Stržínek (ANO): Domácnost by měla mít možnost výběru

29.08.2023 18:09 | Zprávy

Projev na 73. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 29. srpna 2023 k energetickému zákonu

Stržínek (ANO): Domácnost by měla mít možnost výběru
Foto: Archiv PLTV
Popisek: Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek

Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové,

řešíme novelu energetického zákona, nebo chcete-li LEX OZE II. Dovolte mi nejdříve několik obecných informací k diskutovanému tématu. Cílem návrhu zákona je nastavení legislativního prostředí v reakci na aktuální situaci na trhu s energií a provedení dílčí transpozice evropských směrnic. Toť informace z důvodové zprávy RIA. Návrh zákona zavádí energetická společenství a společenství pro obnovitelné zdroje jako nové účastníky trhu. Řeší jejich formu, účel, členství, registraci a také předmět činnosti. Dále se zabývá vznikem datového centra a také obecnými principy sdílení elektřiny. Součástí návrhu zákona je i změna zákona o DPH, zákona o správních poplatcích, změna stavebního zákona a dalších. Mimo jiné také změna zákona o podporovaných zdrojích energie.

Důvodem a účelem předloženého materiálu je nastavit legislativní prostředí, které umožní jak fyzickým, tak právnickým osobám zajistit energii na pokrytí jejich potřeb, která bude cenově dostupná, bude z národních zdrojů a přispívá k dekarbonizaci ekonomiky České republiky.

Budou existovat dva hlavní typy společenství. Tím prvním je aktivní zákazník, což může být skupina až 10 osob, které společně vyrábějí energii a sdílí ji mezi sebou. Budou to moci dělat bez jakéhokoliv územního omezení. Typickým příkladem takového aktivního zákazníka je jedinec, který si vyrábí elektřinu třeba na střeše své chaty, ale využívá ji přes víkend a přes týden si vyrobenou elektřinu posílá do svého bytu ve městě.

Druhým typem pak je energetické společenství. To je určeno pro sdílení energií v rámci větších skupin. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben, například solárními nebo větrnými elektrárnami. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo celé malé podniky. Novela počítá s limitem na počet odběrných míst v jednom společenství, který ministerstvo stanovilo na jeden tisíc. To by mělo ale platit jen v počáteční fázi při spouštění projektu, a to do 30. června roku 2026. Podmínkou pro vznik komunitní energetiky je založení energetického datového centra, které umožní zpracovávat podrobná data o výrobě a spotřebě elektřiny v nově vzniklých odběrných a výrobních místech.

Z pohledu starosty Valašského Meziříčí tento zákon vítám a věřím, že tento pohled bude mít více starostů. Důvodů je několik. Ve zprávě RIA se například píše: Územní samosprávné celky budou oprávněny zakládat a působit v energetických společenstvích. To jim umožní lépe hospodařit s energiemi prostřednictvím sdílení elektřiny a optimalizovat své náklady na energie osvobozením sdílené elektřiny vyrobené ve výrobně do 50 kW od daně z elektřiny pro subjekty, které budou využívat principu tzv. sdílené elektřiny.

Z pohledu veřejných rozpočtů je očekáván pozitivní dopad v případě subjektů, které se zapojí do energetického společenství, respektive do sdílení energie, a to na úrovni snížení přímých provozních nákladů, tedy nákladů na elektřinu. Zapojením územních samosprávných celků do energetického společenství lze očekávat i nepřímé pozitivní dopady v důsledku využití zisku, kdy je možnost rozdělení si 33 % zisku mezi členy energetického společenství na projekty rozvoje v daném území, které by územní samosprávný celek nemohl bez této účasti realizovat.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Michaela Opltová byl položen dotaz

Krize

Podle aktuální zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) je Česká republika nedostatečně připravena na krizové situace a mimořádné události. Vy tvrdíte, jak hodláte situaci řešit. Máte ale dojem, že se vám podařilo už nějakou krizi vyřešit? Vždyť do krizové situace se i díky politice této vlády dost...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zábranský (Piráti): Praha našla pachtýře pro svou zemědělskou půdu ve dvanácti lokalitách

23:08 Zábranský (Piráti): Praha našla pachtýře pro svou zemědělskou půdu ve dvanácti lokalitách

Hlavní město uzavře pachtovní smlouvy na 12 svých zemědělských pozemků. Celkem se podařilo zajistit …