Vězeňská služba ČR: Úspěšná realizace projektů z Norských fondů

27.07.2017 11:34

Zaměstnancům Vězeňské služby České republiky se v letech 2014 – 2017 podařilo úspěšně zrealizovat pět předem definovaných projektů financovaných z Norských fondů.

Vězeňská služba ČR: Úspěšná realizace projektů z Norských fondů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Odznak vězeňské služby ČR

Projekty za 65 milionů korun byly směřovány do dvou oblastí: první oblastí bylo rozšíření stávajících kapacit pro zacházení s odsouzenými, druhou bylo zvýšení kvalifikace zaměstnanců Vězeňské služby ČR, nové intervenční programy pro odsouzené a vzdělávání odsouzených před jejich propuštěním. Realizace projektů byla završena dvoudenní závěrečnou konferencí v reprezentativních prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera v Praze za účasti norské ambasadorky, zástupců norské VS, MF a MSp a dalších významných hostů.

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby

Projekt byl primárně zaměřen na posílení systému vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby v oblastech zaměřených zejména na specifika jednotlivých skupin odsouzených. Jedním z hlavních úkolů projektu bylo vytvoření a rozvíjení cílených a strukturovaných programů zacházení s rizikovými skupinami odsouzených a jejich postupné zavádění do praxe věznic a stejně jako prevence sociálního vyloučení cizinců a předcházení informační diskriminaci způsobené jazykovou bariérou.V rámci tematických školení k intervenčním programům a odborných vzdělávacích kurzů pro zaměstnance bylo proškoleno 762 zaměstnanců Vězeňské služby. Pro jednání se specifickou skupinou cizinců ve věznicích se proškolilo 59 sociálních pracovníků, kteří již v době realizace projektu poskytli 328 cizincům v 19 věznicích konzultace k pobytové problematice cizinců žijících na území ČR. Přínosem projektu v této oblasti je jistě také zajištění informačních materiálů pro cizince ve výkonu odnětí svobody v šestnácti jazykových mutacích.

Pro získání dobré praxe v norských věznicích proběhly v rámci projektu čtyři studijní cesty zaměstnanců do věznic Ila a Ringerike. Cesty byly zaměřeny na sdílení zkušeností naší a norské VS v zacházení a komunikaci s odsouzenými a na zkušenosti s terapeutickými programy. Nad rámec původní projektové žádosti navázal realizační tým projektu v bilaterální spolupráci vztah se společností Alternative To Violence (ATV – „Alternativa k násilí“). Byly uspořádány tři semináře k tématu „Práce s násilnými pachateli“. Lektory na těchto seminářích byli renomovaní pracovníci společnosti ATV, která disponuje jedinečným know-how v oblasti zvládání agresivity. Navíc byl také realizován kurz „Práce se zadluženým klientem“. Kurz navázal na předchozí školení „Finanční gramotnost a dluhová problematika“. V této problematice bylo proškoleno 125 odborných zaměstnanců věznic.

Projekt Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo zaměřený na zvýšení kapacity pro zacházení s vězni spočíval v rekonstrukci bývalé kotelny a vytvoření prostor pro vzdělávací středisko, kde proběhly a i nadále budou probíhat certifikované rekvalifikační kurzy pro odsouzené – Truhlářské práce a Údržba veřejné zeleně. Tyto kurzy mají přispět k úspěšnějšímu návratu odsouzených do společnosti a k jejich uplatnění na trhu práce. Na rekonstrukci bývalé kotelny se podíleli sami odsouzení, kteří tímto získali pod vedením odborného dozoru zkušenosti v oboru pomocných stavebních prací. Součástí projektu bylo rovněž i pořízení potřebného vybavení do nově zrekonstruovaných prostor.

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava.

V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce bývalé uhelné kotelny, kde vznikly nové učebny a prostory pro zaměstnávání odsouzených žen, včetně veškerého potřebného vybavení. Absolvováním kurzů Pracovněprávního poradenství a nácviku, Posílení dovedností potřebných k vedení řádného života po propuštění z výkonu trestu, Získání finanční gramotnosti a kurzu Zlepšení orientace na trhu práce po propuštění, by měly odsouzené ženy nabýt vědomostí a dovedností, které jim pomohou po propuštění vést řádný život. V počítačové učebně rovněž proběhly a nadále budou probíhat kurzy základů PC dovedností. Projekt rovněž v rámci bilaterální spolupráce umožnil financování  studijních cest pro pracovníky české a norské vězeňské služby. Účelem byla výměna profesních zkušeností a dobré praxe v oblasti ženských věznic.

Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram.

Cílem projektu bylo vytvořit vhodné prostory a podmínky pro odsouzené a práci s nimi, zejména pro profesní přípravu odsouzených. Nová hala, postavená v rámci projektu, disponuje prostorami pro jednoduché montážní práce, učebnami pro potřeby rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně zájmové aktivity odsouzených. Z projektu bylo též financováno kompletní vybavení těchto prostor. V rámci projektu proběhly rovněž kurzy pro odsouzené s názvem Kuchařské práce a jednoduchá obsluha pro zařízení restauračního typu a Základní obsluha PC.

Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 – 26 let ve věznici Kuřim.

Projekt byl primárně zaměřený na výstavbu lehké jednopodlažní nástavby stávající přízemní budovy, kde byly vybudovány prostory pro ubytování 32 mladistvých odsouzených a prostory pro výchovné aktivity. Záměrem projektu bylo oddělit mladistvé vězně od skupin odsouzených s několikanásobnou trestnou činností, snížit tak negativní vliv vězeňského prostředí a zvýšit motivaci ke změně životního stylu a v neposlední řadě na získávání a rozvoj pracovních dovedností a návyků. Odsouzení se zúčastnili odborných kurzů Malíř a Zedník. Mladí odsouzení byli rovněž zapojeni do výchovného programu, který se skládal z šesti aktivit. Druhá část projektu byla zaměřena na zvyšování kvalifikace zaměstnanců např. prostřednictvím sociálně psychologického výcviku anebo tematicky zaměřených kurzů. Finanční prostředky z Norských fondů efektivně pomohly českému vězeňství jak zvýšením kvalifikace pracovníků, tak vybudováním nových prostor, kde probíhají nové kurzy a pracovní aktivity odsouzených. Tyto aktivity budou probíhat i po ukončení projektů a i nadále budou pomáhat odsouzeným, aby se po ukončení výkonu trestu lépe začlenili do společnosti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Turistický spolek Lipenska: I letošní letní sezónu ovlivňuje koronavirus, přesto je obsazenost výborná

22:23 Turistický spolek Lipenska: I letošní letní sezónu ovlivňuje koronavirus, přesto je obsazenost výborná

Hotely na břehu Lipenské přehrady jsou na začátku sprna plné téměř ze 100 procent. Platí pravidlo, ž…