Asociace soukromého zemědělství: Mimořádná situace si žádá mimořádné řešení

15.04.2020 15:39

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) se tento týden obrátila na ministra zemědělství s návrhem jednoho z možných řešení současné tíživé situace spojené s epidemií nemoci COVID 19. Z našich praktických zjištění a ze zpětné vazby nejen od našich členů můžeme konstatovat, že současná plošná karanténní omezení dopadají obecně negativně v podstatě na všechny zemědělské subjekty bez ohledu na jejich velikost a výrobní zaměření.

Asociace soukromého zemědělství: Mimořádná situace si žádá mimořádné řešení
Foto: ASZ
Popisek: Asociace soukromého zemědělství
reklama

V návaznosti na vyjádření evropského komisaře pro zemědělství z počátku dubna a inspirováni aktuálním německým modelem zvláštní podpory tamním farmářům proto navrhujeme nové opatření, které má potenciál pomoci co nejširší skupině českých zemědělců.

Vzhledem k tomu, že ministerstvu zemědělství se nedávno podařilo vyjednat posílení resortního rozpočtu o cca 4,3 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy, navrhujeme, aby tyto prostředky byly přesměrovány nikoli do podzimního kola příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na investiční opatření 4.1.1., ale že by bylo nyní mnohem více potřeba podstatnou část těchto prostředků využít efektivnější a rychlejší cestou prostřednictvím režimu de minimis. Obáváme se, že zvýšené prostředky na PRV, které by navíc vystačily jen na omezené množství projektů, by naopak vyvolaly potřebu dalších vlastních investic v této nejisté době, a to by se naopak mohlo v konkrétních podnicích stát dalším rizikem. Podstata dnešního akutního výpadku příjmů zemědělců by se s předpokladem proplacení dotace až po realizaci projektů (tj. cca po dvou letech) přitom nikterak nevyřešila.

Navrhujeme proto naopak plošné mimořádné opatření formou jednorázového finančního odškodnění za dopady státem nařízených preventivních epidemiologických opatření zasahujících plně i do sektoru zemědělské výroby s jediným parametrem zaměřeným na zemědělské podnikatele a pracovníky v zemědělství, který je v plném souladu s vládním programem na podporu OSVČ, jenž minulý týden schválila poslanecká sněmovna. Ve světle zvláštního významu zemědělství pro zachování potravinové bezpečnosti považujeme tento návrh za opodstatněný, přiměřený a veřejnosti zdůvodnitelný. Pro tento účel navrhujeme využít model státní podpory de minimis, který nevyžaduje složité administrativní procedury a je plně v souladu se společnou evropskou zemědělskou politikou. V aktuální situaci je tento způsob také doporučen evropským komisařem pro zemědělství a Evropská komise nedávno pro tento režim výhradní státní podpory zvýšila strop v oblasti zemědělské prvovýroby. Proto chceme již vládou odsouhlasené finanční prostředky na posílení sektoru využít právě na udržení potenciálu soběstačnosti výroby potravin, a to nejen v souvislosti se současnou epidemií koronaviru. Podporou co největšího množství aktivních zemědělců na českém venkově zajistíme tento cíl nejlépe. Uvedený návrh je také plně v souladu s nedávným tiskovým vyjádřením Ministerstva zemědělství, že tyto prostředky budou využity primárně pro malé a střední farmy, kterých je v naší zemi největší počet. Rychlá a efektivní pomoc co největšímu množství zemědělských subjektů je pro zvládnutí současné krizové situace skutečně klíčová.

Předsednictvo ASZ ČR proto předkládá návrh na okamžitou a administrativně snadno realizovatelnou jednorázovou podporu, a to prostřednictvím odstupňované paušální platby, o kterou by mohl požádat každý aktivní zemědělský podnikatel v ČR a která by mohla mít následující podobu ve třech variantách:

  1. Přímá podpora pro zemědělské podnikatele vykonávající zemědělství jako vedlejší činnost: 50 00 Kč
  2. Přímá podpora pro zemědělské podnikatele vykonávající zemědělství jako svou hlavní činnost, bez zaměstnanců či spolupracující osoby: 100 000 Kč
  3. Přímá podpora pro zemědělské podnikatele na hlavní činnost, se zaměstnanci nebo spolupracující osobou: 100 000 Kč + 25 000 Kč na každou spolupracující osobu nebo zaměstnance.

Společné podmínky pro všechny varianty:

  • Fyzická nebo právnická osoba zapsaná v evidenci zemědělských podnikatelů.
  • V roce 2019 podána Jednotná žádost.
  • Podání jednoduché žádosti ideálně přes PGRLF nebo SZIF.
  • Maximální celková výše této podpory na podnik do vyčerpání aktuálního limitu de minimis na daný podnik.
  • Vyřízení v řádu několika týdnů.

Považujeme současně za důležité, aby bylo nastaveno více možností, jak podporu de minimis vyčerpat, aby si každý zemědělec mohl flexibilně rozhodnout, jaká varianta mu v jeho situaci pomůže lépe překlenout současnou krizovou situaci a zachovat jeho činnost v maximálním možném rozsahu. Počítáme proto samozřejmě se zachováním ostatních programů PGRLF, přes něž lze aktuálně podporu de minimis čerpat například formou podpory úroků a snížení jistiny úvěrů. Dále navrhujeme umožnit v rámci režimu de minimis snížení jistiny u již uzavřených komerčních úvěrů zemědělských podniků. Jedná se o osvědčený mechanismus, který má potenciál v současné obtížné situaci rychle pomoci zemědělcům snížit úvěrové zatížení jejich farem. S tímto mechanismem umí dobře pracovat jak samotní zemědělci, tak PGRLF.

ASZ ČR si uvědomuje, že každý podnikatel musí nést určité riziko a musí být schopen se vypořádat s okolnostmi především po vlastní ose. Avšak v situaci, kdy striktní státní opatření, která byla v rámci řešení pandemie potřebná, dopadla plošně na všechny zemědělské subjekty, by měly kompenzační opatření státu logicky vykazovat znaky plošné pomoci.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
předseda ASZ ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 7 500 sdružených v současné době v 41 regionálních a 10 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Více informací ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Celní správa: Kontroly dálničních známek na dálnici D8

16:09 Celní správa: Kontroly dálničních známek na dálnici D8

Začátek letních prázdnin a s ním související turistická či dovolenková sezóna se odrazil i na zvýšen…