Vondráček (ANO): Mnoho států už mají etický kodex dávno přijatý

10.12.2020 16:11 | Zprávy

Projev na 75. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. 12. 2020 k návrhu Etického kodexu poslance

Vondráček (ANO): Mnoho států už mají etický kodex dávno přijatý
Foto: Daniela Černá
Popisek: Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny

Děkuji. Já se budu snažit přesto se do toho času vejít. Děkuji moc za příležitost a možnost o etickém kodexu promluvit zde na plénu poprvé poté, co jsem o něm hovořil už mockrát na různých fórech a do médií. Naposledy jsme řešili otázku etického kodexu v rámci setkání včerejšího grémia, kde proběhly i názory, proč vlastně bychom měli přijímat etický kodex, proč jej máme přijímat v tuto dobu. Já to nedělám často, ale možná bych odpověděl otázkou: Je tedy žádoucí, a proč tedy zrovna členové Parlamentu by neměli mít žádný etický kodex, když etickým kodexem se již delší dobu řídí státní zástupci, etický kodex vydali soudci, zaměstnanci Poslanecké sněmovny již řadu let mají svůj etický kodex, řada jiných profesních organizací má své etické kodexy, a v čem je tedy výjimečnost? Možná mi odpovíte tak, že to budu akceptovat, ten argument, v čem je výjimečnost členů Parlamentu, že nepotřebují etický kodex.

Z hlediska obecného etický kodex má pozitivní dopad na celou společnost prostřednictvím posílení vlády práva, jestliže dojde k určité kodifikaci toho, čemu se říká dobré chování, a především dodržování těchto pravidel, kdy jednání na základě vlastního uvážení bez z vnějšku nastavených limitů není přípustné. Posiluje se právní vědomí veřejnosti a zejména s ohledem na silné mediální pokrytí nás členů Poslanecké sněmovny a jejich výraznou viditelnost ve vztahu k veřejnosti může etický kodex zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny.

Má dopad na vztah mezi členy Parlamentu navzájem. Etická pravidla, jejichž součástí jsou i požadavky na důstojné vystupování vůči kolegům, pomáhají vytvářet atmosféru kolegiality bez ohledu na politické soupeření. Položme si všichni otázku, jestli opravdu ta diskuze, která tu někdy probíhá, je opravdu ta, které se chcete účastnit, jestli byste třeba někdy nechtěli být raději na jiném místě, než sedět v tomto sále.

Jak už jsem řekl, mnoho států, jako je Francie, Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko už etický kodex dávno mají přijatý. Maďarsko sice etický kodex nepřijalo, ale aspoň zavedlo školení týkající se etiky na půdě Parlamentu. Etické kodexy jsou běžnou součástí ministerstev, Úřadu vlády, je to pozitivně vnímané tzv. soft law, což je i režim, ve kterém navrhuji tento etický kodex, kdy se o něm rozhodne usnesením Poslanecké sněmovny, nikoliv zákonným předpisem. Od května loňského roku platí etický kodex státních zástupců. Zdůrazňuje hodnoty, principy, které musí představitelé justice v širším slova smyslu ctít. Mezi hlavní principy patří nezávislost, zákonnost, nestrannost, odbornost či důvěryhodnost. V tomto duchu je koncipován etický kodex poslance naprosto stejně.

Stejně tak soudci. Skupina 23 soudců pod vedením nynějšího předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho dokončila v červnu tohoto roku etický kodex justice, na kterém pracovali řadu měsíců. Kodex byl předán paní ministryni spravedlnosti při její návštěvě Nejvyššího soudu a poslal ho také předsedům všech soudů. Několik let existuje etický kodex zaměstnanců Poslanecké sněmovny a na výsledek této diskuze čeká i tento kodex, neboť bude využita navrhovaná etická komise. Zřejmě největší novum v této oblasti je právě ta etická komise, ale hlavními úkoly je etické poradenství vůči poslancům například ve formě konzultace při řešení etických dilemat, metodické vedení oblasti etiky v Poslanecké sněmovně a vzdělávání, osvěta zaměřené na etiku dovnitř i navenek Poslanecké sněmovny, například formou specializovaných školení, seminářů či konferencí. Na etickou komisi se může důvěrně obrátit poslanec či orgán Poslanecké sněmovny. Člen etické komise je z titulu svého pracovněprávního vztahu ke Kanceláři Poslanecké sněmovny vázán mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti. Na to bude kladen obzvlášť důraz, na mlčenlivost. Etická komise nemá žádné kontrolní, ani rozhodovací pravomoci, ani pravomoc postihovat členy Poslanecké sněmovny. Skutečně by měla být pouze takovým průvodcem při nejasných situacích.

Etický kodex řeší, co jsem v Poslanecké sněmovně. Diskuze nějakou formou probíhá celé toto volební období. Už když jsme řešili novelu jednacího řádu, navrhoval jsem, aby součástí jednacího řádu byl legální odkaz na etický kodex. Tenkrát díky vetu některých poslaneckých klubů tento odkaz nebyl přijat. Etický kodex se vrátil do diskuze. Absolvovali jsme druhé, absolvovali jsme třetí diskuzní kolečko týkající se etického kodexu v rámci mé pracovní skupiny předsedy Poslanecké sněmovny k jednacímu řádu. V tuto chvíli disponuji vyjádřeními několika poslaneckých klubů, jako například klub KSČM mi napsal 15. 9.: Nemáme připomínky k návrhu etického kodexu. Poslanecký klub STAN, pan poslanec Farský také napsal: Se záměrem projednání a schválení etického kodexu taktéž vyslovuji za poslanecký klub STAN souhlas a navrhuji doplnění. Toto doplnění jsme v plné míře akceptovali a je součástí toho materiálu, který máte před sebou. Stejně tak ze strany klubu ČSSD jsem obdržel vyjádření, že se ztotožňuje se záměrem předložit Poslanecké sněmovně návrh etického kodexu poslance.

Nacházíme se tedy v situaci, kdy je zde možná hlasující většina pro takovýto etický kodex, nicméně vnímám debatu, která proběhla včera na grémiu. Vnímám debatu se svými kolegy, kterých si vážím, během dnešního dne, kdy jsem si je jednotlivě obešel a ptal se na podporu. A my jsme, jedna z těch námitek byla, že možná není v tuto chvíli ideální čas v poloviční sestavě jednat o etickém kodexu poslance. Já samozřejmě mám velký zájem na tom, aby tento materiál byl úspěšný, ale mám také zájem na tom, aby byl přijat širokou shodou. Minimálně v rozsahu ústavní většiny. Protože když to protlačíme silou 101 hlasů, tak ten Etický kodex spíš utrpí než aby se stal zavazující normou pro nás i pro budoucí poslance.

Ta forma, kterou je navržen Etický kodex, je forma usnesení Poslanecké sněmovny. To usnesení samozřejmě platí jenom po jedno volební období. To znamená do konce tohoto volebního období. Následně ti, kteří přijdou na základě svobodných voleb na podzim příštího roku, by se museli k tomu vrátit a také by se museli usnést o tom usnesení stejně tak, jak se musí znovu hlasovat o všech usneseních, která máte v tzv. zlaté knížce, která je tedy modrá v tomto volebním období. Nejedná se ovšem o stejný režim, nejedná se o režim § 1 odst. 2 jednacího řádu, protože morální kodex nebo Etický kodex neupravuje vnitřní poměry Poslanecké sněmovny. Předpokládá se však, že by se takové usnesení každé volební období hlasovalo znovu a vždycky těch 200 nových poslanců by se přihlásilo k tomu, k čemu jsme se zavázali my. No a protože opravdu mám zájem na tom, aby na tom byla širší shoda, tak jsme se dohodli vzhledem k času, který dneska je, co nás ještě čeká, za jakých okolností hlasujeme, že jako navrhovatel navrhuji, abychom tento bod přerušili do projednání ústavně-právním výborem, mandátovým a imunitním výborem a organizačním výborem. Těmto výborům abychom stanovili lhůtu 60 dnů k projednání tohoto materiálu.

Doufám, že na těchto fórech se podaří zajistit větší přízeň a větší podporu tohoto usnesení. Já bych si to opravdu moc přál, abychom byli historické volební období, kdy se nám něco takového podařilo, neboť tato diskuse probíhá, co já si pamatuju, minimálně tři volební období.

Takže já zopakuji: Je 13:02, nechci vás zdržovat; považuji za nejvhodnější postup, abychom tento bod přerušili, abychom usnesení postoupili těmto třem výborům, které jsem jmenoval - organizační, ústavně-právní, mandátový a imunitní. Stanovili lhůtu 60 dnů a k tomuto materiálu se vrátili pokud možno - a já doufám - v situaci, kdy už nás tady bude všech 200, kdy už nebudeme sedět v polovičním formátu.

Já vám děkuji za pozornost.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

Co je podle vás příčinou vašeho neúspěchu?

Podle mě to souvisí i s tím, že se jste chytli papalášské manýry. Už jsem to třeba psala panu Fialovi, když tvrdil, jak je neetické někomu odebrat náhrady, když nepracuje a co myslíte, odpověděl mi alespoň? Ne. Vám už také většina z nás nestojí ani za odpověď. Dřív jste byli mnohem otevřenější. Naví...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš (ANO): Nejdřív strašíte, teď tvrdíte, že je všechno v pořádku

23:07 Babiš (ANO): Nejdřív strašíte, teď tvrdíte, že je všechno v pořádku

Projev na 107. schůzi Poslanecké sněmovny 14. června 2024 k možnému teroristickému útoku.