Český statistický úřad: Vysoký počet zemřelých, migrační přírůstek, záporná bilance přirozené měny

21.03.2016 14:09

Počet obyvatel České republiky vzrostl během roku 2015 o 15,6 tisíce na 10 553,8 tisíce. Zahraniční migrací přibylo 16,0 tisíce obyvatel, bilance přirozené měny však byla záporná (-0,4 tisíce). Výrazně více bylo v roce 2015 zemřelých (111,2 tisíce), zatímco počet živě narozených dětí (110,8 tisíce) se meziročně zvýšil jen mírně. Přibylo sňatků (48,2 tisíce), naopak ubylo rozvodů (26,1 tisíce) a potratů (35,7 tisíce).

Český statistický úřad: Vysoký počet zemřelých, migrační přírůstek, záporná bilance přirozené měny
Foto: ČSÚ
Popisek: Logo Českého statistického úřadu

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2015 zvýšil o 15,6 tisíce na konečný stav 10 553,8 tisíce. Přírůstek byl výsledkem kladné bilance zahraničního stěhování ve výši 16,0 tisíce, kterou přirozená měna snížila o 0,4 tisíce převahou zemřelých nad živě narozenými. V populaci České republiky přibylo seniorů nad 65 let věku (o 52,0 tisíce), ale i dětí do 15 let (o 22,7 tisíce). Průměrný věk obyvatel se zvýšil o 0,2 na 41,9 let k 31. 12. 2015.

Počet živě narozených se v roce 2015 meziročně mírně zvýšil o 0,9 tisíce na 110,8 tisíce. Vyšší byla také úroveň plodnosti, která podle předběžných výpočtů vzrostla z 1,53 na 1,57 dítěte na jednu ženu při průměrném věku ženy při narození dítěte 30,0 let. Veškerý přírůstek v počtu narozených byl díky ženám v rodinném stavu svobodná. Podíl živě narozených mimo manželství dosahoval v roce 2015 již 47,8 %, zatímco o rok dříve to bylo 46,7 %.

V průběhu roku 2015 zemřelo podle předběžných údajů 111,2 tisíce osob. Roční počet zemřelých vyšší než 110 tisíc byl naposledy evidován roku 2003. Vysoký meziroční nárůst o 5,5 tisíce byl především odrazem vývoje v prvním čtvrtletí roku, kdy se počet zemřelých zvýšil o 4,9 tisíce. Podle předběžných odhadů naděje dožití při narození v roce 2015 nebude vyšší než o rok dříve. V roce 2014 přitom naděje dožití meziročně vzrostla u obou pohlaví o 0,6 roku na 75,8 let pro muže a 81,7 let pro ženy. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo v roce 2015 celkem 272 dětí, o 9 více než v předcházejícím roce. Z 10 tisíc živě narozených se tak nedožilo jednoho roku 25 dětí (24 v roce 2014).

Počet sňatků uzavřených v roce 2015 byl o 2,6 tisíce vyšší než v roce 2014. Do manželství vstoupilo 48,2 tisíce párů snoubenců, nejvíce za posledních sedm let. Přibylo jak sňatků svobodných, tak rozvedených a ovdovělých. První manželství uzavřelo celkem 36,9 tisíce mužů a 37,0 tisíce žen. Nejvyšší počet svateb byl uspořádán v srpnu (8,8 tisíce) a červnu (8,4 tisíce).

Podle dostupných dat vydaly soudy ČR rozhodnutí o 26,1 tisících rozvodech. Bylo to o 0,7 tisíce méně než o rok dříve. Návrh na rozvod podala nejčastěji žena - ze 44 %, 31 % bylo společných návrhů na rozvod, 24 % na návrh muže. Pro pětinu mužů i žen se jednalo o druhý či další rozvod. Více než polovina rozvodů (57,5 %) se týkala manželství s nezletilými dětmi. Rozvodem rodičů bylo v roce 2015 zasaženo celkem 23,2 tisíce nezletilých. Nejčastěji rozvod nastal po šesti letech trvání manželství. Úhrnná rozvodovost podle předběžných údajů stagnovala na úrovni necelých 47 % při průměrné délce manželství při rozvodu 13,0 let.

Počet potratů byl podle předběžných výsledků v roce 2015 meziročně o 1,2 tisíce nižší, když bylo evidováno celkem 35,7 tisíce potratů. Za poklesem stojí nižší počet indukovaných potratů (20,4 tisíce). Samovolných potratů (14,1 tisíce) a ukončení mimoděložního těhotenství (1,3 tisíce) bylo meziročně mírně více. Samovolné potraty tak tvořily již 39 % evidovaných potratů. Indukovaný potrat byl nejčetněji proveden svobodné bezdětné ženě (5,1 tisíce) a dále vdané ženě, která již porodila dvě živě narozené děti (3,6 tisíce).

Zahraničním stěhováním vzrostl v roce 2015 počet obyvatel ČR o 16,0 tisíce. Do České republiky se ze zahraničí přistěhovalo 34,9 tisíce osob, o 6,7 tisíce méně než o rok dříve. Mezi přistěhovalými bylo nejvíce státních občanů Slovenska, Ukrajiny a ČR. Do zahraničí se naopak z ČR vystěhovalo celkem 18,9 tisíce osob, meziročně o 1,0 tisíce méně. V emigračním toku převládali občané ČR, Ukrajiny a Ruska. Nejvyšší saldo stěhování bylo v roce 2015 (stejně jako v roce 2014) zaznamenáno s občany Slovenska (5,2 tisíce) a Ukrajiny (2,2 tisíce). Třetí nejvyšší saldo patřilo v roce 2015 občanům Rumunska (1,2 tisíce).

________________________

Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2015 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 2. březen 2016
Navazující datová sada: 130062-15 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - rok 2015
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Termín zveřejnění další RI: 13. červen 2016

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jihočeský kraj: Soutěž na provozní budovu pro návštěvníky bývalého důlního díla Orty u Českých Budějovic

7:14 Jihočeský kraj: Soutěž na provozní budovu pro návštěvníky bývalého důlního díla Orty u Českých Budějovic

Jihočeský kraj vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na novou provozní budovu pro návštěvníky a …