Ministryně Dostálová: Výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat

29. 1. 2020 15:35

Projev na 15. schůzi Senátu dne 29. 1. 2020, k návrhu změny o Státním fondu rozvoje bydlení.

Ministryně Dostálová: Výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat
Foto: MMR
Popisek: Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, děkuji moc za slovo. Dovolte, abych na úvod stručně shrnula obsah návrhu novely, kterým se tedy mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení. Tento zákon byl 27. listopadu 2017 schválen ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou, následně postoupen Senátu. Byl projednán 22. ledna 2020 garančním výborem, tedy výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky, který ve svém usnesení doporučil schválit projednaný návrh zákona ve znění postoupeným Poslaneckou sněmovnou. Cílem návrhu je zejména rozšíření působnosti Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. V žádném případě se tedy nejedná o návrh na zrušení Státního fondu rozvoje bydlení ani o radikální změnu jeho zaměření, ale naopak o rozšíření jeho stávajících činností. Souběžně s tímto budou postupně převedeny vybrané podpory Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou zaměřeny na obce a regiony, na tento státní fond. Díky tomu bude umožněno poskytovat jak dotace, tak nízko úročené úvěry z jednoho místa. Sledujeme tím také snižování byrokracie. Není důvod, aby obce podávaly 2 žádosti, stačí pouze 1 na svoje aktivity, aby mohli mít zajištěnou dotaci, tak nízko úročený úvěr. Proto také navrhujeme změnu názvu fondu, a to ze Státního fondu rozvoje bydlení nově na Státní fond podpory investic. Nadále se jedná o stejný subjekt, neboť fond nezaniká, pouze se navrhuje jeho přejmenování tak, aby název lépe vystihoval rozšíření jeho nového zaměření. Prostřednictvím fondu bude stát nadále podporovat investice do bydlení. 

Dále pak nově též do udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů, do územního plánování a do cestovního ruchu. Záměry však vždy musí být v souladu s koncepcemi a strategickými dokumenty schválenými vládou České republiky. Jenom pro příklad mohu uvést, že Ministerstvo pro místní rozvoj má skutečně celou plejádu dotačních prostředků pro obce. Konkrétní příklad jsou například veřejná prostranství. Část veřejného prostranství mají obce k dispozici jako dotační program na Ministerstvu pro místní rozvoj, část jako takzvaný finanční nástroj nebo nástroj JESSICA, kde státní fond rozvoje bydlení už jede druhou obrátku tohoto fondu, a na to mohou obce čerpat zvýhodněný úvěr. Proč neumožnit obcím, aby prostřednictvím státního fondu uměly čerpat jak dotace, tak úvěry? Opačně to možné není, protože ministerstvo žádné úvěry poskytovat nemůže. Další konkrétní příklad je například snižování energetické náročnosti bytových domů. Tam ministerstvo poskytuje dotace na výtahy, naopak Státní fond rozvoje bydlení pomocí finančních nástrojů bude dávat zdroje pomocí nízko úročených úvěrů na zateplení bytových domů. Opět snaha je, aby samozřejmě žadatelé mohli podat pouze jednu žádost. Pokud jde, co se týká ještě toho státního fondu, velmi přínosné tou změnou bude, že budeme poskytovat dotace i na družstevní podíly, protože skutečně ten státní fond se chce naopak hodně zaměřit na podporu družstevního bydlení, opravdu po tom naši spoluobčané velmi volají. A právě to, že dneska neumožňuje se fondu poskytovat dotace, tak i právě ta změna v tomto, aby u toho družstevního bydlení pro úvěry pro mladé lidi uměl poskytovat dotaci na družstevní podíly a zároveň odpočet na narozené děti. To znamená, aby skutečně se ta bytová politika rozpohybovala.

Pokud jde o rozpočet fondu, ten zůstane i nadále v režimu schvalování Poslaneckou sněmovnou. Zákonodárci tedy budou moci posoudit nebo přímo ovlivnit výši určený výdajů na bydlení a dalších výdajů z tohoto fondu. Výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat. Naopak je chceme nově provazovat s dalšími investičními potřebami v obcích, protože pokud obec zahájí bytovou výstavu, vzápětí přijde s požadavkem na novou školku, rekonstrukci místních komunikací a tyto projekty by se měly umět vzájemně provazovat. Novela umožňuje také marginální přesuny do 5 % celkových výdajů mezi jednotlivými položkami již schváleného rozpočtu bez nutnosti jeho dalšího schválení příslušným výborem Poslanecké sněmovny, ale pouze na základě schválení výborem fondu. Jde samozřejmě o pružnost a flexibilitu členění rozpočtových položek právě tak, aby se výrazně nezatěžovala i Poslanecká sněmovna. Jde zejména o provozní náklady jako jsou energie a tak dále. Závěrem bych dodala, že v rámci 3. čtení v Poslanecké sněmovně byly projednány celkem 4 pozměňovací návrhy. S výjimkou pozměňovacího návrhu, který se týkal posunu účelnosti nebyly žádné pozměňovací návrhy přijaty. Přijetím novely Poslanecká sněmovna podpořila naprostou většinou hlasů, 144 poslanců ze 170 přítomných. Já bych chtěla moc poprosit vás, senátorky a senátorky, zda byste podpořili tento zákon tak, abychom skutečně zjednodušili tu administrativu obcím v případě podávání jejich žádostí. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Senátor Hanza: Pokud vláda dokáže ohnout Ústavu, tak co udělá se zákonem?

3:31 Senátor Hanza: Pokud vláda dokáže ohnout Ústavu, tak co udělá se zákonem?

Projev na 6. schůzi Senátu 24. února 2021 k návrhu zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onem…