Ministerstvo vnitra: Poslanec nebo senátor může podpořit více kandidátů na prezidenta

10.11.2017 14:59

Ministerstvo vnitra zastává názor, že poslanec nebo senátor může svým podpisem podpořit více kandidátů na funkci prezidenta republiky. Ústava ČR ani zákon o volbě prezidenta republiky neobsahují zákaz podpory více kandidátů jedním zákonodárcem. V této situaci je nutné vycházet z právní úpravy a volit ústavně konformní výklad.

Ministerstvo vnitra: Poslanec nebo senátor může podpořit více kandidátů na prezidenta
Foto: mvcr.cz
Popisek: Ministerstvo vnitra ČR

Podle Ústavy ČR může kandidáta navrhnout nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů. Teprve zákon o volbě prezidenta republiky stanoví, že navrhující poslanci nebo navrhující senátoři mohou podat pouze jednu kandidátní listinu. Přitom pojmy „navrhující senátoři“ a „navrhující poslanci“ jsou legislativními zkratkami pro skupinu poslanců, kteří podpořili daného kandidáta. Zákon tedy nestanovuje, že poslanec nebo senátor může podepsat pouze jednu kandidátní listinu.

Z toho vychází i výklad Ministerstva vnitra. Ten je navíc podpořený diskusemi při projednávání poslední novely zákona o volbě prezidenta, která zpřísnila podmínky podepisování peticí u tzv. „občanských kandidátů“ a posílila poptávku po prostředí umožňujícím při volbě prezidenta co nejširší pluralitu. V okamžiku, kdy se „skupina“ poslanců nebo senátorů podávajících kandidátní listinu liší ve svých členech od jiné skupiny zákonodárců, není již totožná s „navrhujícími poslanci“ nebo „navrhujícími senátory“ u jiné kandidátní listiny.

V této fázi se jedná o nominaci kandidátů, nikoli uplatnění samotného volebního práva. Proto není z pohledu ministerstva zapotřebí omezovat kohokoli v podpoře více kandidátů a jakkoliv omezovat politickou soutěž. Nutno zdůraznit, že ani v případě „občanských kandidátů“ není občanovi zakázáno podpořit podpisem více kandidátů na funkci prezidenta republiky. To vše je plně v souladu s Listinou základních práv a svobod. Podle ní zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti.

Důležitým faktorem je též právní jistota kandidátů, kteří nemusí vědět, že konkrétní zákonodárce případně podpořil i jiného kandidáta. Výklad Ministerstva vnitra chrání kandidáta před situací, kdy by bez vlastního zavinění byla jeho kandidátní listina zpochybňována. Opačný výklad by znamenal, že kandidát, byť podpořený třeba padesáti zákonodárci, by byl diskvalifikován jediným podpisem podporovatele dvou kandidátů. Na rozdíl od peticí „občanských kandidátů“, kde se pomocí kontrolních vzorků případně snižuje počet petentů, nedává zákon oporu pro snižování počtu navrhujících poslanců nebo senátorů. Nedává však oporu ani pro odmítnutí kandidátní listiny. Výklad vylučující podporu více kandidátů na funkci prezidenta republiky týmž zákonodárcem tudíž ani nemá zákonem upravené procesní řešení.

Ministerstvo vnitra z výše uvedených důvodů považuje výklad zákona umožňující poslancům nebo senátorům podepsat vícero kandidátních listin za jediný možný výklad, jak zajistit aplikaci pravidel volby prezidenta v souladu s ústavně zaručenou ochranou politické soutěže.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Tvrdil jste, že nejste vládní kandidát

Ale za svého poradce chcete člena vádní strany, konkrétně STAN. Navíc toho, kdo si chtěl ponechat mandát i podobu své stáže v zahraničí. Tak si představujete tu vaši slibovanou nezávislost? Můžete mi ji tedy přesně definovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ÚZSVM: Resort financí zjednodušuje převod nepotřebného státního majetku na obce a kraje

22:54 ÚZSVM: Resort financí zjednodušuje převod nepotřebného státního majetku na obce a kraje

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší p…