Český skandál: Pan farář mě osahával, tvrdil ministrant. Kněz za to šel „k lopatě“. Nyní se ale ukazuje...

23.08.2017 7:06

REPORTÁŽ „Odborníci říkají, že k naprosté většině sexuálního zneužívání dochází v rodinách. Několik procent pak mají na svědomí lidé, kteří jsou mládeži nablízku – vychovatelé, vedoucí na táborech a tu a tam i kněz,“ konstatuje tajemník arcibiskupa Dominika Duky Milan Badal, který působil i jako místopředseda v Radě České televize nebo v Českém rozhlasu. „Podezřením a pomluvám se žádný člověk nevyhne, ale kněz nesmí být naivní, a tedy si život musí zařídit tak, aby tato podezření byla co nejmenší. Bohužel podobně, jako dnes lidé podle amerického vzoru žalují své lékaře, často i neoprávněně, s vidinou zisku, může k podobným žalobám docházet i u nás,“ dodává ještě známý kněz i publicista k sexuálním deliktům, které dnes soudy často řeší.

Český skandál: Pan farář mě osahával, tvrdil ministrant. Kněz za to šel „k lopatě“. Nyní se ale ukazuje...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do kostela, ilustrační foto.

Velké emoce, ohromný pocit zadostiučinění, ale také stálé napětí nyní zažívá polský kněz Adam (celé jméno duchovního má redakce k dispozici), který byl jedním ze svých ministrantů před osmi lety obviněn z pohlavního zneužívání. Mladík se totiž v minulých měsících měl svěřit svým dvěma známým, že si historku o zneužití vymyslel, aby na kaplanovi vysoudil peníze, a na Facebooku se doznal ke svým homosexuálním kontaktům s jinými muži. Soudní řízení tak bylo obnoveno. Postižený duchovní, který byl v Česku odsouzen a církev mu zakázala vykonávat kněžskou službu, především usiluje o očištění svého jména. Rád by se pak i k svému duchovnímu povolání vrátil.

Adamovi se před osmi lety zcela zhroutil jeho svět. Jako energický kněz mladšího věku byl v Javorníku, v menším městě pod Jeseníky, dost oblíbenou osobností. Aktivní sportovec a jinak i společenský člověk se účastnil nebo sám připravoval různé volnočasové akce. Neskrývá, že v Polsku jsou kněží od svých krajanů slušně finančně podporováni, a proto také mohl občas pomoct lidem ve finanční nouzi anebo pro mladé farníky koupit některou z cen při soutěžích. Spolufinancoval i zájezd věřících do Chorvatska. Pak ale přišlo obvinění. Jeden z jeho šestnáctiletých ministrantů, který u něj dvakrát přespal, protože se bál partnera své matky, jenž prý často pil, si začal stěžovat, že ho kněz osahával. „Tomáš u soudu vypovídal, že já jsem mu nabízel, aby na faře přespával, jenže to bylo právě naopak. On na mne naléhal ze strachu před partnerem své matky, který měl mít problémy s alkoholem, aby mohl zůstat na faře. Já jsem pak chtěl, aby se prověřily záznamy z jeho mobilu, konkrétně esemesky, když mi v tomto smyslu psal, jenže soud to zamítl. Obvinění absolutně odmítám a musím přiznat, že mne to i psychicky poznamenalo. Něco takového bych od člověka, kterému jsem nabídl pomocnou ruku, určitě nečekal. Já jsem nastoupil na dráhu vedoucí ke kněžskému stavu už jako hotový chlap – po své třicítce – a prošel jsem při vstupních testech také důkladným psychologickým vyšetřením, jestli nemám pedofilní sklony, jak je to teď v Polsku i jinde běžné,“ konstatoval duchovní.     

Anketa

Myslíte, že Miroslav Kalousek jednou bude premiérem, jak on sám předpovídá?

3%
97%
hlasovalo: 4512 lidí

Knězi přitížil zejména posudek soudního znalce

Kontroverzní případ se dostal až do Vatikánu, kde také proběhlo vyšetřování. Mladík s obviněním přišel, až když byl Adam přeložen na jiné místo ke svým řádovým kolegům salvatoriánům. Během probíhajícího trestního řízení zakázala církev Adamovi vykonávat veřejně kněžskou službu. Potom byl svého kněžského poslání zcela zbaven, což velmi špatně psychicky nesl. V Česku si pak hledal zaměstnání a nyní pracuje v jedné automobilce v Olomouckém kraji u výrobní linky. „Bylo to pro mne strašné a stále jsem se toho pocitu křivdy, kdy se mi život obrátil naruby, nezbavil. Zpočátku jsem vůbec nevěděl, jak se mám vlastně zachovat. Ptal jsem se starších bratří, a ti mi řekli, že pokud jsem opravdu nevinný, nemám si dělat z toho hlavu, že to náš Pán zařídí. Jenže pak mne odsoudili a já jsem byl z toho tak rozčarovaný, že jsem dal na jejich rady, abych se neodvolával, a to byla chyba. Ten chlapec, jak vyšlo nyní najevo, je homosexuál a já si myslím, že mne nepravdivě obvinil, protože žil v nějakých svých sexuálních fantaziích,“ vysvětloval Adam, který se chce ale nyní po svém případném očištění už bránit proti pomluvám i nařčení soudní cestou.

Polskému duchovnímu při procesu nejvíce přitížil posudek soudní znalkyně, která v něm mimo jiné uvedla, že mladému ministrantovi se homosexuální praktiky příčí a že je orientován na vztahy s dívkami. Znalkyně také uvedla, že ministrant nemá sklony ke lži. Jenže mladík se přiznal na Facebooku i svým několika známým, a existuje o tom dokonce i notářský zápis, že měl intimní vztahy s více  muži. Ale to se provalilo až pár let po soudním verdiktu, v němž dostal kněz šest měsíců na dvouletou podmínku a zákaz vykonávat pedagogickou či výchovnou práci s osobami do 18 let.  Po nynějších nových skutečnostech, které vyšly najevo, soud původní rozsudek zrušil a povolil obnovu celého případu.       

V novém soudním řízení jde už víc do tuhého

K zásadnímu obratu v celé kauze došlo před třemi lety, kdy se údajně zneužitý ministrant přiznal své dobré kamarádce i její příbuzné, které často navštěvoval, že si své obvinění vymyslel a že ho k tomuto navedla jeho matka, aby z toho „vytřískal“ peníze. O této skutečnosti se pak dozvěděl i známý kněze, student práv, který začal pomáhat Adamovi k tomu, aby se soudní cestou očistil. Jedna ze svědkyň – Anna Voráčová – totiž uvedla, že jí mladík řekl o tom, že kaplana křivě obvinil, zničil mu tím život, což ho dnes dost mrzí. A dokonce prohlásil, že by byl ochotný udělat takové prohlášení i před svědky a svoji výpověď sepsat i písemně. Když k tomu však mělo dojít, tak to odmítl s tím, že ho matka navedla, aby nic neříkal, jinak se bude muset tahat znovu po soudech. V podobném smyslu jako Anna Voráčová se měla vyjádřit i Kateřina Sumcová, ministrantova kamarádka, která i notářským zápisem potvrdila, že s ní mladík rozebíral svoje homosexuální praktiky. Pak ji ale přes internet vyzýval k tomu, aby o tom mlčela, že chce vysoudit na knězi peníze, za které si chce financovat svoje budoucí studium. Ministrant nejprve podal žalobu o odškodnění za 250 tisíc korun, později ho však stáhl. Nyní při obnovení kauzy také začíná uvádět zcela jiné skutečnosti a kněze dokonce obviňuje z toho, že ho nejen osahával, ale prováděl s ním i daleko intimnější sexuální praktiky. Nová advokátka kněze se chce však už účinněji bránit a k posouzení osobnosti ministranta má v úmyslu nechat vypracovat nový znalecký posudek. O tom, kdy proběhne další líčení v případu, by se mělo rozhodnout během několika příštích týdnů.

Druhá strana, tedy ministrant Tomáš a jeho právní zástupci, zastává však k celému případu stále stejné stanovisko. ParlamentníListy.cz oslovily mladíka přes jeho právního zástupce Václava Votavu, který ho při projednávání případu zastupoval. Ten na obhajobu svého dřívějšího klienta uvedl: „Ano, neměníme názor, protože se to opravdu stalo. Tomáš si to nevymyslel, paní Sumcová i paní Voráčová u ničeho nebyly, takže se jedná pouze o nepřímé svědky, nesvěřoval se jim s tím, že by si vše vymyslel, je to pouze jejich domněnka a samotné jimi sepsané čestné prohlášení nic neprokazuje. Myslíme si, že pro obnovu řízení nebyl důvod, ale s tím se nic nenadělá. K rozšíření obvinění došlo proto, že se věc znova otevřela, tak Tomáš uvedl pro úplnost úplně vše, co se stalo. O odškodnění požádal na radu právního zástupce, který byl ve věci ustanoven až v průběhu řízení, potom však došlo k promlčení nároku. Jeho psychiku celý případ ovlivnil velmi výrazně, nebylo to příjemné a je napadán třeba právě ze strany zmiňovaných svědkyň Sumcové a Voráčové za to, že kněz Adam byl odsouzen. Ke své sexuální orientaci se nechce vůbec vyjadřovat.“

V Česku to nemá církev lehké, veřejnost jí moc nefandí

Katoličtí kněží, a to zejména Poláci, kterých v Česku slouží několik desítek, to nemají u nás určitě snadné. V nejvíce ateistické zemi z celé Evropské unie určitě nenacházejí takové zázemí a podporu jako doma. Často také narážejí na fakt, že lidé u nás sice církev kritizují za to, že se více nepodílí na veřejném životě, zvláště ve společenské a sociální oblasti, nicméně pokud se o to hodně snaží, nevyhnou se pomluvám a někdy i nepravdivým nařčením. A to i přesto, že katolická církev nyní, oproti minulosti, nekompromisně postihuje případy sexuálního obtěžování, a aby k tomu nedocházelo, přijala i mnohá opatření, jako jsou například přísné psychologické testy pro nové adepty na posty kněží. I přesto někdy dochází ke kontroverzním případům, kdy je opravdu těžké stanovit, jestli duchovní přestoupil určité etické či dokonce trestní hranice, anebo zda se jedná jen o křivé nařčení.

Kromě závažného případu javornického kaplana se právě nyní také řeší případ mnohem „lehčího“ charakteru v Bohuslavicích u Hlučína, kdy se teprve zkoumá, jestli hodně aktivní kněz, který v obci také vede sportovní mládežnický oddíl, svůj vstřícný přístup ke svěřencům poněkud nepřehnal. Jak se na celou mnohdy složitou situaci kněží dívá zkušený profesionál, který má ke katolické církvi i k běžnému životu v české společnosti hodně blízko, se ParlamentníListy.cz zeptaly Milana Badala, tajemníka nejvyšší české církevní autority – arcibiskupa Dominika Duky. 

„Odborníci říkají, že k naprosté většině zneužívání dochází v rodinách. Několik procent pak mají na svědomí lidé, kteří jsou mládeži nablízku – vychovatelé, vedoucí na táborech a tu a tam i kněz. Jeho prohřešek vyvolává daleko největší odpor, protože se předpokládá, že žije i to, co hlásá. Kněží se mají účastnit veřejného života, žel, nechali jsme se vytlačit za zdi kostelů; angažovanost ve farnosti, účast na sportu, společenských událostech a podobně je spíše doménou moravských farností, kde stále bývá kněz považován za autoritu. Podezřením a pomluvám se žádný člověk nevyhne, ale kněz nesmí být naivní, a tedy si život musí zařídit tak, aby tato podezření byla co nejmenší – jistě je lepší, aby kněz sloužil na skautském táboře, ale musí mít vždy dospělé svědky, neměl by například s jednotlivci zůstávat sám. Bohužel podobně, jako dnes lidé podle amerického vzoru žalují své lékaře, často i neoprávněně, s vidinou zisku, může k podobným žalobám docházet i u nás,“ uvedl duchovní.

Zrušením celibátu se nic nevyřeší, je to prý naivní představa laiků

Milan Badal se pak také obsáhle vyjádřil k otázce kněžského celibátu, o němž si myslí řada lidí z laické veřejnosti, ale i kněží z jiných církví, že by mohl být už v dnešní moderní době zrušený, ať katoličtí kněží mohou vést i normální intimní život. „Zrušením celibátu se nic nevyřeší, to je naivní představa, obávám se, že zneužívat děti může katolický kněz stejně jako ženatý jáhen, nebo ženatý protestantský duchovní. Nové směrnice o svěcení adeptů na kněžství stanovují velmi přísná kritéria, dohled psychologů atd. Tedy snaží se o minimalizaci toho, aby byl vysvěcen člověk, který by byl třeba pedofil. Celibát je v podstatě tradiční záležitostí, otevírá knězi možnost mít širší rodinu, více se věnovat všem, ne jen těm nejbližším. Pokud by kněz byl ženatý (a víme, že třeba ti, kdo přestoupili z anglikánství, to tak mají), bude se jistě chtít odpovědně věnovat své rodině. I kdyby manželka nic nenamítala, sám kněz ví, že by asi často rodinu zanedbával, protože musí sloužit druhým lidem kdykoliv. Tedy nic zatím nenasvědčuje tomu, že by papež tuto podmínku kněžského svěcení zmírnil, zdobrovolnil, či zrušil. Vatikánské úřady také začaly razantně postupovat v podobných případech už za papeže Benedikta XVI., který ještě jako prefekt kongregace víry de facto zbavil kněžské služby několik stovek kněží, kteří se zneužíváním provinili.“
 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Štěpán

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Přivedli jste to ke krachu!?“ Milion chvilek: Menší akce, kde bylo dusno. Mnozí se zapotili

10:33 „Přivedli jste to ke krachu!?“ Milion chvilek: Menší akce, kde bylo dusno. Mnozí se zapotili

REPORTÁŽ Třicet let od listopadu 1989 si připomněla i liberecká akce Milionu chvilek pro demokracii.…