Žádní uprchlíci, nájezdníci to jsou. Mají drahé mobily, ale berou dávky na osm identit. Všimněte si, jak plíživě ustupujeme i v kultuře, nabádá poslanec Fiedler

8. 1. 2017 14:54

ROZHOVOR „Kdyby byly uvaleny sankce na obchod s municí a zbraní tak důsledně, jak to evropské společenství uplatňovalo vůči Rusku, tak by Islámský stát neměl čím střílet,“ říká nezařazený poslanec Karel Fiedler. Imigranty nazývá nájezdníky a tvrdí, že skuteční uprchlíci se nacházejí v okolí konfliktů. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zároveň prohlásil, že Angela Merkelová je neštěstím pro Německo i Evropu, která napáchala spoustu nedobrých věcí a čím dříve skončí na politickém poli, tím lépe.

Žádní uprchlíci, nájezdníci to jsou. Mají drahé mobily, ale berou dávky na osm identit. Všimněte si, jak plíživě ustupujeme i v kultuře, nabádá poslanec Fiedler
Foto: Hans Štembera
Popisek: Karel Fiedler

Anketa

Který ministr vnitra byl nejlepší?

6%
3%
5%
6%
73%
2%
3%
hlasovalo: 6108 lidí

Co nám ukazují události kolem uplynulých svátků? Útoky, únos letadla…

Ukazují, že situaci vůdci Evropy i předsedové vlád podcenili a neustále podceňují. Vzdorovat tomuto ataku ze strany teroristů formou, jaká je nastavena nyní, úspěšně nelze. Jediné, co můžeme očekávat, je, kdy a kde se odehraje další takový útok. Nechali jsme si tyto lidi infiltrovat na území Evropy, Schengenu a na půdě ministerstva vnitra zaznívá, kolik procent z nich je napojeno na Islámský stát a u kolika neznáme jejich totožnost. Někteří prošli výcvikem Islámského státu a postupně se přiznává, že zde jsou, a to s několikaměsíčním i letitým zpožděním. My, poslanci, jsme to říkali už před rokem a promrhali jsme čas, jak se připravit a jak se eventuálně co nejúčinněji bránit. Nelze tomu zabránit a jediná účinná obrana je těmto lidem znepřístupnit hranice.

Domníváte se, že s koncem zimy a přicházejícím teplem by se mohla situace zase zhoršit?

Těžko říci, nemám k dispozici taková data a statistiky jako jiné osoby, ale domnívám se a konzistentně se říká, že co tu máme, nejsou uprchlíci. Já jim říkám nájezdníci. Ti skuteční uprchlíci jsou za hranicemi Sýrie, opustili konfliktní území a ti, kteří putují dále Evropou, nejsou uprchlíci. Tyto migranty bych nazval nájezdníky. Dnes ráno jsem četl na internetu, jak zneužívají sociální systém v Německu. Poslední Alžířan pobíral dávky na osm různých pasů na osmi různých místech, tak se nechovají uprchlíci, tak se chovají ekonomičtí vychytralci. Nechci ale paušalizovat, nicméně v Evropě je jen velmi malý podíl uprchlíků a většinou jde o ekonomické vychytralce. Většina skutečných uprchlíků je v okolí konfliktu.

Je třeba přitvrdit? Jak čelit takovému nebezpečí?

Určitě. Je potřeba přitvrdit, zbavit se falešného pocitu nějaké humanity. V České republice to není tak zlé, což je naše výhoda a neměli bychom se jí zbavovat. Častokrát ani nevíme, o koho jde, jejich identita je stanovena na základě jejich prohlášení. Hovořil jsem o tom s jedním migrantem v Bělé pod Bezdězem. Podával mi dokument skrze plot. Mají peníze, mají mobily, ale nemají doklady. To je velice zvláštní.

Jak vnímáte diskusi kolem černocha, který byl vyfocený jako model oblečení v letáku obchodního řetězce Lidl? Překvapilo vás to?

Reakce Čechů mě nepřekvapila, spíše to, jaká se tomu dělá publicita. Mně se nelíbí, že je v našich zemích používána černošská osoba jako model. Slyším argumenty, že se stáváme multikulturní zemí, ale já jsem v tomto konzervativní. Chci žít v českém prostředí, pro mne je to nepochopitelné, ale přešel bych to a nezabýval bych se tím. Jen dáváme publicitu tomu, co tady nechceme. Našel jsem jeden komentář. V diskusích bylo řečeno, že když chce být Lidl tak multievropský, tak by měl začít s multievropskými cenami stejnými jako v Německu. Dávat stejné platy u nás jako v Německu. Ověřil jsem si to v létě na dovolené, kdy jsme zajeli i do Německa a cestou zpět jsme se zastavili na nákup v Lidlu. Řada identických výrobků je tam prodávána levněji než u nás. Nelíbí se mi, jak se problém s letákem prezentuje, máme mnohem zásadnější problémy na hranicích. Navíc proč lidé, kteří tohle kritizují, nekritizují i prodávání černošských panenek dětem v hračkářství a další věci? Nedává to smysl.

Nevyvoláváme kromě strachu z přistěhovalců také určitou vlnu nenávisti, nebo dokonce rasismu? Jak najít rovnováhu?

To není jednoduchá otázka a není na ni ani jednoduchá odpověď. Ale když si představím sám sebe, tak proč se mám dívat na americké filmy v televizi, kde je pomalu bělochů menšina? Nevadí mi to, ale člověk se pozastavuje nad plíživým ústupem naší kultury vůči jiné. Jde to jen jedním směrem. Žiji na Těšínsku, kde je velmi silná polská komunita, což je naše komunita, Slované, Evropané… Nicméně žiji v rodině, která má polské kořeny a hlásí se k polské kultuře, moje dcera chodí do polské školy.

Líbí se mi, jak se tato komunita snaží udržet svoji kulturu a svoje tradice. V žádném případě nejde proti společnosti, plně akceptuje naše zákony a zvyklosti a drží si svoji kulturu. Slovanská kultura je nám bližší a možná to ukazuje, že slučitelnost s naprosto jinými kulturami a právními náhledy jako právo šaría je nemožná.

Souhlasíte tedy s politikou Donalda Trumpa a jeho přístupem k imigrantům?

V případě Trumpa vzhlížím s pozitivním očekáváním vůči tomuto prezidentovi, ale na nějaké definitivní soudy si počkám, až se více projeví. Častokrát nedefinoval, jak si některé kroky představuje, ale jak se v tuto chvíli jeví, vnímám ho jako vhodnější variantu volby amerických občanů v prezidentských volbách, než jaká byla druhá alternativa. Zdůrazňuji, že bych byl opatrný s definitivním soudem.

Donald Trump chce zredukovat CIA i DNI (úřad ředitele Národní zpravodajské služby). Tvrdí také, že jsou různě politicky ovlivňovány. Nutno zmínit i různé teorie o ovlivňování válečných konfliktů a podobně. Souhlasíte s takovými zásahy?

Určitě nemám takové informace, abych se k tomu zásadně vyjádřil konkrétně. Nicméně obecně člověk vnímá, že působení Spojených států ve světě neodpovídá tomu, jaké teritorium má mapa naší zeměkoule. Role světového četníka, do které se Spojené státy pasovaly, je neúměrná. Několikrát jsem řekl, že kdyby méně zasahovaly v různých konfliktech po světě, udělaly by lépe a problémů by bylo méně.

Prezident Donald Trump také hodlá zlepšit vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem. Vítáte tuto změnu?

Určitě. Pokud to bude směrem ke vzájemné komunikaci, respektování jeden druhého a oběma směry.

Zní to, jako byste chtěl říci, že už bylo načase?

Už bylo načase přestat stále vyhrožovat, strašit a sankce vůči Rusku pokládám za zbytečné. Kdyby tyto sankce byly uvaleny na obchod s municí tak důsledně, jako to evropské společenství uplatňovalo vůči Rusku, tak by Islámský stát neměl čím střílet. Tohle jim nevadí, ale Rusko ano. Sankce by měly být uvaleny na munici a zbraně obzvláště pro státy, které spolupracují s Islámským státem, a velmi dobře víme, které země to jsou.

Politika Angely Merkelové v Německu je ve srovnání s Trumpem opačná. Očekáváte, že se její postoje radikálně změní se situací, nebo bude stále trvat na svém?

Byl jsem překvapený, že měla tak velkou podporu německých občanů v posledních volbách. Čekal bych, že němečtí voliči vystaví Merkelové více negativní vysvědčení, než jí dali v posledních volbách. Tahle osoba je neštěstím pro Německo i Evropu, napáchala spoustu nedobrých věcí, a čím dříve skončí na politickém poli, tím lépe. Nevěřím tomu, že by změnila svoji politiku směrem k politice Donalda Trumpa. Merkelová není schopna změnit své myšlení a svůj úhel pohledu. Opravdu je otázka, co bylo v pozadí celého jejího počínání. Dostáváme se tím do spekulací, ale člověk se nad tím někdy pozastavuje.

Stále se mluví o tom, že Evropská unie není akceschopná. Očekáváte, že nějak zareaguje na situaci a začne konat? Nebo si státy budou muset pomoci samy?

Neočekávám. Bohužel zkušenosti s Evropskou unií jsou dlouhodobě takové, že kdyby lídři měli více sebereflexe a vnímali okolnosti, dávno by konali jinak. Reakci neočekávám, spíše si myslím, že vývoj Evropské unie povede k nějakému svévolnému rozkladu, minimálně dojde k oslabení tuhých federalistických snah. Jinými slovy říkám, že si nemyslím, že z Evropské unie někdo vystoupí, spíše bych čekal, že se sama rozpadne.

Co očekáváte od letošního roku? V co doufáte?

Přál bych si, aby ekonomický trend země pokračoval v současném duchu, jak je nastartován. Měl bych řadu připomínek a nelze strkat hlavu do písku. Všichni víme a je naprosto evidentní, že momentálně se nám daří. Ekonomicky jdeme nahoru a okolnosti tomu nahrávají. Přál bych si, aby tento trend zůstal zachován. Mám obavy z toho, že ve volbách, které budou na podzim, nás čeká nehezká špinavá volební kampaň.

Jaký vzkaz do roku 2017 máte pro politiky?

Vzkaz bych měl. Vzájemně by se měli přestat tolik osočovat. Měli by vnímat jeden druhého, tím myslím koalici nebo vládnoucí strany vůči opozici. Vidíme striktní postoje, odmítání vůči druhému a postrádám schopnost tolerovat jiný názor, než mám já. To platí pro obě strany – jak opozici, tak koalici. Prospělo by to občanům naší země, ale bohužel si jdou za svým cílem a cílem strany a nezajímá je, co je prospěšné pro tuto zemi.

A jaký vzkaz máte pro voliče?

Aby nepřistoupili na hru současných a zavedených politických stran, které dosáhly pouze toho, že politiku lidem znechutily, a ti se přestali o ni zajímat. Aby si nenechali vnutit představu, že se o politiku přestali zajímat. Aby netvrdili, že není koho volit, našli si ten čas a práci a rozmysleli si, komu dají svůj hlas. Tím neříkám, jak mají volit, ale více se zajímat, co my, politici, děláme. Dá se to dohledat, bohužel média, ani ta veřejnoprávní, nedávají občanům návody. Málokdo ví, že na internetových stránkách Poslanecké sněmovny se dozví informace, kdo co řekl, jak hlasoval. Jako poslanec vím, že někteří politici často do médií říkají svůj názor, ale pak hlasují jinak. Řada občanů o tom nemá tušení, a kdyby to věděli, uvažovali by jinak.

Takže větší politický rozhled?

Ano a nenechat si vnutit přístup, kdy se o politiku přestanou zajímat. Nepřistoupit na to, ať už se rozhodnou volit jakkoliv. Mohou změnit například pořadí kandidátů a zasadit se, aby se do Poslanecké sněmovny dostali jiní lidé. Je to jejich největší síla, jakou mají jednou za čtyři roky. Jít k volbám něco změnit.


Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Tohle se Okamurovi šeredně vymstilo. Pražská kavárna je dnes skutečnou rakovinou společnosti. Bezohledný velkobyznys a šlendrián v ČT. Poslanec KSČM hovoří

4:41 Tohle se Okamurovi šeredně vymstilo. Pražská kavárna je dnes skutečnou rakovinou společnosti. Bezohledný velkobyznys a šlendrián v ČT. Poslanec KSČM hovoří

ROZHOVOR “Co se týče takzvané pražské kavárny, tak z úhlu mého pohledu, je to kádrově asi to nejhorš…