Volný (JAP): Kdy začneme naší ohrožené skupině zasílat vitamín C?

18.02.2021 17:36

Projev na 86. schůzi Poslanecké sněmovny 18. února, návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Volný (JAP): Kdy začneme naší ohrožené skupině zasílat vitamín C?
Foto: repro/ČT
Popisek: Lubomír Volný
reklama

Já vám rozumím, pane předsedající, já se odvolávám na výjimku z vládního nařízení.

Anketa

Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro?

66%
34%
hlasovalo: 23138 lidí

Já začnu takovým krátkým shrnutím toho, co tady zaznělo v některých předchozích vystoupeních. První, k čemu se vrátím, je názor těch nejlepších z nejlepších českých statistiků, kteří se vyjádřili opakovaně v mediálním prostoru, že tato vláda nejedná na základě skutečných informací a relevantních dat, ale jedná pouze na základě emocí, pocitů, dojmů a přání. A na základě emocí, dojmů, pocitů a přání vznikl i tento zákon, a to v tom lepším případě. Protože pokud je za vznikem tohoto zákona pouze nějaká emoce, nějaký strach, nějaké přání nebo nějaký dojem, tak by to byl jenom jeden z mnoha špatných zákonů, které vznikly v historii této Sněmovny a které nějakým způsobem negativně dopadly na české občany, jako například schválení Lisabonské smlouvy, církevní restituce, které schvalovali vězni, exekuční zákon, který zavraždil spoustu lidí po České republice, protože se dostali do tak zoufalé situace, že si sáhli na život. I tyto zákony byly schváleny tady v této Sněmovně. Ne touto Sněmovnou, ale tady v této Sněmovně. Takže se dá říct, že v mnohém má tato Sněmovna za sebou spoustu hloupých, ale také krvavých zákonů.

A kdyby to byl jenom zákon, který je opravdu podle těchto statistiků vytvořen proto, že někdo podlehl nějakým emocím, přáním a dojmům, tak je to v pořádku. Horší by bylo, kdyby to bylo tak, jak si myslím já, že tento zákon vznikl na objednávku nějakých globálních sil, které se chystají k něčemu, čemu se říká globální reset a potřebují k tomu vytvořit celospolečenské podmínky po celém civilizovaném světě, Českou republiku nevyjímaje.

Jak jsem tady k tomu názoru dospěl? Přečetl jsem si ten zákon a chybělo mi tam pár věcí. Dneska jsem se dozvěděl, že ten zákon stoprocentně není plánován na žádnou jinou nemoc, než na COVID-19 a že stoprocentně není plánován tak, aby byl v budoucnosti novelizován a aby se tam přidávaly nějaké nové nemoci a podobné záležitosti. Proto jsme připravili v našem týmu Volného bloku připravili pozměňovací návrhy, které s tím mají pracovat. Takže pokud chcete přesvědčit voliče, udržet si před nimi tvář a ubezpečit je, že tento zákon se nikdy v budoucnu nezmění na zákon, který by byl zneužitelný proti nim samým, protože se tam budou novelizací přidávat různé nové nemoci, a nebo ten zákon bude platit navždy, tak podpořte prosím vás naše pozměňovací návrhy, které jsou v systému - všechny pod číslem 7532, a ty zákony omezují, nebo ty pozměňovací návrhy omezují platnost tohoto zákona ke konci března, ke konci dubna, ke konci května, června, července, srpna a září. Můžete si vybrat kterýkoliv tento měsíc a můžete platnost tohoto zákona do tohoto měsíce omezit. Mezi tím ta epidemiologická situace nějakým způsobem bude pokračovat v České republice v rámci tohoto zákona, který vy schválíte, to už celá republika ví, že vy jste se dohodli a že ho prostě schválíte. Ale vyšlete také signál, že dojde k nějakému přehodnocení, že dojde k tomu, že si tady znovu sedneme a za dva, za tři, za čtyři, za pět měsíců nebo před volbami si řekneme, jestli ten zákon měl úspěch, nebo neměl. A tady vás prosím přesně o to, o co vás prosil pan Stanjura, jednejte v souladu se svým poslaneckým slibem, v zájmu tohoto lidu, podle nejlepšího vědomí a svědomí. Chcete, aby tento zákon pomohl v boji s covidovou epidemií v České republice? Fajn, tak udělejte všechno pro to, aby lidé neměli strach z toho, že ten zákon bude zneužit v budoucnosti.

Jeden z našich dalších pozměňovacích návrhů je ten, že tento zákon se bude týkat jen a pouze onemocnění COVID-19. To znamená, že žádnou budoucí novelizací tam nebudou připisovány covidy 21, covidy 35 nebo jakékoliv jiné infekční onemocnění, a že se bude muset ten zákon projednat znovu, protože tento zákon bude zákonem lex covid 19. Opět, pokud vám v tom nebude bránit osobní zášť a nebo příkazy vašich globálních partnerů či nadřízených, nevidím sebemenší důvod v tom, abyste se nad tím minimálně nezamysleli, protože jste tady veřejně proklamovali, že to je opravdu zákon jenom kvůli covidu 19. Podpořte prosím vás ty pozměňovací návrhy, které já později načtu v podrobné rozpravě, uklidněte veřejnost. Stanovme si takové optimální datum, já to chápu, že třeba březen, duben je pro vás brzo, ale v takovém květnu nebo v červnu už budeme vědět, jestli tento zákon funguje, nebo nefunguje. Omezte jeho platnost. To je bod číslo jedna. A za druhé, zaručte lidem, že tento zákon bude jen pro covid 19 a nikdy v budoucnu nebude použit pro žádnou jinou infekci, čehož se lidé obávají, při nějaké případné novelizaci.

To jsou ty důvody, které by i mě uklidnily a vsaďte se o to, že minimálně statisíce, ne-li možná miliony i vašich potenciálních voličů, že to myslíte vážně.

Četl jsem ten zákon a už jsem nestačil vypracovat pozměňovací návrh, který by hovořil i o prevenci. Prosím vás, mohl byste někdo spočítat, kolikrát zaznělo slovo prevence u tohoto stolíku v rámci debat o covidu 19 z jiných úst, než z úst Lubomíra Volného a Mariana Bojka? Kolikrát to zaznělo? Jestli tady je nějaký kolega, který tady zůstal, nebo kolegyni, vidím - jeden, tohle je slovo o prevenci. A prevence neznamená jenom maska, to je mechanická zábrana, která může a nemusí fungovat. Chtěl bych říct, že dneska ve Švédsku města zakazují nošení roušek, je to oficiální informace konspiračního webu NBC myslím. Takže švédská města zakazují nošení roušek, protože jsou přesvědčena, že čím víc roušek, tím víc covidu. Ale kdo tady mluvil o prevenci? Kdo tady mluvil o tom, že bychom naší ohrožené skupině zasílali vitamín D, že bychom naší ohrožené skupině zasílali vitamín C?

Že bychom opravdu rozpoutali veřejnou diskuzi o Isoprinosinu anebo o tom Iverkteminu (správně Ivermectinu), kvůli kterému jste se mi minule posmívali a dneska se už na Slovensku oficiálně používá jako lék na Covid? Kolikrát jsme se o tomhle pobavili? Kolik tady bylo diskuzních panelů? Kolik se tady vedlo, kolik tady bylo konferencí na toto téma? Jak pomoci ohrožené skupině, jak ji zachránit, jak ukrojit z toho koláče 184 miliard a poslat třeba něco za 20, 30, 40, 50, 100, miliard těm lidem z té ohrožené skupiny. Něco, co jim opravdu pomůže.

Vitamin D, o kterém se ví, že jeho nedostatečná hladina v krvi byla nalezena prakticky u všech, kteří měli těžký průběh COVID-19 nebo na něj zemřeli. Vitamin C, o kterém se ví, že je v Číně systematicky používán intravenózně přímo k léčbě koronaviru. Já vám dodám konkrétní jména lékařů a dám vám na ně konkrétní kontakty. Kolik tady proběhlo seminářů na toto téma? Někteří mě posloucháte a někteří ne, ale všichni víme, že nula.

Seminář na téma jak lidem z ohrožené skupiny zvednout jejich přirozenou imunitu, aby třeba pan Michálek prostřednictvím pana předsedajícího se nemusel bát o svou babičku, tady neproběhl ani jeden, ani jeden. A jsem přesvědčen o tom, že pokud tady to slovo prevence ve smyslu zvyšování imunity zaznělo z více úst, než z úst Lubomíra Volného a Mariana Bojka, tak to byli možná nějak jeden nebo dva lidi, kteří nám naše názory vyvraceli, přestože, jak říkám, minule jste se mi posmívali kvůli Iverkteminu (správně Ivermectinu) a dneska se to používá na Slovensku oficiálně k léčbě COVID-19.

Není to tam a dokud to tam nebude, tak já vám neuvěřím, že to myslíte vážně ten boj s COVID-19. Naopak si myslím, že to tady mnohým vyhovuje. A proč? Protože vyšel na dalším konspiračním americkém webu článek, kdo nejvíc zbohatl na covidu. A je to přesně tak, jak říkali všichni konspirační teoretici. Na covidu nejvíce bohatnou ti největší a nejbohatší. Znásobili svůj majetek v bilionech dolarů, v bilionech dolarů.

Kdo nejvíc vydělal na covidu v rámci České republiky? Odpověděl už pan premiér, který tady nemá být, protože má být v karanténě, kolik testů na covid prochází firmami, které jsou obchodně, anebo personálně spojeny s Agrofertem? Padlo veřejné obvinění, že pan premiér ovládá 75 % všech testů v rámci České republiky. Já nevím, já mám opravdu jenom 60% docházku. Mohl by někdo zvednout ruku a říct mi, jestli pan premiér na tu otázku někdy odpověděl? Odpověděl na ni, anebo prostě jenom sedí a neříká vůbec nic? Kdo zbohatl na covidu v České republice? Dozvíme se někdy, podle IČO, komu šlo těch 87 200 milionů?

Abychom nebuzerovali ty malé a střední, stanovme si hranici 10 milionů korun a chtějme, pokud jsou částky nad 10 milionů korun, znát IČO, kam ty peníze šly, kdo zbohatl na covidu. Není ve střetu zájmů, neprosazuje nouzový stav, neprosazuje ten nový zákon, protože na něm strašně bohatne, protože mu odchází jeho malá a střední konkurence a on se stává dominantním?

Kde jsou pirátské snahy na ochranu malých a středních? Kde jsou snahy ODS a TOP 09 na ochranu těch malých a středních? Já je nikde nevidím. Že jim dáte nějaké odškodné nebo pár korun - držhubné - a pokud si ho vezmou, tak jim bude hrozit pokuta až čtyři miliony korun? To je regulérní teror 21. století. To je měkká totalita. Nedáte jim na výběr. Kolik miliard šlo do firem z těch 184 nebo 187 - teď se mi to plete - do firem, které jsou personálně nebo obchodně spojené s Agrofertem? Kdo tady nejvíc zbohatl v České republice? Magazín Forbes to ví globálně. Dozvíme se to i my v České republice?

V Rusku, v Bělorusku a na Kubě není pandemie COVID-19. Jsou tam ukončena jakákoliv nouzová opatření. Rusko, Bělorusko i Kuba jsou známy tím, že s velkou radostí vysílají své lékaře do postižených zemí - na rozdíl od USA - ne na dovolenou 14denní, ale k tomu, aby v těch postižených zemích skutečně léčili a pomáhali.

My jsme tady měli dvě polní nemocnice, do kterých jsme údajně neměli personál a do ekonomiky jsme nasypali 184 miliard korun. Kolik miliard korun by stála pomoc ruských, běloruských nebo kubánských lékařů? Požádala o to někdy vláda? Byli by schopni Piráti zachránit babičku pana - jak se to vlastně jmenuje, já jsem to zapomněl (Poslanci napovídají.) - no pana místopředsedy, předsedy, klubu Pirátů - pana Michálka. Pane Michálku prostřednictvím pana premiéra, vadilo by vám, kdyby vám vaši babičku zachránil ruský, běloruský nebo kubánský lékař? Můžete mi potom odpovědět? Vadilo by vám to?

Vadilo by někomu tady v téhle místnosti, kdyby ruští, běloruští a kubánští lékaři za peníze, za peníze - protože oni je vyvážejí do světa jako svůj obchodní artikl - kdyby tady zachraňovali lidi? Já nevím, paní Langšádlová tu není dneska, paní Černochovou taky nevidím. Ale pokud by vám to vadilo, tak přijďte, vystupte na mikrofon a řekněte - než by moji babičku zachránil nějaký Rus, tak ať umře. Máte to někdo tak nastavené?

Takže jak to že vláda, která tuto možnost má, ji nevyužila, ale pozvala tady, já nevím, dvacet nebo třicet lékařů ze Spojených států, kteří si tady přiletěli na dovolenou, dali si knedlo-vepřo-zelo, řízeček, svíčkovou, Plzeň a jeli domů. A my jsme se tady kvůli tomu hádali několik hodin. Vzpomínáte si? Několik hodin jsme se hádali o přítomnosti lékařů z USA na našem území. A co z toho bylo? Dovolená, nevyšetřili ani jednoho pacienta, nepomohli s nikým.

Takže já se ptám nepřítomného pana premiéra, který sice má být v karanténě, ale strašně se mě bojí, přestože je očkovaný. Tak já se ho ptám. Pozvete někoho z nich k nám? Protože oni ty lékaře mají. Mají jich tisíce a jsou připraveni je sem vyslat, protože oni už tu svoji pandemii zvládli.

K tomu zrušení Sněmovnou, že tam bude nějaký bezpečnostní prvek ke zrušení Sněmovnou. Prosím vás, my už jsme jednou nouzový stav zrušili. My jsme ho zrušili a jsme v něm stále. To v tom zákonu můžete mít jakoukoliv pojistku chcete, pokud neomezíte pravomoci krajů. Tak si to vyhlásí ministr, bude to třicet dnů, my to tady potom zrušíme, protože na vás budou tlačit vaši voliči, kraje si to zase vyhlásí, zase se tady sejdeme, zase se bude hlasovat o něčem jiném.

Tenhle zákon nedává lidem vůbec žádnou jistotu v tom, že ten nouzový stav někdy za předvídatelných podmínek skončí. Zvlášť když ten systém řídí ignoranti a amatéři. Opakuji slova pana profesora Berana. Ten systém PES sestavili lidi, z nichž ani jeden není doktor, nemají medicínské vzdělání, nejsou mikrobiologové, nejsou imunologové. Jsou to teoretici matematiky a fyziky. Ono to vypadá dobře v nějakém americkém seriálu, ale v reálném životě, ve kterém stále většinou platí, že jedna plus jedna jsou dvě, tak veškeré matematické teorie můžou jít do háje v okamžiku, kdy přijde efekt motýlích křídel, nepředvídatelné věci.

Předpověď počasí. Jaké na to máme dokonalé stroje a kolikrát to nevychází. Názory odborníků nikoho nezajímají tady. Proč neumožní Sněmovna vystoupit na nějakém panelu lidem, jako je pan profesor Beran, pan profesor Thon, který řekl, že umíme prevenci proti covidu. Zmínil vitamin D. Proč si ho tady nevyslechneme. A pan profesor Thon, který je vakcinolog, a který mi napsal, že podle něj je nejlepším řešením dát všem postiženým alespoň první dávku vakcíny - s čímž já osobně nesouhlasím - ale tento vakcinolog prohlásil, že umíme i léčit covid v prvotní fázi.

Jak to, že se ho redaktor České televize nezeptal jak a jakými léky? Jak to, že mu neřekl, pane doktore, to je úžasná věc? Jakými léky umíme léčit covid v počáteční fázi? Proč nám to tady pan profesor Thon neřekne v rámci nějakého vystoupení? Proč my se zabýváme jenom tím někomu něco zakázat, někomu něco přikázat, někomu dát pár drobných, abyste mu potom vyhrožovali tím, že mu těch pár drobných seberete, když špatně vyhlásí žádost, anebo že mu udělíte čtyřmilionovou likvidační pokutu?

O ničem jiném my se tady nebavíme. Od nikoho z vás, nezlobte se na mě, nepřišel návrh na proaktivní řešení této krize. Ve Švédsku uměli vybrat. Prostě zakázali si roušky. Věří tomu, že roušky jsou příčinou šíření covidu. Čím více vakcinace, tak ono to vypadá, že tím více mutace. Prostě začne se vakcinovat a najednou všude máme mutace. Existuje statistika lidí, kteří byli vakcinovaní v České republice a do měsíce po té vakcíně dostali covid, anebo zemřeli?

Existuje taková statistika, ptám se opět nepřítomného ministra zdravotnictví. (Ministr je přítomen.) Á, pardon, omlouvám se. Omlouvám se, pane ministře. Existuje taková statistika, pane ministře? Víme o všech lidech, kteří byli vakcinováni a víme, kolik z nich bylo covid pozitivní po vakcinaci a kolik z nich po vakcinaci zemřelo? Děkuji za odpověď v diskusi.

Jsou tato data veřejně přístupná? Protože mě nezajímá, jestli zemřeli na vakcínu nebo s vakcínou. Tady nikoho také nezajímalo, jestli někdo umírá na covid nebo s covidem. Tady nikoho nezajímalo, že lidé umírali na rakovinu, protože je od března nikdo neléčil, že lidé se bojí jít k doktorům, takže umírají doma na mrtvičku nebo na infarkty. Na to se nikdo neptal v souvislosti s covidem.

Tak mě nezajímá v souvislosti s vakcínou, jestli žen člověk zemřel stářím nebo zemřel na nějakou jinou nemoc. Já chci vědět, jestli měsíc před smrtí dostal vakcínu nebo nedostal. To chci vědět, chci mít přístup k těmto informacím. Chci tu odpověď. Veřejnost má právo ji znát.

Za mě osobně tento zákon prozatím salámovou metodou směřuje k omezování lidských práv a svobod v této zemi. Je to první kolečko salámu, které je připraveno na budoucí novelizace, kdy se budou přidávat různá další onemocnění podle toho, jak různí globální prediktoři budou diktovat svým zástupcům v různých parlamentech, kteří se sice nechají navolit českým lidem, ale ve skutečnosti mají jiné šéfy a jiné pány, jejichž pokyny plní.

A proto vás prosím, já, ten zlý, arogantní Volný, který vás tady ohrožuje smrtelnou nemocí způsobem, který si ve Švédsku přikázali v mnoha městech, vás prosím, abyste si ty pozměňovací návrhy nastudovali, abyste zvážili, jestli chcete dát lidem jistotu, že tento zákon není namířen proti nim, ale je namířen proti covidu-19, abyste omezili časově platnost tohoto zákona, abychom po několika měsících se zde sešli a zjistili, jestli tento zákon funguje, protože prozatím nefungovalo nic z toho, co se zde prosadilo. Kde máte jistotu, že bude fungovat tento zákon, kde se ve vás bere ta jistota, že bude fungovat tento zákon, když tento zákon neobsahuje nic nového, neobsahuje péči o ohroženou skupinu, neobsahuje prevenci, obsahuje pouze represe, strašení, zákazy, příkazy? Nepřináší nic nového.

Řekněte lidem, že bude platit jenom do července, že potom tady zhodnotíme, jakou měl účinnosti a buď jej schválíme znovu nebo ne. Dejte lidem jistotu, že je to zákon jenom a pouze o covidu-19. Přijměte pozměňovací návrh, ve kterém je napsáno, že tento zákon platí pouze a jedině pro nemoc covid-19, že nebude nikdy v budoucnu platit pro žádnou jinou nemoc. Tím vyšlete signál, který uklidní spoustu lidí.

A když to schválíte, tak já s Marianem slibujeme, že budeme nosit roušky. To je jedna věc.

Druhá věc - klidně si nás posaďte tam nahoru za to sklo, protože to uvidíte spoustu zajímavých věcí a nám se tam bude líbit, my tam budeme spokojeni, ono to bude vypovídat spíš něco o vás než o nás, nám to tam vadit nebude. A zamyslete se, prosím vás, nad tím, že pokud chcete uvalovat další opatření na tento národ, tak - opakuji svůj návrh - se posaďte jako předsedové klubů a politických stran a schvalme změnu jednacího řádu tak, že po dobu platnosti tohoto zákona, který teď chcete schválit, nevstoupí do této budovy ani jeden poslanec bez toho, že by se předtím otestoval, a to každý den antigenním testem a minimálně jednou týdne PCR testem, abychom si to užili se vším všudy, s tím vším, co hodláme uvrhnout a už jsme uvrhli na občany, a to tak, že veřejně. Ta fotka se špejlí v nose bude dokonalou motivací k tomu, aby ti, kteří vás volili, se chovali stejně jako vy, tedy podle vás zodpovědně a moudře. Takže pokud chcete být tím zodpovědným a moudrým vzorem, tak se jím, prosím vás, staňte a veřejně se testujme.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Evropská unie zničí naši ekonomiku

17:33 Okamura (SPD): Evropská unie zničí naši ekonomiku

Komentář na facebookovém profilu k takzvanému resetu Evropské unie