ŘSD: Prohlášení ve věci Supervizora systému elektronického mýta

23.01.2020 19:20

Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto týdnu objevily v mediálním prostoru neautorizované informace o okolnostech zajištění služeb tzv. Supervizora systému elektronického mýta (dále jen Supervizor), vydává Ředitelství silnic a dálnic ČR oficiální prohlášení o doposud realizovaných krocích, které byly k zabezpečení služeb Supervizora učiněny.

ŘSD: Prohlášení ve věci Supervizora systému elektronického mýta
Foto: ŘSD
Popisek: Logo ŘSD

Zadání zakázky na služby Supervizora:

Zadávací řízení veřejné zakázky na služby Supervizora systému elektronického mýta bylo zahájeno 21. 3. 2019. Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném zadávacím řízení a lhůta pro podání nabídek skončila 17. 5. 2019. Podány byly celkem dvě nabídky, a to společností CGI IT Czech Republic s.r.o. (dále jen „CGI“) a Kapsch Telematic Services spol. s r.o. (dále jen "Kapsch"). Ve všech 4 hodnotících kritériích byla výrazně lépe hodnocena nabídka společnosti CGI (např. její nabídková cena byla téměř o 1/3 nižší než nabídková cena Kapsch - CGI cca 210 mil. Kč na 10 let, Kapsch cca 295 mil. Kč na 10 let) . Kapsch však podal proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky dne 10. 5. 2019 námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a úřad této námitce v prvním stupni vyhověl a zadávací řízení rozhodnutím ze dne 19. 6. 2019 zrušil.

Na základě rozkladu zadavatele (ŘSD) ze dne 4. 7. 2019 předseda ÚOHS dne 25. 9. 2019 prvoinstanční rozhodnutí svého úřadu však zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Úřad následně v souladu s právními závěry předsedy námitku Kapsche dne 14. 11. 2019 zamítl a správní řízení zastavil. Proti tomuto rozhodnutí podal Kapsch rozklad, o kterém doposud rozhodnuto nebylo. Ukončení správního řízení je předběžně očekáváno na konci února 2020 a vzhledem ke skutečnosti, že v posledních dvou rozhodnutích jak ÚOHS, tak i předseda ÚOHS  shodně dospěli k závěru, že ŘSD zákon o zadávání veřejných zakázek neporušilo, očekáváme, že by ve stejném termínu bylo možné přistoupit i k podpisu smlouvy s vítěznou společností CGI.

Co bylo předmětem veřejné zakázky na služby Supervizora:

a)      - měření a sběr dat o provozu vozidel na zpoplatněných úsecích pozemních komunikací,
b)      - vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů SEM,
c)       - vyhodnocení kvality služeb poskytovatelů Evropské služby elektronického mýtného,
d)      - poradenství v souvislosti s měřením a vyhodnocením ukazatelů.

Při vědomí omezeného trhu v tomto segmentu služeb nastavilo ŘSD mírnější kvalifikační podmínky tendru, a to z toho důvodu, aby se soutěže mohl zúčastnit co nejširší okruh zájemců. V rámci kvalifikace tak byly akceptovány jak zkušenosti s vlastním výkonem služeb Supervizora, tak i zkušenosti s činnostmi obdobného charakteru (sběr dat na pozeních komunikacích). Tento způsob nastavení kvalifikace byl kladně hodnocen i samotným předsedou ÚOHS, který v bodě 44. svého rozhodnutí uvedl: „V daném případě požadoval zadavatel plnění, které je na relevantním trhu poměrně velmi specifické....  ...Zadavatel tak s ohledem na shora uvedené závěry postupoval vhodně, když ve vztahu k osobám realizujícím veřejnou zakázku stanovil kvalifikační kritéria na jejich odbornost a zkušenosti mírněji, neboť s ohledem na specifický obor bylo obtížné získat zkušenosti se shodným plněním, jakým je předmět veřejné zakázky....“.

K možnosti zadání činnosti supervizora státnímu podniku CENDIS, s.p.

Možnost dočasného zapojení státního podniku Cendis do činnosti supervizora SEM byla ze strany MD a ŘSD zvažována od chvíle, kdy ÚOHS v prvním stupni zakázku na Supervizora nepravomocně zrušil. Bývalý ministr dopravy JUDr. Vladimír Kremlík na konci června vyzval společnost Cendis k tomu, aby se k zajištění předmětných služeb začala připravovat pro případ, že by veřejná zakázka byla zrušena pravomocně, a že by s ohledem na nedostatek času již nebylo možné včas požadované služby Supervizora zajistit formou otevřeného výběrového řízení. Jasně však konstatoval, že by Cendis činnost Supervizora zajišťoval pouze po období, než si ŘSD v řádném tendru nového Supervizora znovu vysoutěží. V současné době je nepravděpodobné, že by již probíhající výběrové řízení bylo úřadem zrušeno  a tak úvahy o tom, že by předmětnou zakázku ŘSD zadalo bez výběrového řízení Cendisu již nejsou aktuální, protože dle právního názoru ŘSD není dán žádný zákonný titul k tomu, aby probíhající zadávací řízení zrušilo ze své vůle.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Správa železnic: Modernizace trati zajistí plynulejší provoz vlaků mezi Brnem a Adamovem

7:34 Správa železnic: Modernizace trati zajistí plynulejší provoz vlaků mezi Brnem a Adamovem

Kompletní rekonstrukce železničního svršku a částečně i železničního spodku, výstavba nové odbočky S…