Všechno jinak. Znalci z kauzy údajně padělaných obrazů hrozí až 10 let za mřížemi

01.10.2021 14:00 | Kauza

PL již nějakou dobu sledují kauzu údajně padělaných obrazů, ve které byli nepravomocně odsouzeni sběratel umění Jaroslav Fröhlich s manželkou a jejich přítel Milan Trokan k 8, 7 a 6 letům odnětí svobody a vysokým peněžitým trestům. Několikrát jsme se věnovali ostravskému znalci Pavliňákovi, který sehrál jednu z hlavních rolí v této kauze. Téměř polovinu z projednávaných děl označil za falzifikáty. A právě na něj podal Nadační fond proti korupci trestní oznámení pro závažný zločin křivá výpověď, nepravdivý znalecký posudek a trestný čin pomluvy.

Všechno jinak. Znalci z kauzy údajně padělaných obrazů hrozí až 10 let za mřížemi
Foto: Televize TVS
Popisek: Znalec a galerista Petr Pavliňák

PL měly možnost se obeznámit s obsahem rozsudku, kterým soudkyně Iva Říhová obžalované na Krajském soudě uznala vinnými. Ačkoliv jsme se z obsahu rozsudku nedozvěděli, jakým důkazem Mgr. Říhová prokazuje, že se obžalovaní měli dopustit vědomého opatřování falzifikátů, když v celé věci chybí důkaz trestné činnosti, a to i přes téměř rok a půl dlouhé odposlouchávání a sledování obžalovaných, v průběhu kterého nebyl zajištěn jediný důkaz, který by jakémukoliv údajnému opatřování falzifikátů nasvědčoval.

Anketa

Je podle vás Viktor Orbán diktátor?

6%
82%
hlasovalo: 29718 lidí
Co se týče samotných obrazů, ty byly uznány za originály znalci a odborníky na trhu s uměním. Na čem tedy stojí rozsudek soudkyně Říhové? Pokud odhlédneme od zmanipulované protokolace z hlavního líčení, která zdaleka překračuje rovněž medializovaný případ soudce Sotoláře a pro kterou bylo na Říhovou podáno trestní oznámení pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny, stojí odsuzující rozsudek vůči obžalovaným zejména na negativních znaleckých posudcích znalců přibraných policejním orgánem, kde téměř polovinu ze všech obrazů za falzifikáty označil právě znalec Petr Pavliňák.

Znalec Petr Pavliňák nejenže označoval obrazy za falzifikáty za použití té nejabsurdnější argumentace, kde svýma očima určoval stáří malby, k určení kterého je při seriózním zkoumání potřebný laboratorní chemicko-technologický průzkum, tvrdil, že razítka ze zadních stran obrazů jsou padělaná, když obrazy se stejnými razítky jsou publikovány v monografiích, nebo že lepenka, na které je dílo vyhotoveno, byla vyrobena po roce 2011, a tedy se jedná o zjevný novodobý falzifikát, přičemž výrobce lepenky potvrdil, že byla vyrobena někdy před rokem 1990, a mnohé další anomálie, o kterých jsme již psali v předchozích článcích.

Nepravdivost a nesprávnost znaleckých posudků znalce Pavliňáka byla pak jednoznačně prokázána revizními znaleckými posudky Národní galerie, kde se celý tým odborníků zaobíral dvěma obrazy, které Pavliňák označil za diletantské padělky, přičemž Národní galerie po dlouhém šestiměsíčním zkoumání u každého z těchto děl dospěla k závěru, že se jedná o jednoznačné originály, jinými slovy kulturní památky v souhrnné hodnotě přibližně 10 milionů korun.

Do redakce nám dorazil počet dotazů, proč nebylo na znalce Pavliňáka dosud podáno trestní oznámení.

Odpověď můžeme podat nyní, kdy se vzhledem k opakovanému jednoznačnému prokázání nepravdivosti znaleckých závěrů znalce Pavliňáka k věci postavil Nadační fond proti korupci, který na Pavliňáka podal trestní oznámení a žádá důsledné vyšetření věci a přijatí náležitých exemplárních opatření.

Anketa

Od jakého věku by měl mít český občan právo volit?

11%
72%
hlasovalo: 22355 lidí
O celé věci informoval i deník Právo. Znalec Pavliňák se podle informací uveřejněných v deníku Právo k trestnímu oznámení, jež na něj bylo podáno, vyjádřil následujícím způsobem: „Všechny obrazy jsem měl k dispozici. Vypracovával jsem posudky pravdivě. Udělal jsem asi 120 posudků, z toho u čtyřiceti jsem konstatoval, že se jedná o originály a u osmdesáti šlo o falza. A pouze jedno z nich je zpochybněno v jedné kauze a další v druhé kauze.“

Znalec Pavliňák však účelově mlží o faktech i v tomto svém vyjádření, protože pokud se podíváme na obrazy, které uznal za originální a zejména na důvody, proč tato díla za originální uznal, naskytne se nám úplně jiný pohled na věc. Uvedeme několik příkladů.

Jednalo se o obraz malíře Konečného „Váza s kyticí oboustranný“, který znalkyně Lubica Mezerová jakožto znalkyně přibraná policií nejdříve označila za falzifikát. Avšak poté, co obžalovaný Jaroslav Fröhlich odkázal policejního vyšetřovatele na účet o nákupu tohoto uměleckého díla z aukce Trans Ars, byl tento obraz následně policií předložen znalci Pavliňákovi, který jej obratem označil za originální dílo malíře Konečného.

Dalším příkladem byl konvolut obrazů malíře Jana Kalouse obsahující celkem 11 obrazů, které opět znalkyně Lubica Mezerová označila za falzifikáty, a až následně poté, co obžalovaný Jaroslav Fröhlich doložil policejnímu vyšetřovateli komunikaci s JUDr. Herčíkovou, dcerou malíře Kalouse, prokazující, že tyto obrazy od dcery malíře koupil, byly tyto obrazy předloženy znalci Pavliňákovi, který tyto obrazy následně obratem a bez jakéhokoliv znaleckého odůvodnění označil za originály.

V případě posuzování pravdivosti znaleckých posudků znalce Pavliňáka se jedná o stoprocentní chybovost, když v celé trestní kauze byly vypracovány právě dva revizní posudky a oba dva prokázaly nepravdivost závěrů znalce Pavliňáka.

Navíc v případě ani jednoho posudku Národní galerie se nejedná o pouhé zpochybnění, nýbrž o zcela jednoznačné vyvrácení znaleckých závěrů Pavliňáka. Znalecký posudek vypracovaný pouze na základě optické metody – pohledem jeho očima, objektivně nelze stavět na stejnou úroveň, na jaké se nacházejí komplexní revizní posudky Národní galerie, které byly vypracovány skupinou znalců a specialistů za použití exaktních laboratorních průzkumů a chemicko-technologických analýz.

Případ znalce Pavliňáka je nyní v rukou Policie ČR, kde si počkáme na další kroky.

„Proto na něj (NFPK) podal 15. září k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze oznámení s tím, že se podle něj mohl dopustit zvlášť závažného zločinu křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek. Za ten by v případě obvinění a následného odsouzení mohl majiteli ostravského Výtvarného centra Chagall hrozit až desetiletý trest,“ uvedly Novinky.cz.

ParlamentníListy.cz jako jediné médium sledují kauzu už řadu měsíců a budou v tom pokračovat i nadále.

reklama

autor: Tomáš A. Nový

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

Co je to dezinformace?

Proč není tento pojem legislativně uchopen a jak je možné, že i přesto vláda vyhazuje miliony za boj proti nim? Jak se dezinformace pozná?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Je z TOP 09, placená „velkými firmami“. V ČT hodila vidle do stávky

8:50 Je z TOP 09, placená „velkými firmami“. V ČT hodila vidle do stávky

Média po skončení učitelské stávky, stávky dalších mnoha oborů a protestech odborářů, propagovala kr…