Ministr Brabec: Doháníme skluz předchozích vlád

28.10.2014 12:10

Ministr Richard Brabec předložil vládě koncepční dokument Ministerstva životního prostředí - Program předcházení vzniku odpadů ČR.

Ministr Brabec: Doháníme skluz předchozích vlád
Foto: ANO
Popisek: Ministr životního prostředí Richard Brabec

Vládou schválený program spolu s návrhem Plánu odpadového hospodářství a připravovanými odpadovými zákony představují klíčové dokumenty, které budou ovlivňovat budoucí směřování odpadového hospodářství ČR. Předcházení vzniku odpadů je jednou z významných priorit ČR a Evropské unie. Míří ke snižování množství vznikajících odpadů a zároveň k eliminaci jejich nebezpečných vlastností, které se mohou negativně podepsat na životním prostředí i zdraví obyvatel. Součástí odpadové prevence je i opětovné využití výrobků.

„Evropská směrnice z roku 2008 uložila členským státům vytvořit Národní programy předcházení vzniku odpadů do prosince 2013, takže opět doháníme skluz předchozích vlád. Náš nový prevenční odpadový program mapuje situaci, která se v České republice nikdy dříve neřešila, proto jeho výstupy ukazují na potřebu získání analytických a metodických nástrojů pro sledování toků, zejména u textilu a potravin. Na národní úrovni je zapotřebí podpořit funkci potravinových bank, domácího a komunitního kompostování. A dále investovat do výzkumu a do osvěty veřejnosti, zejména pak do informovanosti o jednotlivých složkách komunálního odpadu,“ informuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Program odpadové prevence má přispět ke stabilizaci produkce odpadů a následnému postupnému snižování jejich množství. Dokument se skládá z analytické a návrhové části. Část analytická popisuje strategický a legislativní rámec, výchozí situace v naplňování opatření a kroků vedoucích k předcházení vzniku odpadů, analýzu vybraných toků odpadů. Návrhová část se podrobněji zaměřuje na vybrané toky odpadů: komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, odpad z potravin, odpady stavební a textilní a výrobky na konci životnosti, jakými jsou například obaly, elektro, baterie, akumulátory.

Program předcházení vzniku odpadů ČR je víceletý koncepční dokument se stanoveným 1 hlavním strategickým a 12 dílčími cíli a 26 opatřeními, který by měl být dle zmíněné evropské směrnice průběžně vyhodnocován a revidován (v hodnotící zprávě nového Plánu odpadového hospodářství na období 2015 – 2020), nejpozději však do šesti let od jeho schválení. Převážná většina opatření by měla být splněna nejdříve v roce 2020.

Na Programu předcházení vzniku odpadů ČR se podíleli zástupci municipalit a průmyslu, projednáván byl s odborníky i dotčenými institucemi. Ve finální podobě bude předán Evropské komisi a v následujícím období se zahájí realizace schválených opatření.

Jedním z trendů prevence vzniku odpadů, zpracovaných v „Programu“, je podpora opětovného použití výrobků a činností k němu vedoucích, a to prostřednictvím ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky a dalších opatření. V ČR zatím není vybudovaný systém zařízení pro přípravu opětovného použití, proto se předpokládá vytvoření sítě zařízení podobného typu. Způsob fungování center pro předcházení vzniku odpadů musí být specificky pro podmínky ČR teprve nastaven. Podobná centra jsou rozšířena v některých zemích EU např. Velká Británie nebo Belgie a z jejich zkušeností budeme vycházet a zároveň se i učit. Podpora „znovupoužití“ si podle předpokladů vyžádá i vhodnou legislativu.

S finančním zajištěním realizace opatření nového Programu předcházení vzniku odpadů se samozřejmě počítá v novém Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 (Specifický cíl 1, prioritní osy 3 – Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů). Další prostředky na prevenci vzniku odpadů se připravují z národních programů Státního fondu životního prostředí. Zaměření na výzkum a vývoj odpadové prevence budou součástí programů Technologické agentury ČR.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Ministerstvo životního prostředí

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zelení: Jak zlepšit uhlíkovou strategii EU

21:52 Zelení: Jak zlepšit uhlíkovou strategii EU

Na balík klimatických návrhů EU zveřejněný pod názvem Fit for 55, který vzbudil pozornost médií, prů…