Mihola (KDU-ČSL): Nechtě nám vznikají učitelé druhé kategorie

05.12.2018 20:35

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 5. prosince 2018 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Mihola (KDU-ČSL): Nechtě nám vznikají učitelé druhé kategorie
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola
reklama

Děkuji za slovo, dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já přicházím načíst a odůvodnit k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 dva pozměňovací návrhy. Ten první se týká církevních a soukromých škol. Je to v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ve specifickém ukazateli Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací (v kapitolním sešitu pod bodem BIII. 2) v rámci přímých výdajů na regionální školství celkem zvyšují výdaje pro soukromé školy o částku 824 mil. Kč a pro církevní školy o částku 225 500 000. Kč na vrub položky Běžné výdaje, výdaje regionálního školství, přímé výdaje regionálního školství - zřizované územně-správními celky s odpovídajícím průmětem do mzdových prostředků, odvodů a ostatních běžných výdajů. Je to sněmovní dokument 1806.

A teď krátké odůvodnění, protože je ještě dlouhá řada za mnou. Jedná se navýšení mezd pedagogům v soukromých a církevních školách a to tak, že mzdy těchto učitelů na církevních a soukromých školách budou srovnatelné s platy učitelů na školách zřizovaných státem, kraji a ostatními.

Takže bychom odbourali ten problém, který se nám vleče už řadu let, že nám nechtě vznikají učitelé druhé kategorie, což jistě nikdo z nás nechce a musíme to odmítnout a napravit.

K tomu odůvodnění dodávám ještě to, že oni vlastně dostávají sice ty církevní a soukromé školy potom to navýšení, ale s ročním zpožděním. A tak skutečně se cítí upozaďováni. Víte, že v minulém roce se navyšovaly mzdy pedagogických pracovníků na základních a středních školách, zase ne všeobecně - protože ono je to celé klamné, že se řekne, zvyšovaly se platy učitelům a všichni mají za to, že se zvyšovaly všem učitelům. A třeba vysokých škol se to netýká. Tak jenom pro veřejnost to dodávám. Ale jde o to, aby byli srovnáni aspoň učitelé na základních a středních školách, když tu otázku řešíme. A my jsme se po roce 1989 rozhodli podpořit alternativy, chtěli jsme, aby byly v ČR církevní a soukromé školy. A tak bychom měli opravdu těm učitelům, kteří jednou působí na státní základní škole nebo střední, pak se přestěhuje a působí, že sežene místo na soukromé střední nebo základní škole, tak by se jim neměly nějakým zásadním způsobem měnit podmínky. Což v tuhle chvíli nastává.

Navíc víme, že kvalita těch církevních škol je velmi vysoká, že jsou vyhledávané, že spousta potenciálních studentů, zájemců o studium na nich zůstává pod čarou. Znám dobře situaci především v Brně, ale i v některých dalších městech. Už sice zmizely různé žebříčky, které o zájmu o ty školy vypovídaly docela dobře, ale tam právě vévodily církevní a některé soukromé školy. Navíc jsou to školy otevřené všem, nejsou určené jenom pro některé, takže zas by bylo dobré, aby ti učitelé byli vnímáni jako učitelé pro všechny, ne pro nějaké vyvolené nebo pro nějaký okruh. A především tedy, aby zmizela situace, že opravdu oni sami sebe cítí potom jako nedoceněné, jako by byli učiteli druhé kategorie.

A věřte, je to také velmi špatná motivace pro budoucí pedagogy, protože ti když vědí, že je taková situace, že záleží vlastně, kde zrovna budou bydlet, kde seženou místo, a že ty podmínky můžou být hodně odlišné, tak je to další hřebík do té rakve demotivace. (V málo zaplněném sále je přesto silný hluk.)

Navíc jsem si všiml také, že v programovém prohlášení vlády je vyloženě příslib řešit církevní a soukromé školy. Pravda, je to tam trošku šalamounsky v tom smyslu - mohl bych požádat, jestli... školské téma by si zasloužilo...

 Všechny strany před volbami slibují, jak je školství a vzdělávání důležité, tak tomu věnujme, prosím, pozornost. Já už to rychle dokončím. Takže opravdu v tom programovém prohlášení vlády je ten příslib, že se tomu vláda bude věnovat. Šalamounské je to, že na základě společenské poptávky, důležitosti a podobně. Ale to bychom mohli zkoumat ještě příštích tisíc let a to už tady nikdo z nás potom by opravdu nedořešil.

A na závěr chci ubezpečit, že tento můj pozměňovací návrh nekoliduje, ale je alternativní k pozměňovacímu návrhu kolegy Mikuláše Ferjenčíka. Já o něm vím, spolu jsme to konzultovali. Oba máme jiné zdroje, takže vlastně dáváme v tomto i možnost to, co se bude jevit jako lepší. Já věřím, že oba získají co nejširší podporu a že se tím ukáže důležitost tématu.

Víme všichni, co sledujeme pohyby financí ve státním rozpočtu, že rozpočet Ministerstva školství byl navýšen, takže já jsem se opřel právě tady o tu možnost a na rozdíl od kolegy to tedy mám z těchto zdrojů. Ale jak říkám, je to alternativní, nejde to rozhodně proti sobě.

A druhý pozměňovací návrh se týká Akademie věd České republiky. Na školském výboru jsem získal dojem, že Akademie věd má všeobecnou podporu, protože už jsem řadu let garantem těch tisků, které se rozpočtu AV týkají, a problém jsem nezaznamenal. Takže tento pozměňovací návrh je jako sněmovní dokument 1807.
Jedná se tedy o to, že v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa se specifický ukazatel Vládní rozpočtová rezerva v původní výši 4 838 515 790 Kč snižuje o 100 000 000 Kč a v kapitole... (Nejde mikrofon. Předsedající Pikal se omlouvá.) ... v kapitole 361 - Akademie věd ČR se ukazatel Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů navyšuje o 100 000 000 Kč s tím, že 80 000 000 Kč se použije na navýšení mezd na pracovištích Akademie věd ČR a 20 000 000 Kč se použije na navýšení prostředků na stavební akce a přístroje pracovišť Akademie věd ČR. Toto zvýšení se promítne do příslušných ukazatelů kapitol v návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019.

A k tomu odůvodnění stručně, nejdříve k tomu navýšení mezd na pracovištích Akademie věd. Jde především o zvýšení mezd mladých perspektivních vědců a vědkyň. Navyšování platů ve státní sféře se totiž netýká

navyšování mezd u veřejných výzkumných institucí zřizovaných Akademií věd ČR. Mzdová politika je v kompetenci vedení jednotlivých pracovišť Akademie věd a závisí zejména na výši prostředků určených na podporu vědy na základě dosahovaných výsledků, tzv. ukazatel RVO - Rozvoj výzkumných organizací. Meziroční navýšení prostředků na RVO však pro kapitolu Akademie věd činí ve schváleném návrhu zákona o státním rozpočtu ČR pouhých 1,9 % na rok 2019. Toto meziroční navýšení je velmi nízké ve srovnání s rychle rostoucími příjmy ve veřejné sféře, kde to meziročně stoupá zhruba o 12 %, a s očekávaným růstem inflace dle prognózy České národní banky. Pracoviště Akademie věd ČR se tak potýkají se stagnací ve vývoji mezd, což výrazně oslabuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to i přesto, že podíl vysoce kvalifikovaných pracovníků v Akademii věd ČR je výrazně vyšší než v jiných odvětvích. Navíc Akademie věd ČR o vysoce kvalifikované odborníky soutěží na celosvětovém trhu práce, kde je její konkurenceschopnost v oblasti mezd ještě výrazně nižší. Tento vývoj představuje vážné ohrožení konkurenceschopnosti Akademie věd ČR v domácím i mezinárodním měřítku a riziko odlivu vysoce kvalifikovaných odborníků do zahraničí nebo návrat do dob, kdy výdělky vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků zaostávaly za řadou profesí. Tak tam se snad vracet nechceme.

K té druhé části velmi krátce. Navýšení na stavební akce a přístroje pracovišť využije Akademie věd ČR na dokončení některých stavebních akcí a pořízení potřebného přístrojového vybavení. Jde o investice, které byly již plánovány na rok 2018, ale z důvodu krácení rozpočtu Akademie věd ČR o 100 mil. Kč - proto tady s tou částkou pracuji také - musely být odloženy na rok 2019, a to na základě usnesení vlády ČR ze dne 6. června 2018 č. 352, o dofinancování rozpočtu regionálního školství a podpoře lékařských fakult v roce 2018 a o změně usnesení vlády ze dne 27. března 2018 č. 206, o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, byly sníženy výdaje rozpočtu kapitoly Akademie věd ČR o částku 100 mil. Kč ve prospěch rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Prosím vás o podporu obou pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Netolický: Nemocnice v Moravské Třebové se bude stavět v létě

4:33 Hejtman Netolický: Nemocnice v Moravské Třebové se bude stavět v létě

Hejtman Martin Netolický v rámci cesty po Moravskotřebovsku a Jevíčsku navštívil obec Chornice. V mí…