Čtvrtina malých a středních podniků plánuje nabírat nové zaměstnance, ukázal pravidelný průzkum hospodářské komory

14.04.2016 22:15

Přes 87 % malých a středních podniků hodnotí celkový vývoj svojí firmy za poslední půl rok pozitivně či neutrálně, jde o nejvyšší hodnotu od počátku šetření v září 2008. Téměř čtvrtina podnikatelů navíc plánuje letos nabírat nové zaměstnance. „Výsledky komorového barometru dokládají stabilitu, které po období krize podniky evidentně opět dosahují,“ komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý. Komorového barometru, který HK ČR realizuje pravidelně dvakrát ročně a který se nyní uskutečnil v únoru 2016, se tentokrát zúčastnilo 562 podnikatelů, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků tj. s méně než 250 zaměstnanci.

Čtvrtina malých a středních podniků plánuje nabírat nové zaměstnance, ukázal pravidelný průzkum hospodářské komory
Foto: Archiv
Popisek: Hospodářská komora - logo

„Po obdobích s rekordním zlepšováním celkové ekonomické situace českých podnikatelů a růstem i u ostatních ekonomických indikátorů je dosažení určitých prahových hodnot v dynamice vývoje logické a přirozené a je důkazem toho, že se příznivá ekonomická situace v ČR postupně stabilizuje,“ komentuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Podíl podnikatelů, kteří svou situaci hodnotí negativně, od roku 2012 dlouhodobě klesá. Vzrostl naopak podíl podnikatelů, kteří považují svou ekonomickou situaci v porovnání s předchozím obdobím za stejnou. To dokládá, že se jejich situace stabilizuje. Celkové hodnocení stávající ekonomické situace ukazuje nejlepší výsledek od vypuknutí hospodářské krize.

„Výsledky průzkumu nejsou velkým překvapením. Český HDP vloni vzrostl dle posledních dat ČSÚ o 4,3 %, což bylo více než dvojnásobné tempo v porovnání s EU. České ekonomice se dařilo nejvíce za posledních osm let, a to díky mimořádným faktorům jako nízká cena ropy a zrychlené čerpání peněz z evropských fondů. Ke snížení růstu ekonomiky došlo již v závěru roku 2015. Pro letošní a příští rok se podle poslední makroekonomické predikce MF ČR očekává ustálení růstu HDP přibližně na úrovni dvou a půl procenta,“ dodává Dlouhý.


Pravidelný průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice – Komorový barometr

Šetření únor 2016 - hlavní závěry

Aktuální průzkum byl realizován v měsíci únoru 2016 a reagovalo na něj 562 respondentů – členů HK ČR, kteří spadají do kategorie malých a středních podniků, tj. mají méně než 250 zaměstnanců. Průzkum je realizován pravidelně dvakrát ročně od září roku 2008.

Hlavní závěry

Z výsledků průzkumu vyplývá, že podíl českých podnikatelů hodnotících neutrálně svoji ekonomickou situaci v bezprostředně předcházejícím půlroku vzrostl. Vývoj celkové ekonomické situace respondentů tak začíná stagnovat. Česká ekonomika se konečně stabilizuje.

Dílčí výstupy:

  • Podíl respondentů negativně hodnotících svoji současnou situaci kontinuálně klesá od průzkumu ze srpna 2012.

  • Vzrostl podíl respondentů, kteří mají vývoj své stávající ekonomické situace v porovnání s předchozím obdobím za stejný. To dokládá, že se jejich situace stabilizuje.

  • Ukazatel hodnocení stávající ekonomické situace ve všech směrech vykazuje nejlepší výsledek od vypuknutí hospodářské krize.

  • Součet podílů MSP hodnotících celkový vývoj svojí firmy za druhé pololetí 2015 pozitivně nebo neutrálně činil 87,2 %, což je nejvyšší hodnota od výchozího, historicky prvního šetření v ČR v září 2008, kdy tento ukazatel dosáhl 90,9 %. Jedná se přitom v podstatě o dvojnásobnou hodnotu, než byla zaznamenána v období krize (43,7 % v září 2009).

  • Celkem 84,6 % MSP očekává celkový vývoj svojí firmy v prvním pololetí 2016 pozitivně nebo neutrálně. Oproti šetření ze srpna 2015 se sice jedná o pokles (92,7 %), nicméně výsledek je srovnatelný s očekáváním pro první pololetí 2015 (85 % z šetření z února 2015). Aktuální výsledek je možné interpretovat tak, že podnikatelé již nepředpokládají další zrychlení hospodářského růstu. Za poslední čtyři průzkumy (tedy za dva kalendářní roky) přitom tento ukazatel neklesl pod 80 %, což je plně uspokojivá hodnota. Nejníže byla pozitivní a neutrální očekávání MSP v únoru 2009, kdy ukazatel činil pouhých 37,9 %.

  • Optimistický výhled ohledně přijímání nových zaměstnanců pro příští období má 24,0 % podniků, což je výrazné zlepšení (očekávání pro druhé pololetí 2015 činil 17,0 % z šetření v srpnu 2015), přičemž propouštění svých zaměstnanců plánuje pouhých 7,1 % podniků.

  • Nárůst investic v letošním prvním pololetí predikuje 25,1 % podniků – pro druhé pololetí loňského roku přitom tato očekávání měla 22,8 % respondentů.

Co se týče dílčích výsledků, v hodnocení stávající situace nedocházelo u jednotlivých indikátorů k  dramatickým změnám. Nejčastěji jsme zaznamenali navyšování podílů neutrálních výhledů respondentů. Z dílčích ukazatelů podnikatelé zaznamenali zhoršení v oblasti objednávek na zboží a služby. Pozitivní vývoj reportovaly firmy především v oblasti investic, když ve druhém pololetí roku 2015 své investice navýšilo celých 26 % respondentů.

Z hlediska jednotlivých oblastí podnikání byly u indikátoru celkové ekonomické situace zaznamenány zhoršené výsledky v sektoru stavebnictví, což po růstovém boomu z loňského roku není překvapení, navíc tuto oblast ovlivňuje řada sezónních faktorů. Právě ve stavebnictví ale bylo zaznamenáno markantní navýšení investic, což je jednoznačně pozitivní.

Velmi příznivě se vyvíjela celková situace respondentů v sektoru osobních služeb, což potvrzuje, že domácí poptávka je jedním z tahounů současného ekonomického růstu. V tomto sektoru ale podnikatelé hlásí největší pokles svých prodejních cen, což lze interpretovat tak, že jde zároveň o odvětví, které v současnosti vytváří silné deflační tlaky.

V části průzkumu mapující očekávání pro nadcházející období, tedy pro první pololetí roku 2016, jsou výsledky méně optimistické, než byla očekávání na druhé pololetí 2015. MSP byly ve svých odhadech konzervativnější, což odpovídá aktuálním odhadům vývoje české ekonomiky pro letošní rok. Snížil se podíl firem, které vidí vývoj pozitivně (32,6 % vs. 38,2 % očekávání ze srpna 2015) a výrazněji se zvýšil podíl firem, které očekávají negativní vývoj (15,5 % vs. 7,3 %). Takový pohled lze považovat za přirozený a dokazující příchod očekávané stabilizace české ekonomiky.

Podnikatelé pro první pololetí roku 2016 předpovídají snížení obratu a zakázek častěji než tomu bylo pro druhé pololetí 2015. Podíl respondentů očekávajících snížení svého obratu totiž vzrost o 7,2 procentního bodu, u zakázek dokonce o 8,2 p. b. Respondenti ale zároveň očekávají poměrně výrazné navýšení svých prodejních cen a také počtu svých zaměstnanců. Nabírat nové zaměstnance v tomto pololetí totiž hodlá celých 24 % firem a více investovat plánuje přes 25 % firem.

Z hlediska jednotlivých oblastí podnikání došlo k největšímu poklesu pozitivních očekávání ve výrobním sektoru, neboť celkové očekávání pozitivního vývoje těchto firem kleslo oproti očekávání z minulého šetření z 46,0 % na stále výborných 36,0 %. Pozitivní očekávání měla rostoucí tendenci v sektoru osobních služeb. Výrobní sektor navíc předpokládá i nejvyšší růst prodejních cen (celkem 21,7 % respondentů, což je o 13,1 p. b. více než bylo očekávání na minulé pololetí).  Největší nárůst zaměstnanců předpokládá sektor stavebnictví, a to 28,2 % pro první pololetí 2016 (oproti 13,2 % v předchozím průzkumu), což souvisí s nástupem letní sezóny.

Porovnáme-li pak očekávání celkové ekonomické situace firem pro druhé pololetí 2015 zjištěné v předchozím průzkumu se skutečností, v minulém pololetí zaznamenal nepatrně větší podíl respondentů zlepšení (41,1 % skutečnost vs. 38,2 % očekávání z šetření v srpnu 2015). Zlepšení zaznamenaly především malé podniky (kategorie 10-49 zaměstnanců). Zároveň se ve druhém pololetí 2015 výrazněji zvětšil podíl těch MSP, jejichž situace se nad očekávání zhoršila (12,8 % skutečnost vs. 7,3 % původní očekávání), týkalo se to především firem poskytujících služby převážně pro podnikání. Mírně negativním překvapením pro MSP byly zejména prodejní ceny jejich produkce nebo služeb, kde pro druhou polovinu roku 2015 očekávalo 4,8 % MSP pokles těchto cen, přičemž 11,3 % tento pokles skutečně zaznamenalo.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministerstvo financí: Saldo státního rozpočtu za leden až červenec dosáhlo -279,4 miliardy korun

8:26 Ministerstvo financí: Saldo státního rozpočtu za leden až červenec dosáhlo -279,4 miliardy korun

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci července deficitem ve výši 279,4 mld. Kč. Po očištěn…