Ministr Baxa: Provozování a řízení bezpilotních systémů obsaženou v právu EU

03.06.2022 16:02

Projev na 25. schůzi Poslanecké sněmovny 3. června 2022 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Ministr Baxa: Provozování a řízení bezpilotních systémů obsaženou v právu EU
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Baxa, ministr kultury

Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. S radostí si vám dovolím předložit v zastoupení svého kolegy Martina Kupky Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem návrhu zákona je provést adaptaci právního řádu České republiky na šest nařízení Evropské unie, která upravují společná pravidla v oblasti civilního letectví, problematiku požadavků na bezpilotní systémy a podmínky jejich provozování a dálkového řízení a dílčí aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

V návaznosti na unijní právo dochází k začlenění výrobků představujících vybrané bezpilotní systémy, soupravy příslušenství a doplňková nařízení pro identifikaci bezpilotních letadel na dálku do rámce právní úpravy zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

V této souvislosti dochází k určení vnitrostátního orgánu, myšleno ve vztahu k těmto výrobkům, jímž bude Česká obchodní inspekce coby orgán dozoru podle tohoto zákona a jazyka, v němž jsou určité dokumenty poskytovány. Oznamujícím orgánem v oblasti posuzování shody výše uvedených výrobků bude v souladu se stávajícím konceptem předpokládaným uvedeným zákonem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

V návaznosti na novou poměrně obsáhlou strukturovanou a detailní úpravu provozování a řízení bezpilotních systémů obsaženou v právu EU dochází k přijetí potřebných adaptačních opatření. V této souvislosti návrh zákona upravuje registr provozovatelů bezpilotních systémů a registr dálkově řídících pilotů, omezení a odnímání oprávnění provozovatelů bezpilotních systémů, pojištění provozovatelů bezpilotních systémů, dále vybrané aspekty související se způsobilostí k řízení bezpilotních systémů a jejím osvědčováním, včetně možnosti pro Úřad pro civilní letectví pověřovat třetí osoby výkonem státní správy ve věcech provádění výuky, zkoušek nebo školení dálkově řídících pilotů, zvláštní oprávnění Úřadu pro civilní letectví nebo Policie České republiky související s výkonem dozoru nebo kontroly provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolků a podmínky užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel.

Za účelem provedení nařízení upravujícího dílčí aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy přináší návrh zákona změnu právní úpravy ověření spolehlivosti. Nově bude ověření spolehlivosti vyžadováno nejen od osob, které vstupují bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru, ale i od osob, které vykonávají vymezené činnosti mimo vyhrazené bezpečnostní prostory. Rovněž dochází ke změně doby platnosti dokladu o spolehlivosti, kdy tento doklad bude platný po dobu jednoho roku.

V návaznosti na možnosti přiznané unijním právem dochází k vyjmutí vybraných letadel a letišť z jeho působnosti. Neuplatní se tak požadavky kladené unijním právem na projektování, údržbu a provoz vybraných letišť a souvisejícího vybavení a na činnosti týkající se projektování výroby, údržby a provozu vybraných kategorií letadel.

Návrhem zákona dále dochází k určení Úřadu pro civilní letectví coby příslušného úřadu podle unijního nařízení upravujícího část vzdušného prostoru s kontrolovaným provozem bezpilotních systémů.

Návrh zákona byl již v únoru 2021 předložen Poslanecké sněmovně, která jej však do konce svého volebního období neprojednala a legislativní proces tak nebyl dokončen. Návrh zákona je proto nyní předkládán opětovně a oproti původně předložené podobě reaguje na dílčí změny na úrovni unijního práva nebo jeho výkladu ze strany unijních institucí. Precizuje konstrukci jednotlivých položek správních poplatků, snižuje správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů a nebo veřejných leteckých vystoupení a provádí nezbytně nutné legislativně technické úpravy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o civilním letectví a další související zákony. Děkuji vám za pozornost.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

Věříte v mír?

Dobrý den, jak vidíte šance, že Rusko a Ukrajina se dohodnou na míru? Přijde mi, že se konflit neustále eskaluje a o mírových jednání už neslyšíme ani je nikdo neinicuje. Ano, jednat a věřit v dohodu s diktátorem asi lze jen obtížně, ale pokud k tomu nedojede, tak jak jinak tomůže skončit, než že Pu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

KDU-ČSL: Náš úkol? Aby senioři mohli v klidu a pohodlí užívat podzimu života

22:02 KDU-ČSL: Náš úkol? Aby senioři mohli v klidu a pohodlí užívat podzimu života

Komentář na facebookovém profilu k Mezinárodnímu dni seniorů.