Totální idioti v Bruselu. Turecko drží evropské politiky za přirození, neboť má v EU miliony Turků a muslimů. Erdogan se vysmál Merkelové. A Wilders... Znalec promlouvá

15. 3. 2017 20:52

ROZHOVOR Bývalý muslim, autor knihy Islám a islamismus v České republice Lukáš Lhoťan, který navštěvuje Blízký východ, říká, že miliony muslimů a Turků sehrají podobnou úlohu, jako sehráli ve prospěch nacistického Německa sudetští Němci v Československu. Lze podle něj zachránit před islamizací část Evropy a přináší návod jak. Turecký islám je specifický. Erdogan drží EU a Německo „za přirození“.

Totální idioti v Bruselu. Turecko drží evropské politiky za přirození, neboť má v EU miliony Turků a muslimů. Erdogan se vysmál Merkelové. A Wilders... Znalec promlouvá
Foto: Hans Štembera
Popisek: Lukáš Lhoťan
reklama

Jak se díváte na události z posledních dní ve vztazích Turecka a Nizozemí a na konflikt kolem snahy tureckých ministrů vystoupit na shromážděních nizozemských Turků?

Víte, nepřekvapilo mne to. Spíše mne překvapuje, že jsou jen tak mírné. Myslím si, že jde o řízenou provokaci z obou stran. Jak ze strany Turků, tak i Nizozemců, potažmo Němců. Ale myslím si, že strategie nizozemské vlády se minula účinkem a vítězi jsou zatím turecký prezident Erdogan a Geert Wilders.

Nizozemská vláda si možná myslela, že svým tvrdým postojem k tureckým politikům před parlamentními volbami dokáže oslabit volební preference Geerta Wilderse a jeho Strany pro svobodu, ale myslím si, že se spletli. Turečtí politici podle mne právě na takovou reakci nizozemské vlády spoléhali, a tak se jim podařilo využít reakce nizozemské vlády k většímu nabuzení tureckých imigrantů v Nizozemí pro potřeby prosazení politiky tureckého prezidenta Erdogana.

A naopak vyostření situace jen ještě více pomohlo medializovat stav, kdy současná politická reprezentace vládnoucí v Nizozemí dovolila přestěhovat se statisícům Turků do Nizozemí, ponechat si turecké občanství a zároveň získat občanství nizozemské. Wilders na tuto negativní roli vládnoucích politiků poukázal a myslím si, že voliči si toho velmi dobře všimli. Wilders například o víkendu o tisících demonstrujících Turků v Nizozemí řekl: „Mají náš pas, ale nepatří k nám. Nemají tu co dělat.“

Jakou roli v tom všem hraje Německo?

Myslím si, že Němci hraji roli užitečných idiotů. Nizozemí je pro tureckou vládu jen nácvik toho, jak bude postupovat proti ostatním evropským zemím. Myslím si, že Erdogan je tak silný soupeř, že nemá v současných vládách v rámci EU rovnocenně silného soupeře, snad jedině premiér Maďarska Orbán nebo konzervativní polská vláda jsou pro něj rovnocenní soupeři a partneři v jednáních. Ale takovým vládám, jako je vláda Merkelové, se Erdogan jen směje a mává jimi, jak chce.

Podívejme se třeba na to, jak po událostech v Nizozemí začala Merkelová a spol. vyhrožovat Erdoganovi zastavením hospodářské a finanční pomoci. A Erdogan? Jen se jim vysmál a připomněl jim, že jen stačí, když přestane bránit zhruba třem milionům uprchlíků, co jsou v Turecku, v cestě do Evropy a oni vyrazí. Myslím si, že EU a Německo jsou dnes v situaci, kdy Erdogan je drží za přirození a oni nemohou udělat nic bez souhlasu Erdogana.

Myslíte si, že je to až tak vážné?

Myslím, protože pokud nejsou v Bruselu totální idioti nebo není jejich cílem pozvat si ty další miliony imigrantů z Turecka do Evropy, tak si tohle vše musí uvědomovat. A musí si uvědomit, že jakmile Turci ty miliony imigrantů ze svého území vypustí, a oni je jednou stejně pustí, tak kdo je zastaví? Těžko do nich budou řečtí vojáci a pohraničníci střílet, spíše si myslím, že Řecko opět použije vlnu imigrantů k tomu, aby potrestalo Německo a Brusel za ekonomické zruinování řecké ekonomiky a nebudou bránit imigrantům v cestě na Západ. Naopak si myslím, že imigranti s pomoci neziskových organizací se vyhnou Maďarsku a půjdou jinými cestami směrem za blahobytem v Německu, Švédsku a podobně.

Jaký postoj k Evropské unii má turecký prezident Erdogan?

Asi jako vizigotský král Alarich, který dobyl Řím. Vypráví se, že když Alarich stál před Římem, tak k němu přišla delegace z Říma a řekla, aby odešel, a on se zeptal „proč?“. „Protože jsme Římané!“ odpověděli mu a on jim řekl „a“? Neměli totiž armádu ani moc mu vzdorovat. A přesně v takové pozici je dnešní EU. Jsou slabí a bezbranní před Erdoganem, který má v Evropě miliony Turků věrných Turecku a ne Evropě.

Vy sám jste opakovaně navštívil Turecko, jak byste popsal své pocity?

Asi to bude od bývalého muslima znít divně, ale nemohu si na Turecko stěžovat. Naopak jsme se tam cítil bezpečněji, než když jsem byl v Paříži nebo některých čtvrtích Mnichova či Vídně. Mezi muslimy v Turecku jsem se prostě cítil bezpečně, ať jsem již byl v turistických centrech nebo cestoval po středním Turecku.

Z toho, co jsem osobně viděl a zažil, si myslím, že je chyba démonizovat Turecko jako čistý islámský stát a Erdogana jako prototyp islamisty. Vždyť je to přesně naopak. Erdogan největší skutečné islamisty pozavíral do vězení při čistkách po nezdařeném vojenském puči. Jistě dnešní Turecko klade důraz na islám, ale úplně v jiném kontextu, než je tomu v Saúdské Arábii nebo Íránu. Pokud je dnešní Turecko někomu podobné, tak spíše Rusku a jeho důrazu na křesťanství.

Podle mne je vývoj v dnešním Turecku spíše podobný vývoji ve Španělsku či Portugalsku na počátku 20. století, kdy se tam etablovaly vlády spojující nacionalismus a náboženství. Přesně to dělá Erdogan i v Turecku. Můžeme to vidět na každém kroku v Turecku – vypjatý nacionalismus a hrdost na turecký islám.

Turecký islám? Jak odlišný je od klasického islámu?

Radikálně. Turecký islám je hodně ovlivněn pravoslavným křesťanstvím a byzantismem. Je to islám pozměněný ve staletích styku Turků s Evropou a hlavně pravoslavnou církví. Z venku vypadá jako islám, ale kdo se o islám více zajímá, snadno pozná ten rozdíl. V tureckém islámu, hlavně na venkově, nacházíme také spoustu zvyků a tradic z dob před islámem, kdy byli Turci kočovníky. Turecko je vlastním civilizačním okruhem, který je odlišný i od arabské civilizace, jediné, co je pojí, je islám, a to jen povrchně. Myslím si, že v turecké společnosti převáží názor, který převážil i v dnešním Rusku, názor, že Evropa sice dosáhl a dočasně ekonomické a kulturně vyšší úrovně než oni, ale dlouhodobě je Evropa za zenitem a příští generace již budou jen svědkem úpadku Evropy. Proto ta sebejistota Rusů a Turků. Oni vědí, že čas hraje pro ně.

V jakém směru si myslíte, že je Evropa v úpadku?

V jednoduchém. Nejenže Evropané nerodí dost lidí, aby přežili, ale ani nemají žádnou ideologii, kterou by dali imigrantům, kteří jdou do Evropy. Naopak říkají muslimům: „Zůstaňte muslimy.“ Evropa tomu říká multikulturalismus. A po desetiletích multikulturní politiky dnes mají miliony Turků v Německu, Nizozemí a dalších zemích. A muslimů a Afričanů mají dnes v Evropě desítky milionů. A komu jsou tito lidé spíše věrní? Islámskému autokratovi Erdoganovi? Kultuře Afriky? Nebo evropským zemím, které před jejich očima upadají a zanikají?

Ale je to ještě horší. Oni mají ideologii – islám, kterou nesou do Evropy. Jako muslimové jsou vedeni k tomu, že jsou lepší, nadřazení nevěřícím Evropanům. Jsou vedeni k tomu, že Evropa vymírá a zavrhla svou křesťanskou identitu. Takže nejen migraci nahrazují vymírající Evropany a islám nahrazuje u Evropanů zapuzené křesťanství. Kolega Martin Janeček tomu říká, že příroda nemá ráda vakuum, a tak ho zaplňuje.

No, představte si muslimské vládce, nejen tureckého prezidenta Erdogana, jak vidí rostoucí počty muslimů v Evropě. Vidí je podobně, jako Hitler viděl sudetské Němce, jako pátou kolonu uvnitř Evropy. Vlastně si myslím, že Evropě se vrací to, co provedli nám. Předhodili nás nacismu a sami jsou dnes předhozeni islámu.

Myslíte si, že je nějaká šance, jak ještě zachránit Evropu?

Myslím si, že abyste začali uvažovat o záchraně, musíte si nejprve uvědomit, že jste v průšvihu. Ovšem většina našich spoluobčanů, nejen politiků, ale i běžných lidí, si to neuvědomuje. Myslí si, že jen strašíme, zveličujeme a vyvoláváme zbytečnou paniku, když varujeme před tím, kam dnešní situace vede. Napsal jsem o tom knihu Eurabia – Mýtus nebo realita? A tam jsem to jasně dokázal fakty, ale reakce mých kritiků byly přesně, jak výše popisuji – bagatelizace, zesměšňování a tvrzení, že islám a imigrace z jiné kultury není problém.

Upřímně řečeno, běžte říci indiánům do Ameriky, že imigrace Evropanů do Ameriky pro jejich civilizaci nebyla problém a katastrofa. Ale jeden rozdíl zde je, evropští imigranti přicházeli z vyspělé civilizace a pozvedli Ameriku, ale to, co se dnes děje, je imigrace z civilizace stojící níže než naše civilizace a místo rozvoje nám přináší úpadek. Proto ani Erdogan nebude dlouho trpět tyto imigranty u sebe. Co přinášejí Turecku? Jen problémy, až nebudou pro tureckou politickou elitu potřební, tak je vyžene. Buď do Evropy, nebo tam odkud přišli, ale spíše do Evropy, aby svým rivalům v Evropě škodili.

A je tedy možné ještě zachránit Evropu?

Pokud si nepřipustíme, že máme problém, tak ne. Pokud si ovšem připustí aspoň malá část našich spoluobčanů, že máme problém, tak máme i šanci, jak zachovat aspoň něco z naší civilizace pro budoucnost. Těžko zachráníme celou civilizaci, protože to by si většina musela uvědomit, že má problém, a to se asi bohužel nestane.

Tedy museli bychom si přiznat, že bezbřehý liberalismus je omyl, a místo toho se vrátit ke konzervativní tradici. Podrobně jako o tom hovoří Konstantin Leonťjev v díle Byzantinismus a Slovanstvo. Měli bychom prosadit uznání křesťanství a antické tradice jako základu našeho státu a zavést i výuku o křesťanství a antice do škol a začít požadovat, aby ti, co se sem stěhují, se podřídili naši vedoucí kultuře. Ale hlavně omezit imigraci na minimum a zaměřit se na transformaci ekonomiky, tak aby se přizpůsobila změně populace, a snažit se co nejvíce podpořit porodnost.

Na mezinárodní scéně bychom měli opustit nefunkční systém OSN a začít budovat opět skutečnou armádu. EU bychom měli zrušit a nahradit ji konfederací státu, které by spojovala pouze základní pouta. Tedy obrana, zjednodušení pohybu osob a zjednodušení pohybu zboží. Ale mnohem omezeněji než dnes dovoluje například Schengen. Lidi bychom měli začít vychovávat k vlastenectví a ponechat sice profesionální armádu, ale umožnit lidem dobrovolnou službu v nově vytvořené Národní gardě, která by měla být „víkendovou“ zábavou. 

Globální ekonomika narazila na své hranice a už víc škodí, než by byla prospěšná. Obávám se, že jedinou, aspoň dočasnou cestou je návrat k lokálním ekonomikám s prvky korporativního státu, jako to bylo v režimu Salazara v Portugalsku. Prostě jasné podmínky: „Chceš u nás prodávat? Tak u nás budeš vyrábět!“

Vím, zní to šíleně, ale když se podíváme do budoucnosti a vývoje civilizací, tak již mnohokrát se stalo, že kulturně, sociálně a ekonomicky vyspělé společnosti a říše zničili mnohem méně rozvinuté národy a dobyvatelé. Jedním z příkladu je Římská říše.

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Vydal také knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy Životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 členem Muslimské obce v Brně, absolventem vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolventem studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ruské tanky u ukrajinských hranic. Bez maskování. Je jasné, co se tam děje, napovídá Milan Syruček. Rozhodné slovo i k Dukovanům

13:00 Ruské tanky u ukrajinských hranic. Bez maskování. Je jasné, co se tam děje, napovídá Milan Syruček. Rozhodné slovo i k Dukovanům

ROZHOVOR Třese se Ukrajina na plné členství v NATO? Co tomu říkají její obyvatelé? Co se týká Dukova…