Český statistický úřad: Příjmy domácností klesly v roce 2022 o 5,4 procenta

31.03.2023 10:06 | Tisková zpráva

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2022 reálně klesl o 5,4 % a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně snížila o 0,8 %. Míra úspor klesla proti roku 2021 o 2,1 p. b. na 17,3 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 6,2 % HDP.

Český statistický úřad: Příjmy domácností klesly v roce 2022 o 5,4 procenta
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Nefinanční podniky: míra zisku stagnovala

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 46,9 % a dosáhla tak stejné hodnoty jako v předchozím čtvrtletí, ovšem o 2,4 procentního bodu (p. b.)1 více než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 8,8 %1. Míra investic klesla mezičtvrtletně o 0,4 p. b. a dosáhla 28,9 %. Meziročně stoupla o 1,0 p. b.1

Domácnosti: příjmy i spotřeba klesly

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele klesl ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,2 % a meziročně o 6,3 %1. Reálná spotřeba domácností na obyvatele poklesla mezičtvrtletně o 4,1 % a meziročně klesla o 7,0 %1.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 44 074 Kč1. Oproti předchozímu čtvrtletí se reálně snížil o 0,2 % a meziročně o 7,5 %1.

Výsledkem nižšího mezičtvrtletního poklesu celkových příjmů domácností než jejich výdajů byla vyšší míra úspor, a to 21,7 %. Mezičtvrtletně byla míra úspor domácností vyšší o 5,5 p. b., meziročně se zvýšila o 1,5 p. b.1

Míra investic v sektoru domácností mezičtvrtletně stagnovala a dosáhla 9,4 %. Meziročně došlo k poklesu míry investic domácností o 0,3 p. b.1

Ve 4. čtvrtletí došlo ke změně zachycení ukrajinských uprchlíků, kde jsou nově považovány za rezidenty v ČR. Více v metodické poznámce ZDE.

graf

 

Rok 2022

Nefinanční podniky: růst míry investic o 1,7 p. b.

Míra zisku v roce 2022 dosáhla 46,1 %, což bylo o 0,2 p. b.1 méně než před rokem. Míra zisku v ČR zůstala nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Také v nominálním vyjádření zisky meziročně stouply, navzdory růstu mzdových nákladů, které stouply meziročně o 9,7 %1. Míra investic se proti roku 2021 zvýšila o 1,7 p. b.1 a dosáhla 29,4 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

tabulka

Domácnosti: reálné příjmy klesly o 5,4 %

„Reálné příjmy domácností na obyvatele klesly proti roku 2021 o 5,4 % a reálná spotřeba domácností na obyvatele se snížila o 0,8 %,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

tabulka

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2022 hodnoty 40 975 Kč1 a oproti roku 2021 reálně klesl o 8,0 %.

Míra úspor v roce 2022 dosáhla 17,3 % a byla o 2,1 p. b.1 nižší než v roce 2021. Míra investic sektoru domácností v roce 2022 dosáhla 9,6 % a stoupla tak o 0,1 p. b.1

graf

Vztah k zahraničí v roce 2022: zisky ze zahraničních investic dosáhly 424 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 6,2 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili 300 mld. Kč a reinvestováno bylo téměř 124 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR.

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména příjmy ze zaměstnání a dotacemi. Saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zhoršilo o 45 mld. Kč a dosáhlo -295 mld. Kč.

V reálném vyjádření poklesl hrubý národní důchod v roce 2022 o 1,0 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření klesl v roce 2022 o 0,8 %.

Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2022 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP ve 4. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně klesl o 0,4 % a meziročně stoupl o 0,3 %. HDP v roce 2022 stoupl o 2,5 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách ZDE.

Poznámky:
1) Sezónně neočištěný údaj
Všechny termíny jsou v pojetí národního účetnictví a vysvětlivky pojmů označených tučnou kurzívou naleznete ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

inflace

jeden z posledních vašich slibů byl, že inflace klesne. A zase jste se hodně mýlil, inflace v České republice stoupá!! jak je to možné?? Stát vám platí 14 poradců, mezi nimi Křečka, to ani on nevěděl že inflace a ceny budou neustále stoupat?? Tak k čemu tam vlastně všichni jste ???

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře

16:13 Ministerstvo zdravotnictví: Výrazný nárůst jistoty pro všechny lékaře

Ssignatářům Dohody a členům pracovní skupiny, kterou vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví za účelem …