Eskymácích z Grónska. Migrace v totožném civilizačním okruhu je věc naprosto běžná a nijak neohrožující. Ovšem to, čeho jsme svědky v poslední době, je něco úplně jiného a srovnání s emigrací Čechoslováků z komunisty ovládaného Československa do svobodného světa naprosto nemožné. Dochází ke střetu naprosto nesourodých civilizací, z nichž jedna vyniká extrémní intolerancí k té naší. A naše pseudohumanistická společnost se bojí identifikovat nepřítele a odmítá přijmout, že by někdo mohl být „tak ošklivý“. A tak raději své příslušníky nazve xenofoby, nácky a netolerantními rasisty.  A naše vláda? Ta je naprosto bezzubá, neschopná jakékoli akce, jednoduše proto, že je složena právě z takových pseudohumanistů majících na mysli především své partikulární zájmy a nábor na státu závislých voličů. Pokud se opravdu nevzpamatujeme a nezačneme ve volbách volit rozumem namísto srdcem, čeká nás nepěkný čas a budiž nám varováním to, co se děje v Paříži, Nice, Bruselu a nakonec i v Turecku. To vše není známkou nebezpečnosti našich občanů, ale nebezpečnosti islámského světa.

Miloš Zeman je podle posledních průzkumů nejdůvěryhodnějším českým politikem. Čím to je?

Tak jednak je to dílem důvěryhodnosti prezidentské funkce jako takové a jednak sám, jak jsem již v minulosti uváděl i pro PL, je výrazným konzervativcem, který dává občanům jasně najevo, že jeho prioritami jsou domov, rodina a vlast a jejich ochrana. Jasně dává přednost vlastním občanům před imigranty, kteří jsou zcela proti zdravému rozumu velmi často považováni za uprchlíky. Bez dokladů, ale s drahými telefony v rukách a nesmyslnými požadavky na rtech. Stačí říci já prchám, jsem muslim a je vystaráno. Ovšem k tíži vlastních občanů dlužno dodat.

Kompletní zpráva CVVM

Přál byste si Miloše Zemana na Hradě i v období 2018–2023?

Jsem-li tázán, zda bych si přál, pak ne, nepřál. Přál bych si prezidenta výrazně nestranného, nebo spíše pravicového, reprezentativní osobnost bez sklonů k zákulisním hrátkám. Prezidentské volby jsou ještě daleko, počkejme si, co přinese čas. Otázkou je, kdo by jej mohl nahradit. Tomáš Halík by jím pro mne však rozhodně nebyl.

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Josef Petrů
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Už i pravicový profesor: Česko, spolehni se na sebe. I v zemědělství. Stop penězům do ciziny, hlavně tyto firmy. Jinak...

9:35 Už i pravicový profesor: Česko, spolehni se na sebe. I v zemědělství. Stop penězům do ciziny, hlavně tyto firmy. Jinak...

ROZHOVOR „Pandemie nám ukazuje rizikovost využívání hlavní výhody globalizace v podobě levné pracovn…