MŽP: Reakce na informaci České asociace odpadového hospodářství ke spuštění SEPNO

3. 5. 2018 8:45

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) reaguje na tiskovou zprávu České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ze dne 1. května 2018 ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (dále jen „SEPNO“).

MŽP: Reakce na informaci České asociace odpadového hospodářství ke spuštění SEPNO
Foto: mzp.cz
Popisek: Ministerstvo životního prostředí ČR
reklama

ČAOH v této zprávě uvádí, že je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech”) zasílání naskenovaných ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů prostřednictvím datových schránek MŽP a Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP“). MŽP upozorňuje dotčené subjekty, že takový postup je v rozporu s požadavky zákona o odpadech. Zároveň je třeba upozornit, že v souladu se zákonem o odpadech není ani názor ČAOH na problematiku předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů.

Bližší vysvětlení

Přeprava nebezpečných odpadů se v souladu s § 40 odst. 1 zákona o odpadech a zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o IRZ a ISPOP”) ohlašuje elektronicky prostřednictvím SEPNO, který je samostatným modulem ISPOP. SEPNO je zřízen a nastaven v souladu s § 40 zákona o odpadech a zákonem o IRZ a ISPOP. Podle § 4 odst. 3 zákona o IRZ a ISPOP se údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každou ohlašovací povinnost. Datový standard pro danou ohlašovací povinnosti popisuje datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaného hlášení. Údaje o přepravě nebezpečných odpadů se ohlašují výhradně prostřednictvím SEPNO, elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem.

V souladu s § 40 zákona o odpadech musí být každá přeprava nebezpečných odpadů ohlášena před jejím zahájením. Věcný obsah povinnosti hlášení je dán přílohou č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Přeprava se ohlašuje v rozsahu ohlašovacího listu. Při ohlášení přepravy dojde v elektronickém systému pro každou přepravu k vytvoření jednoznačného identifikátoru přepravy - Identifikačního čísla ohlašovacího listu („IČOL“). Pokud je SEPNO v provozu, tak při ohlášení přepravy nebezpečných odpadů vygeneruje IČOL. IČOL je povinný údaj na ohlašovacím listě, který je přiložen k zásilce nebezpečného odpadu. Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva nebude obsahovat povinný údaj IČOL. Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva není elektronickým dokumentem v platném zveřejňovaném datovém standardu. V případě přijetí naskenovaného dokumentu do datové schránky ISPOP bude tento dokument zpracován automatizovaným způsobem s výsledkem, že zaslaný dokument nebyl přijat, neboť nesplňuje datový standard. Ohlašovatel obdrží upozornění: „Datová schránka ISPOP (MŽP) slouží podle § 3 zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP výhradně k zasílání registračních formulářů a formulářů hlášení v platném datovém standardu.“ Případný naskenovaný dokument zaslaný prostřednictvím datové schránky ministerstva nebude hlášením o přepravě nebezpečných odpadů podle zákona o odpadech.

Předání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů

K předání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů MŽP vydalo „Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k možnosti předávání odpadů mezi mobilními zařízeními ke sběru odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění ze dne 12. prosince 2017“. Sdělení je dostupné zde.

V souladu se zákonem o odpadech může být z mobilního zařízení ke sběru odpadů odpad předáván pouze do zařízení k využití nebo odstranění odpadů, případně do stacionárního zařízení ke sběru odpadů. SEPNO proto nadále nebude umožňovat ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, kdy příjemcem nebezpečného odpadu z přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů by bylo jiné mobilní zařízení ke sběru odpadů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vláda schválila pravidla kurzarbeitu a navýšila příspěvek na zaměstnanost hendikepovaných

11:48 Vláda schválila pravidla kurzarbeitu a navýšila příspěvek na zaměstnanost hendikepovaných

Stát bude moci v nutných případech ohrožení ekonomiky dlouhodobě podpořit udržení zaměstnanosti form…