Děkujeme našim stálým i příležitostným partnerům:

20.05.2011 11:30

Děkujeme našim stálým i příležitostným partnerům:

Mediální partneři:

Prima FTV

Společnost FTV Prima, spol. s r.o., provozuje celoplošné televizní vysílání programů Prima, Prima COOL, Prima love a Prima ZOOM.

Prima digitálně šířeným plnoformátovým programem určeným pro všechny diváky, kteří se chtějí dobře pobavit a u televize si užít tu nejlepší zábavu pro celou rodinu. Vysílací schéma tvoří zpravodajství, publicistika, filmy, původní a zahraniční seriály, dokumentární i zábavné pořady.

Konec roku 2012 a začátek roku 2013 byl pro Primu ve znamení vzniku nových dceřiných společností. První z nich – Prima online – má, jak již její název napovídá, za úkol zaujmout uživatele internetu, a to nejen unikátním videoarchivem, ale i novou podobou a obsahem stránek Primy. Cílem je být velmi významným hráčem na poli českého internetu.

Tapito.cz

Aplikace pro mobilní telefony, která umožňuje pohodlně číst všechny důležité noviny i magazíny přehledně, na jednom místě. Aplikace je zdarma.

NewtonMedia

Newton Media

jednička na středoevropském trhu v oblasti monitoringu tisku a analýzy médií 

 Stratosféra

Stratosféra network

Stratosféra je největší vydavatelství exkluzivních časopisů v České republice. V současné době vydává Esquire, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, SPEED, Style, SPY, Dolce Vita*, Autocar, Jackie, Stuff, F1 Racing, Love Star, Family Star.

 Tiscali.cz

Tiscali.cz

TISCALI MEDIA, a.s. je provozovatelem portálu Tiscali.cz, který je významným hráčem českého internetového trhu s širokým spektrem služeb a dlouholetou tradicí.  

 

 

Media Marketing Services a.s.

je součástí holdingu Media Bohemia a je významným mediálním zastupitelstvím pro rozhlasová média

 

 

 

Radio United Services

Kombinuje silné a tradiční rozhlasové značky Kiss, Country radio, rádio Beat a Rádio 1, doplněné rádii Signál a Spin.

 

 regionalnitelevize.cz

 

RegionalniTelevize.cz

...televize, která je Vám nejblíž, nedělá kauzy a dokumentuje život v regionech.

 

logo Asociace pro veřejné zakázky

 

Asociace pro veřejné zakázky

...je občanským sdružením, které zejména vytváří platformu pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci. Asociace sdružuje 3 základní skupiny subjektů - zadavatele, uchazeče a poradce, kteří reprezentují jednotlivé strany zadávacího procesu.

 

Logo Literární Noviny

 

Literární noviny

Literární noviny....pro kritické myšlení.....Literární noviny věnují převážně politickým, ekonomickým a obecně společenským tématům.

 

Logo Debatní Klub

 

Debatní klub

Debatní klub = výměna názorů, rozhovor, polemika nebo spor

 

Logo Jazzová sekce

Jazzová sekce - ArtForum

je právním nástupcem Jazzové sekce z roku 1971. Jejím předsedou je Karel Srp. Vznikají nové knihy, další koncerty, výstavy apod. Organizace již naštěstí není jediným kanálem pro nejrůznější „opoziční“ aktivity, jako byla za totality, ale může si dělat jen to, co ji baví. Je to například několik ročníků Nonstop čtení (Ferlinghetti, Solženicyn, Škvorecký, Havel, Lustig atd.), mnoho výstav, zejména dokumentárních (Srpen 68, Heydrichiáda, Ježek, Vlach, Brom, Velebný, Klikar, Prohry a naděje 1938–1989, Devět prezidentů), velké množství uměleckých projektů. Sekce má od roku 2002 internetové rádio Hortus, kde zejména v historické části připomíná politické procesy, období okupace Němci i Sověty, věnuje se poezii beat generation, spolupracuje na projektech s jinými nekomerčními organizacemi. Není nikým sponzorována.

InfoDnes.cz


InfoDnes.cz - Projekt sdružení regionálních portálů

Na našich regionálních portálech najdete užitečné informace z regionu:
katalog firem, přehled kulturních akcí, inzerci, reality, regionální zpravodajství, nabídku pracovních příležitostí, online soutěže o zajímavé ceny a další služby.
Pro firmy a živnostníky pak na našich portálech nabízíme reklamu formou registrace v katalogu firem či bannerů za velice příznivé ceny garantující minimálně návratnost investice.
 

Praha TV

Regionální televize zaměřená na zpravodajství z metropole. Každou hodinu pro vás přináší události z Prahy, věnuje se politice, kultuře a dění v hlavním městě.

Dobrý den s kurýrem

Zlínské regionální periodikum s rozsahem celého kraje.

RELAX - TV POHODA

...TV Pohoda je celoplošnou televizí, vysílající v nově dobudovávaném multiplexu 4 (DVB-T). 

Česká tisková kancelář

Česká tisková kancelář je česká zpravodajská agentura, jedna z národních zpravodajských agentur. Vznikla v roce 1992 jako veřejnoprávní instituce jako následnická organizace Československé tiskové kanceláře založené 28. října 1918

Vydavatelská skupina METROPOL

Skupina METROPOL byla založena v roce 2003. Nejprve působila jako mediální agentura v rámci celé České republiky, od roku 2007 vydává vlastní noviny ve všech regionech Čech a Moravy. Zároveň provozuje zpravodajský portál www.tydeniky.cz a se čtenáři a příznivci komunikuje také přes sociální sítě Facebook.

CZECH LEADERS

"THE PLACE WHERE LEADERS ARE SEEN"
"MÍSTO, KDE JSOU LÍDŘI VIDĚT"

Phoenix research on-line

Phoenix research zajistí kvalitativní i kvantitativní výzkumy včetně jejich prezentace v médiích za spolupráce třetích stran.
Primární i sekundární data jsou získávána pomocí mash-up aplikace, využívající databáze, které v reálném čase pokrývají potřeby průzkumných panelů, vyplývajících z potřeb zadání jednotlivých výzkumů.

SANEP

Středisko analýz a empirických průzkumů.

STEM

Ústav empirických výzkumů, z.ú. byl založen v druhé polovině roku 2015. Její zakladatelé, kterými byli STEM, s.r.o. a Jan Hartl chtěli, aby tato nezisková organizace přímo navázala na tradici firmy STEM, nadále rozvíjela unikátní dlouhodobý výzkumný program TRENDY a otevřela své bohaté poznatky zájemcům z řad veřejnosti a podnítila analýzu naší polistopadové společnosti a diskusi o směřování naší společnosti.

RF Hobby

RF Hobby je vydavatelství se sedmnáctiletou tradicí. V České republice nyní vydáváme přes 50 časopisů a patříme tak mezi nejvýznamnější vydavatelství u nás. Několik našich titulů získalo velmi prestižní ocenění. 21. století v roce 2011 vyhrálo soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP, Epocha se třikrát stala Časopisem roku a v soutěži Czech Superbrands 2014 byla vyhlášena značkou roku.

 

Státní instituce a místní samospráva:

 Kancelář prezidenta ČR

Kancelář prezidenta České republiky

Profil Prezidenta České republiky na ParlamentníListy.cz

Kancelář prezidenta republiky zajišťuje výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta České republiky.

Kancelář je rozpočtovou organizaci, hospodaří s nemovitým majetkem tvořeným areálem Pražského hradu a zámkem Lány, dále vyplácí rentu bývalému prezidentu republiky, a disponuje pravomocí zřizovat příspěvkové organizace.V současnosti existují dvě takové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Kancelář prezidenta republiky sídlí na Pražském hradě. V čele stojí vedoucí Kanceláře, neformálně zvaný „kancléř", kterým je v současnosti Vratislav Mlynář.

Součástí Kanceláře prezidenta republiky je i Vojenská kancelář prezidenta republiky, jenž plní úkoly související s řízením Hradní stráže a s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil.

 

Vláda ČR

Vláda České republiky

Profil vlády České republiky na ParlamentníListy.cz

Vláda České republiky je vrcholným orgánem výkonné moci v České republice. Její postavení vymezuje Ústava České republiky zejména v hlavě třetí, článku 67 až 80. Úřad vlády České republiky sídlí v budově Strakovy akademie v Praze na Malé Straně.

Poslanecká Sněmovna PČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Profil Poslanecké sněmovny PČR na ParlamentníListy.cz

Poslanecká sněmovna (často nazývaná prodlouženým názvem Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, zkr. PSP ČR, PS PČR, což však není oficiální název podle Ústavy ČR), je dolní komora Parlamentu České republiky. Má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného systému. Poslanecká sněmovna vznikla k 1. lednu 1993 transformací z dosavadní České národní rady.

 Senát PČR

Senát Parlamentu ČR

Profil Senátu PČR na ParlamentníListy.cz

Senát je horní komorou Parlamentu České republiky.

Jeho postavení je upraveno v Ústavě ČR, přijaté roku 1992. V Senátu zasedá 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Senát je nerozpustitelný, každé dva roky se volí třetina senátorů. Součástí sídla Senátu je dle zákona č. 59/1996 Sb. areál Valdštejnského paláce spolu s Valdštejnskou zahradou, Valdštejnskou jízdárnou a dále Kolovratským palácem a Malým Fürstenberským palácem.

 Magistrát hlavního města Prahy

Magistrát Hlavního města Prahy

Profil Hlavního města Prahy na ParlamentníListy.cz

Magistrát hlavního města Prahy je fakticky obecním a krajským úřadem hlavního města Prahy. Jeho působnost je vymezena zákonem o hlavním městě Praze a městskou vyhláškou o Statutu hlavního města Prahy, činnost a organizační uspořádání magistrátu upravuje jeho organizační řád, který byl vydán usnesením Rady hlavního města Prahy. Magistrát plní úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou města a vykonává přenesenou státní působnost hlavního města.

Magistrát působí v mnoha budovách na různých místech v Praze, jeho sídlem je budova Nové radnice na Mariánském náměstí na Starém Městě. Druhou významnou budovou je Škodův palác v Jungmannově ulici na Novém Městě, který má magistrát pronajatý.

V méně kvalitních médiích a hovorově se někdy jako magistrát nesprávně označuje i Zastupitelstvo hlavního města Prahy, případně další volené orgány města (například Rada hlavního města Prahy), pro rozlišení od orgánů městských částí.

 Statutární město Brno

Statutární město Brno

Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice a tradiční hlavní a zároveň největší město Moravy. Je správním střediskem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno-město. Město leží na soutoku řek Svratky a Svitavy a má přes 400 tisíc obyvatel, jeho širší metropolitní oblast čítá asi 730 tisíc obyvatel.

 Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj (do 30. května 2001 Brněnský kraj) zaujímá jižní a část střední Moravy; výjimkou je osada Jobova Lhota (dnes součást obce Kněževes), která tvoří historickou součást Čech, respektive i území Valticka a tzv. Dyjský trojúhelník (do roku 1920 součásti Dolního Rakouska). Na západě má kratičký úsek společné hranice s Jihočeským krajem, na severozápadě sousedí s krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se Zlínským krajem. Na jihovýchodě hraničí se slovenskými kraji Trenčínským a Trnavským; na jihu hraničí s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko (Niederösterreich). Sídlem kraje je Brno, bývalé moravské zemské hlavní město. 

 

Nezávislé instituce:

Český statistický úřad

Český statistický úřad

Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Působnost ČSÚ je vymezena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Jako hlavní orgán státní statistické služby také koordinuje sběr a zpracování statistických údajů, které provádějí jednotlivá ministerstva.

V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut Českého statistického úřadu schválený usnesením vlády České republiky číslo 1160 ze dne 7. listopadu 2001.

ČSÚ hospodaří jako rozpočtová organizace, sídlí v Praze a v jednotlivých krajích působí regionální pracoviště, která jsou součástí organizační struktury.

 NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je nezávislý orgán České republiky, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

NKÚ je obecně upraven v ústavě v samostatné hlavě (tedy mimo moc soudní, výkonnou a zákonodárnou), proto někdy bývá označován za „čtvrtý pilíř demokracie" jako zárodek možné moci kontrolní. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanovuje zákon č. 166/1993 o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem NKÚ je Praha.

 Ombudsman

Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí (viz níže), pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.

Tento úřad se sídlem v Brně byl zřízen na základě zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Vláda původně navrhovala sídlo v Praze, ale poslankyně Miroslava Němcová (ODS) navrhla změnu sídla do Brna, což bylo za podpory moravských poslanců Zdeňka Koudelky (ČSSD), Dalibora Matulky (KSČM), Ladislava Šustra (KDU-ČSL) a dalších Poslaneckou sněmovnou přijato.

Standardně bývá hlavní význam ombudsmana spatřován v tom, že zlepšuje vztah mezi občanem a státní mocí. V tomto vztahu však nepůsobí jako oponent státních institucí, ale měl by být prostředníkem v tomto vztahu tak, aby pomáhal napravovat vzniklé chyby. K úspěšnému fungování je však nezbytné, aby si státní správa byla vědoma své omylnosti a brala v potaz jeho doporučení a připomínky.

 Datové schránky

Datové schránky

Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona, které je určeno k doručování elektronických dokumentů od orgánů veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci; novela zákona doplnila ještě s účinností od 1. ledna 2010 dodávání dokumentů fyzických i právnických osob mezi sebou.

 //www.komora.cz/

Hospodářská komora české republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost a dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.

 

Nevládní a apolitické instituce:

SMO ČR

Sdružení místních samospráv

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí. Jejím hlavním posláním a příčinou vzniku je prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní).

Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR.

 

Akademičtí partneři a vzdělávání:

Logo Cevro Institut

CEVRO Institut

je soukromou vysokou školou práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie a bezpečnostních studií. Škola nabízí elitní vzdělání, individuální přístup a rodinnou atmosféru umocněnou místy výuky – historickou budovou Měšťanské besedy v srdci Prahy a pobočkou v centru starobylého Českého Krumlova. V pedagogickém týmu vysoké školy CEVRO Institut se snoubí elitní profesoři a docenti, mladí nadějní učitelé i experti přicházející z praxe justice, veřejné správy a světa podnikání. CEVRO Institut je vysokou školou, kterou nejlépe charakterizují tři slova – prestiž, vzdělání a úspěch.

VŠE - národohospodářská fakulta

Národohospodářská fakulta připravuje odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v zahraničí. Poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín. Na fakultě působí řada významných osobností, které působí ve vysokých funkcích ve veřejné správě i podnikové sféře.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha je ojedinělou školou zaměřenou na vysokoškolskou přípravu členů diplomatických misí, zaměstnanců konzulátů, ministerstev a městských úřadů, pracovníků médií, komunikačních oddělení a všech, kteří pracují ve veřejném sektoru a nesou velkou zodpovědnost. 

 

Media Res

Odborný vysokoškolský a vědecký webový magazín Medias res s cílem otevřít platformu vědeckým textům z řady společenskovědních oborů (od ekonomie, managementu a řízení lidských zdrojů po psychologii, sociologii, politologii, média, public relations či kulturu). Autorské zázemí nacházíme na řadě vysokých škol u nás i v zahraničí, mezi první partnerské VŠ patří pražská Akademie managementu a komunikace (AMAK), terezínská Vysoká škola aplikované psychologie, pražský Czech Management Institute (CMI)jakožto partnerská škola barcelonské Escuela Superior de Marketing y Administración (ESMA), kyjevská Mezinárodní akademie řízení personálu a její pražská pobočka Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (OEAEP)..

FoxMaterial

FoxMaterial

FoxMaterial.cz má být místem, kde každý najde to, co do školy potřebuje - ať už se jedná o pomoc se studiem (doučování online) nebo o kvalitní materiály (příklady, seminárky, video přednášky, apod.), které pomohou látku dobře pochopit a nastudovat.

 

Osobnosti:

 Štěpán Mareš

Štěpán Mareš

www.stepanmares.cz

Štěpán Mareš (* 26. června 1972, Okříšky, ČR) je český kreslíř komiksů, veřejnosti známý především z časopisu Reflex (seriálový komiks Zelený Raoul), Lidových novin (dříve vycházející seriál Dlouhý nos) a zábavných pořadů na TV Prima (Dementi), ilustrátor řady knih, obalů na CD (např. Tři sestry - Průša se vrací).

Zájem státních represívních institucí vyvolal v roce 2004 jeho plakát v Třebíči, parodující billboardy ČSSD, s fotografií bin Ládina, který to také „myslí upřímně".

 Luboš Xaver Veselý

Luboš Xaver Veselý

www.xaver.cz

Moderátor pořadu Frekvence1 "Křížový výslech". Xaver není jeho pravé jméno, ale přezdívka, kterou mu přiřkla programová ředitelka Frekvence 1 Barbora Tachecí. Ze svých hostů v Křížovém výslechu páčí občas neuvěřitelná vyjádření, ale co prozradí sám o sobě? Leckdy je to odpověď hodná skutečného rafinovaného moderátora! Jeho životné krédo zní: „Nikoho zbytečně neotravovat!" 

Návštevu Xaverových osobních stránek doporučujeme! :)

 

Komerční partneři:

 

BigBoard Praha, a.s.

Skupina BigBoard je s více než 50% podílem na trhu největším poskytovatelem prémiových outdoorových reklamních ploch na nejatraktivnějších místech na českém reklamním trhu venkovní reklamy.
 
Perfektním klientským servisem vyznačujícím se maximální flexibilitou při plánování reklamních kampaní, špičkovou kvalitou nabízených nosičů a neustálým prosazováním inovativních a kreativních řešení venkovních reklamních kampaní si naše společnost dále posiluje svoji dominantní pozici na trhu prémiových reklamních nosičů v České republice. BigBoard s ročním obratem více jak 900 mil Kč je jedničkou na trhu v oblasti venkovní reklamy v České republice.
 
www.toxicards.cz

Toxicards.cz

Obrázkové vzkazy a vtipy pro každý den a každou situaci - buď najdeš nebo vytvoříš a pošleš kamarádům, známým, příbuzným nebo komukoliv jinému, kdo si zaslouží tvoji pozornost. Ilustrace Štěpán Mareš, otec a matka obrázků pro komiks Zelený Raul v týdeníku Reflex.

24SAFE

24SAFE se zabývá pronájmem bezpečnostních schránek fyzickým i právnickým osobám. Jako první na českém trhu představujeme robotizovaný systém bezpečnostních schránek s NONSTOP přístupem v centru Prahy. Bezpečnost, diskrétnost a snadná dosažitelnost – 24SAFE

Hudební divadlo Karlín

Jedno z nejstarších a nejkrásnějších pražských divadel, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Před rekonstrukcí bylo i divadlem s největší kapacitou - 1244 sedadel. Z některých sedadel však nebyl dobrý výhled a tak nově rekonstruované divadlo má „pouze“ 921 pohodlných míst. Díky zvýšení elevace hlediště je ze všech sedadel dokonalý výhled na jeviště. Po náročné a velkorysé rekonstrukci financované Hlavním městem Prahou ve výši 630 milionů korun je tedy Hudební divadlo Karlín - po Státní opeře - druhým největším pražským divadlem.

Live Nation

Live Nation Entertainment je přední světovou společností v oblasti živé zábavy a eCommerce. Skládá se ze čtyř předních firem: Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group a Live Nation Network. Ticketmaster.com je vůdčí světovou společností  v oblasti vstupenek a její stránky patří mezi  pět nejdůležitějších světových eCommerce stránek  s více než 26 miliony jedinečných návštěvníků měsíčně. Live Nation Concerts  celosvětově přinášejí více než 20.000 akcí ročně pro více než 2000 umělců. Front Line se manažersky stará o nejlepší světové umělce a zastupuje více než 250 umělců/kapel. Tyto společnosti dohromady tvoří Live Nation Network, předního poskytovatele marketingových služeb v oblasti zábavy, který umožňuje propojit více než  800 inzerentů s 200 miliony návštěvníků koncertních akcí a uživatelů digitálních platforem Live Nation

Lipno servis

Je mladou dynamicky se rozvíjející společností působící v Lipně nad Vltavou od roku 1999. Zabývá se tvorbou a prodejem služeb pro volný čas. Jejich cílem je být rovnocenným partnerem v oblasti využití volného času všem návštěvníkům Lipenska během celého roku. Zákazníci společnosti jsou lidé vyhledávající aktivní trávení volného času a lidé vyhledávající klidnou a pohodovou dovolenou bez nudy v turistické destinaci obklopené nádhernou šumavskou přírodou. Nabídka služeb Active Park Lipno je strukturována tak, aby návštěvníkům Lipenska poskytla dostatečné vyžití během kteréhokoliv ročního období a uspokojila jejich potřeby, ať se jedná o rodiny s dětmi, sportovce, či seniory vyhledávající klid a pohodu.

Vinařství SPIELBERG

V překrásné krajině tradiční vinařské oblasti Kyjovska, jen pár minut jízdy z bitvy Tří císařů proslaveného Slavkova, najdete pod pásem Ždánického lesa půvabnou vinařskou obec Archlebov a na jejím samém začátku vinařství SPIELBERG.
 
O vína sklizená na vlastních vinicích o rozloze takřka 65 ha se tu stará s týmem zkušených vinohradníků sklepmistr pan ing. Ondřej Konečný. Vinařství také úzce spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně a díky docentu Pavlouškovi procházejí vinařstvím k oboustranné spokojenosti kvalitní studenti oboru.
 
 
Vzniklo v roce 2005 a od té doby vydalo přes tři sta titulů, z nichž mnohé patřily či patří k nejprodávanějším knížkám na trhu.
Zaměřujeme se na českou i světovou beletrii, memoáry, historickou literaturu, literaturu faktu, ale i na sportovní publikace a knížky pro teenagery.
 
 
... je tradičním vydavatelem sportovních titulů, turistických průvodců, detektivních příběhů a beletrie. Vydává i výpravné obrazové publikace.
 
Fotbalová asociace České republiky (ve zkratce FAČR) je členský svaz organizací FIFA a UEFA a orgán, který organizuje fotbal v Česku. Je dalším z pokračovatelů Českého svazu fotbalového, založeného v roce 1901. 
Organizuje i nejvyšší české fotbalové soutěže, Synot ligu i Pohár FAČR. Do jeho kompetence spadá i česká fotbalová reprezentace nebo futsal. V asociaci je zaregistrováno téměř 4 000 klubů a přes 600 000 hráčů.

Prepaid Solutions

Prepaid Solutions a.s je regulovaným vydavatelem elektronických peněz, podnikající na základě registrace udělené od České národní banky. Elektronické peníze společnost vydává prostřednictvím dobíjecích platebních karet pod značkou karetní asociace MasterCard® a zároveň zajišťuje karetní programy pro své obchodní partnery.

Agentura Na očích

Agentura Na očích.cz je významným lokálním provozovatel reklamních ploch na moderních led diodových obrazovkách v nákupním centru Flora, které patří mezi nejlukrativnější místa v Praze.

Agentura Helas

Agentura Na očích.cz je významným lokálním provozovatel reklamních ploch na moderních led diodových obrazovkách v nákupním cAgentura Helas se již od roku 1997 specializuje na špičkový event management a pořádání společenských, odborných, kulturních a sportovních akcí.

Zakladatelka Agentury Helas, Helena Kohoutová dále založila několik projektů, které sdružují lídry českého byznysu. 
 

AUTODROM MOST a.s. závody, akce pro veřejnost, polygon, kurzy řízení a škola smyku.

Autodrom Most je závodní okruh, který vznikl rekultivací bývalé důlní výsypky. Autodrom slouží nejen závodům automobilů, trucků, motocyklů, ale i ke zkušebním jízdám vyvíjených vozů, cvičení řidičů hasičských, sanitních a policejních vozů, dále ke cvičení řidičů v krizových situací apod. 

MARTIN PRODUCTIONreklamní a umělecká agentura

Martin Production je reklamní a umělecká společnost, založená zpěvákem Martinem Francem, která  působí nejenom v České republice ale i v jiných zemích několik let v oblasti umění, reklamy a produkce různých akcí.

 

Charitativní organizace a nadace:

 
Nadace SYNOT (dříve Nadace Děti - kultura - sport) je první a jedinou nadací svého druhu ve Zlínském kraji. Svou činnost zahájila v létě roku 2000. Jak plyne z jejího původního názvu, vznikla především z potřeby pomáhat dětem a mládeži v našem regionu. Postupně však svou činnost rozšířila na území celé České republiky. Jejím zřizovatelem je pan Ivo Valenta.
 
Za dobu svého trvání nadace podpořila tisíce subjektů stovkami milionů korun. Díky této podpoře tak výrazně pomohla neziskovému sektoru. Podporu získaly zejména nemocnice a další zdravotnická zařízení, sociální ústavy, školy, sportovní oddíly a kluby, významné kulturní instituce a divadla, církevní památky a v neposlední řadě stovky jednotlivců. Jednalo se především o děti a dospělé se zdravotním či mentálním postižením. Těmto nadace pomohla k nákupu zdravotních pomůcek, případně léků, které nehradí zdravotní pojišťovny a podobně.
 

Nadační fond Dar sluchu

 
Zakladatelkou nadačního fondu Dar sluchu NF je Mgr. Jitka Holmanová, která již 20 let působí v Centru kochleárních implantací v Praze kde je logopedkou. Ředitelkou NF je paní Gabriela Dänemarková, která je aktivně zapojena do spolupráce s lidmi se sluchovým postižením a v oblasti kochleárních implantací ve spolupráci s Centrem v Praze na Mrázovce a FN Motol.

Nadační fond Dar Sluchu byl založen s cílem podpořit neslyšící s minimální ztrátou sluchu až po úplnou hluchotu. V případě totální stráty sluchu existuje způsob, jak vrátit neslyšícího zpět mezi slyšící.
 
 Společnost pro rannou péči

Občanské sdružení Společnost pro ranou péči je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným postižením.
Služby rané péče poskytujeme dětem se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodinám prostřednictvím Středisek rané péče

 

Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol
 

múzy dětem

 

Občanské sdružení Múzy dětem realizuje od jara 2003 víkendové celodenní výjezdy za dětmi do dětských domovů, kterých se účastní umělci nejrůznějších zaměření. Formou hravých dílen zapojuje děti do různých uměleckých akcí, které odhalují a podporují jejich talent a vlohy. Zároveň zvyšuje u sociálně hendikepovaných dětí sebevědomí a v důsledku snižuje riziko jejich sociálního vyloučení a konfliktů se zákonem.

 

 

Červený kříž

 

Společnost Český červený kříž, IČ 00426547, se sídlem 118 04 Praha 1, Thunovská 18, je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

 

Nadace táta a máma

 

Nadace táta a máma pomáhá dětem, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině již 13 let. Její pomoc se týká dětí na území celé České republiky.
Její nadační příspěvky ve výši 170 mil. korun pomohly dětem v dětských domovech, dětem v kojeneckých ústavech a dětem v náhradních rodinách.
S partnery, dárci a dobrovolníky se nadace snaží o to, aby děti mohly vyrůstat s mámou a tátou.

 

Charita ČR

Nezisková humanitární organizace Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice s více než stoletou historií.Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na území ČR. Stále větší měrou se podílí také na humanitární a zejména rozvojové pomoci do zahraničí.

Nadace partnerství

Nadace Partnerství - pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.
 

Dětská dopravní nadace

Úkolem a programem DĚTSKÉ DOPRAVNÍ NADACE je zejména finančně pomáhat osiřelým dětem a také těm, které v důsledku dopravní nehody mají trvalé následky na zdraví.

 

Vývoj:

 Omax holding

Omax holding

IT služby, webové portály a aplikace. Naše nabídka zahrnuje široké spektrum profesionálních webových služeb a IT řešení. Všechny naše služby jsou doplněny rychlým a spolehlivým zákaznickým servisem.

Společnost Omax holding se podílí na vývoji webové aplikace ParlamentníListy.cz.

 Zentity

Zentity

ZENTITY is a development and consulting company based in Prague. The company delivers high quality mobile applications and related services, including marketing and technical support.

Our applications are being used in over 65 countries, reaching top positions in various world markets.

Společnost Zentity se podílí na vývoji aplikací ParlamentníListy.cz pro platformy iPhone, iPad a Android.

 

Spolupracující média:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KrajskéListy.cz

redakční email:

redakce[zavináč]krajskelisty.cz

              

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jednej.cz

redakční email:

info[zavináč]jednej.cz

              

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

VašeVěc.cz

redakční email:

ondrej.macura[zavináč]vasevec.cz

               

 

 

Doplňující popisky zvedené u některých partnerů byly převzaty z //cs.wikipedia.org/

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Redakce

Vaše návštěvy škol

Vážená paní Pekarová, mám dotaz ohledně Vašich besed na středních školách. 1. Proč setkání organizujete v rámci školní výuky? Proč to není v pozdních odpoledních hodinách, např. od 17:00 h, kdy už všem žákům vyučování končí. (Např. Střední odborná škola pro administrativu EU, kde to do rozvrhu žák...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

0:00 Všeobecné podmínky používání služby ParlamentniListy.cz

Následující podmínky ve verzi v003 upravují používání služby ParlametníListy.cz od 16.8.2022