Benešov: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 18 let

26.01.2020 6:32

Aktuálně je nabízí Diakonie ČCE Střední Čechy a Statek Vlčkovice, o. p. s. Klienty pro ně vytipovává Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Benešov, rodiny se na ně ale mohou obracet i samy. Služby jsou zcela bezplatné a poskytují se dlouhodobě.

Benešov: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi do 18 let
Foto: wikipedia
Popisek: Benešov
reklama

Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Střední Čechy poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve věku do 18 let, které se ocitly ve složité sociální situaci. K té dochází ve chvíli, kdy už je doslova ohrožen zdravý vývoj dětí, mají například problémy se školní docházkou či prospěchem, hrozí jejich odebrání z rodiny a umístění do ústavní výchovy, rodině hrozí ztráta bydlení apod. Cílem služby je, aby takovýmto rodinám poskytla podporu, která zmírní dopad složité sociální situace na děti a zároveň přispěje k udržení rodiny jako celku. Účelem služby je rodinu zaktivizovat a postupně ji osamostatnit, tak aby se uměla vyrovnávat s obtížnými situacemi sama i bez pomoci a také, aby byla schopna zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí.

Základními činnostmi této služby je sociálně právní pomoc, podpora při uplatňování práv a zájmů, pomoc při výchově a péči o dítě, při organizaci života rodiny a jejích členů, hospodaření s finančními prostředky, zajišťování chodu domácnosti apod. Sociální pracovníci ale řeší i otázky, které se týkají bydlení, hledání vzdělání či zaměstnání, jsou jim nápomocni a vedou je k rozvoji rodičovských a sociálních kompetencí a dovedností s cílem upevnit vztahy v rodině.

Služba je poskytována zcela bezplatně a na profesionální úrovni všem bez rozdílu s ohledem na individuální potřeby a přání každého uživatele. Maximálně podporuje rodinné prostředí a přirozené sociální vazby uživatelů, motivuje je k samostatnosti a také k tomu, aby se zapojili do komunity. Poskytována je ambulantně i v terénu. Terénní formu služby zajišťuje sociální pracovník, který dochází k rodinám přímo do jejich domácího prostředí. Nejprve se s nimi musí poznat a postupně se pokusit navodit jejich důvěru. Teprve poté s nimi může dlouhodobě a intenzivně pracovat. Ambulantní část služby je poskytována na adrese Benešovská 507, 258 01 Vlašim.

Více informací o této službě naleznete na webových stránkách Diakonie ČCE ZDE.

Posláním Statku Vlčkovice, o. p. s. je pracovat s rodinou v jejím přirozeném prostředí, respektovat její možnosti a najít cestu k dosažení bezpečného a kvalitního prostředí pro výchovu dětí. Snahou je podpořit rodičovské kompetence a provádět děti i rodiče v nelehkých životních situacích. Cílem je vést rodinu k tomu, aby fungovala samostatně, aby v ní docházelo k optimálnímu rozvoji dětí a aby se nepropadla do dalších životních nesnází.

Služba je určena pro rodiče a samoživitele s dětmi do 18 let věku z Votic a okolí. Více informací naleznete na webových stránkách Statku Vlčkovice, o. p. s. ZDE.

Obě tyto služby jsou bezplatné a poskytují se dlouhodobě. Klienty pro ně vytipovává OSPOD, nicméně je může vyhledat každá rodina, která se ocitla v nelehké situaci a neví si rady. Důvodem může být například to, že má nízké příjmy, je zatížena dluhy, nemá vhodné bydlení anebo je ohrožena jeho ztrátou, jejím členům se nedaří najít vhodné zaměstnání, anebo potřebují pomoci s každodenní péčí o domácnost, při jednání na úřadech, školách, s lékaři apod.

Sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je bezplatné poskytování pomoci, podpory a a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, v sociálním vyloučení nebo které jsou jím ohroženy. Rodiče mohou být nezaměstnaní, mají nízký nebo žádný příjem, jsou závislí pouze na dávkách, mají obtíže při kontaktu s institucemi. Ocitají se tak v nepříznivé životní situaci, kterou už nezvládají a nejsou schopni ji vyřešit vlastními silami. Tím je ohrožen vývoj dětí a vůbec samotné fungování rodiny. Klienti z této cílové skupiny zpravidla „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby, a to především kvůli tomu, že o nich neví nebo je nedokážou využít.

Takovým rodinám poskytují sociální pracovníci individuální sociální pomoc. Rodičům radí, jak uplatňovat práva a oprávněné zájmy nejen své vlastní, ale i svých dětí, snaží se získávat a prohlubovat jejich rodičovské schopnosti, dovednosti a kompetence, pomáhají jim zlepšit hospodaření, vysvětlují, jak se vyhnout zadlužení, popřípadě i riziku ztráty bydlení apod. Služba má ale také za úkol zlepšit život dětí v těchto rodinách, pracovat na jejich úspěšnosti ve vzdělání a působit na ně tak, aby je předčasně neukončovaly. Spolupráce s takovými rodinami je velmi zodpovědná a časově náročná. Probíhá dlouhodobě, zpravidla 6 měsíců, přičemž jeden pracovník je schopen efektivně pracovat s 10 rodinami. Služby jsou poskytovány ambulantně i v terénu a efektivně se osvědčují zejména jako prevence případného odebírání dětí a jejich následného umísťování do ústavní výchovy.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi doplňují ještě další sociální služby jako např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a azylové domy. Pracovníci se také snaží efektivně spolupracovat s institucemi, které se mohou podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, školská zařízení, Policie ČR, probační a mediační služba, úřady práce apod.). Sociální služby musí být zaregistrovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ať už je poskytuje sama obec nebo neziskové organizace.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Cheb bude mít nový moderní kamerový systém

21:10 Cheb bude mít nový moderní kamerový systém

Umístěny budou nově například na vjezdech do města nebo v některých problémových lokalitách, kde čas…