Otidea: Neschválení novely zákona o veřejných zakázkách by ovlivnilo realizaci státních tendrů

25.07.2013 9:40

Jestliže poslanci nestihnou schválit tzv. technickou novelu zákona o veřejných zakázkách, čekají nás od 1. ledna 2014 převratné změny. Nejen zadavatele a dodavatele veřejných zakázek, ale i obyvatele obcí a měst. Novela má do sněmovny zamířit na podzim. Pokud ji ale poslanci do konce roku neschválí, začnou od ledna platit zásadní změny, které předpokládá současné znění zákona. Ty by přinesly výrazné obtíže, na které nebude nikdo připraven. Nejvíce zadavatelům zkomplikuje život snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce ze tří na jeden milion korun. Nadále se budou muset rušit soutěže s jedinou nabídkou. A nadlimitní zakázky bude muset schválit oponent, který ale nebude fakticky existovat.

Otidea: Neschválení novely zákona o veřejných zakázkách by ovlivnilo realizaci státních tendrů
Foto: red
Popisek: Otidea a.s.

„Změny, které v případě neschválení technické novely začnou od nového roku platit, budou mít na oblast veřejných zakázek zásadní dopady. A způsobí obrovské komplikace nejen zadavatelům a dodavatelům, ale citelně je pocítí i obyvatelé obcí a měst,“ varuje Tomáš Langr, ředitel firmy OTIDEA. Technická novela reaguje na předchozí, tzv. transparentní novelu zákona, účinnou od dubna 2012, která od nového roku počítá s účinností několika nových úprav. Také se snaží vylepšit či zrušit několik současných ustanovení, která v praxi způsobují takřka neřešitelné problémy.

Snížení limitů pro zakázky malého rozsahu na stavební práce přinese značné problémy zadavatelům, kteří budou muset začít soutěžit každou stavební práci nad 1 milion korun. To značně zkomplikuje život především obcím a městům, mnohé z nich kvůli tomu budou nuceni omezit některé opravy. Podlimitní zakázky se neúměrně prodraží, jelikož jejich administrace je velice nákladná. Starostové si stěžují, že bez tendru už si nebudou schopni dovolit ani základní opravy chodníků, cest či budov. A pokud ano, budou na ně čekat o několik měsíců déle. Například obyčejná rekonstrukce střechy domu běžně vyjde kolem 2,5 – 3 milionů. „Nemáme pracovníky, kteří nám větší množství zakázek připraví, a už vůbec nemáme prostředky na zaplacení odborníků. Některé potřebné opravy tak prostě nebudeme schopni zajistit. To jsou nejčastější obavy mnoha starostů, které slýcháme dnes a denně,“ popisuje Kateřina Koláčková ze společnosti OTIDEA, která je s nimi coby administrátorka zakázek v kontaktu každý den.

„V případě snížení limitu na stavební práce propukne na konci roku panika ze zadávání nadměrného množství zakázek. Zadavatelé se budou chtít „předzásobit“ výběrem firem podle starého limitu. A to přinese výraznou stagnaci ve vyhlašování zakázek minimálně v první třetině následujícího roku. Navíc narychlo vypsané zakázky určitě nebudou bez chyb. Paradoxně se tak dostaneme do stejné situace jako před 1. dubnem 2012, kdy se zadavatelé snažili „vysoutěžit“ co nejvíce zakázek, a po účinnosti novely došlo k razantnímu útlumu,“ domnívá se Tomáš Langr, ředitel společnosti OTIDEA.

Technická novela má také odstranit problém výběrového řízení s jedinou nabídkou. Zadávací řízení, do kterého se přihlásí jediný účastník, by už zadavatelé nemuseli neustále rušit a opakovat, ale měli by možnost vyhlásit novou soutěž, které by se účastnil jen jediný dodavatel. U těchto zakázek by také odpadla povinnost uveřejňovat předběžné oznámení, které nyní každou soutěž prodlužuje o měsíc. To by výrazně zrychlilo proces zadávání zakázek, i snížilo náklady zadavatele. Tento problém je nejmarkantnější v oblasti nákupu speciálních vědeckých a zdravotnických přístrojů, které mnohdy vyrábí jediná firma na světě.

Řada zadavatelů se tak dostává do neřešitelných situací, kdy nejsou schopni soutěž dokončit, narůstají jim náklady a někdy i přichází o přidělenou dotaci. „De facto by to zabránilo obcházení zákona ve formě předkládání tzv. „krycích nabídek“, ke kterému se v poslední době mnoho zadavatelů i dodavatelů přiklonilo,“ konstatuje Lucie Žilková, právnička společnosti.

Problém nastane i u nadlimitních veřejných zakázek. Od ledna mají začít fungovat hodnotitelé či oponenti, jejichž úkolem bude schvalovat průběh zadávacího řízení u tohoto typu zakázek. Technická novela předpokládá odložení vzniku těchto funkcí o jeden rok. Podle současného zákona by tito oponenti měli být v pracovním vztahu k veřejnému zadavateli a zároveň absolvovat vzdělávací program, který zajišťuje ministerstvo pro místní rozvoj. To ale v současné době nemá na zajištění takového programu finance, a tudíž nemá kdo tyto osoby kvalifikovaně proškolit. Otázkou tedy je, kdo naplní zákonnou podmínku hodnocení, když avizovaná školení do konce roku neproběhnou, a tyto osoby nebudou fakticky existovat.

reklama

autor: Tisková zpráva

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Zoo Plzeň: Lvíčata opustila porodní box

22:02 Zoo Plzeň: Lvíčata opustila porodní box

Samice lva berberského, původem ze Zoo Hannover, přivedla 9. srpna na svět další mláďata; 1 samce a …