Vláda občanům prostě lže. A pod Válkem to nejspíš nebude jiné. Diskriminace, segregace. Státní moc opustila cestu práva, varuje advokát Nielsen

22.10.2021 9:14 | Rozhovor

Právo na život a zdraví není hodnotnější než právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní svobodu nebo na ochranu soukromí. Vláda neopustila cestu práva a cestu demokracie sama od sebe. „Velmi významnou roli v této manipulaci hrají podivné lobbistické skupiny a jednotlivci, jako jsou Roman Prymula, Roman Chlíbek a jeho vakcinologická společnost, nebo sdružení MeSES a jeho členové,“ tvrdí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz advokát Tomáš Nielsen, předseda odborné právní skupiny Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod a spoluzakladatel občanské iniciativy Zdravé fórum.

Vláda občanům prostě lže. A pod Válkem to nejspíš nebude jiné. Diskriminace, segregace. Státní moc opustila cestu práva, varuje advokát Nielsen
Foto: Archiv TN
Popisek: JUDr. Tomáš Nielsen, právník roku 2018

Anketa

Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny?

4%
93%
hlasovalo: 45694 lidí

Vláda premiéra Andreje Babiše ve středu schválila několik nových koronavirových opatření. Uvažuje se dokonce o tom, že některé služby mohou být zcela nedostupné pro neočkované lidi. Je to právně v pořádku?

Není. Alespoň ne v zemi, která uznává principy moderní demokracie. Už více než rok a půl poukazujeme s kolegy na to, že státní moc opustila cestu práva, cestu demokracie. Opatření Ministerstva zdravotnictví jsou nesmyslná, nemají oporu v zákonech, v odborných stanoviscích ani v reálné situaci. Jsou navíc jednoznačně diskriminační. To, co ministerstvo předvádí, je popřením všech zásad demokratického právního státu. A děje se tak za tichého souhlasu ostatních složek státní moci – moci zákonodárné i moci soudní.

Čím si takový stav vysvětlujete?

Jako advokát a odpovědný člověk nechci sklouznout k populismu, ale podívejme se na to, co se opravdu děje. Ministři Vojtěch a Plaga prostě jen slepě propagují očkování proti onemocnění covid-19. I když už i oni přiznávají, že očkování proti epidemii nefunguje, že očkovaní šíří koronavirus stejně, nebo možná i víc, než neočkovaní. Vědí, že po takzvané „Tečce“ přichází třetí dávka a přijdou další.

Je veřejně dohledatelné, že náměstkyně ministra školství Pavla Katzová v květnu podepsala smlouvy na nákup antigenních testů pro školy za více než půl miliardy korun od naprosto neznámé firmy – mimochodem, je to stejná náměstkyně, která nyní tlačí na ministra Vojtěcha, aby obnovil plošné testy ve školách. Víme, že Ministerstvo zdravotnictví vydává mimořádná opatření na základě politické objednávky, nikoliv na základě hodnocení rizik aktuální epidemiologické situace, tedy porušuje svou zcela základní povinnost, stanovenou zákonem. Tohle opravdu není právně v pořádku.

Ale čísla nakažených prudce rostou. Za čtvrtek přibylo v Česku 3638 pozitivně testovaných, více než dvojnásobek oproti minulému týdnu. Není to ten pravý čas pro to začít řešit prevenci, abychom neskončili jako letos v únoru či březnu?

Vláda je povinna udělat jednu jedinou věc, kterou byla povinna udělat už v únoru či březnu roku 2020, tedy použít standardní nástroje řešení epidemií. To ale nedělá. Manipuluje s čísly, jinak řečeno – prostřednictvím dat od profesora Duška, ředitele ÚZIS, prostě lže občanům. A snad jediné, v čem bych se chtěl pana Vojtěcha a premiéra Babiše zastat, je to, že to vláda nedělá sama od sebe. Velmi významnou roli v celé této manipulaci hrají podivné lobbistické skupiny a jednotlivci, jako jsou Roman Prymula, Roman Chlíbek a jeho vakcinologická společnost, nebo sdružení MeSES a jeho členové. Vytvořili jsme obrovský tým expertů, který je schopen nabídnout jiné řešení, než je proočkování. Jenže nikoho naše názory, naše praktické zkušenosti ani odborné znalosti nezajímají.

Nezní to skoro jako konspirační teorie?

Ano. Jenže, bohužel, odpovídá realitě. I nový kandidát na ministra zdravotnictví Válek hovoří o tom, že musíme proočkovat všechny vysokoškolské studenty, aniž by to jakkoliv rozumně odůvodnil. Protože to odůvodnit nelze. Pan profesor Válek dokonce naznačuje, že bude otázky pandemie řešit i podle názorů pana Chlíbka či Prymuly. Tedy podle člověka, jehož resort zdravotní péče nechal loni na holičkách všechny nemocnice, s člověkem, který se letos v srpnu nechal nominovat do pozice předsedy dozorčí rady společnosti Avenier a. s., distribuující testy, jakéhosi ‚monopolisty‘ v dodávkách očkování v České republice.

Ministr Vojtěch i hlavní hygienička Svrčinová jsou členy týmu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jejímž děkanem je pan Maďar, který, mimochodem, sám působil v pozici člena dozorčí rady stejné soukromé firmy. Je až moc lidí, kteří dnes představují hlavní poradce vlády a kteří jsou přímo či nepřímo spojení s firmami, jež vydělávají na očkování a testování. Určitě může jít o náhodu a určitě to může mít nějaké pozitivní vysvětlení. Ale věříme tomu?

Asi jak kdo. Vy ve svých prohlášeních často zmiňujete diskriminaci lidí. Není to ale poněkud přehnané označení?

Z hlediska práva a z hlediska základních principů demokratického právního státu je absolutně nepřijatelné dát více práv někomu, kdo se podrobil očkování proti onemocnění covid-19, nebo někomu, kdo se nechal testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, před ostatními lidmi. Chápu, že pro většinu lidí to může znít složitě. Vždyť přece jde o lidské životy. Skutečností ale je, že o lidské životy už dávno nejde. I očkovaní umírají na covid-19, šíří onemocnění, zavírají třídy ve školách a posílají děti do karantén.

I pozitivně testovaní mohou být falešně pozitivně testovaní a ve většině případů dokonce jsou. To jsou nezpochybnitelná fakta. Musíme myslet na to, že problematika základních práv a svobod není jednoduchá. Ochrana lidského života i zdraví má své limity. Ochrana lidské důstojnosti, svobody pohybu nebo právo na ochranu soukromí jsou práva, která mají stejnou hodnotu jako právo na ochranu života a zdraví. Pokud by vláda uměla prokázat, že zásahy do těchto práv jsou nezbytné k ochraně života a zdraví, pak by omezování neočkovaných snad mohlo být alespoň diskutabilní.

Protože to nedokázala, tak je její postup vůči neočkovaným protiprávní?

Vláda ani její odborníci nemají žádný odborný ani právní argument pro to, aby diskriminovali neočkované. Aby zaváděli covid-pasy a jiné nástroje totalitarismu. Tito lidé navíc sami přiznávají, že omezují práva našich dětí, aby nás, rodiče, donutili k očkování, že naše děti vědomě děsí, že prostě manipulují lidmi. Že nás budou nutit platit si testy, abychom se naočkovali. Článek 4 odst. 4 druhá věta Listiny základních práv a svobod říká, že žádná omezení základních práv a svobod „nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena“. A právě to se už dávno děje.

Nejen to. Představitelé vlády i její odborní poradci to otevřeně přiznávají. Tohle není legitimní zvýhodnění odpovědných lidí. To, čím procházíme, je diskriminace. A my, coby součást euroamerické kultury, bychom už měli mít zažité to, že diskriminace je absolutně nepřijatelné porušení demokratických hodnot. Druhá světová válka pro nás měla být poučením, že diskriminace jakékoliv skupiny lidí je vrcholem zrůdnosti, vrcholem nelidskosti. Opravdu absolutně. Nikdo z nás snad nepochybuje o správnosti cílů Martina Luthera Kinga v USA či Nelsona Mandely v Jihoafrické republice. A najednou jsme tento základ moderního humanismu ohrozili. Podle mě stojíme na hraně vzniku nové, jakési „hybridní“, totality. A jen doufám, že ještě nejsme za její hranou.

To působí dost dramaticky. Ale očkování tu existuje mnoho let, včetně povinného očkování. A není snad právo na ochranu života a zdraví hlavním cílem Listiny základních práv a svobod?

Jak jsem říkal – ochrana života a zdraví nestojí nad ostatními základními lidskými právy. Stojí vedle nich, protože z historie už víme, že například porušení práva na ochranu lidské důstojnosti či zneužití soukromí je podobně nepřípustné jako porušení práva na ochranu života. Právo na život není absolutní. Není možné udržovat stav, kdy učitel nebo žák očkovaný proti onemocnění covid-19 uvede do karantény všechny neočkované a omezí je v jejich základních právech, aniž by sám byl omezen. Jde o to, že se díváme jinak na očkované a jinak na neočkované a nebereme v úvahu vědecké poznatky.

Očkování nechrání před přenosem infekce koronaviru. Nejen, že část společnosti aktuálním postupem diskriminujeme, ale jinou část ani tímto špatným postupem nechráníme. Pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá opatření, že se musí testovat jen neočkovaní a ještě si musí zaplatit testy sami, napadneme ho. Bohužel, soudy nereagují dostatečně rychle.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi

Spousta lidí ale současnou situaci vnímá jinak. Očkují se, aby chránili své blízké. A argumentují tím, že nikdo nemá právo projevem své svobody zasahovat do svobody ostatních. Že nikdo nemůže zasahovat do práva ostatních na to nezemřít předčasně. S tímto přístupem nesouhlasíte?

Tento dnes populární argument o vztahu svobody jednoho vůči svobodě druhého je v tomto případě z právního hlediska čistou demagogií. Lidé, kteří ho používají, nerozumí principům Listiny základních práv a svobod. Naše demokracie je postavena na tom, že právo na život a zdraví není hodnotnější než právo na ochranu lidské důstojnosti, osobní svobodu nebo na ochranu soukromí. Při ochraně jednoho z těchto práv musíme velmi citlivě hodnotit dopad do práva jiného. Proto zde máme tzv. test proporcionality, na který vláda, ale i soudy dávno zapomněly.

Ministerstvo zdravotnictví vůbec nezkoumá, jak nebezpečné je onemocnění covid-19 dnes. Ignoruje odborné názory a tváří se, jakoby se koronavirus objevil teprve včera. U Nejvyššího správního soudu argumentuje údaji půl roku či rok starými. A dále zcela bezohledně pošlapává základy demokracie. Není možné nadále vést diskusi o tom, která opatření jsou správná a která špatná. Je zcela nezbytné položit si otázku, zda jakákoliv opatření jsou vůbec nutná.

Tu si mnozí určitě pokládají. Ale stejně tak se zamýšlejí nad tím, kde najít hranici mezi respektem k ostatním a bezohledností k nim samotným. Jak na to pohlížíte vy?

Lidem, kteří zajišťují marketing této „nikdy nekončící pandemie“, se podařila kuriózní věc. Opakovaným vyzdvihováním odpovědnosti člověka vůči druhým docílili toho, že lidé přestali být ohleduplní. Očekávají ohleduplnost vůči sobě od ostatních. A obviňují ostatní z bezohlednosti. Jenže takhle se projevuje sobectví, ne ohleduplnost. Jsem přesvědčen o tom, že mnoha lidem současný stav vyhovuje. Nemusí chodit do práce, pracují na poloviční výkon z domova za plnou mzdu, a přitom mají konečně čas postarat se o zahradu či dům, pořízené na hypotéku. Vůbec nemyslí na cizí děti, které se děsí výsledku antigenních testů, na děti, které se přes rok nemohly věnovat sportu, tanci nebo zpěvu a už nikdy se k tomu nemohou vrátit.

Lidé se neočkují z ohleduplnosti, vždyť očkování nechrání ostatní. Očkují se proto, že už chtějí mít „od všeho pokoj“. Nebo proto, že jim vláda „slíbila“, že až očkovaných bude dost, sundá dětem roušky. K tomu jsou tito „ohleduplní“ lidé vybaveni zcela nevědeckými argumenty vlády, skupiny MeSES a podobně. Dokud si každý z nás, dospělých, neuvědomí, že přece nejde jenom o nás, že musíme respektovat ostatní, že musíme projevovat solidaritu a neočekávat ji od ostatních, že musíme chránit slabší, ne sebe, pak zůstaneme jako společnost rozděleni do dvou uměle vytvořených táborů. Tohle není spor mezi dvěma tábory, tohle je konflikt mezi občany a státní mocí. Proto říkáme, že je opravdu nutné vrátit se k základním principům lidskosti.

Máte návod pro to, jak bychom toho mohli dosáhnout?

Lidé, kteří mě znají, vědí, že jsem velmi opatrný ve svých vyjádřeních. Tady je pro mě ale situace naprosto jednoznačná – jsem přesvědčen, že lidé musí přestat respektovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví. Protože jsou nezákonná, protiústavní, nehumánní. Ředitelé škol, zaměstnavatelé, provozovatelé kadeřnictví, restaurací a podobně prostě musí vyhlásit občanskou neposlušnost, opřít se o čl. 23 Listiny základních práv a svobod a vytvářet prostředí bez diskriminace, bez segregace, bez zásahů do soukromí lidí. Lidé by měli opravdu začít chránit demokratické principy a humanismus.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Jozef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Jiří Hroník

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Komouši, trockisti a renegáti. Zamyšlení Štěpána Kotrby za Petrem Uhlem a levičáky dvacátého století

10:25 Komouši, trockisti a renegáti. Zamyšlení Štěpána Kotrby za Petrem Uhlem a levičáky dvacátého století

V týdnu zemřel Petr Uhl, jedna z nejvýraznějších a také nejradikálnějších postav české levicové scén…