Ministryně Dostálová: Prosím, pojďme pracovat pro lidi

26.06.2019 17:22

Projev na 32. schůzi Poslanecké sněmovny 26. června 2019 k Návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Ministryně Dostálová: Prosím, pojďme pracovat pro lidi
Foto: archiv kandidátky
Popisek: Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
reklama

Děkuji, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, děkuji moc za slovo.

Já tedy musím říci, že samozřejmě po tom, co jsem si tady vlastně vyslechla příspěvky nejenom kolegů ministrů, ale samozřejmě i zástupců poslaneckých klubů, tak mě opravdu velmi mrzí, že se zejména opozice tedy nesoustředí na práci v Poslanecké sněmovně.

Je jasné, že z programového prohlášení vlády máme před sebou mnoho úkolů, spoustu úkolů se nám daří velmi dobře plnit. Ale to nejsou úkoly pro nás tady, pro poslance Poslanecké sněmovny, to jsou úkoly, kterými zlepšujeme život našich spoluobčanů, nás všech. Zrovna na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou to úkoly, které s sebou nesou samozřejmě zlepšení ať už kvality infrastruktury, nebo všech potřeb, které mají starostové a starostky, to znamená v rámci rozvoje měst a obcí. A vzhledem k tomu, že je asi potřeba si tedy některé věci rekapitulovat, tak abychom se byli skutečně schopni soustředit na práci, tak mi dovolte o pár věcí se tady zmínit.

Mě samozřejmě mrzí, že tady slyším, že vláda, současná vláda řeší problémy pana premiéra. No to je samozřejmě úplný nesmysl. Vláda je tady proto, aby pracovala pro občany, a já jsem si vždycky myslela, a složili jsme slib, že my všichni jsme tady proto, abychom pracovali pro občany.

Co se týká Ministerstva pro místní rozvoj - my skutečně jsme rezort, který má obrovskou škálu partnerů, protože agendy Ministerstva pro místní rozvoj jsou opravdu velmi různorodé a široké. To znamená, že my jsme vždycky byli, jsme a budeme připraveni pracovat na všech těch našich agendách napříč politickým spektrem. Já za sebe tedy mohu říci, že jsem skutečně ráda, že se to v mnohých oblastech daří. Každý z vás se specializujete trošičku na jinou věc a většinou ty kroky právě i v rámci vašich specializací vedou následně na Ministerstvo pro místní rozvoj, ať už je to cestovní ruch, ať už je to čerpání evropských fondů, ať už jsou to potřeby právě měst a obcí, to znamená starostů a starostek. Ať už je to stavební právo, ať už je to zákon o zadávání veřejných zakázek, ale v neposlední řadě mnozí z vás řeší samozřejmě i určité životní etapy, které jsou spojené s pohřebnictvím. Takže i tady najdete samozřejmě zastání na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Pokud se tedy budu bavit o těch asi nejdůležitějších agendách, které ministerstvo má na starosti, tak samozřejmě v první řadě je to čerpání evropských fondů. Vy to možná nevnímáte tak jako já, protože já jsem v tom čerpání evropských fondů opravdu mnoho, mnoho let, skoro by se dalo říct, že jsem inventář evropských fondů, protože jsem zažila i předvstupní nástroje. Ale to, že se skutečně v současné době České republice daří vyčerpat, naplnili jsme tzv. to pravidlo N+3, možná je to samozřejmě taková ta bruselština, ale není to samozřejmé. Například kolegové ze Slovenska mají významný decommitment. Česká republika nemá žádný. Nevracíme žádné peníze do Bruselu. Slováci mají decommitment 122 mil. eur. To jsou 3 mld. korun. Tak prosím oceňujme i ty věci, že samozřejmě chceme ty evropské fondy posouvat správným směrem.

Když hovořím o tom posouvat správným směrem, tak naším jediným cílem je vyčerpat všechno do poslední koruny. Proto nečekáme na to, až nám někdo něco někde s prominutím nakuká a řekne, ale aktivně se zapojujeme do řízení evropských programů. Již jsme přesunuli peníze z programů, které mají třeba nějaké problémy, do programu, kde např. ta poptávka je opravdu obří. Došlo k přesunu 6 mld. korun právě z operačního programu pro podnikání do toho regionální operačního programu, tak aby se podpořily všechny školky. Podpořily se školy, navýšili jsme zdroje pro krajské silnice, navýšili jsme zdroje pro zdravotnictví, dofinancovali jsme veškeré přístrojové vybavení nemocnic. Dofinancujeme veškeré školky. A samozřejmě budeme hledat další zdroje, protože zrovna v tom Integrovaném regionálním operačním programu, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj, je jeden z největších převisů poptávky. Abych se nedotkla, tak samozřejmě druhý operační program, který má takovéto obrovské požadavky právě pro obce a města, je operační program Životní prostředí.

Když se tady bavíme o těch částkách, tak možná opravdu diváci nevědí, o čem mluvíme. Jenom z evropských fondů pro toto programovací období máme 609 mld. korun. Z toho už je přiděleno přes 435 mld. korun. A jenom pro vaše srovnání, jde o to zadministrovat 233 tis. projektů. Jenom v rámci toho našeho programu, Integrovaného regionálního operačního programu, už jsme překročili ten mezník 90 mld. ze 120 mld. Jenom pro upřesnění, programovací období, to znamená, všechny zdroje musí být vyčerpány tohoto programovacího období do 31. 12. 2023. Takže před sebou máme ještě tři a půl roku. Samozřejmě intenzivní práce zejména na financích.

Když se budu bavit velmi konkrétně, a je potřeba si to připomínat, je potřeba si připomínat tu důležitost, tak jsme podpořili přes 800 km silnic II. a III. třídy. Zmodernizovali jsme přes 280 školek, pořídili jsme 644 ekologických vozidel veřejné dopravy. Takže myslím si, že skutečně si vedeme dobře. A vedle toho máme i programy tzv. přeshraniční spolupráce, kde např. na programu - a teď si vezmu jeden Česko-Sasko, je zazávazkováno 99 % alokace. Alokace na všechny ty přeshraniční programy je zhruba 676 mil. eur, což je zhruba 17 mld. korun.

Samozřejmě to, že vyplatíme dotace, podpoříme úspěšné žadatele, tak tím to nekončí. My samozřejmě jsme vždycky hned v tom období, kde vyjednáváme nové programovací období. Aktuálně tedy vyjednáváme období 2021 až 2027. A tady jsem velmi ráda, protože nejenom tady i opoziční poslanci potvrdili, že se nám daří dobře, ono nám to koneckonců potvrzuje i Evropská komise, protože máme natolik dobré ekonomické výsledky, že už se řadíme v tom dalším programovacím období k těm vyspělejším regionům, což ale pro ČR samozřejmě bude znamenat menší míru podpory z evropských fondů. Proto intenzivně pracujeme s paní ministryní financí na tom, aby i z národních zdrojů šel větší objem na investice, abychom samozřejmě ty rozdíly dorovnávali. Takže pro období 2021 až 2027 pro ČR to bude zhruba 520 mld. korun.

Musím říci, že konečně, poprvé, a to vlastně evropské fondy tady máme od roku 2004, tak poprvé jsme za Evropskou komisí přijeli s reálnou poptávkou toho, co skutečně ČR potřebuje. A co nám k tomu pomohlo, je Národní investiční plán. Zaplať pánbůh, že jsme ho udělali. Že jsme zmapovali tu poptávku, protože Evropská komise před tím vyjednáváním, neboli tzv. negociací, pošle tzv. country report do ČR, neboli vlastně zprávu o tom, jak se v té dané české zemi daří. A poprvé v historii v country reportu nemáme tzv. negativní priority. To znamená, nejsou tam aktivity, které Evropská komise nechce financovat. To znamená, skutečně se nám daří prosazovat to, co naše města a obce prosazují. Konečně budeme mít i podporu, větší podporu, pro ty venkovské věci, jako jsou místní komunikace. Podařilo se, že konečně slovo senior není zakázané slovo pro evropské fondy. To znamená, budeme podporovat infrastrukturu právě pro seniory a další.

Musím říci, že jsme velmi aktivní v rámci vyjednávání evropských fondů a prosadili jsme věci, které doposud byly absolutně nemyslitelné, jako např. možnost peníze převádět mezi jednotlivými fondy. Ty jsme uměli převádět mezi prioritními osami. Umíme mezi programy. Ale abychom uměli např. z evropského rozvojového fondu na investice dát do sociálního fondu nebo naopak, to se nepodařilo, ale podařilo se to ČR vyjednat na období 2021 až 2027, abychom mohli skutečně reálně v čase reagovat na ekonomickou situaci v naší zemi.

Dále se nám podařilo vyjednat DPH. Byl to velký problém, pokud by byla nezpůsobilost DPH od pěti milionů euro, byl by to obrovský dopad do kofinancování jednotlivých projektů. Takže skutečně to vyjednávání je velmi úspěšné.

Jsme také úspěšní a lídři a k 1. červenci přebíráme předsednictví v rámci V4 na rok. To znamená, budeme mít skutečně velké slovo v tom, jak nastavovat pozice v rámci V4 pro vyjednávání právě těch evropských fondů.

V čem Česká republika opět patří mezi ty nejlepší a pilotní regiony v rámci celé osmadvacítky, jsou tzv. uhelné regiony neboli platforma pro uhelné regiony. Uspěli jsme hned s třemi regiony. To se opravdu nikomu z členských zemí nepodařilo. To znamená zajistili jsme podporu pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj a tato podpora bude nad rámec kohezní obálky, tzn. ty peníze skutečně přijdou pro rozvoj regionů navíc.

Je jasné, že se nezabýváme na ministerstvu jen evropskými fondy, připravujeme novou strategii regionálního rozvoje do roku 2030, protože v České republice nemáme jen ty tři postižené regiony po těžbě uhlí, ale obrovský problém má Jesenicko, obrovský problém má Broumovsko a tak to samozřejmě můžeme vytipovávat jednotlivé oblasti, kam bychom měli soustředit nejen ty evropské, ale i národní dotace.

Právě to, že ministerstvo tak intenzivně komunikuje se svými partnery jako jsou města a obce, tak jsme vytvořili úplně nový systém národních dotačních programů. Jsou to programy, které ty obce skutečně potřebují, a ne že my v Praze si myslíme, že obce něco potřebují. Ony nám říkají, co potřebují. Proto nový program na brownfield, proto nový program na veřejné prostranství, proto nový program a rozšířený program na místní komunikace i pro větší obce, než jsou jenom do 3 tisíc obyvatel. Proto děláme nové výtahy do budov, které výtahy nemají, kvůli bytové politice, aby se senioři nemuseli vystěhovávat. Proto nová sportoviště, proto revitalizace veřejných budov. Takto bych mohla jmenovat jeden za druhým. Jsou to opravdu programy, které obce žádají a naopak se dostávám do situace, že ta poptávka je obří a samozřejmě budeme hledat další a další zdroje.

Co se týká těch investic jako takových, naší ambicí není to k jednomu datu sečíst a máme splněno, odškrtnuto. Naopak. My musíme vybudovat systém řízení investic v České republice. Naši předci to uměli, opravdu do první republiky bylo plánování tím správným slovem. My jsme na to zapomněli, ale musíme se naučit plánovat. Slovo plánování rozhodně není sprostým slovem.

Co se týká bytové politiky, opravdu velmi intenzivně jsme do toho vstoupili, podpořili jsme bydlení mladých, podpořili jsme je zejména v malých městech a na venkově. Samozřejmě se ozývají velká města, ale tam je potřeba jít podporou dostupného a sociálního bydlení. I tady už jsme otevřeli programy, tzn. nečekáme na žádné zákony, na žádné další metodiky, okamžitě reagujeme na poptávku a dotační programy jsou samozřejmě k tomu velmi ideální.

Co se týká toho dostupného neboli nájemního bydlení ve velkých městech, tak je to přesně o tom, že když se vlastně budou chystat a obec si bude obnovovat svůj bytový fond, tak na ty sociální byty, kterých bude např. 20% z celého objemu, dostane až 100% dotaci. Pro města je to velmi zajímavé. Já jsem velmi ráda, že některá města k tomu přistupují velmi proaktivně, určitě s nimi budeme řešit i revitalizaci brownfieldů pro bytovou potřebu.

Také rozvíjíme družstevní bydlení. Je to určitý fenomén a je potřeba samozřejmě na tom zapracovat tak, aby opravdu se rozrostla ta poptávka po bydlení jako taková, ale i ta nabídka. Tím pádem samozřejmě pokud bude větší nabídka volných bytů nebo těch možností, tak samozřejmě v reálu ty ceny klesnou.

Když tady mluvím o bytové výstavbě, tak samozřejmě se nemohu zapomenout dotknout rekodifikace stavebního práva. Samozřejmě problém bytové výstavby se dává do souvislosti s tím, že máme nepružný stavební zákon. Ano, máme. Proto jsme samozřejmě přistoupili k tomu, že žádná další novela tomu nepomůže. Musí se skutečně revolučně do toho vstoupit a vybudovat nový stavební zákon tak, abychom se skutečně vyprostili z těch pastí, do kterých jsme se ale dostali sami. Zaplevelili jsme si legislativu, máme vlastně všechny ty související věci se stavebním právem v 89 zákonech. Ano, slyšíte dobře, 89. Vyrobili jsme si 49 kulatých razítek. Proti těmto razítkům samozřejmě je 49 možností odvolání, 49 možností přezkumů atd. atd.

Není divu, že na těch světových žebřících jsme na 157 místě, což určitě není lichotivé. Já jsem velmi ráda, že vláda v pondělí schválila věcný záměr stavebního zákona a opravdu velmi intenzivně začínáme pracovat na paragrafovém znění.

Samozřejmě součástí právě té rekodifikace stavebního práva je i digitalizace. A tady patří poděkování - a nebojím se to říci nahlas opozičním poslancům, kteří s námi na tom pracují. Nesnažíme se v tom stavebním zákoně politikařit, protože jedině a pouze a tehdy, pokud budeme táhnout za jeden provaz, tak se skutečně můžeme všichni, všichni do jednoho našim voličům podívat do obličeje a říci: konečně jsme s tím něco udělali a vracíme se opravdu mezi vyspělé státy Evropy.

Pokud se bavím o bydlení jako takovém , je také důležité možná zmínit další celou sérií a plejádu zákonů, které Ministerstvo pro místní rozvoj dělá. Ať už je to bytové spoluvlastnictví, obrovské problémy samozřejmě společenství vlastníků jednotek. Připravili jsme zákon, který v podstatě řeší předkupní právo např. na garážová státní atd. To se dotkne více jak 4 300 000 bytových jednotek bytových družstvech a dalších zhruba 1,5 milionů bytových jednotek ve společenství vlastníků. To je obrovská plejáda lidí, kteří jsou samozřejmě zasaženi tím, že něco nebylo v pořádku a my jsme to dali dohromady.

Také se můžeme pyšnit tím, a pořád je tady napadáno, že nemá Česká republika silný hlas v rámci EU. My jsme vyhráli a vyhráli jsme partnerství v rámci tzv. městské mobility. Proč jsme se za to tak brali je jasné. Ovzduší ve městech nám opravdu není cizí a potřebujeme s tím něco udělat.

Takže jsem moc ráda, že my vlastně v rámci iniciativy Evropské komise jsme jako Česká republika lídrem v rámci městské mobility.

Co se týká cestovního ruchu - já jsem moc ráda, že mohu dnes vystupovat. Začíná nám sezóna dovolených a právě Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona, kde dochází k podstatnému rozšíření práv zákazníků. Všichni lidé, pokud by cestovní kancelář měla nějaké problémy v zahraničí, budou mít jistotu, že mají nárok na sto procent oprávněných nákladů. Už se nikomu nestane, když za zájezd dá 15 tisíc, že se mu vrátí 3 500 Kč. Dostane všechno, co do toho vložil.

Samozřejmě těch aktivit je celá plejáda, ale opravdu nechci uzurpovat prostor pro to, abych se tady bavila o každé detailní agendě Ministerstva pro místní rozvoj. Skutečně věřte, že kromě toho všechno, co jsem tady vyjmenovala, děláme i realitní věci, děláme dražby, děláme zákon o zadávání veřejných zakázek atd. atd.

Prosím, pojďme pracovat, pojďme pracovat pro lidi. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČSSD: Jsme proti dolu Turów a elektrárně Bogatynia za současných podmínek

7:34 ČSSD: Jsme proti dolu Turów a elektrárně Bogatynia za současných podmínek

Společné prohlášení ČSSD Libereckého kraje a Sociálnědemokratické strany Německa - místní sdružení Ž…