Ministerstvo financí: Společný standard pro oznamování (CRS)

09.08.2015 13:30

V návaznosti na finalizovaný projekt realizovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jehož cílem bylo vytvoření společného standardu oznamování informací o účtech pro daňové účely jako nástroje globálního boje proti daňovým únikům zveřejňuje Ministerstvo financí neoficiální překlad Společného standardu pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech a Komentáře ke společnému standardu.

Ministerstvo financí: Společný standard pro oznamování (CRS)
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministerstvo financí

V návaznosti na finalizovaný projekt realizovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jehož cílem bylo vytvoření společného standardu oznamování informací o účtech pro daňové účely jako nástroje globálního boje proti daňovým únikům zveřejňuje Ministerstvo financí neoficiální překlad Společného standardu pro oznamování a náležitou péči v oblasti informací o finančních účtech a Komentáře ke společnému standardu. Pro potřeby snazší orientace se také zveřejňuje OECD - Global standard (full text).

Globální standard výměny informací poskytovaných finančními institucemi daňovým správám (dále jen „společný standard“) je standard vytvořený na půdě OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Jedná se o požadavky kladené na finanční instituce v širším slova smyslu (nejde pouze o banky), které cílí na určitou úroveň postupů náležité péče o klienty a které současně mohou pomoci finančním správám v boji s rozsáhlými daňovými úniky. Finanční instituce disponují, či měly by disponovat, informacemi o svých klientech, v tomto kontextu především nerezidentech. Informace finančních institucí v porovnání s údaji, které jsou známé daňové správě v zemi rezidence daňového poplatníka, mohou přispět ke správnějšímu stanovení a vybrání daně.

Vše se odehrává v rovině mezinárodní spolupráce v oblasti daní, kde je výměna informací považována za efektivní nástroj pro daňové správy. S postupujícími technickými možnostmi nabývá výměna informací na rozměru i na významu. Společný standard se týká automatické výměny informací, a to informací, které by při správném využití mohly přispět ke zlepšení výběru daní. Pro daňové subjekty nebuje již tak jednoduché skrýt peníze na účtech v zahraničí, aniž by je přiznaly v daňových tvrzeních své daňové rezidence. Finanční správa by se o příjmech svých rezidentů ukládaných v zahraničí měla dozvědět právě prostřednictvím automatické výměny informací o finančních účtech.

Společný standard předepisuje, jaké informace by si měla každá oznamující finanční instituce zjistit o účtech, které mají dostatečnou vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí. Finanční instituce má povinnost relevantní informace v pravidelných intervalech předávat daňové správě v zemi svého působení. I pobočky kopírují princip teritoriality, kde stěžejním kritériem je shoda místa působnosti a reportingu příslušné finanční správě. Společný standard obsahuje pravidla týkající se oznamování na jedné straně a pravidla řádné péče na straně druhé. Je koncipován jako širokopásmový a třídimenzionální.

 1. Finanční informace o oznamovaných účtech zahrnují všechny kategorie investičních příjmů (tj. úrok, dividendy, příjmy z jistých pojistných smluv a obdobné příjmy), zůstatky účtů a tržby z prodeje finančních aktiv.
   
 2. Pravidla se neuplatní pouze u bank, ale i u dalších typů finančních institucí (makléři, subjekty kolektivního investování a pojišťovací společnosti).
   
 3. Účty držené fyzickými i právnickými osobami budou podléhat oznamování a společný standard zahrnuje požadavek na pohled skrz pasivní entity tak, aby byly oznamovány osoby, které takové entity ovládají.

Podle názoru OECD společný standard vytváří masivní sadu pravidel řádné péče, které budou vyžadovány od finančních institucí při identifikaci účtů podléhajících oznamovací povinnosti a při obdržení identifikačních informací o držiteli účtu. Právním základem pro společný standard jsou:

 • mnohostranná dohoda příslušných orgánů, provádějící Úmluvu o správní pomoci v daňových záležitostech z r. 1988, ve znění Protokolu z r. 2010 (pro Českou republiku platná od února 2014)
   
 • předpis evropského práva, směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (resp. její novela z r. 2014)

Také Evropská unie přijala společný standard jako vhodný prostředek pro automatickou výměnu informací poskytovaných finančními institucemi mezi členskými státy. Cílem je vytvoření celosvětového konceptu, jakékoliv jiné řešení by nebylo v dnešním propojeném světě efektivní. Inspirací společnému standardu byl americký zákon FATCA („Foreign Account Tax Compliance Act“), resp. dohody na něj navazující (uzavírané od r. 2013). Tyto dohody obdobně zavazují smluvní strany k poskytování informací získaných od finančních institucí mezi daňovými správami. Drobné nuance mezi konceptem FATCA a společným standardem by neměly být na překážku základnímu cíli celého projektu.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Mikuláš Peksa byl položen dotaz

Co byste vzkázal těmtisícům nezaměstnaným, kteří kvůli vám přijdou o práci?

Cituju z webu Aktuálně: ,,V případě zavedení emisní normy Euro 7 bude Škoda muset zavřít jednu výrobní halu, o práci přímo u automobilky přijdou tři tisíce lidí. Včetně dodavatelů půjde zhruba o deset tisíc." Vy normu hájíte. Fakt vám nedochází, jaké negativní důsledky s sebou přináší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Elektronický boj prověřil vojenské specialisty

19:38 Armáda ČR: Elektronický boj prověřil vojenské specialisty

Místo – Nepolisy. Hlavní aktéři – 262. radiotechnický prapor a 532. prapor elektronického boje. Pros…