Dienstbierův úřad: Vláda se seznámila se Zprávou o stavu lidských práv, ale informaci o rovnosti žen a mužů odložila

28.08.2016 16:01

Na svém zasedání vláda mimo jiné projednala dva senátní návrhy zákonů. Zprávu o rovnosti žen a mužů v roce 2015 odložila.

Dienstbierův úřad: Vláda se seznámila se Zprávou o stavu lidských práv, ale informaci o rovnosti žen a mužů odložila
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vládní lavice ve sněmovně

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2015
Zpráva je předkládána vládě každoročně na základě usnesení vlády ze dne 9. prosince 1998 č. 809.

Zpráva vychází z podkladů poskytnutých ústředními orgány státní správy a zástupci občanského sektoru (členy Rady vlády ČR pro lidská práva, nevládními organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci aktivními v oblasti lidských práv) a je přehledem událostí v oblasti lidských práv v České republice za kalendářní rok 2015.

Zpráva je členěna do dvou částí. První, obecná část popisuje institucionální zajištění lidských práv a mezinárodní dimenzi lidských práv. Druhá, zvláštní část je věnována vývoji v jednotlivých segmentech lidských práv za uplynulý rok. Zpráva se soustřeďuje zejména na oblasti práv občanských a politických, hospodářských, sociálních a kulturních, které se týkají všech osob. Zvláštní pozornost je věnována osobám, které jsou omezeny na svobodě, dále právům dětí či cizinců. Pominuta není ani otázka diskriminace. V této části se Zpráva podrobně nezabývá oblastmi pokrytými jinými specifickými zprávami, např. postavením národnostních menšin včetně menšiny romské nebo problémy rasismu, xenofobie a extremismu. 
Vláda vzala materiál na vědomí.

Zpráva za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020
Materiál zahrnuje Zprávu za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Zpráva 2015“), která shrnuje, co se odehrálo v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2015 v České republice, ale i na úrovni EU a mezinárodní. Součástí předkládaného materiálu jsou rovněž Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2016, která jednotlivým resortům a případně dalším subjektům (např. předsedkyni Českého statistického úřadu) ukládají konkrétní úkoly vedoucí k důslednému prosazování rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu.
Vláda projednávání materiálu odložila.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 878)
Cílem předloženého senátního návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je snížit administrativní náročnost postupu při poskytování dotací jak
pro poskytovatele, kterými jsou v daném případě územní samosprávné celky, městské části hlavního města Prahy, svazky obcí a Regionální rady regionu soudržnosti, tak i pro jejich příjemce.
Vláda vyslovila s tímto návrhem nesouhlas.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předložený návrh zákona má za cíl řešit některé otázky související se souběžným konáním referenda, ať již místního či krajského, a voleb. Návrh současně obsahuje právní úpravu pro případ, kdy by bylo místní referendum konáno ve stejném termínu jako referendum krajské.
Vláda vyslovila s tímto návrhem souhlas.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

JUDr. Ondřej Veselý byl položen dotaz

Pane Judr.Veselý,

jak vám mohou dnes věřit občané jako levici ? Nu a tak jdou na ty demonstrace s těmito jak jste napsal "Dezoláti " z levice krom slov napsaných na PL, dnes není vidět jiná snaha. Nebo si myslíte, že současná vláda se bude řídit vašimi doporučeními ? Byla jsem vašim voličem a mnoho mých známých, vá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mladý Stropnický vystoupil: Liberálové? Obslužná třída velkého byznysu. Mluví o Tchaj-wanu, ale ve skutečnosti...

23:04 Mladý Stropnický vystoupil: Liberálové? Obslužná třída velkého byznysu. Mluví o Tchaj-wanu, ale ve skutečnosti...

„Dopředu naplánovaný podvod na voličích.“ Tak hodnotí Matěj Stropnický snahu miliardáře Jana Barty r…