NKÚ: Více než 48 miliard, vyplacených jako kompenzace za covid-19, splnilo svůj účel. Někteří příjemci ale bonus zneužili

05.06.2023 11:17 | Tisková zpráva

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřoval, jak Ministerstvo financí (MF), Generální finanční ředitelství (GFŘ) a tři vybrané finanční úřady nakládaly s peněžními prostředky státu určenými na výplatu kompenzačního bonusu zejména pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým byla státem v důsledku pandemie onemocnění covid-19 v letech 2020 až 2022 zakázána nebo omezena jejich činnost.

NKÚ: Více než 48 miliard, vyplacených jako kompenzace za covid-19, splnilo svůj účel. Někteří příjemci ale bonus zneužili
Foto: NKÚ
Popisek: NKÚ

V uvedených letech bylo podáno 2 943 562 žádostí o kompenzační bonus a celkem na něj bylo vyplaceno 48,3 mld. Kč. NKÚ zjistil, že podpora splnila cíl a zmírnila dopady vládních opatření, kterými byli zasaženi zejména živnostníci. V některých případech však došlo k jejímu zneužití. Podle kontrolorů existuje riziko, že některé subjekty zahájily podnikatelskou činnost s jediným záměrem – čerpat kompenzační bonus. Kontroloři dále poukázali na skutečnost, že správa kompenzačního bonusu byla administrativně náročná, neboť správci bonusu museli údaje z žádostí zadávat do informačního systému ručně.

Kontroloři NKÚ mají za to, že riziko účelového zahájení podnikání s cílem pouze čerpat bonus existuje u 1 490 subjektů. Kontrola zjistila, že těmto subjektům bylo v roce 2020 na kompenzačním bonusu vyplaceno celkem 39,2 mil. Kč, ačkoliv na něj neměly nárok. U 46 z nich vyhodnotil NKÚ toto riziko jako významné. Svoji činnost totiž zahájily mezi dubnem a srpnem 2020 a v daňových přiznáních za tento rok vykázaly nulové příjmy i nulovou daňovou povinnost. Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 nepodaly. Zjištění kontrolorů tak může představovat podnět pro Finanční správu ČR k následnému prověření oprávněnosti nároku těchto subjektů na kompenzační bonus.

Oprávněnost a správnost vyplaceného kompenzačního bonusu prověřovali správci bonusu až následně po jeho vyplacení. Z celkem uhrazené částky prověřili (do 31. 7. 2022) 2,5 %, tedy 1,2 mld. Kč. Finanční správa ČR na základě těchto kontrol požadovala vrátit kompenzační bonus v celkové výši přibližně 133,2 mil. Kč. Příjemci do státního rozpočtu vrátili 114 mil. Kč. NKÚ upozorňuje, že letos uplyne tříletá lhůta pro stanovení daně z kompenzačního bonusu vyplaceného v roce 2020. Po jejím uplynutí nebude možné rozhodnout o vrácení neoprávněně vyplaceného bonusu.

Anketa

Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA?

4%
95%
hlasovalo: 35820 lidí

Orgány Finanční správy ČR podaly 162 oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu zneužití bonusu za celkem 69,3 mil. Kč. Do 31. srpna 2022 soudy rozhodly o 18 trestních věcech vztahujících se k oznámením. Žadatelé na základě těchto rozsudků měli vrátit 5,6 mil. Kč vyplaceného bonusu.

NKÚ pozitivně hodnotí fakt, že dostupnost kompenzačního bonusu a rychlé vyřízení žádostí usnadnily žadatelům přístup k finančním prostředkům. Také na základě mezinárodního srovnání podpor poskytovaných v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 lze podle kontrolorů NKÚ konstatovat, že ČR vyplácela tuto podporu dostatečně rychle.

Kontroloři však poukázali na skutečnost, že správa kompenzačního bonusu byla administrativně náročná, neboť nedošlo k zavedení automatizovaného zpracování žádostí a správci bonusu museli údaje z žádostí zadávat do informačního systému ručně. Výdaje na správu bonusu dosáhly jednoho procenta z celkově vynaložené částky, tj. téměř 457 mil. Kč. Ovlivnila je kromě nízké úrovně elektronizace i administrace duplicitních žádostí. Celkem bylo podáno 208 tisíc duplicitních žádostí o bonus. Výdaje na jejich zpracování dosáhly podle NKÚ cca 23 mil. Kč, tedy přibližně 5 % celkových výdajů na správu bonusu.

Nárok na bonus měly v letech 2020 až 2022 OSVČ, které splnily zákonem stanovené požadavky (především šlo o omezení činnosti v souvislosti se státem zavedenými opatřeními), a na základě novelizací zákona o kompenzačním bonusu i společníci vybraných společností s ručením omezeným a osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, při které je založena účast na nemocenském pojištění. Denní výše příspěvku se pohybovala od 350 do 1 000 Kč podle typu příjemce a doby, ve které byl příspěvek čerpán.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Tisková zpráva

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

životní úroveň

Dobrý den, pane Juchelko. Zajímá mě jedna věc. máte nějaký plán, jak zvýšit životní úroveň občanů ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

13:21 Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

Ministr dopravy Martin Kupka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Ředitelství vodní…