„Dohnat Západ? I Polsko nás dožene.“ Českem otřásá zpráva o budoucnosti

20.08.2023 20:20 | Analýza

Hospodářská komora ČR (HK ČR) varuje, že Česko vyčerpalo všechny dosavadní faktory růstu a ztratilo své konkurenční výhody. Nyní Česku hrozí dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mezd a životní úrovně obyvatelstva. Podíl na tom má dle prezidenta HK ČR Zdeňka Zajíčka i stát, jenž by měl vytvářet vhodné podmínky, které nebudou brzdit růst firem, a naopak jej budou podporovat. Vedle regulací a byrokracie jmenoval i škody, které podnikatelům způsobuje aktuální extrémní zadlužování státu. Pokud to takto půjde dál, předežene nás prý brzy i Polsko.

„Dohnat Západ? I Polsko nás dožene.“ Českem otřásá zpráva o budoucnosti
Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela před jednáním vlády

Anketa

Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany?

3%
97%
hlasovalo: 23137 lidí
Podle Hospodářské komory se aktuálně Česká republika nachází v největším zlomu své novodobé historie, jelikož vyčerpala všechny dosavadní faktory růstu, ztratila své konkurenční výhody a dostala se do tzv. pasti středních příjmů.

Ekonomice České republiky se dle analýzy Hospodářské komory nedaří úspěšně aplikovat návod na vystoupení z pasti středního příjmu – tedy přechod na produkci s vyšší přidanou hodnotou. „Takových změn není možné snadno docílit v krátkém časovém horizontu, a zároveň tento proces musí být do určité míry přirozený. Přesto v této transformaci ekonomiky stát hraje významnou roli. Cílem hospodářské politiky by mělo být vytvoření vhodných podmínek a pravidel, které nebudou brzdit růst firem, naopak ho budou podporovat. Zásadní význam proto má nastavení legislativního rámce a podnikatelského prostředí. Pro přesun k produkci s vyšší přidanou hodnotou jsou třeba originální, inovativní, finální produkty. Vznik takových produktů může podpořit vyšší výdaje na vědu, výzkum a vzdělání. Pozitivní vliv může mít také užší spolupráce podnikatelského sektoru s univerzitami nebo s akademickými ústavy a efektivnější využití aplikovaného výzkumu,“ uvedla HK ČR.

Podotkla například, že nositeli potřebných změn u nás mohou být tzv. start-upy, avšak počet takových firem na milion obyvatel dle dat Atomico v České republice dosahuje ve srovnání s vyspělými státy pouze nízkých hodnot. „Zatímco v roce 2021 v Německu na milion obyvatel připadalo 236 start-upů, v Česku to bylo 131, což je poměrně výrazně také pod průměrem Evropské unie,“ upozorňuje komora zastupující české podnikatele.

Česku hrozí, že jej brzy v produktivitě práce předežene i Polsko, přestože právě Česká republika dříve ve srovnání s ostatními státy Visegrádské čtyřky dle OECD při svém vzniku v roce 1993 patřila ke špičce. V roce 2010 však Česko v ukazateli produktivity práce bylo předstiženo Slovenskem a HK ČR upozorňuje, že se na nás začíná dotahovat i Polsko, které bylo dříve až do roku 2016 na samém chvostu i za Maďarskem. „V posledních letech se hodnoty polské produktivity práce přibližují hodnotám České republiky. Pokud by byl rostoucí trend produktivity polské ekonomiky zachován, není vyloučeno, že i Polsko v následujících letech předstihne Českou republiku, která by se tím v rámci V4 posunula v produktivitě práce na třetí pozici,“ zaznívá v analýze.

Postupné dohánění Česka ostatními státy Visegrádské skupiny neznamená dle Hospodářské komory, že by čeští pracovníci pracovali pomaleji nebo s menším nasazením než dříve. Problém je prý především v tom, že máme nízkou a pomalu rostoucí hrubou přidanou hodnotu, která vstupuje do výpočtu HDP, a tedy i do produktivity práce.

Právě ukazatel přidané hodnoty je značně alarmující, jelikož Česku vytváří vůbec jednu z nejnižších přidaných hodnot z celé Evropské unie a je na 24. příčce z celé sedmadvacítky. Aby se náš stát dostal z této situace, je dle HK ČR třeba, aby se objevila investiční a inovační činnost jak ze strany státu, tak i soukromého sektoru.

Stát má dle prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka vytvářet vhodné podmínky, které nebudou brzdit růst firem, a naopak jej budou podporovat. „Vedle strategických investic do energetické, dopravní, datové a další infrastruktury zásadní roli přitom hrají investice do vědy, výzkumu a vzdělávání. Stát musí taktéž motivovat firmy k inovačním aktivitám. Například vytvořením skutečně atraktivního a předvídatelného podnikatelského prostředí v naší zemi bez dlouhých povolovacích procesů, zbytečných regulací a byrokracie,“ pronesl Zajíček.

V tzv. pasti středních příjmů nám dle Hospodářské komory hrozí, že nás potká dlouhodobá hospodářská stagnace, zpomalení růstu mezd a také i životní úrovně obyvatelstva.

Po finanční krizi z let 2008 a 2009 se již česká ekonomická úroveň měla přestat přibližovat k průměru Evropské unie tak dynamicky jako předtím a zatímco do roku 2009 došlo k přiblížení výkonnosti české ekonomiky k průměru Evropské unie o 14 procentních bodů, za celé období po tomto roce už ale pouze o 4 procentní body. „Pro srovnání, Polsko se od roku 2009 přiblížilo průměru Evropské unie o 20 procentních bodů. Pokud by byl současný trend vývoje zachován, nelze vyloučit, že v průběhu několika dalších let Polsko Českou republiku ekonomicky předstihne,“ varuje HK ČR, že zdaleka nejde jen o produktivitu práce, ale Polsko by nás mohlo předehnat i ekonomickou úrovní.

Na zvyšování mezd po vzoru vyspělých západních ekonomik prý Češi mohou dost možná také zapomenout a další sbližování s úrovní vyspělejších států, a to nejen ve mzdové úrovni, již bude dle analýzy při současné struktuře ekonomiky velmi obtížné.

„Pokud má ekonomika pokračovat v konvergenci a dosáhnout úrovně západních států, bude muset uniknout z pasti středních příjmů, tedy přesunout se k produkci s vyšší přidanou hodnotou. Za takové situace je možné zachovat konkurenceschopnost i při relativně dražší pracovní síle,“ uvedl k tomu Zajíček.

Co se týče investičních aktivit firem, Zajíček upozornil rovněž na roli, kterou sehrává stav veřejných financí a celkové zadlužení státu. „Dynamika zadlužování naší země výrazně roste, což by nás mělo varovat. Vývoj veřejných financí totiž zásadním způsobem ovlivňuje očekávání podnikatelských subjektů a jejich investiční rozhodování. Navíc je nepřekvapivé, že v situaci, kdy stát usiluje o konsolidaci veřejných financí, není jednoduché nalézt rozpočtové zdroje pro investiční a inovační aktivity. Na druhou stranu, bez výrazného posílení strategických investic se naše země neobejde, a proto bude nezbytné, aby stát zvýšil svou investiční aktivitu a také aby investiční rozpočet oddělil od toho běžného. Státní i soukromé investice budou mít vliv na konkurenceschopnost naší země a podpoří hospodářský růst, což mimo jiné zvýší budoucí schopnost státu hradit mandatorní výdaje a splácet veřejný dluh,“ doplnil.

Analýza HK ČR varuje, že rizikem pro budoucí rozvoj českého národního hospodářství je zakonzervování současného stavu, který „by pravděpodobně vedl k dlouhodobé stagnaci české ekonomiky v ekonomických ukazatelích jako je HDP nebo produktivita práce, což následně může vést ke zpomalení růstu mezd a tím i růstu životní úrovně obyvatel“.

České firmy by dle ní měly začít namísto subdodávek produkovat finální výrobky a stát by se měl snažit podnikatelů připravit atraktivní investiční prostředí a tím motivovat firmy k investicím na výzkum a vývoj.

Přispět k tomu dle HK ČR může například i tím, že skončí zadlužování Česka. „V případě, že současná trajektorie zadlužování bude zachována, nebo dokonce bude zrychlovat svou dynamiku, může to negativně ovlivnit ochotu soukromých subjektů provádět investice (např. kvůli očekávání vyššího zdanění v budoucnu,“ varuje Hospodářská komora ČR.

Před úpadkem Česka varují i jednotliví podnikatelé

Podobné výtky jako nyní Hospodářská komora ČR před několika týdny přinesl též podnikatel v oblasti IT Josef Grill, který uvedl, že už nadále nedůvěřuje vládě České republiky a hodlá odstěhovat sídlo své firmy Wedos, specializující se na webhosting, do zahraničí.

Grill pro českého premiéra Petra Fialu (ODS) sepsal dopis, v němž jmenoval, co vše jej v Česku přimělo skončit s investicemi a naopak začít uvažovat o přesunu. „Naše nové produkty a služby budeme řešit ze zahraničí. V nejistém prostředí nejde budovat stabilní firmu,“ uvedl podnikatel.

Šéfovi vlády Grill doporučil, že by se měl podívat do Lucemburska nebo do Polska, jak se za 15 let změnily. Zatímco tady se „radujeme z pár kilometrů dálnic“. „Menší byrokracie. Předvídatelné prostředí. To jsou jistoty, které tomu pomáhají. Daňové bonusy, které nabízejí v jiných zemích, umíme v ČR také, ale jen pro vybrané firmy z určitého holdingu nebo pro zahraniční investory, kteří tady z toho udělají jen a pouze montovnu. Naše mozky nevyužíváte. Nikdy nebudeme produkovat nic s přidanou hodnotou,“ zaznělo.

Mezi mnoha výtkami zazněla i kritika konsolidačního balíčku současné vlády, respektive především bodu pojednávajícím o dani z prodeje firmy. „Je mi 50 a nevím, co budu za 10 nebo 20 let dělat. Nevím, co s firmou bude. Děti to asi provozovat nebudou, protože vidí, kolik je za tím práce a odříkání. Nutit je nebudu. Co potom? Firmu třeba prodám? Dobře. Budu mít klid. Ale představa, že stát mi ještě (kromě pozemku) sebere 25 % z toho, co jsem vybudoval, a dá to třeba na dotace nebo na něco...“ zhrozil se podnikatel nad podnikatelským prostředím v Česku.

reklama

autor: Radek Kotas

Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Realita ??, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusekarelhrabě , 21.08.2023 8:29:01
-Co čumíte tady se vše prodalo a staví se tady samé sklady a to ještě kolikrát na zemědělské pudě !Teď se odírají my co jsme to tu vybudovali my DŮCHODCI !!! My jsme tady postavili byty továrny co dělali cukrovary cementárny ,přehrady, jaderné elektrárny letadla ,lodě zalomené hřídele pro velké lodě, špičkovou chirurgickou ocel atd. vy co vy co tu vládnete od roku 1991 vše jste rozprodali nechali rozkrást nebo vytunelovat ! Za komunistů jsme měli náskok před Polskem minimálně 15 let a dnes jsme 5 let za ním jen se o tom nesmí psát !

|  14 |  0

Další články z rubriky

„Bruselský“ benzín, co vám zničí auto. Němce děsí, teď jde k nám

12:39 „Bruselský“ benzín, co vám zničí auto. Němce děsí, teď jde k nám

Od nového roku se budou muset mít čeští motoristé na pozoru – pro mnoho z nich už totiž nebude stači…