Ministr Plaga: Prosím, udržte rozvoj vzdělávání mimo poměřování svalů

26.06.2019 18:31

Projev na 32. schůzi Poslanecké sněmovny 26. června 2019 k Návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Ministr Plaga: Prosím, udržte rozvoj vzdělávání mimo poměřování svalů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga
reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

v tom dnešním zipu a nebo v tom ping pongu, který tady hrajeme, se zase přenesme do oblasti věcné, konkrétní. Tedy pokud tady padalo opakovaně, že třeba ve vzdělávání nám ujíždí moderní trendy nebo nereflektuje naše soustava moderní trendy a že se nic neděje, tak já bych rád tady a v tuto chvíli vzal agendu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řekl, že za tu dobu, co na ministerstvu působím v pozici ministra, se ne že nic nestalo, ale dějí se věci a dějí se věci pozitivní, které se tady nepodařilo v posledních patnácti letech v oblasti vzdělávání řešit. Ano, je to i tím, že země zažívá ekonomický růst. Ale ekonomický růst jsme tady měli i v minulosti a do oblasti vzdělávání ty prostředky prostě nešly. Takže když to vezmu bilančně, věcně a bez jakýchkoliv emocí po jednotlivých částech, kterými se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zabývá.

V oblasti vědy a výzkumu ne že se nic nestalo, ale prodloužili jsme spolupráci se Spojenými státy v oblasti vědeckotechnické spolupráce a jsou tam společné projekty s technologickým lídrem za 310 milionů korun.

Zároveň jsme dotáhli ne úplně lehkou věc, a to je uvedení do provozu a podpora nejvýkonnější laserové výzkumné infrastruktury na světě ELI Beamlines, kousíček od Prahy, v Dolních Břežanech, a ta kapitálová investice je téměř 8 miliard korun. Jezdí se na to nejenom dívat lidi, ale především výzkumníci z celého světa tady chtějí pracovat, chtějí tady dělat, protože ta mašina je prostě jedna z nejlepších na světě. A bez toho, že bychom velmi aktivně vystupovali nejenom v té fázi výstavby, ale také ve fázi vyjednávání teď další podpory této klíčové infrastruktury, bychom se nepohli.

Co se týká další iniciativy, kterou jsme udělali v roce 2018, tak vyústila před 14 dny zase v konkrétní výsledek. My jsme přistoupili k evropské iniciativě v oblasti superpočítání a hle, před 14 dny pan premiér a pan ministr Havlíček byli tuším v Ostravě a ano, Česká republika uspěla. Co se týká nějakých měkkých (?) úspěchů, tak poprvé v historii právě díky tomu, že se na evropské úrovni bavíme s ostatními partnery, tak pan Dr. Hrušák je teď na další období zvolen do funkce předsedy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. Mimochodem první předseda ze střední a východní Evropy, což je mimochodem obrovský úspěch, a není to obrovský úspěch při vší úctě k panu Prof. Hrušákovi jen toho, jaký on je, ale především toho, že jsme o této věci jednali jako Česká republika a dokázali jsme se na mezinárodní úrovni domluvit, dohodnout a také našeho kandidáta prosadit.

Co se týká evropských fondů, které - před chvilkou to tady také bylo - bývají kritizovány, tak já musím říct, že peníze, které spravuje MŠMT - teď si budu trošku připadat jak v Cimrmanech v citování okluzní fronty - ale před nástupem do funkce bylo zasláno příjemcům 9,5 miliard korun - ano, vychází to z logiky toho programu - a z toho na tu tvrdou infrastrukturu, tzn. investice, šlo 4,7 miliardy. Po nástupu do funkce jsme čerpání výrazně zrychlili - 13 miliard je v investicích a přes 20 miliard, možná už v tuto chvíli více, protože to jsou jarní čísla, u příjemců. A zpátky z Evropy už k nám doputovalo 10,5 miliardy korun. A zase, událo se něco zaznamenání hodného? Vy říkáte, že ne. Já říkám, že ano. Díky tomu, že děláme šablony, které pomáhají financovat regionální školství a řadu pozic v regionálním školství, tak jsme snížili administrativní zátěž, byť každý z nás by si asi představoval - a hlavně z těch příjemců - že bude nižší, ale to zjednodušené vykazování je označováno ze strany Evropské komise jako průkopnictví a pravděpodobně ho propíše i do dalšího programovacího období pro další země, protože je to prostě dobře a funguje to.

Co se týká oblasti sportu, která tady byla v posledních týdnech hojně diskutována, tak zase pár čísel a vývoj od roku 2016 resp. 2017. V investicích do sportovišť, protože tady zaznívá často, že máme zanedbaná sportoviště - tak investice z MŠMT v roce 2017 - ano, i v důsledku kauzy, která proběhla - byla celých 86 mil. korun. V roce 2018 jsme podpořili investice území, investice měst, obcí, tělovýchovných jednot a sportovních klubů za 1 139 milionů korun (?), tzn. 1,1 miliardy. V letošním roce se blížíme miliardám dvěma, tzn. ten dluh, který tady je, a já o tom dluhu budu také mluvit u regionálního školství i školství vysokého, tak splácíme, možná pomaleji, než by si ten terén představoval, ale v maximálně možné míře vzhledem k rozpočtovým možnostem. Takže častokrát ta kritika, která se snáší na rozpočtové hospodaření, není úplně oprávněná, protože možná kdybychom řadu z těch věcí ošetřovali pečlivě v minulosti, nemuseli bychom to hasit v posledních letech.

Co se týká další oblasti, která je klíčová, věřím, že je průřezová a není konfliktní - sportování dětí, tak zase dva roky: 2016 - 3 tisíce klubů se přihlásilo, rozdělili jsme 310 milionů korun, v roce letošním 6 tisíc malých českých, moravských a slezských klubů se přihlásí o podporu a bude mezi ně rozděleno cca 1,4 miliardy korun. To je významná podpora sportování přímo v těch obcích, přímo v těch regionech. Zároveň v té lince, která jde do škol, tak ze 160 škol, kde sportovalo 7 tisíc dětí přes program Sportuj ve škole před mým nástupem do funkce, tak po mém nástupu do funkce do tohoto období jsme to rozšířili a v letošním roce se to dotkne tisíce škol a minimálně 40 tisíc dětí.

Co se týká podpory talentované mládeže, což je přímo program, který směřuje přes sportovní svazy a kde my jako ministerstvo můžeme, pokud nezměníme logiku toho programu, ovlivnit tu výši a chtít po těch sportovních svazech, které jsou přímo zodpovědné za výkon, a těch trenérech té talentované mládeže, resp. ne jejich výkon, ale zajištění podmínek, tak chtít po nich jasné projekty, co s nimi budou dělat, tak jsme zvýšili podporu také třikrát, tzn. z 324 milionů na 900 milionů korun včetně významného posílení prostředků, které jdou na platy trenérů. A věc nelehká a přesto nutná, i ta výplata dotací se letos významně zrychlila, takže řada z těch svazů, které vždycky do léta čekaly na první peníze z Ministerstva školství v dobách jakýchkoli, tak se k prostředkům dostala už na jaře resp. při končící zimní sezóně, což třeba v případě těch zimních sportů je poměrně klíčové. Navíc to, na čem je stavět, co jsem teď řekl v oblasti sportu, je možné dále rozvíjet přes Národní sportovní agenturu, kterou jsme tady průřezově přijali tuším minulý týden. Takže v oblasti sportu ne že se nic neděje, ale podařila se ta situace z před dvou let významně narovnat, spravit a samozřejmě že je i míč teď na straně sportovních svazů, ale i jednotlivých jednot. My jako Ministerstvo školství a následně agentura může zajistit prostředky, může nastavit pravidla, ale vytvoření těch konkrétních podmínek je na těch klubech a na těch sportovních svazech.

A pojďme ke školství. V oblasti vysokého školství dlouhou dobu jsem slýchával - a je na to takový jeden příměr a já jsem ho ostatně i zažil, kdy přišli přednostové zubních klinik a bavili se o tom, že kdysi upozorňovali - kdysi znamená před deseti lety, že věkový průměr je 73 let a že ta situace je vážná. Po deseti letech přišli a řekli, že ten věkový průměr se pouze posunul tím směrem nahoru. A my jsme nelenili a spojeným úsilím Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, za velmi výrazného přispění pana premiéra jsme dali za stůl děkany lékařských fakult, následně rektory a přišli jsme s jedenáctiletým finančním opatřením k navýšení kapacity lékařských fakult. A zase pokud se bavíme o tom, že vláda dělá pouze populistická rychlá řešení, což tady často říkáte, tak kdo bude sklízet výsledky tohoto opatření? To opatření dopadne za sedm let od této chvíle. To znamená, toto opatření je nutné, vědělo se o něm minimálně deset let, přesto bylo realizováno až v této chvíli za funkčního období této vlády. Nejsou to malé peníze, půjde tam o 6,8 miliardy korun více, ale je to opatření klíčové, abychom mohli s tou lékařskou profesí, ale následně i s profesemi dalšími a návaznými věcmi něco dělat.

Dlouho se mluvilo o podpoře doktorandů ze státní úrovně. Až v tomto volebním období došlo k navýšení doktorských stipendií o 50 % z 90 tisíc na 135 tisíc korun ročně. A samozřejmě to jsou ty výzvy, pokud se nebudu bavit o úspěších této vlády, ale o výzvách do budoucna, tak reforma doktorských studií a jejich lepší zacílení je jednou z věcí, která čeká na nás všechny společně, protože to by mělo být naší společným zájmem, tak jako celé vzdělávání.

Stejně tak bych mohl zmínit druhou celospolečensky velmi prospěšnou a klíčovou profesi a obzvlášť z pohledu MŠMT, a to je podpora fakult připravujících budoucí učitele, protože nejenom tu poslední část, o které budu mluvit, tj. regionální školství, je nutno posílit, ale především je také nutno se zaměřit na přípravu budoucích učitelů. To není jenom o atraktivitě toho povolání, ale také o tom, aby bylo zajištěno kvalitní vzdělávání budoucích učitelů. Před mým nástupem do funkce šlo na tuto aktivitu cíleně 40 milionů korun. Ta podpora se zpětinásobila a zacílila se přesně na to, co je potřeba, tzn. studentské praxe a inovace v té výuce, včetně toho, že jsme do proměny pedagogických fakult nasměrovali i zdroje evropské.

To jsou všechno věci, které tady říkám, a tak to ve vzdělávání bývá, ponesou výsledky za řadu let. Přesto jsou nutné. Je nutné zafinancovat učitele. Je nutné zafinancovat pedagogické fakulty, lékařská povolání. A to zaprvé stojí nějaké peníze a zadruhé to potvrzuje to, co jsem řekl na začátku, že ne že se tady rok nebo rok a půl nic nedělá, ale udělala se řada velmi dobrých věcí v oblasti školství, které možná na první pohled nejsou vidět, ale pro tuto zemi jsou nesmírně důležité.

Na závěr mi dovolte, abych se zastavil u toho nosného, co provází, a já jsem za to rád, tady poděkuji všem, že téma podpory učitelského povolání, atraktivitu učitelského povolání, učitelských platů je trvalkou této Sněmovny bez ohledu na to, jestli tady zrovna zipujeme názorově, anebo se tady jedná o zákonech a o dalších věcech. Průměrné platy v regionálním školství skutečně rostou. A když vezmu teď schválený předběžný návrh rozpočtu, tak je zjevné, že do konce roku 2021 dojde k naplnění vládního prohlášení, že se během čtyř let zvedne průměrný plat v regionálním školství pedagogů i nepedagogů o 50 %. Nikdy v minulosti tomu tak nebylo. Toto téma je důležité. Věřím, že je nekonfliktní a že ta podpora bude trvalá. Ale toto je klíčový faktor. Je drahý, ale je nutný.

Co se týká dalších opatření, která souvisejí třeba s tím, že jsme se podívali na tvrdá data o nedostatku učitelů, kdy nekvalifikovaní učitelé zabezpečují v některých krajích přes 10 % výuky a je to na výjimku, což je velmi nekomfortní pro ředitele a není to určitě dobře, tak i tomuto se snažíme dát nějaká pravidla, a to je zákon o pedagogických pracovnících, který tady je, dává tomu pravidla, dává podporu učiteli prostřednictvím ředitele, který mu dá uvádějícího učitele, dva roky podpory přes adaptační období, a navíc ten nový člověk z praxe si musí do tří let dodělat doplňující pedagogické studium. To je další konkrétní opatření, které se projeví a musí projevit v kvalitě vzdělávací soustavy, ale ne okamžitě, ne jednorázově, ale v průběhu několika let.

Co se týká mateřských škol, zase i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo přímo zacílený a má přímo zacílený dotační program na rozšíření provozu mateřských škol, to znamená, že 1,8 miliardy korun letošní rok navíc nad standardní financování mateřských škol jde do této oblasti právě proto, že tam je ten překryv učitele, a stát nejenom že to předtím přikázal, ale tentokrát to obracíme, abychom umožnili, a teď to umožňujeme financovat, to znamená dáváme ty zdroje a necháváme na zřizovatelích, aby to uzpůsobili té nutnosti, která tam je.

Co nás čeká od 1. ledna 2020 a kde taky je odpracováno velmi mnoho, tak je to, o čem jsme se tady bavili před rokem, a to je změna financování regionálního školství tak, aby do budoucna bylo možné zvyšovat kvalitu vzdělávání, o které jste tady mnozí hovořili. Tento krok je nezbytný a zase tak jako vše ve vzdělávací soustavě to není levné. Je dobře, že díky našim učitelům a ředitelům škol dokážeme být nejlepší, co se týká poměru: cena - výkon. To znamená, že na to, co do vzdělávací soustavy dáváme, je úplně neuvěřitelné, jakých výsledků dosahujeme. Ale věřím, že je naším společným zájmem, aby vzdělávací soustava reagovala na moderní trendy a abychom se na tu špičku dostali.

Jak říkám, je to běh na dlouhou trať. Ale myslím si, že jsem tady v tom svém příspěvku ukázal, že tato vláda kroky činí, jsou promyšlené v oblasti vzdělávání, jsou v souladu s tím, že chceme, aby o budoucnosti českého školství byl i politický konsensus. Proto i na tomto fóru a v tuto chvíli deklaruji, že jsem připraven a také to myslím činím se bavit otevřeně bez ohledu na politickou stranu či hnutí o strategii 2030 a o tom, kam má směřovat české vzdělávání v další době, protože tady opravdu není místo na to, aby se ze vzdělávání stalo ryzí politikum.

Na závěr bych vás chtěl požádat, abychom sice udrželi jako Sněmovna, nebo udrželi jste jako Sněmovna vzdělávání jako prioritu tohoto státu, protože to je velký přínos tohoto volebního období, jak ho vnímám já. Ale prosím, udržte rozvoj vzdělávání mimo tuto dnešní či případnou další přetahovanou a poměřování svalů.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

  • ANO 2011
  • ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hejtman Okleštěk: I v pozdním věku si lidé mohou užívat života naplno

5:35 Hejtman Okleštěk: I v pozdním věku si lidé mohou užívat života naplno

Senioři vrátili sportu jeho podstatu. O výhru nejde.