Starosta Prahy 9: Účet za krizi na pražském magistrátu bude pro občany vysoký

13.05.2016 10:14

Praha 9 je dlouhodobě ostrůvkem klidu v jinak rozbouřených pražských vodách, říká Jan Jarolím (ODS). O to více je kritický vůči staronové koalici na pražském magistrátě. Ostře se také vymezil proti aktivistům, kteří obsadili budovu pražské Kliniky na Žižkově. Bohužel několik takových objektů se nachází i na Praze 9. Jak se radnice snaží předejít možným rizikům? A jakým směrem se bude ubírat rozvoj městské části? I to zajímalo naši redakci.

Starosta Prahy 9: Účet za krizi na pražském magistrátu bude pro občany vysoký
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS)

Po půl roce má Praha „novou“ koalici. Podepsala se nějak vleklá krize na magistrátu na vaší vzájemné spolupráci?

Samozřejmě že nestabilita města paralyzuje chod celé Prahy. Podívejme se například na obrovský problém s Metropolitním plánem, kdy se podle všeho zdá, že nebude dodržen termín schválení do roku 2020, a co víc, není vůbec jisté, kdy a jaký územní plán Hlavní město bude mít (signály jsou více než závažné, viz např. varovný dopis ministryně pro místní rozvoj atd.). Dopravní podnik je další kapitolou celé série problémů, kde nekontrolovatelně narůstají výdaje. Městu chybí jasná rozpočtová vize, jak objem veřejných výdajů stabilizovat, a to se již v blízké budoucnosti na rozpočtu pochopitelně projeví. V konečném důsledku – obávám se – účet za tuto nezodpovědnou krizi bude pro občany vysoký. Čerstvě slepená staronová koalice a dovolená Rada HMP s nováčky bude jen těžko dohánět ztracený čas z období bezvládí (nebo „málovládí“, abych byl superspravedlivý...).

Zmínili jsme pražskou koalici. Jaký máte ale osobní pocit z jednání Vaší koalice a jak vidíte další dva roky? Neobáváte se, že čím více se budou blížit volby, může se atmosféra uvnitř koalice vyostřovat?

Jak už jsem zmínil v jiných rozhovorech, Praha 9 je dlouhodobě ostrůvkem klidu v jinak rozbouřených pražských vodách a moc si toho cením. Již druhé volební období fungujeme v prakticky stejném složení. Mohu-li soudit podle předchozí předvolební kampaně, troufnu si říci, že i nyní, přes snahu všech zúčastněných o co nejlepší volební výsledek, proběhne kampaň v rámci fair play s drobným (přátelským) pošťuchováním a hecováním.

A jak byste hodnotil činnost politické opozice na radnici? Považuje ji za konstruktivní?

Stejně jako ve většině zastupitelstev i v tom na Praze 9 je zastoupena jak konstruktivní opozice – ti, kteří tvoří, tak ta druhá – zastoupená těmi, jež vždy a vše bezhlavě boří. Zaplať pánbůh těch druhých je u nás zanedbatelná menšina. Musím však poděkovat oběma skupinám. První přichází v rámci diskusí na komisích a výborech s mnohdy podnětnými nápady, a díky nim tak známe názory a postoje další skupiny obyvatel, které v našem zastupitelském systému reprezentuje. A ta druhá nás nutí být neustále ve střehu a hlídat si i ten sebemenší detail, na kterém by nás mohli nachytat, a učit se přitom „být nad věcí“.

Aktuálním tématem, které rozděluje nejen politiky, ale i veřejnost, je budoucnost autonomního centra Klinika. Jak se na celou problematiku díváte vy sám? Domníváte se, že stát dnes již nelegální nájemníky Kliniky vystěhuje, nebo by podle vás měl přehodnotit své rozhodnutí?

Téma „Kliniky“ sice společnost rozděluje, ale to rozdělení je procentuálně vyjádřeno, troufnu si říci, 95 : 5 ve prospěch těch, kteří si myslí, že zákon platí pro každého a nikomu by jeho porušování nemělo být tolerováno. Pokud se ptáte na můj názor, tak já patřím k těm 95 % a věřím, že v tomto duchu budou postupovat i stát a hlavní město Praha.

Nachází se ve vaší městské části nějaká podobná nemovitost či prostory?

Bohužel několik takových objektů na naší městské části máme a shodou okolností jde taktéž o objekty vlastněné státem, popř. organizací jím zřízenou. I když nejsme majiteli těchto objektů, jsme si velmi dobře vědomi rizik, která jsou s nelegálním obsazením budov spojená, tak se snažíme přinejmenším mít o takovýchto objektech na Praze 9 přehled.

Ačkoliv je Praha známá i pro své bohaté kulturní dění, domníváte se, že je zde i dostatek možností, kde mohou mladiství, ale nejen oni, pořádat případné nekomerční aktivity?

Abych se přiznal, nedokážu si přesně představit, co pojem „nekomerční aktivita“ má znamenat, ale předpokládám, že vaše otázka souvisí s výše uvedeným objektem, kterému se dnes vznešeně říká „autonomní centrum Klinika“. Má-li tento pojem znamenat, že nějaký „aktivista“ označí besedu na téma prospěšnosti migrace za nekomerční aktivitu a službu veřejnosti a my ostatní mu máme sehnat a zaplatit diskusní sál nebo že má dokonce nárok si bezplatně nějaký sál či celou budovu obsadit, tak na takovýchto aktivitách nic záslužného, obohacujícího, a tedy hodného podpory, neshledávám. Můj názor je: Ať si každý pořádá „nekomerční aktivity“, jaké chce, ale za své a ve svém, případně v řádně pronajatém. Abych tedy odpověděl na váš dotaz, prostor k pronájmu je v rámci Prahy dostatek.

Jak se kulturní a společenský život snaží podporovat sama radnice a co byste při té příležitosti vyzdvihl?  

Kulturních a společenských akcí pořádá MČ Praha 9 celou řadu. Namátkou mě napadají třeba pravidelné koncerty vážné hudby na radnici, radniční Galerie 9, v níž každý měsíc je zajímavá výstava, koncerty různých písničkářů v kavárně a rodinném centru Knoflík, přes léto pravidelné středeční pohádky pro nejmenší v obecním domě v Jandově ulici a podobně.
Z nejbližších akcí bych rád vyzdvihl Prosecké jaro, které se bude konat 22. 5. v parku Přátelství na Proseku a vše bude probíhat ve znamení oslav narození císaře Karla IV. Celá akce bude mít název Cesta k trůnu, návštěvníci se budou moci seznámit se středověkými tradicemi a ukázkami řemesel. Cesta k trůnu bude velmi poučná, a to dokonce i pro ty, kteří se ve středověké historii už trochu vyznají. Bude tam mimo jiné vystavena i věrná kopie slavné svatováclavské koruny, která je součástí korunovačních klenotů.

Program Vysočanská „V“, který již dlouhou řadu let úspěšně funguje na Praze 9, nabízí celou řadu výjimečných kulturních akcí i našim seniorům. Namátkou jde o výlety na hrady a zámky, o návštěvy různých divadelních představení, o diskuse se zajímavými lidmi z oblasti kultury, o koncerty populárních zpěváků, o návštěvy kin. Velmi dobře se stará o naše seniory i společenské a aktivizační centrum pro seniory v Harrachovské ulici na Proseku, kde jsou k dispozici třeba cvičení pro seniory, jazykové kurzy, počítačové kurzy.

Jedním z problémů, kterému musíte čelit, je příliv nových obyvatel se všemi nároky na rozvoj infrastruktury včetně dopravní. Kde vidíte největší nedostatky a co s tím?

Jako největší problém vnímám dlouhodobou nestabilitu ve vedení pražského magistrátu. Ta v podstatě plynule přešla z konce minulého volebního období do toho současného a vede ke zcela nekoncepčnímu řešení dopravní infrastruktury nejen na území MČ P9, ale na celém území hlavního města Prahy, neboť hl. m. Praha ať už jako investor dopravních staveb, nebo vlastník pozemků pro dopravní obsluhu není schopen nastavit jasná investiční pravidla a časový horizont, který by zaručoval rozvoj dopravní infrastruktury, která je velmi podstatná pro rozvoj naší MČ. Tento problém se netýká pouze dopravní infrastruktury, ale celkově infrastruktury na území hl. m. Prahy. Bez dostatečné kapacity komunikací, které pojmou automobily obyvatel nových developerských projektů, se bude dynamická doprava v Praze stále více zahušťovat. A to zde nemluvím o nutnosti legislativních změn, jež nám umožní ovlivnit výstavbu občanské vybavenosti v rámci vznikajících projektů.

Od začátku srpna by na Praze 9 měly začít platit fialové parkovací zóny, a to i přestože je radnice dlouho odmítala. Nakonec jste se ale rozhodli je zřídit. Proč? A bude placené parkování časově i nějak omezeno?

Tady si vás dovolím trochu poopravit, MČ Praha 9 se již několik let (stejně jako některé jiné městské části) snaží k celoměstskému parkovacímu systému připojit. Sám za sebe musím přiznat, že se ve mně, jako členovi liberálně-konzervativní strany v tomto tématu „pere“ osobnost liberála s konzervativcem. Liberál říká, ať si každý parkuje, kde chce, proč pořád něco regulovat, zakazovat či zpoplatňovat. Konzervativec a patriot na to odpovídá: Kvůli tomu, že zde každý den parkují Středočeši a obyvatelé z okrajových pražských městských částí, nemohou naši obyvatelé vůbec zaparkovat, musíme pro ně něco udělat. Tyto dvě ideje se spojují právě v podobě fialových zón.

Zvolili jsme nejnižší možnou cenu, tedy 10 Kč za hodinu. Pouze v době konání kulturních či sportovních událostí v O2 Aréně a Sparta Aréně se v jejich okolí sazby navýší. Předpokládám, že i tato nízká sazba odradí ty, kteří ráno odstaví svá auta u metra a teprve večer odjedou domů, ale naopak bude přívětivá pro návštěvy, řemeslníky i místní podnikatele. Myslím si, že na příkladu přístupu k parkování je vidět, že ti, kteří tvrdí, že ideje do komunální politiky nepaří, se mýlí.

Prosecké podzemí se již brzy otevře. Plánujete při příležitosti slavnostního otevření něco výjimečného?

Kéž bych mohl sdílet váš optimismus! O uskutečnění projektu zpřístupnění Proseckého podzemí (po vzoru Halstattských či Halleinských solných dolů v sousedním Rakousku nebo dolů na tuhu v Českém Krumlově) bojuji se střídavým úspěchem, respektive spíše neúspěchem už více než 15 let... Teprve v současnosti se podařilo přikročit k realizaci – dá se říci – první etapy tohoto náročného projektu: Revitalizace naučné stezky Amerika, a tady se již opravdu dá očekávat brzké otevření, neboť tato povrchová (vyhlídková) část je již prakticky hotova a může sloužit veřejnosti. Pokud jde o vlastní podzemí, proběhlo podrobné geodetické zaměření a zmapování stavu z hlediska prostupnosti a další postup je závislý na rychlosti získání všech potřebných povolení, a na tom pracují odborníci včetně báňských. Spouštíme též (na popud našich spoluobčanů) třetí část, která jde nad rámec původně definovaného projektu, a tou je rozšíření sítě naučných oddychových stezek do širšího území. Tady předpokládám úzkou spolupráci i se sousední městskou částí, Prahou 8 – zájem jejího současného vedení mne velmi potěšil. A abych se vrátil k vaší otázce – nic výjimečného při otevření neplánujeme, i když překvapení se může konat, ale ta se neprozrazují...

V jaké fázi je projekt realizace nového parku ve Vysočanech a jak budete chtít zajistit, aby revitalizace celého prostoru proběhla podle předpokladů? Narážím především na revitalizaci parku u Čeňku, kterou  doprovázely nemalé problémy a dodnes není jasné, kdo a za co ji dokončí. Jak budete chtít podobné situaci předejít?

Při honbě za transparentností byl zákon o veřejných zakázkách donedávna orientován pouze na výslednou cenu, i když jak však každý ví, to nejlevnější nebývá velmi často to nejlepší či nejvhodnější. Laciný populismus tehdy zvítězil zřejmě i proto, že každý, kdo upozornil na iracionalitu takového rozhodování, byl ihned považován za „sprostého podezřelého“. Proto bylo do dokončení stavebních prací a předání parku do užívání obtížně predikovatelné, zda nenastanou obdobné problémy jako v případě zmiňovaného parku na Praze 14. Ostatně i my jsme si takové martyrium zažili s Parkem Balabenka.

Dalším faktorem, který může realizaci nových parků zpomalit, a tím také značně prodražit, jsou různí samozvaní „bojovníci proti všemu“, kterým dává současná legislativa řadu možností, jak škodit. Musím se přiznat, že by mě donedávna nenapadlo, jak – promiňte mi ten výraz – „zuřivě“ dokážou proti vzniku nového parku či revitalizaci starého někteří jedinci či úzké skupinky bojovat a jak iracionální argumenty jsou schopni snést!

V současnosti finišujeme s otevřením Parku pod Lávkou a v plném proudu je příprava realizace zcela nového Parku Zahrádky, kde právě vzniká nový rybník. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hana Lipovská: Dvořák si zval některé radní ČT na schůzky. Vynášely se k němu interní informace

15:25 Hana Lipovská: Dvořák si zval některé radní ČT na schůzky. Vynášely se k němu interní informace

„Další osud České televize závisí na výsledku voleb do Poslanecké sněmovny. Pokud budou poslanci vým…