Toto prý ohrožuje mír a blahobyt pro miliardy lidí. A tito byznysmeni na tom nekřesťansky vydělávají. Filip, Gazdík i Škromach promluvili

24.09.2014 16:25

ANKETA Generální tajemník OSN Pan Ki-Mun řekl, že změna klimatu ohrožuje mír a blahobyt pro miliardy lidí, a proto vypořádat se s ní je hlavním úkolem dneška.

Toto prý ohrožuje mír a blahobyt pro miliardy lidí. A tito byznysmeni na tom nekřesťansky vydělávají. Filip, Gazdík i Škromach promluvili
Foto: Hans Štembera
Popisek: Fotovoltaické pole
reklama

„Změna klimatu ohrožuje těžce vydobytý mír, náš blahobyt a šance pro miliardy lidí. Je to hlavní úkol dneška. Naše reakce rozhodne o budoucnosti. Potřebujeme každou ruku,“ prohlásil podle ČTK šéf OSN na setkání přes 120 politiků v New Yorku, kteří hledají průsečík v boji s globálním oteplováním.

ParlamentníListy.cz se dotázaly českých politiků, co si o tom myslí, zda s Pan Ki-Munem souhlasí a zda věří v teorii člověkem způsobeného globálního oteplování, respektive člověkem způsobenou změnu klimatu.

Někteří míní, že vliv člověka na změnu klimatu je malý, klima se v historii měnilo a hysterie využívají někteří podnikatelé pro svůj byznys, jehož dotování nás stojí spoustu peněz. Jiní si myslí, že existuje mnoho daleko více palčivějších problémů. Někteří ale s Pan Ki-Munem souhlasí.

Za husitů bylo tepleji. Je to jenom záminka pro byznys

„Ano, považuji to za akutní úkol OSN a celého světového společenství stejně jako boj za mír,“ reagoval na dotaz ParlamentníchListů.cz předseda KSČM a poslanec Vojtěch Filip.

Podle místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha se klima sice mění, je ale otázkou, jaký podíl na tom má člověk. „Obrovskou kampaň vede lobby zeleného byznysu, která na tom nekřesťansky vydělává. Pohled do historie ukazuje, že k výkyvům docházelo i v dobách minulých, kdy člověk neměl možnost klima ovlivňovat. Příkladem mohou být data o bitvách husitů v zimních měsících, která nasvědčují, že tady bylo daleko teplejší podnebí než dnes v době ´oteplování´. Takže klima se bude významně měnit vlivem přírody. Lobby zeleného byznysu nás bude masivně přesvědčovat, že ten minimální podíl člověka snížíme investicemi, které mnohonásobně zdraží energie a život občanům. A znásobí zisky zeleného byznysu,“ varuje Škromach.

Místopředseda ODS a poslanec Martin Novotný má o teorii člověkem způsobené změny klimatu vážné pochybnosti: „Nevylučuji vliv lidské činnosti na vývoj klimatu, zdaleka však nepovažuji za prokázané, že lidská činnost má rozhodující vliv na klima. Za daleko podstatnější považuji běžné přírodní jevy jak na úrovni planety Země, tak zejména vliv slunečního cyklu. Z klimatického tématu se stalo politické klišé a velký byznys, na který spousta politiků naskočila. A právě tyto politické kroky mohou mít na hospodářství a chudobu v rozvojových zemích mnohem větší vliv než vývoj klimatu.“

„Jestli je nějaká věc na světě jistá, pak je to to, že se vše mění. Proměnlivost přírody a klimatu je součástí těchto změn. Tyto změny probíhaly před člověkem a budou probíhat i po člověku. Obávám se, že pan generální tajemník zde propaguje ideu, na jejímž konci bude dirigování lidí a tahání z nich stále větších a větších daní. Já jsem příznivcem nezvyšování daní, obráncem svobody a pokorným člověkem, který se sklání před přírodou,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Úsvitu Radim Fiala.

Hysterie okolo globální klimatické změny je především byznys

„Pokud jde o změnu klimatu, nedomnívám se, že je to otázka víry. Většina vědců, kteří se tomuto fenoménu věnují, se shoduje na tom, že člověk ke změně klimatu alespoň částečně přispívá. Jako minimálně srovnatelné hrozby bych ale označil růst světové populace a s tím související vyčerpávání přírodních zdrojů a riziko konfliktů,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda STAN Petr Gazdík.

„Takzvané globální oteplení či ochlazení? To totiž není zas tak jednoduché. Jsme na konci interglaciálu v epoše krátké teplejší oscilace. To je především důsledkem kombinace přírodních procesů a cyklů (především sluneční aktivity, termohalinní cirkulace a podobně). V minulosti jsme tu měli mnohem vyšší koncentrace skleníkových plynů při nižších teplotách a naopak. Tím ale nikterak nebagatelizuji antropogenní vlivy,“ vysvětlil senátor Miroslav Krejča.

„Nelze ale plánovat a realizovat opatření směřující k regulaci čehokoli v globálním měřítku, včetně teplot. Musíme efektivněji nakládat se zdroji, minimalizovat dopady našich činností na ostatní ekosystémy a základní složky životního prostředí a hlavně musíme urychleně realizovat mitigační opatření, abychom byli včas a dobře připraveni na změny, které přijdou bez ohledu na to, co budeme na různých summitech plkat a přijímat. Hysterie okolo globální klimatické změny je především byznys a snaha některých politiků něco zastřít, nikoli reakce zdravého rozumu respektujícího vědecké poznatky,“ dodal Krejča.

„Klima se skutečně mění a jen otázkou diskuse odborníků, nakolik k tomu přispívá člověk, přičemž jeho vliv je nezpochybnitelný. To zásadní je, co s tím. A tady už nejde jen o klima, ale obecně o energetickou strategii pro toto století. Tím jsou jednoznačně nejmodernější technologie, konec fosilních paliv včetně ropy a plynu, decentralizace a diverzifikace lokálních zdrojů, což v praxi znamená maximum energetické soběstačnosti plus úsporné technologie. Vzhledem k tomu, že dnes se tyto technologie šíří v nejchudších oblastech Afriky, věřím, že k nim vbrzku dojde i Česká republika,“ uvedl předseda Úsvitu a poslanec Tomio Okamura.

„Kdysi jsem se na to ptal pana profesora J. Y. Cousteaua. Měl jsem tu čest s ním strávit celý den – tedy téměř celou jeho jedinou návštěvu naší země. Byl přesvědčen o tom, že bychom měli odevzdat planetu příštím generacím v takovém stavu, v jakém jsme ji dostali. Ale řekl mi také, že je optimista srdcem, nikoli rozumem. Žádné z posledních generací se to nepovedlo! Oteplování vinou lidstva bych nepřeceňoval. Já považuji v současné době za největší nebezpečí pro lidstvo neustálé války a jejich umělé vyvolávání,“ podotknul poslanec ANO Stanislav Berkovec.

Závažnější problémy, jako je ohrožení světové bezpečnosti, chudoba, epidemie eboly...

„Nejsem klimatolog, ale věřím lidem, kteří se klimatem zabývají, že jejich čísla jsou správná. Podle mě platí selská logika. Chovejme se k přírodě hezky a ona nám to vrátí, nebo nehezky a vrátí nám to také. Musíme naše jednání změnit, to není fráze. Pamatuji si smog a prach v Ostravě. To není vysněná krajina. Tohle se musí změnit,“ myslí si europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Podle místopředsedy poslaneckého klubu ČSSD Antonína Sedi odborníci jasně dokladují oteplování planety, které způsobuje člověk svou činností. O tom dle něho není pochyb. „Určité dopady způsobují a v budoucnu způsobí negativní vlivy na životní prostředí. Ale dnes vidím daleko závažnější problémy, jako je ohrožení světové bezpečnosti, chudoba, epidemie eboly a tak dále,“ dodal Seďa.

„Neberu panu generálnímu tajemníkovi OSN jeho názor, ale nesouhlasím s ním. Změny klimatu jsou způsobeny hlavně cyklickým vývojem planety, ne činností člověka. Navíc údajně škodí metan, jehož největším producentem je dobytek. Takže budeme dobytek vybíjet a chodit se pást?“ ptá se místopředseda Senátu Přemysl Sobotka z ODS.

„To není věcí víry – klimatické modely jsou testovány vědci a ti přiřazují dopadům určitou pravděpodobnost. Takže s emisemi je třeba bojovat v rámci předběžné opatrnosti, bez alarmismu, ale i ustupovat lobbyismu hlavních emitentů znečištění,“ míní místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Vyznavači klimatického náboženství jsou hrozbou

Podle poslance ANO Vlastimila Vozky je změna klimatu za celou historii Země běžnou záležitostí. „Jsem toho názoru, že člověk tomu v posledním století také přispěl, ale opatření, která se nyní odvíjí z tohoto, nejsou pro Zemi účinná, protože nejsou globální. Ovšem vztah tohoto k míru nevidím,“ dodal poslanec.

„Ptáte se správně, zda věřím v lidmi zaviněné klimatické změny. Jedná se totiž o víru, jakési nové náboženství. Jeho vyznavači a aktivisté všeho druhu jsou velkou hrozbou pro naši společnost,“ míní poslanec ODS Jan Zahradník.

„Ač nerad, jsem zastáncem toho, že planeta Země prochází vývojově různými přírodními cykly, které provází i změny klimatu. Vliv člověka však není nicotný. Tak jako nebyl nicotný vliv bakterií na složení atmosféry,“ uvedl poslanec KSČM Miroslav Opálka.

„Nejsem klimatolog, ale s názorem, že činnost člověka má vliv na změny klimatu, mohu souhlasit. Ať se jedná o exhalace z průmyslové výroby, fosilních paliv, dopravních prostředků a řady dalších. A že je třeba tyto vlivy na životní prostředí omezovat, je zřejmé,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Václav Votava.

„Změna klimatu je sice významné téma, ale jsou i další a mnohem významnější. V prvé řadě otázka nerovnosti a jak je v mnoha zemích světa porušována lidská důstojnost. To je téma 21. století. Další důležité téma je nadvláda institucí nad člověkem a ztráta svobody a soukromí. Změna klimatu, ač je to významné téma, je vhodná záminka pro to, aby obcházeli témata, která jsou daleko důležitější,“ řekl europoslanec KSČM Miloslav Ransdorf.

Jde se o palčivý problém bez ohledu na bagatelizaci ze strany předního odborníka Klause

„Islámský extremismus, chudoba zemí třetího světa či ekologické škody páchané v nevyspělých zemích jsou problémem, který by měl trápit OSN víc než problematika globálního oteplování,“ míní poslanec ODS Petr Bendl.

„Jedná se o palčivý problém bez ohledu na bagatelizaci ze strany našeho předního odborníka Václava Klause. Pro mě tedy jeden z klíčových úkolů dneška. Ale k řešení třeba přistupovat rozumně, pečlivě, vyhodnocovat dopady všech zvažovaných opatření, a to především celosvětově,“ domnívá se europoslanec ANO Pavel Telička.

„Pan Ki-Mun má do jisté míry pravdu. Bohužel svět dnes nestojí jen před jedním katastrofickým scénářem, ale před dvěma. Jedním z nich je hrozba konfliktů s globálními důsledky. Nesouhlasím s čistě antropocentrickým přístupem. Na změnách klimatu se dle mého názoru podílí několik efektů. Jedním z nich je bohužel i chování člověka. Smutné je, že boj za životní prostředí se zúžil především na CO2 a s tím spojený ´antioteplovací´ byznys. Málokde se hovoří o problémech pevných částic v ovzduší, zamoření polyaromatickými uhlovodíky či polychlorovanými bifenyly. Tento boj se zúžil na pár hesel neustále opakovaných a boj mezi zastánci a odpůrci tvrzení, že člověk způsobuje změny klimatu. Pravda je, že tento boj jen dále odlákává pozornost veřejnosti od skutečných řešení. A jak u lokálních, tak i globálních problémů je jednoduše třeba tolerance a komunikace. Bohužel to chybí zcela na všech úrovních,“ vysvětluje poslanec Úsvitu Petr Adam.

Senátor Zdeněk Schwarz s generálním tajemníkem OSN nesouhlasí: „Změna klimatu se nekoná nečekaně, ale zcela standardně v koloběhu života planety i vesmíru. Nejvíce nás ohrožují sami lidé, jejich konání v podobě nenávisti, závisti, agrese, vměšování. Dále nemoci a tak dále.“

Souhlasím s Pan Ki-Munem do posledního písmene

„Zvláště současné dění u nás i ve světě mě utvrzuje v tom, že lidé jsou obecně skutečnými mistry ve způsobování katastrof. Co skutečně vyvolává globální oteplování, nevím. Kdo novou zatím ještě studenou válku ano. To první si vyřeší Země sama. To druhé bychom mohli my, lidé. Jsme-li druh homo sapiens. Tedy člověk moudrý. Ale čím dál více o tom silně pochybuji. Rozhlédněme se kolem sebe. Mnohdy i do zrcadla. Je mi líto,“ řekl poslanec ČSSD Jiří Koskuba.

„Souhlasím s Pan Ki-Munem do posledního písmene. Není to jen strašné množství exhalací vypouštěných do ovzduší odbourávajících ozonovou ochranu země a exhalací způsobujících skleníkový efekt. Zahrnuji do toho i obrovské množství odpadů znečišťujících moře. Dokonce látkami jedovatými a radioaktivními. To vše vážně nabourává ekosystém moří. Přičteme-li k tomu i drancování moří rybolovem, musíme dojít k obavám o životní podmínky generací, které přijdou po nás. Povodně tam, kde nikdy nebyly, sucha tam, kde nikdy nebyly, stoupající počet uragánů pustošících velké oblasti, to vše bychom měli chápat jako varování přírody na naše nevhodné chování,“ říká senátor Jaroslav Doubrava.

„Na rozdíl od Václava Klause nejsem v oboru klimatologie odborníkem, takže se ke globálnímu oteplování nevyjadřuji a spoléhám na experty,“ reagoval poslanec ANO Matěj Fichtner.

„Jo, má pravdu, globální změna je fakt problém. Jen si nejsem jist, zda zrovna teď bojujeme proti globálnímu oteplování, nebo proti globálnímu ochlazování,“ reagoval senátor ODS Tomáš Jirsa.

Poslanec ODS Ivan Adamec jen stručně uvedl, že v teorii člověkem způsobené změny klimatu nevěří a s Pan Ki-Munem nesouhlasí.

Zaorálek potvrdil závazky. Plán překonáváme

Podle australského klimatologa Boba Cartera nelze případný vliv člověka na změnu klimatu nijak měřit. Člověk může dokonce na některých místech způsobovat ochlazování. Neexistuje navíc nic jako globální klima, ale mnoho lokálních klimat, v nichž jsou změny teplot v čase různé. Za celé dvacáté století došlo navíc k nárůstu průměrné celosvětové teploty jenom o 0,6 stupně Celsia.

Česko zastupuje na summitu ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Ten ve svém projevu ujistil o plnění klimatických závazků ČR: "Země od roku 1990 snížila emise skleníkových plynů o více než třetinu, čímž překonala závazek stanovený Kjótským protokolem, a tímto směrem bude pokračovat," uvedl dle ČTK šéf české diplomacie.

Praha podle něj rovněž přispívá ročně částkami v řádech milionů eur na podporu ekologicky šetrných projektů v rozvíjejících se zemích Asie či Afriky. „V tomto ohledu mám to potěšení oznámit, že Česká republika je připravena v příštích dvou letech přispět 5,5 milionu dolarů do Zeleného klimatického fondu,“ prohlásil Zaorálek. Nově vytvořený fond slouží právě k financování klimatických opatření v rozvojovém světě.  

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Dvanáct hodin projevů, křiku i hádek. A nic. Opozice nedokázala vládě vyslovit nedůvěru

23:04 Dvanáct hodin projevů, křiku i hádek. A nic. Opozice nedokázala vládě vyslovit nedůvěru

Debata před hlasováním Sněmovny o nedůvěře vládě trvala zhruba 12 hodin. Ve večerních hodinách se st…