Škody po vakcíně? Jen špička ledovce. Čeští lékaři vystoupili

29.11.2021 7:14 | Ze sítí

I když rizikové pacienty očkování proti covidu-19 zachraňuje před těžkým průběhem nemoci, nelze ho nařizovat povinně, jak to chce předseda České lékařské komory Milan Kubek. Tak vystoupila skupina lékařů v deklaraci, kterou doporučil k podpisu spolek vědců SMIS a podpořila členka vedení ČLK, senátorka Alena Dernerová. „Hlášen je prudký nárůst podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací za období 2020–2021 v americkém vládním systému VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). To, co se již nyní ukazuje, však může být zatím jen pouhá špička ledovce,“ píše se ve výzvě.

Škody po vakcíně? Jen špička ledovce. Čeští lékaři vystoupili
Foto: Tomáš A. Nový
Popisek: Očkování na hlavním nádraží v Praze, srpen 2021

28. listopadu podepsalo prvních 11 lékařů listinu nazvanou Deklarace lékařů k nátlaku na očkování. MUDr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog, MUDr. Vladimír Čížek, lékař, angiolog, předseda etické komise a další lékaři v deklaraci prohlašují, že se Česko nachází v přelomové době, ve které se rozhoduje o budoucnosti celého národa.

Anketa

Těšíte se, až se kabinet Petra Fialy ujme vlády?

5%
91%
hlasovalo: 15133 lidí

„Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí. Lidé končí v nemocnicích z důvodů nekompetentního rozhodování, hlásání polopravd a lží, zavádění mnohdy nelogických až iracionálních opatření, represí a neodůvodněných privilegií očkovaných. Politici za pomoci některých odborníků stavějí lidi proti lidem, děti proti dětem, polarizují společnost. Na současném bezútěšném stavu má bohužel zásadní podíl jednostranné a nekritické informování médií,“ stojí v deklaraci, kterou podepsali také kardioložka MUDr. Jana Gandalovičová či praktický lékař MUDr. Miloslav Kramný. 

Signatáři sami sebe popisují jako obyčejné lékaře, kteří doufali, že se epidemie nemoci covid-19 bude řešit odborně a i v těžké době věnovali svým pacientům maximum možného času. Jenže dnes prý místo odborného přístupu vidí jen šíření strachu. Ten podle jejich názoru šíří např. prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Kubek v nedělních Otázkách Václava Moravce upozorňoval, že si teď české a moravské nemocnice projdou peklem a všechny své spoluobčany žádal, aby si uložili svůj osobní lockdown.

„K tomu bych všechny požádal, aby si uložili svůj osobní lockdown, aby skutečně nechodili tam, kam nemusí, aby pracovali na home office, mají-li tu možnost. Je lepší mít Vánoce bez dárků než Vánoce v nemocnici,“ hřímal Kubek v Otázkách Václava Moravce.

Anketa

Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19?

80%
hlasovalo: 67572 lidí

Kubek v pořadu volal také po povinném očkovánmí. Prohlásil, že se epidemie zbavíme, až bude proočkována celá populace, což je zatím v nedohlednu, tak je podle něj potřeba proočkovat alespoň některé profesní skupiny. Osobně by uvítal např. povinné očkování učitelů, ale s tímto nápadem prozatím narazil na nesouhlas Ministerstva zdravotnictví.

Lékaři v dokumentu prohlašují, že očkování neposkytne kolektivní imunitu a je potřeba pečlivě zvážit, kdo by se očkovat měl a kdo nikoli, protože u lidí, kteří nemoc prodělali, nemá podle signatářů očkování příliš význam. A některým lidem prý může i uškodit.

 Zvláštní opatrnost je z pohledu lékařů třeba projevit především u dětí.

„U dětí a mladých zdravých má covid-19 v naprosté většině lehký průběh, již nyní jsou však u nich popsány závažné postvakcinační nežádoucí účinky jako myokarditida, perikarditida, riziko mozkových příhod a jiných neurologických obtíží či poruch srážlivosti krve. Hlášen je prudký nárůst podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací za období 2020–2021 v americkém vládním systému VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). To, co se již nyní ukazuje, však může být zatím jen pouhá špička ledovce. O možných dlouhodobých nežádoucích účincích z podstaty krátkého používání těchto genetických vakcín není známo nic. Například skrytě proběhlé myokarditidy mohou být v čase příčinou rozvoje dilatační kardiomyopatie a srdečního selhání. V medicíně vždy platila zásada předběžné opatrnosti, primum non nocere. Místo zahájení seriózní odborné diskuse na dané téma je ústy dětských vakcinologů šířena pohádka o 100% bezpečnosti vakcinace dětí a mladistvých,“ stojí také v deklaraci.

Podle signatářů je třeba vést o očkování seriózní diskusi, ale té prý prezident ČLK Milan Kubek brání a tvrdě prosazuje povinné očkování. Kritici povinného očkování jsou podle autorů deklarace dehonestováni a označováni za dezinformátory. Občané tak z pohledu signatářů nemají k dispozici všechny dostupné informace, a přesto se nechají očkovat. V České republice bylo prozatím naočkováno asi 6,3 milionu lidí.

„Ministerstvo zdravotnictví za podpory ČLK vyvíjí ohromný tlak na všechny neočkované včetně těch, kteří nemoc prodělali a mnohdy mají přetrvávající vysoké titry protilátek. K tomu však neexistuje medicínské opodstatnění. Zároveň neklade důraz na léčebné možnosti a nezbytnost včasné péče a terapie na úrovni primární linie, jako účinné prevence zhoršení zdravotního stavu pacienta a přetížení lůžkových kapacit, a to zavedením účinné triáže pacientů včetně použití oxymetrů v domácím prostředí k odhadu progrese do možných závažných stavů. Místo toho jsou praktičtí lékaři zavaleni množstvím zbytečných byrokratických úkonů,“ prohlašují autoři deklarace.

Proto autoři deklarace nesouhlasí s povinným očkováním a co nejdůrazněji vystupují u nemoci covid-19 především proti očkování dětí a hlásí a připomínají, že každý pacient rozhoduje o svém zdraví sám a lékaři by tu měli být pro všechny, pro očkované i neočkované.

Deklaraci prozatím podepsalo 1487, ale jen 1061 bylo ochotno zveřejnit svá jména. Mezi signatáři je např. celostní lékař Jan Hnízdil či senátorka a lékařka Alena Dernerová.

Seznam signatářů naleznete zde

Listinu podpořilo také uskupení SMIS. Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků je odborné sdružení specialistů v oboru laboratorní diagnostiky a práce s daty, jehož hlavním posláním je propagace a popularizace správných analytických a statistických postupů mezi zdravotnickou i laickou veřejností.

„Nervozita ve společnosti stoupá, protože současné vládě se nedaří najít řešení obtížné epidemiologické situace, nedokáže se poučit z chyb a prostě jen opakuje neúčinné postupy z okolních zemí. Lékaři vědí, co se jim na klinikách děje, co trápí jejich pacienty a kde to vázne. Vědí, že stres a napětí, které vyvolávají vedoucí představitelé státu i České lékařské komory jsou kontraproduktivní. A svůj nesouhlas vyjádřili ve své petici,“ uvedlo sdružení na sociální síti Facebook.

SMIS podpořil deklaraci

Dokument podepsaný lékaři v kompletním znění

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování

Nacházíme se v přelomové době. Právě nyní se rozhoduje o budoucnosti nás, budoucnosti našich dětí i o budoucnosti celého národa. Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí. Lidé končí v nemocnicích z důvodů nekompetentního rozhodování, hlásání polopravd a lží, zavádění mnohdy nelogických až iracionálních opatření, represí a neodůvodněných privilegií očkovaných. Politici za pomoci některých odborníků stavějí lidi proti lidem, děti proti dětem, polarizují společnost. Na současném bezútěšném stavu má bohužel zásadní podíl jednostranné a nekritické informování médií.

Jsme obyčejní lékaři, kteří se dlouhé měsíce věnovali svým pacientům s vírou, že se situace kolem covidu-19 zklidní a bude řešena po diskusi odborníků konsenzuálně a zodpovědně s co nejmenšími ztrátami na lidských životech, zdraví, psychice a fungování společnosti. Ve skutečnosti jsme však svědky narůstajícího šíření strachu a beznaděje, ke kterému značně přispívá naše stavovská organizace ČLK v čele s prezidentem dr. Kubkem. Nelze již jinak než společně vyjádřit jasný nesouhlas s vedením ČLK a oslovit veřejnost.

Na základě zveřejněných dat je zcela zřejmé, že očkování nemá efekt na vytvoření kolektivní imunity. Musí jasně zaznít, před čím očkování může chránit a kde selhává. Komu očkování jednoznačně doporučit a u koho je nejen zbytečné, ale potenciálně rizikové. Očkovaní šíří infekci, a tedy nelze nikoho emočně vydírat ani nutit k očkování z důvodu ochrany svých bližních. Známe rizikový profil pacienta, u kterého je očkování schopno zabránit těžkému průběhu nemoci. Současně víme, že pacienti, kteří v minulosti nákazu prodělali, neplní nemocnice, a očkování tedy u nich má přínos zcela minimální. Pokud stát tvrdí, že epidemie ohrožuje chod nemocnic, a přitom se nijak nesnaží zamezit šíření infekce očkovanými, dopouští se záměrného šíření epidemie.

U dětí a mladých zdravých má covid-19 v naprosté většině lehký průběh, již nyní jsou však u nich popsány závažné postvakcinační nežádoucí účinky jako myokarditida, perikarditida, riziko mozkových příhod a jiných neurologických obtíží či poruch srážlivosti krve. Hlášen je prudký nárůst podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací za období 2020–2021 v americkém vládním systému VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). To, co se již nyní ukazuje, však může být zatím jen pouhá špička ledovce. O možných dlouhodobých nežádoucích účincích z podstaty krátkého používání těchto genetických vakcín není známo nic. Například skrytě proběhlé myokarditidy mohou být v čase příčinou rozvoje dilatační kardiomyopatie a srdečního selhání. V medicíně vždy platila zásada předběžné opatrnosti, primum non nocere. Místo zahájení seriózní odborné diskuse na dané téma je ústy dětských vakcinologů šířena pohádka o 100% bezpečnosti vakcinace dětí a mladistvých.

Může za takové situace skutečně zodpovědný lékař doporučit očkování dětem?

V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně v kapitole II článku 5 se píše, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Přesto představenstvo ČLK vyvíjí tlak na uzákonění povinného očkování vakcínou, u které bude testování dokončeno až v roce 2023. Jsme tak svědky proměny z principu nepolitické profesní organizace ve zcela nepokrytě politickou účelovou sílu, k čemuž nemá žádný mandát. Ze stavovské organizace, která má hájit zájmy lékařského stavu, se stala organizace tvrdě a slepě prosazující jeden úzký názorový směr bez ohledu na oponentní názory a vědeckou diskusi. Kdokoliv projeví jen trochu odlišný názor, je dehonestován či označen za dezinformátora. K podpoře a šíření svého názoru využívá prezident Kubek časopis ČLK Tempus medicorum, jehož je zároveň šéfredaktorem. V něm neposkytuje vyvážený prostor spektru různých odborných názorů, naopak publikuje texty příznivců očkování a články jemu spřátelených novinářů dehonestující lidi s jinými názory. Taková kumulace moci je nejen v lékařském prostředí nepřijatelná.

Ministerstvo zdravotnictví za podpory ČLK vyvíjí ohromný tlak na všechny neočkované včetně těch, kteří nemoc prodělali a mnohdy mají přetrvávající vysoké titry protilátek. K tomu však neexistuje medicínské opodstatnění. Zároveň neklade důraz na léčebné možnosti a nezbytnost včasné péče a terapie na úrovni primární linie, jako účinné prevence zhoršení zdravotního stavu pacienta a přetížení lůžkových kapacit, a to zavedením účinné triáže pacientů včetně použití oxymetrů v domácím prostředí k odhadu progrese do možných závažných stavů. Místo toho jsou praktičtí lékaři zavaleni množstvím zbytečných byrokratických úkonů.

Nesouhlasíme s doporučením představenstva ČLK ohledně povinné celoplošné vakcinace, ale i profesních skupin. Vyjadřujeme tímto respekt těm lékařům v představenstvu ČLK, kteří se v této věci zdrželi hlasování. Vyjadřujeme jasný nesouhlas s očkováním dětí pro převažující rizika nad benefitem a neznámé dlouhodobé nežádoucí účinky. Od postupu a stanovisek ČLK se distancujeme!

Vraťme se k ars medicinae, umění léčit, které je kombinací medicíny založené na vědeckém poznání, zkušenosti a empatii lékaře a právu pacienta rozhodovat o svém zdraví. My lékaři tu jsme pro všechny, kteří potřebují naši pomoc.

Vraťme zpět do vztahu lékař–pacient důvěru, respekt, toleranci a slušnost.

28. listopadu 2021

MUDr. Jan Brodníček, praktický lékař, pneumolog
MUDr. Vladimír Čížek, lékař, angiolog, předseda etické komise
MUDr. Jana Gandalovičová, lékař, kardiolog
MUDr. Miloslav Kramný, praktický lékař
MUDr. Tomáš Lebenhart, lékař, homeopat
MUDr. Eva Makovská, praktický lékař
MUDr. Eliška Novotná, praktický lékař
prof. MUDr. Eliška Sovová PhD, MBA, přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, FNOL
MUDr. Olga Svobodová, praktický lékař
MUDr. Hana Štefaničová, lékař, kardiolog
MUDr. Anna Urbanová, praktický lékař pro děti a dorost

úvodní signatáři v abecedním pořadí

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: mp

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Co říkáte na toto hodnocení?

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zeman-hodnoceni-prezident.A230126_141135_domaci_akp

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Když tak volá, nechce se zastat Čechů? Vzkaz pro Pavla. Z jeho bývalé strany

17:13 Když tak volá, nechce se zastat Čechů? Vzkaz pro Pavla. Z jeho bývalé strany

Neomezená stávka zaměstnanců jihokorejské firmy Nexen na Lounsku pokračuje. Část stávkujících byla p…