Střední Čechy nejsou jen noclehárna pro Pražáky. Hejtmanský kandidát SPD Rozvoral chce zastavit drancování kraje

15.09.2020 16:10

ROZHOVOR Servis, pojišťovna a noclehárna pro Prahu. To jsou dnes střední Čechy podle kandidáta SPD na hejtmana tohoto kraje Radka Rozvorala. Tento stav by chtěl změnit a prolomit i další věci, které podle něj kraj ničí. Mluví například o uzávěře na převod zemědělské půdy na stavební, která by zastavila neustálou výstavbu hal a skladišť a umožnila, aby kvalitní středočeská půda přispívala k posílení strategicky důležité potravinové soběstačnosti.

Střední Čechy nejsou jen noclehárna pro Pražáky. Hejtmanský kandidát SPD Rozvoral chce zastavit drancování kraje
Foto: Archiv Radka Rozvorala
Popisek: Radek Rozvoral
reklama

Anketa

Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren?

88%
12%
hlasovalo: 8457 lidí

Nechceme být pouze bezplatným servisem, pojišťovnou a noclehárnou pro Prahu,“ napsal jste ve svém předvolebním poselství voličům ve Středočeském kraji. Myslíte si, že dnes kraj v této pozici je?

Ano, kraj se v této pozici opravdu nachází, což lze dokladovat na mnoha příkladech, a nejvíce nás trápí, že nás tento pražský servis stojí nemalé peníze, které bychom uměli lépe využít ku prospěchu Středočechů. Na Středočeský kraj negativně dopadá státem posilovaný tzv. pragocentrismus, čili politická a ekonomická dominance hlavního města Prahy v rámci českého politického systému, což se nejvíce negativně odráží na výši přidělovaných financí státu na účet kraje. Z tohoto důvodu chceme otevřít otázku změny rozpočtového určení daní s výsledkem navýšení financování kraje.

Současný stav je takový, že statisíce faktických obyvatel Středočeského kraje, kteří zde trvale bydlí a žijí po celý rok, mají své úředně evidované trvalé bydliště v Praze, a tak podíl jejich daní z příjmu směřuje do rozpočtu hlavního města Prahy, přestože oni a jejich rodiny plně využívají veškeré veřejné služby financované Středočeským krajem, jako například veřejnou dopravu, krajské komunikace, krajské střední školy, krajská zdravotnická zařízení, sociální služby apod. Vyčíslíme-li tyto náklady finančně, vyjde nám, že se jedná o stamiliony až miliardy korun ročně z rozpočtu Středočeského kraje, který tímto nespravedlivě a bez logického odůvodnění dlouhodobě dotuje a sponzoruje rozpočet hlavního města Prahy.

Jaká je tedy vaše vize Středočeského kraje? Turistické centrum lákající na památky a přírodní úkazy? Nebo je to průmyslové centrum plné velkých podniků? Nebo všechno dohromady?

Případně zvolení zastupitelé za hnutí SPD budou v krajském zastupitelstvu ze všech sil bojovat za významné navýšení finančních prostředků pro regionální rozvoj, zejména pro naše venkovská sídla včetně těch nejmenších obcí. Tyto malé vesnice budou naší jasnou prioritou. Budeme pracovat především na zachování a rozšíření jejich veřejné infrastruktury a tzv. občanské vybavenosti. To se týká školek, škol, knihoven, pošt, ale i veřejné krajské podpory místních obchodů a služeb či kulturních, sportovních a volnočasových zařízení a aktivit.

Chceme, aby život na vesnicích začal opět fungovat a začali se sem stěhovat mladí lidé, kteří zde budou vychovávat své děti. Pro tyto děti musíme vytvořit zázemí, a to již od mateřských školek, přes základní školy, podporovat jejich sportovní a kulturní vyžití. Naše podpora bude směřovat nejen do obcí, ale i do měst a městysů v rámci všech 12 okresů kraje. Celkově se jedná o téměř 1150 sídel (obcí, městysů a měst), ve kterých žijí občané kraje. Chceme mít v rámci kraje vyváženým způsobem zastoupená průmyslová centra včetně velkých podniků, ale i pro turisty lákající památky, na jejichž opravy, údržbu a provoz vynaložíme potřebné finance z krajského rozpočtu.

Hlavní prioritou vašeho krajského programu je bezpečnost. Co jsou podle vás v současnosti největší bezpečnostní výzvy ve Středočeském kraji?

Zajištění zvýšené bezpečnosti občanů a ochranu jejich majetku ve Středočeském kraji, a to prioritně Policií České republiky, aktivně spolupracující s městskou a obecní policií dle konkrétní místní příslušnosti. Budeme podporovat programy prevence kriminality, a to zejména v oblastech bezdoplatkových zón a tam, kde se obchoduje s bídou. Vzpomeňme jenom situaci, kdy od loňského září došlo k sérii 185 vloupání do domů, především na území Prahy-venkov-jih, která zahrnuje část okresů Praha-východ a Praha-západ. Stalo se to proto, že v regionu chybí stovky policistů, a to hlavně v přímém výkonu služby, což chceme napravit. Je potřeba např. motivovat policisty, aby neodcházeli za lepšími podmínkami do Prahy.

Všude tam, kde to bude potřebné a technicky proveditelné, budeme podporovat zřizování kamerových systémů napojených na pulty centrální ochrany spolupracujících s Policií ČR. Tím by se podařilo zabránit trestným činům krádeží a vloupání, kterých bylo dle policejních statistik za loňský rok nejvíce ze všech evidovaných skutků ve Středočeském kraji. Celkem zde bylo evidováno více než 20 tisíc trestných činů, z toho byl objasněn každý druhý a celková škoda se blíží k částce čtyř miliard korun. Pro případy vládou vyhlášených mimořádných a krizových situací bude vedení kraje vyžadovat spolupráci a profesionalitu všech složek spadajících do Integrovaného záchranného systému. Všechny subjekty tohoto záchranného systému musejí být dostatečně vybaveny odpovídající technikou a zařízeními pro jejich činnost včetně profesně kompetentních lidských zdrojů.

Do Středočeského kraje patří i Mladá Boleslav-město, kde je množství zahraničních pracovníků v ubytovnách a občas jsou s nimi velké problémy. Jakým způsobem by do toho měl vstupovat kraj?

Zde je prioritní dobrá součinnost městského úřadu zodpovědného za bezpečnost spolu s Policií České republiky a Městskou policií Statutárního města Mladá Boleslav. V místech ubytoven a v jejich nejbližším okolí by mělo být dostatek kamer napojených na centrální pult, který je po dobu 24 hodin denně monitorován. Na jejich financování by se měl mimo města Mladá Boleslav podílet i kraj a v nemalé míře i soukromý subjekt Škoda auto a.s.

Škoda Mladá Boleslav je klíčovým zaměstnavatelem ve Středočeském kraji a největší zaměstnavatel v celé zemi. V poslední době se ale kolem jejího dalšího působení objevuje řada otazníků – ať už kvůli změně ve vedení iniciované z centrály Volkswagenu nebo kvůli změnám v celém sektoru automobilismu, který se vzhlédl v elektrickém pohonu. Navíc se stále hovoří o možnosti nahrazování zaměstnanců roboty. Na co by měl ve vztahu ke Škodovce nejvíc dbát kraj, co by si měl nejvíce hlídat?

Škoda Auto a.s. je soukromý subjekt, který je od roku 1991 součástí německého koncernu Volkswagen Group. Mladoboleslavská automobilka patří k největším zaměstnavatelům v Česku, kdy v Mladé Boleslavi pracuje okolo 33 tisíc zaměstnanců, kteří v loňském roce pobírali průměrný měsíční výdělek ve výši 46 357 korun. Prioritně by se měl o tyto zaměstnance nějakým způsobem postarat zaměstnavatel, a to po dohodě se zaměstnanci, které zastupuje odborová organizace.

Působení kraje v této oblasti spatřuji jako sekundární, spočívající převážně v dohledu, zda všichni zahraniční dělníci zde pracující mají všechny potřebné doklady a úřední povolení, včetně přihlášeného ubytování, v pořádku. To ale neznamená, že kraj, v případě negativního scénáře pro zaměstnance tohoto největšího výrobce osobních aut v České republice, by se aktivně nezapojil v hledání řešení, jak těmto zaměstnancům pomoci.

Když už jsme mluvili o osobách ze zahraničí, velkým tématem SPD je zastavení imigrace. Jak se toto téma konkrétně dotýká Středočeského kraje?

Z našeho programu jasně vyplývá žádná podpora imigrace a islamizace. To budeme striktně vyžadovat i v rámci Středočeského kraje. V této souvislosti je nutná spolupráce hlavně s Policií České republiky a Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. Nebudeme podporovat budování ubytovacích zařízení sloužící pro imigranty ve Středočeském kraji.

Zdůrazňujete potřebu dostupné zdravotní péče. Nemá v tomto směru Středočeský kraj naopak výhodu, že je napojen na Prahu a může využívat její zdravotnickou infrastrukturu?

České zdravotnictví obecně je rozsáhlý, složitý a nesmírně nákladný systém, do velké míry málo transparentní, což platí i v případě krajských nemocnic. Prosazujeme, že zdravotnictví všech odvětví musí být dostupné na stejné kvalitní úrovni všem občanům našeho státu, a proto absolutně odmítáme privatizaci jakýchkoli krajských zdravotnických zařízení. Ve stávajících šesti nemocnicích v kraji chceme zvýšit kapacitu, zejména ordinací praktických a stomatologických lékařů pro dospělé i děti, pohotovostí pro dospělé i děti včetně zubních pohotovostí. Střednědobým cílem by mělo být zřízení těchto pohotovostí ve všech okresech, tedy i tam, kde nejsou krajské nemocnice, a to formou spolupráce s místními soukromými zdravotnickými zařízeními.

Za klíčový nástroj k řízení krajského zdravotnictví, počínaje od hejtmana, přes Radu, její zdravotní komisi, přes příslušného radního a jím řízené odbory, výbor zastupitelstva pro zdravotnictví, považujeme přinutit k odpovědnosti managementy nemocnic ve Středočeském kraji, které by měly být odměňovány v závislosti na ekonomických výsledcích nemocnic. Kraj by dotoval pouze ty ordinace a zdravotnické služby, které by byly zřízeny ve veřejném zájmu z politického rozhodnutí vedení kraje. Kraj musí nabízet takové stimuly, které by motivovaly lékaře, aby přicházeli pracovat či zřizovat si své ordinace právě do našeho kraje. Kromě mzdových nástrojů či zajištění pronájmu bytu zejména tím, že jim poskytne za výhodných podmínek pronájem ordinace v některé z krajských nemovitostí, klidně i např. několikaměsíční odpuštění nájmu v případech, kdy příslušný lékař bude sloužit určitý rozsah hodin jako pohotovost.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

Problémem středočeského zdravotnictví, resp. jeho dostupnosti pro občany kraje, je jeho značná nevyrovnanost. Skutečnost, že v okresech, kde jsou nemocnice (Benešov, Příbram, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav), je rozsah poskytované lékařské péče včetně pohotovostí a komplexu praktických i odborných ambulancí mnohem větší než v okresech, kde tato zdravotnická zařízení nejsou. Navíc jde o okresy s horší dostupností do Prahy jako alternativy v oblasti zdravotnictví. Specifická je pozice okresů Praha-východ a Praha-západ, jejichž občané jsou naopak mnohdy odkázáni na služby zdravotnických zařízení, včetně pohotovostí, v Praze.

Jednou z hrozeb pro Středočeský kraj je stárnoucí populace lékařů, a to především v oborech primární péče. Věkové složení populace všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a praktických zubních lékařů je nejen ve Středočeském kraji, ale i v populaci celé České republiky, alarmující. Kraj bude muset aktivně sledovat složení a vývoj sítě primární péče a maximálně podporovat vzdělávání lékařů v kraji a příchod nových lékařů na území kraje.

Pro nás bude prioritní zajistit a případně rozšířit pohotovostní službu ve Středočeském kraji, která je nyní poskytována ve 13 lokalitách v kraji, a to buďto nemocnicemi, případně Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje. To se týká i zubní pohotovosti a lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost. Též rozšíříme nabídku krajských sociálních služeb, konkrétně pečovatelské, terénní a asistenční služby pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Budeme hledat cesty a následně realizovat, jak rozšiřovat kapacity v domovech pro seniory.

SPD se věnuje také tématu kvality potravin a hovoří o ukončení všech záborů zemědělské půdy. To je ve Středočeském kraji celkem aktuální, zde bylo a stále je množství zemědělské půdy zastavováno. Nemáte obavy, že se tím zrovna v tomto konkrétním případě může zastavit rozvoj kraje?

Z našeho volebního programu vyplývá, že budeme podporovat a chránit zemědělství a zemědělce v našem kraji, které mělo v minulosti svou tradici. Zemědělci v kraji dosahovali nejlepší výsledky v porovnání s celou republikou. Pro středočeské firmy, živnostníky a podnikatele podnikající v zemědělství budeme nabízet různé formy výhodných a krajem garantovaných půjček. Jsme jednoznačně proti rozšiřování komerční zástavby na úkor záborů zemědělské půdy.

Na co by se tedy případně měl orientovat Středočeský kraj v oblasti zemědělství, pokud se rozhodneme usilovat o potravinovou soběstačnost?

Velkou pozornost budeme věnovat regionálním výrobcům potravin, což souvisí s naší celostátní kampaní podporující větší podíl kvalitních českých potravin na našem trhu, čímž fakticky zajistíme potravinovou soběstačnost České republiky.

Jak jsem již zmínil, zemědělství v kraji má svou historii i tradici a sami zemědělci nejlépe vědí, co a jak pěstovat. Rozhodně zde nechceme mít samé žluté lány řepky jen proto, že její pěstování je výhodně dotováno Evropskou unií. Zemědělská půda zejména v Polabí je velmi kvalitní černozem, která je vhodná pro pěstování např. brambor, pšenice a cibule.

S rozvojem venkova dnes nedílně souvisí také turistika. V této oblasti má váš kraj nepochybně co nabídnout. Jak by měl kraj podporovat turistický ruch?

Jak už jsem zmínil, chceme v rámci kraje podporovat aktivity, které přispějí ke zvýšenému zájmu turistů o návštěvu kulturních památek, u kterých se kraj bude podílet na jejich provozu, zvelebování a propagací. Krajskými financemi budeme též přispívat na péči o šest chráněných krajinných oblastí a devatenáct rozsáhlých přírodních parků nacházejících se na území Středočeského kraje, čímž také zachováme tyto krásné přírodní lokality pro budoucí generace.

Chcete také podporovat regionální podnikání. Co konkrétně by měl kraj drobným podnikatelům nabídnout?

Zde navážu na předchozí otázku, kdy naše podpora bude směřovat i k těm, kteří budou zajišťovat související služby, jako např. ubytování v penzionech, půjčovny kol a občerstvení. Též budeme podporovat všechny aktivity, které budou směřovat k našim občanům a přispějí ke zkvalitnění jejich života, a to po všech stránkách (společenské, sportovní, kulturní a další). Nabídneme speciální programy podpory pohostinství a cestovního ruchu ve Středočeském kraji.

Témata, která SPD v krajských volbách zdůrazňuje, vyžadují celorepublikovou součinnost. Máte představu, co pro ně udělat z kanceláře hejtmana?

Prioritně je to otázka financování kraje. Chceme otevřít otázku změny rozpočtového a daňového financování Středočeského kraje. Kraje se musí posunout ke skutečné regionální samosprávě v pravém smyslu slova. Nyní jsou spíše, z finančního a rozpočtového hlediska, voleným regionálním úřadem pro alokaci a distribuci státních dotací – kdy obsazování jejich orgánů na základě voleb fakticky ztrácí smysl. Většina finančních prostředků, které kraje spravují, jsou státní dotace na zabezpečování konkrétních činností, nikoli vlastní příjmy kraje. Prostor pro samosprávné rozhodování kraje je výrazně omezen požadavky právních předpisů a ekonomickými možnostmi krajů. Prakticky nezbývá prostor na zásadní koncepční záležitosti typu územního plánování, nastavení podoby integrované dopravy nebo plánování sítě škol. Závislost krajů na dotačních zdrojích od státu je abnormální a svazující, a proto tento stávající systém financování se budeme snažit změnit.

Co říkáte na působení současného vedení kraje pod vedením hejtmanky Jermanové?

Respektujeme demokratické výsledky minulých voleb do krajského zastupitelstva, ve kterých si voliči zvolili své kandidáty. Z minulých voleb nejlépe vzešla současná hejtmanka Jermanová, které je odpovědna voličům za to, co kraj udělal či neudělal pro své občany. Nechme proto hodnocení na nich.

A co může nabídnout kraji SPD unikátního a odlišného od jiných stran?

Všichni občané se můžou seznámit s naším programem do krajských voleb, který je též dostupný na webových stránkách Regionálního klubu hnutí SPD Středočeského kraje, a tak si sami udělat obrázek o tom, v čem se náš program liší od ostatních politických subjektů kandidujících v krajských volbách do zastupitelstva Středočeského kraje. Já jako lídr kandidátky a kandidát na post hejtmana vám mohu slíbit a současně se zaručit za všechny navržené kandidáty, že umíme držet slovo a budeme náš volební program v případě našeho zvolení prosazovat do reálného života kraje. Nám na našem kraji a občanech zde žijících záleží.

Ve středočeské krajské politice působí docela dost celostátních politiků, zejména z „Demokratického bloku“– Vít Rakušan, Martin Kupka. Ti na celostátní úrovni nejeví příliš ochoty spolupracovat s SPD. Věříte, že na úrovni kraje by to bylo jinak? A s kým je vůbec připraveno spolupracovat SPD?

Krajská politika je specifická od té celostátní. Naše hnutí SPD se v případě našeho zvolení bude snažit jednat se všemi politickými subjekty, které dostaly důvěru od voličů ve Středočeském kraji. Pro případnou účast ve vládnoucí koalici kraje pro nás bude prioritní, jak bude umožněno plnění našeho programu. Ten, kdo nám ho bude chtít pomoci prosadit, s tím budeme spolupracovat bez ohledu na to, jaký bude nosit politický dres.

Na závěr mi, milí občané, dovolte, abych vás co nejupřímněji požádal, souhlasíte-li s naším volebním programem, přijďte podpořit kandidáty za hnutí SPD a volte v krajských volbách číslo 16.


Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jakub Vosáhlo
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Prouza, obhájce zahraničních řetězců, šíří nepravdy. Poslanec SPD vysvětluje, co je v návrhu, který rozkvičel demoblok

20:09 Prouza, obhájce zahraničních řetězců, šíří nepravdy. Poslanec SPD vysvětluje, co je v návrhu, který rozkvičel demoblok

ROZHOVOR „Vakcíny v porovnání se slíbenými dodávkami chybí. Je to flagrantní chyba ze strany EU, kte…