Bezpečnostní rada státu projednala aktuální bezpečnostní situaci v ČR i protiteroristický balíček

19.01.2016 9:40

Bezpečnostní rada státu se na svém jednání v pondělí 18. ledna 2016 zabývala důležitou problematikou hrozeb a rizik ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a na to navazující otázkou auditu národní bezpečnosti. Cílem je v návaznosti na hrozby a rizika doporučit opatření k případnému zlepšování stavu bezpečnosti státu.

Bezpečnostní rada státu projednala aktuální bezpečnostní situaci v ČR i protiteroristický balíček
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vládní lavice ve sněmovně

Členové BRS dále projednali také závažné otázky boje proti terorismu. Nedávné teroristické útoky v Paříži v lednu a listopadu tohoto roku a další teroristické útoky v zahraničí, stejně tak jako obecně zhoršující se bezpečnostní situace ve vztahu k mezinárodnímu terorismu vyvolávají potřebu přijímat opatření k posílení bezpečnosti. Protiteroristický balíček obsahuje řadu legislativních i nelegislativních podnětů, které mohou v potírání terorismu účinně pomoci. Navrhované podněty budou po schválení materiálu vládou uloženy k dalšímu rozpracování a implementaci formou tzv. akčního plánu. Systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem přispěje k informovanosti občanů o aktuální úrovni teroristické hrozby, harmonicky doplňuje existující postupy v rámci bezpečnostního systému České republiky. Materiál navrhuje celkem čtyři stupně bezpečnostního ohrožení terorismem, včetně systému jejich vyhlašování.

Bezpečnostní rada státu se opět věnovala také bezpečnostním rizikům souvisejícím s migrací a projednala Analýzu situace v oblasti infrastruktury na hraničních přechodech ČR. Cílem je, aby Česká republika byla připravena na různé varianty vývoje v oblasti migrace.

Dále měla Bezpečnostní rada státu na programu materiál Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020. Součástí materiálu je také Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, které obsahuje zejména zhodnocení vývoje kriminality za celé období platnosti Strategie, nejvýznamnější trendy a změny, které ovlivňovaly bezpečnostní situaci v České republice z pohledu kriminality. Prioritami pro další období jsou především rozvoj systému prevence kriminality, posilování spolupráce, kompetencí a kapacit relevantních partnerů, rozšiřování prostoru pro působení dobrovolníků při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku, poskytování pomoci a poradenství obětem trestné činnosti, zaměření se na narůstající problém kriminální recidivy, uplatňování komplexního přístupu k řešení zvýšené kriminality v lokalitách, kde i její příčiny jsou hluboké a vícezdrojové (sociálně vyloučené lokality), reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a aplikace nových efektivních přístupů k jejich předcházení.

Bezpečnostní rada státu projednala Strukturu Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil České republiky. Materiál v návaznosti na Koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2025 stanovuje organizační strukturu armády a nezbytné celkové počty vojáků k zajištění současných i budoucích úkolů, které jsou vzhledem k vývoji bezpečnostního prostředí nutností a do budoucna musí zůstat jednou z hlavních priorit zajištění bezpečnosti.

Bezpečnostní rada státu schválila Aktualizaci optimalizace skladby materiálů provizorních mostů uložených v pohotovostních zásobách u Správy státních hmotných rezerv.

Bezpečnostní rada státu projednala Aktualizaci usnesení Bezpečnostní rady státu č. 8/2012, předloženou ministrem průmyslu a obchodu spolu s předsedou SSHR na základě úkolu, který jim byl uložen v rámci závěrů ze schůze Bezpečnostní rady státu dne 6. října 2015, kdy byl projednáván materiál k nákupu 100 tisíc tun ropy do státních hmotných rezerv.

Členové BRS schválili také Aktualizaci Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období 2016–2020 s výhledem do roku 2030. Materiál v první části hodnotí plnění úkolů. V Aktualizované Koncepci jsou uvedena opatření, která povedou ke zvýšení environmentální bezpečnosti z hlediska zdrojů rizik jak antropogenního charakteru, tak z hlediska nebezpečí přírodního původů.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Směrnici pro vyhodnocování, výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávané dokumentace. Cílem materiálu je aktualizovat zásady, kritéria a postupy při výběru objektů obranné infrastruktury a jejich vyhodnocování, upřesnit rozsah, obsah a způsob vedení zpracovávané dokumentace k těmto objektům a stanovit zásady jejich střežení a ochrany.

Bezpečnostní rada státu schválila složení Komise pro udělení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR pro rok 2016. Předsedou komise byl jmenován ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Ceny pro rok 2016 budou slavnostně předány v březnu 2016 u příležitosti 17. výročí vstupu České republiky do NATO.

Bezpečnostní rada státu schválila také Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016.

Na schůzi Bezpečnostní rady státu byly pro informaci předloženy materiály Informace o vyhodnocení Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na léta 2013–2014, Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2015 v České republice, Zpráva o národním technickém cvičení kybernetické bezpečnosti CYBER CZECH 2015,    Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti Bezpečnostní rady státu a bezpečnostních rad krajů a Informace o ukončení procesu plnění kritérií stanovených plány vízové liberalizace ze strany Ukrajiny a Gruzie.

Členové BRS se na svém jednání zabývali také aktuální situací v záležitosti řešení smluvního vztahu Správy státních hmotných rezerv se společností VIKTORIA GRUPPE AG. Tomuto bodu jednání byl přítomen ministr spravedlnosti a náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Finanční správa: V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno?

15:47 Finanční správa: V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno?

V září se na příjmové straně EET změní certifikát, který zabezpečuje spojení mezi pokladními zaříze…