Nadechněte se. Ještě jednou. Smlouva Člověka v tísni za 13 mega. Konzultace za účelem koordinace… synergie… implementace iniciativy… negace duplicity… diseminace... jo, čtete dobře

13.2.2020 4:44 dop.

ParlamentníListy.cz nalezly v oficiálních registrech smlouvy mezi Českou rozvojovou agenturou a „českou humanitární, rozvojovou, vzdělávací a lidskoprávní organizací“ Člověk v tísni. Jedná se o projekt, kterým má naše republika prostřednictvím zmíněné agentury pomoci v Moldavsku. Konkrétně se jedná o plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu a Člověk v tísni za tento dialog obdrží celkem 13 500 000 korun. Na další pozoruhodné detaily se naše redakce zaměřila v uplynulých dnech.

Nadechněte se. Ještě jednou. Smlouva Člověka v tísni za 13 mega. Konzultace za účelem koordinace… synergie… implementace iniciativy… negace duplicity… diseminace... jo, čtete dobře
Foto: clovekvtisni.cz
Popisek: Člověk v tísni - logo

Anketa

Je dobře, že knihkupectví vyhodilo z práce ženu, která napsala protiromské statusy?

3%
97%
hlasovalo: 14792 lidí
Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu je z hlediska České rozvojové agentury rozděleno na dvě sumy: v roce 2020 vyplatí částku 8 500 000 korun a v roce 2021 pak půjde o rovných pět milionů korun. Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění podle smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s podmínkami smlouvy.

ParlamentníListy.cz v této souvislosti zajímalo, co přesně se za velmi vysokou cenou skrývá. Jistou odpověď nabízí jedna ze smluvních příloh.

Z ní lze vyčíst, že místem projektu je moldavský Kišiněv a další vybrané lokality a také to, že sektorová orientace je zaměřena na „další sociální infrastrukturu“. Realizátor projektu je zmíněný Člověk v tísni a odpovědným řešitelem je neznámá osoba, jejíž jméno je v příloze vědomě začerněno.

Ani v tento moment není jasné, co přesně „česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace“ Člověk v tísni v Moldávii podnikne. Dalším vodítkem tak může být samotný popis. Než se k němu potenciální čtenář propracuje, zjistí řadu věcí o Moldávii, stejně jako fakt, že „průřezové závazky, základní principy i teritoriální a sektorové priority zahraniční rozvojové spolupráce ČR jsou zakotveny v Strategii zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2018–2030“.

Anketa

Máte rádi Stanislava Křečka?

95%
5%
hlasovalo: 32274 lidí
Další nekonkrétní formulací pak je tvrzení, že projekty „sociálního rozvoje v Moldavsku se zaměřují zejména na transformaci sociální politiky Moldavské republiky se záměrem maximalizovat efektivitu systému sociální ochrany s ohledem na omezené zdroje“. Ani v tomto případě ParlamentníListy.cz nebyly schopny odhalit, co oněch 13,5 milionu korun vlastně znamená a jak konkrétně vypadají (nebo budou vypadat) výsledky této spolupráce.

Jakýsi pokus o specifikaci se nachází o několik stran dále.

„Člověk v tísni působí v Moldavsku od roku 2006. V současnosti má ČvT kancelář v Kišiněvě. Pomáháme místní občanské společnosti a aktivnímu zapojení mladých lidí do veřejného života. Podporujeme také iniciativy mladých lidí či neziskových organizací v regionech a jejich spolupráci s místními zastupitelstvy. Také jsme se podíleli na zavedení inovativní výuky o globálních problémech pomocí dokumentárních filmů do moldavských školních osnov.“

Naše redakce o zmíněné filmy požádala jak Českou rozvojovou agenturu, tak příslušného pracovníka pro oblast Moldavsko a Ukrajina, kterým je Kateřina Kutková.

Z detailu projektu

Velmi složitá formulace zmíněné problematiky pokračuje i dalšími těžko vstřebatelnými odstavci. „Realizátor Projektu zajistí v průběhu implementace Projektu v adekvátní míře konzultace s jednotlivými aktéry za účelem koordinace aktivit s intervencemi, které jsou synergické a komplementární a vyloučení duplicit a překryvů s jiným intervencemi. Rovněž zajistí smysluplnou participaci relevantních aktérů, která podpoří vlastnictví výstupů Projektu ze strany klíčových aktérů.“

Cílovými skupinami jsou v tomto ohledu podle oficiální dokumentace moldavské resorty, zástupci okresů a místních samospráv, stejně jako zástupci nevládních organizací, komunitně založené organizace nebo uživatelé sociálních služeb a osoby v sociálně nepříznivé situaci.

Otázky pro Člověka | Eva Holubová a Šimon Pánek o financování

Konečnými příjemci jsou prý sociálně znevýhodněné osoby a osoby marginalizované a obecně všichni potenciální uživatelé služeb a osob v sociálně nepříznivé situaci.

Ani v tuto chvíli jsme se ovšem neposunuli. Přestože víme, že „záměrem Projektu je přispět k uspokojení základních sociálních potřeb zranitelných osob založené na reálných potřebách a reflektující dostupné zdroje v jednotlivých komunitách“. Zhruba sedmdesátistránkový dokument navíc neobsahuje de facto žádná čísla. Žádné přesnější údaje o rozpočtu. Ten jsme i přesto našli, byl v další z mnoha příloh a jasně naznačuje, že velkou část rozpočtu spolyká právě organizace Člověk v tísní.

... projekt pokračuje

A co přesně Člověk v tísni za tyto peníze obdrží a jaké jsou cíle?

Anketa

Šli byste se zbraní v ruce bojovat za naši zemi?

29%
27%
hlasovalo: 10357 lidí
„Cílem Projektu je podpořit rozvoj mechanizmu pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb, a to právě na základě skutečných potřeb. Tento mechanismus má ambici sloužit veřejné správě v Moldavsku ke zlepšení systému plánování služeb a implementaci programů sociální ochrany. Projekt je zaměřen na budování kapacit aktérů na úrovni ústřední vlády, veřejné správy a poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb ve třech cílových oblastech Moldavska, které budou identifikovány v rámci implementace Projektu. Důležitou částí Projektu je podpora zapojení veřejnosti a uživatelů sociálních a souvisejících služeb do přípravy komunitních plánů,“ stojí v předmětu této spolupráce.

Vlády České republiky a Moldavské republiky také uzavřely dohodu o rozvojové spolupráci mezi státy. Ta má být provedena například formou: „Odborné spolupráce za účelem podpory hospodářského a sociálního rozvoje Moldavské republiky, přípravy a provádění programů, projektů, průzkumů a výzkumu za účelem plnění rozvojových cílů Moldavské republiky nebo vysílání realizátorů rozvojových projektů do Moldavské republiky za účelem školení, konzultací, stáží a jiných typů odborné pomoci,“ píše se ve zmíněné dohodě.

Samostatnému rozpočtu, který jsme nakonec pracně dohledali, budeme věnovat další redakční materiál v nadcházejících dnech.

Dodejme, že od roku 1999 Člověk v tísni pomáhá lidem žijícím v sociálním vyloučení a chudobě. Nejdříve pomáhal v oblasti vyloučených lokalit, kde začal s bezplatnou sociální terénní prací, tedy především s asistencí a poradenstvím v oblasti bydlení, zadluženosti a nezaměstnanosti. V následujících letech nabídku rozšířil o pracovní a právní poradenství, doučování, službu sociálního asistenta policie a o nízkoprahová zařízení pro smysluplné trávení volného času dětí z chudých rodin.
 
Spoluzakladatelem a výkonným ředitelem je někdejší poslanec Federálního shromáždění Šimon Pánek.
 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: B. Richterová a T. A. Nový

Chcete být prezidentem

Zajímalo by mě, jak hodnotíte stávající vládu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Washington selhal. Nedaří se jim nás izolovat. Tak to zkouší jinak, tvrdí Zacharovová

22:22 Washington selhal. Nedaří se jim nás izolovat. Tak to zkouší jinak, tvrdí Zacharovová

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová varovala Spojené státy před úvahami o zařaze…