V demokracii o demokracii nerozhoduje ulice ani divadlo, ale volby. Analytik Kotrba se vrací k Show Jana Krause a odhaluje, že byl porušen zákon

29.10.2016 10:05

ANALÝZA Štěpán Kotrba se vrací ke kauze neodvysílaného dílu pořadu Show Jana Krause, který měla televize Prima původně zařazený v programu na středu večer, z mnoha důvodů ho ale pustila na obrazovku až o den později. Do věci se zapojila rovněž Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prostřednictvím svého předsedy. Podle Kotrby RRTV zcela zpochybnila svoji nestrannost a dokládá to pádnými argumenty vycházejícími ze zákona.

V demokracii o demokracii nerozhoduje ulice ani divadlo, ale volby. Analytik Kotrba se vrací k Show Jana Krause a odhaluje, že byl porušen zákon
Foto: archiv
Popisek: Mediální a politický analytik Štěpán Kotrba
reklama

Krausův pořad s ministrem Hermanem a jeho strýčkem znechutil mnoho lidí. Nejprve proto, že byl pozastaven a všichni si mysleli, že šlo o cenzuru Hermana a Bradyho. Daleko více lidí ale pořad znechutil tím, že byl odvysílán v původní podobě a všichni měli možnost zjistit, že to nebylo ani kvůli Hermanovi, ani kvůli Bradymu, ale kvůli nechutnému orloji takzvaných osobností s nenávistnými prohlášeními vůči prezidentovi. Politická propaganda politických mrtvol do zábavných show nepatří. V demokracii o demokracii nerozhoduje ulice ani divadlo, ale volby.

Málokdo ví, že Show Jana Krause neprodukuje sama televize Prima, ale dodává ho na klíč soukromá společnost Jana Krause – za poměrně opulentní částku. Televize neovlivňuje ani výběr hostů, ani otázky, které jim Kraus klade. Neovlivňuje ani střih pořadu, který je v divadelní podobě delší, než to, co se nakonec v televizi vysílá. Před vysíláním dostane televize od Krausovy produkce kazetu s již hotovým pořadem. Přitom má pouze dvě hodiny na to, aby zkontrolovala obsah, za který je ve vysílání ze zákona odpovědná a za který může dostat až půl milionu pokuty. Do televize Prima byly doručeny postupně dvě verze pořadu Show Jana Krause s ministrem Hermanem a panem Brady. Druhá verze byla ještě horší, než ta první.

Televize Prima vyjádřila názor prostřednictvím své mluvčí, že:

„Tisková zpráva Primy:

Televize Prima dnes odvysílá v hlavním vysílacím čase (20.15) avizovaný díl Show Jana Krause s hosty Jiřím Bradym, ministrem kultury Danielem Hermanem, zpěvačkou Annou K a hercem Romanem Štabrňákem.

Vedení televize Prima odmítá tvrzení, že by cenzurovala pořad Show Jana Krause.

Televize Prima by ráda odvysílala celý pořad tak, jak byl natočen. Podléhá však přísné zákonné regulaci televizního vysílání. Nelze vyloučit, že by úvodní část pořadu byla vyhodnocena RRTV jako porušení zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti. Pokud se však jedná o služby na vyžádání na internetu, žádná taková regulace neexistuje, a proto věříme, že na www.showjanakrause.cz bude pořad zpřístupněn v původní podobě.

Upozorňujeme však, že umístění plné verze na internet je zcela v režii produkce Show Jana Krause a ani nám tedy není známé, proč se tak již nestalo včera, a to i přesto, že jsme diváky na tuto možnost upozorňovali.

Jelikož poslední televizní vysílací verze byla od produkce SJK dodaná méně než 2 hodiny před vysíláním, nebylo možné v tak krátké době zaručit naplnění zákonné povinnosti objektivity a vyváženosti televizního vysílání.

Televize Prima o celé kauze ‚Brady‘ informuje denně ve své hlavní zpravodajské relaci Zprávy FTV Prima, a to od samého počátku. Zprávy FTV Prima za uplynulých 6 dní k této kauze odvysílaly více než 34 minut. Relace jsou veřejně dostupné na webových stránkách http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima.“

Ke stanovisku televize Prima se zcela nepochopitelně vyjádřila RRTV ústy svého předsedy, ve stanovisku nazvaném ovšem „Tiskové prohlášení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání“ z 16:06 hod. Přitom Rada se nesešla a jediný způsob, jak se lze dobrat jejího vyjádření v souladu se zákonem, je po jejím zasedání v případech, které jí zákon určuje.

„Tiskové prohlášení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v souvislosti s neodvysíláním pořadu Show Jana Krause

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se ostře ohrazuje proti tvrzení zástupců televize Prima, kteří zaštítili své rozhodnutí neodvysílat pořad Show Jana Krause odkazem na riziko sankce ze strany Rady. Společnost FTV Prima jako zkušený provozovatel zná právní výklad Rady v souvislosti s povinností dodržovat zásady objektivity a vyváženosti. Pořad Show Jana Krause již byl v minulosti na základě diváckých stížností posuzován z hlediska pravidel pro objektivní a vyvážené informování, když v průběhu prezidentských voleb v roce 2013 v rámci tohoto pořadu hosté Jana Krause vyjádřili přímou podporu prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi. Rada tehdy konstatovala, že na zábavní pořad, který je zcela principiálně prostoupen subjektivními názory a hodnotícími komentáři, ze zákona nelze uplatňovat požadavky na objektivitu. FTV Prima tak rozhodně nemůže argumentovat jakousi nejistotou či právní neurčitostí a její vyjádření je nutno chápat jako alibistické a účelové. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se distancuje od snahy provozovatele hledat viníka svého postupu na straně regulátora.

V Praze dne 27.10.2016 Ivan Krejčí Předseda RRTV“

Bc. Ivan Krejčí, v civilu divadelní režisér, se odvolává na stanovisko RRTV ze 13. zasedání, konaného dne 9. 7. 2013, které ovšem zní:

„14. 0331(2013): FTV Prima, spol. s r.o.; Prima family/Show Jana Krause/25.1.2013/22:25 - podání vysvětlení

Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, jakým způsobem uplatnil svou redakční odpovědnost, když do vysílání zařadil v průběhu druhého kola prezidentských voleb zábavný pořad Show Jana Krause, vysílaný dne 25. ledna 2013 od 22:25 hodin na programu Prima Family, v němž došlo k propagaci kandidáta Karla Schwarzenberga.

hlasování: 9-0-0 (tj. nikdo proti, nikdo se nezdržel)“

V odůvodnění tehdejší žádosti, kterým Rada vyzvala televizi Prima o podání vysvětlení, Rada píše:

„Pořad byl podroben analýze. (myšleno analýze interních analytiků RRTV – pozn. autora) Jeho hosty jsou dva členové skupiny Nightwork (Vojtěch Dyk a Jakub Prachař), dále poslední federální miss Sylvia Lakatošová a doktor David Slouka. Jan Kraus v úvodu pořadu skutečně tvrdí, v čase záznamu 2:27, že „...každýmu přeju, aby mu vyšel ten jeho kandidát. Já si myslím, že zrovna tak patří se říct svýho kandidáta, protože je to něco, co má člověk jaksi svobodný právo, svobodnou volbu, ale nemusí ho ta zbývající část za to nenávidět. Čili já od začátku říkám, můj první NE byl Miloš Zeman. Tak mě dovolte, abych se začal případně připravovat.“ Tímto konstatováním uzavírá tradiční úvodní proslov, který je věnovaný prezidentské volbě spíše obecně. Dále pak rozebírá některé novinové články (například článek o případné emigraci V. Klause v případě výhry Karla Schwarzenberga) a následně již zve první hosty. V rozhovoru s Prachařem a Dykem se prvních cca 10 minut věnují otázce voleb a tito dva hosté neskrývají své sympatie ke Karlu Schwarzenbergovi.

Dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru. Postup provozovatele, který zařadil v průběhu prezidentských voleb do vysílání pořad, který jasně propagoval Karla Schwarzenberga, shledala Rada jako problematický, a proto rozhodla požádat provozovatele o podání vysvětlení, jakým způsobem uplatnil svou redakční odpovědnost, když do vysílání zařadil v průběhu druhého kola volby prezidenta zábavný pořad Show Jana Krause, vysílaný dne 25. ledna 2013 od 22:25 hodin na programu Prima Family, kde tento moderátor a rovněž dva jeho hosté vyjádřili podporu prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi, čímž tohoto kandidáta zvýhodnili oproti jeho protikandidátovi.“

To znamená, že analytici Rady vyhodnotili možné porušení zákona. To ale nestačí. Rada se musí většinově shodnout. Pokud se neshodne, nemůže o porušení zákona rozhodnout.

Co si to předseda vysílací rady vůbec dovoluje?

Není pravdou to, co píše RRTV nyní ve svém tiskovém prohlášení, a to, že „Rada tehdy konstatovala, že na zábavní pořad, který je zcela principiálně prostoupen subjektivními názory a hodnotícími komentáři, ze zákona nelze uplatňovat požadavky na objektivitu“.

Pravdou je, že tehdejší „pořad byl podroben analýze“ a „postup provozovatele, který zařadil v průběhu prezidentských voleb do vysílání pořad, který jasně propagoval Karla Schwarzenberga, shledala Rada jako problematický“, tzn. v možném rozporu se zákonem. I když provozovatel FTV Prima tehdy Radě svůj názor sdělil a Rada se s ním bez usnesení ve věci samé seznámila, neznamená to, že v něm po vlastním šetření sama neshledala problém.

Vysílatel mohl nyní oprávněně očekávat, že Rada v tomto případě na základě možné stížnosti opět část pořadu „shledá jako problematický“, využije možnost požádat vysílatele o vysvětlení k možnému porušení zákona a snažil se tomuto předejít. Zcela v mezích své redakční odpovědnosti, jak ji definuje zákon. Jeho vyjádření o uplatnění redakční odpovědnosti evidentně vyplývá z obav, které mohl mít.

Je naprosto skandální, že RRTV se vyjádřila k pořadu, který ještě nebyl odvysílán a komentovala vysvětlení provozovatele vysílání o předběžné opatrnosti, kterou uplatnil v rámci své redakční odpovědnosti, jak mu určuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání v § 32 odst. 1 písm. a), který říká:

(1) Provozovatel vysílání je povinen

a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést odpovědnost za obsah vysílání,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zcela zpochybnila svoji nestrannost, jestliže vyjádřila názor ještě před odvysíláním pořadu ve snaze polemizovat s rozhodnutím FTV Prima. Nevěřím, že šlo o vyjádření stanoviska podle § 5 odst. písm. z) zákona 231/2001 Sb., které říká, že „RRTV vydává stanoviska, která vyjadřují právní názor Rady ve věcech náležejících do její působnosti podle zákona“. Stanovisko lze vydat, pokud není Rada cenzurní orgán působící ex ante, pouze ex post – až po odvysílání pořadu, neboť Rada k jinému není oprávněna zákonem a tak cokoliv jiného nemůže činit.

§ 4 odst. 2 zákona 231/2001 říká, že

(2) Rada je ústřední správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání poskytovaných podle jiného právního předpisu 1e), a dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

Podle mého názoru vyjádřením svého předsedy ex ante porušila RRTV jednu z několika základních povinností jako správního orgánu dle § 4 odst. 2 zákona 231/2001 Sb. ve zjevné snaze ovlivnit další rozhodování FTV Prima spol. s r.o. ve věci její redakční odpovědnosti. Znemožnila tím nestranné projednání možné stížnosti na tento pořad, které musí očekávat. De facto se tiskovým prohlášeném vyloučila pro podjatost.

Hodnocení obsahu vysílání Show Jana Krause ze dne 27. 10. 2016

Hodnocení pořadu se vztahuje vůči původní verzi pořadu, kterou Prima obdržela od Krausovy produkce a kterou odvysílala.

Podle vyjádření předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivana Krejčího se na „typově stejný pořad“ aplikuje rozhodnutí, které Rada učinila už jednou. Nicméně tehdy šlo o

  1. Rozhodnutí RRTV, které znělo pouze tak, že se Rada seznámila s vysvětlením FTV Prima. Nic víc Rada neodsouhlasila. Krejčí lhal.

  2. Ex post vlastní analýzu zaměstnanců – analytiků Rady na základě již proběhlého vysílání, která byla podnětem k žádosti o podání vysvětlení vysílatele, která konstatuje „problematičnost“ zhlédnutého a analyzovaného pořadu,

  3. Výroky, ve kterých tehdy fakticky Jan Kraus a hosté Jana Krause vyjádřili v rámci diskuse, ale hosté nebyli do pořadu pozvaní primárně za účelem podpory jednoho nebo druhého kandidáta na prezidenta.

Nyní došlo ale ke změně, která je podle autora hodnocení tak zásadní, že původní rozhodnutí Rady, ať už bylo jakékoliv, na současnou situaci nelze vztáhnout.

Sám Jan Kraus deklaroval na počátku pořadu, že se jedná o zvláštní vydání ke státnímu svátku a za účelem vyjádření ke státnímu svátku pozval  „osobnosti politického a veřejného života“. Ty se dle jeho monologu z 1:33–2:06 měly vyjádřit, „co chtějí říct ke svátku téhle republice“. „Chceme dodržet náš slib, že kdo chce promluvit…– má to být krátké přání nebo sdělení téhle republice“ (4:23–4:48). Výběr hostů byl ovšem naprosto politický, jednostranný a nereprezentující spektrum názorů.

Následné defilé „osobností“ se vyjadřovalo zcela nemoderovaně k osobě prezidenta a způsobu vykonávání jeho úřadu či výkonu jeho výsostných pravomocí.

Například první řečník, bývalý ministr za dnes již zaniklou partaj Unii svobody Jan Ruml, v čase 4:56: přál ke státnímu svátku, „aby poslanci a senátoři v sobě vyvolali tolik síly, a hlasovali prostým usnesením o tom, že prezident Zeman není ze závažných důvodů schopen vykonávat svoji funkci podle § 66 Ústavy. On se pak bude muset bránit u Ústavního soudu, ale chvíli budeme mít od něj pokoj.“ Následoval potlesk publika i hostů. Komentář požadující vysvětlení nebo nahlížející na situaci jiným úhlem pohledu žádný. Moderátor Jan Kraus byl jen držákem mikrofonu. A takto nenávistně pokračovalo „svobodné vyjadřování názorů“ hostů pořadu dál až do času 13:21.

Nemoderovanými výroky pořadem pozvaných hostů v případě zveřejnění pořadu v televizním vysílání televize Prima nenaplnila požadavek na zábavný pořad tím, že

a) na tom nebylo nic zábavného,

b) charakter této části pořadu byl politicko-publicistický.

Dle mého názoru by při zkoumání soudem nebylo hodnocení vztaženo k charakteru pořadu jako takového, deklarovaného v programovém schématu, ale ke konkrétnímu obsahu vysílání. To by muselo nutně konstatovat, že na úvodní sekvenci není nic vtipného ani zábavného a že se jedná o aktuální politickou publicistiku. Soudce by se určitě nesmál.

Lze se domnívat, že provozovatel vysílání tak odvysíláním nejspíše porušil § 31 odst. 3 zákona 231/2001 Sb., který říká, že

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Reálné postavení Krausových řečníků v politickém a společenském životě je nulové, s výjimkou poslance Gazdíka, jehož Starostové jsou jako součást koalice s TOP09 v parlamentu zastoupeni 25 poslanci ze 200. To není důvod, aby se prezentoval jako představitel většinového mínění, nedejbože jako představitel národa a nějaký morální etalon. V pořadu bylo jinak více neúspěšných politiků, kteří byli voliči jednou nebo už vícekrát v demokratických volbách odmítnuti. Například herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová, která kandidovala už jednou na prezidentku a dostala v prvním kole 166 211 hlasů, zatímco Miloše Zeman 1 245 848. Nebo zakládající člen a tiskový mluvčí Havlova Občanského fóra Michael Žantovský, jehož partaj, Občanská demokratická aliance, se rozpadla brzy poté, co ji voliči vyhodnotili jako zbytečnou. Toto defilé odkazovalo na možnou reinkarnaci havlovského OF či na televizní rebelii v ČT ze zimy 2000. Stejné tváře, stejné názory, stejné zklamání. Staré psy novým kouskům naučit nelze.

Zbytek pořadu, ve kterém se Kraus bavil mimo jiné s ministrem kultury a jeho strýčkem, byl svým charakterem odpovídající formátu pořadu. Zde byly Krausovy otázky také směrovány na politické názory hostů, ale způsobem, který nevybočoval ze „zábavnosti“ pořadu.

V každém případě ale dle mého názoru došlo vyjadřováním hostů z úvodní sekvence v čase 04:23–13:21 k riziku daleko závažnějšímu, a to možného porušení povinnosti vysílatele dle § 32 odst. 1 písm. c) zákona 231/2001 Sb., který říká, že provozovatel vysílání je povinen

c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Tento paragraf je vztažen k veškerému vysílání všech vysílatelů, nejen ke zpravodajství či publicistice, ale i vůči satirickým a jinak „zábavným“ pořadům.

Veškeré příspěvky v inkriminovaném čase vysílání Show Jana Krause byly emocionálně hyperkritické až nenávistné vůči prezidentovi republiky a ani moderátor se nesnažil jejich smysl nijak relativizovat a například poukázat na to, že prezident je volen občany a nikoliv návštěvníky divadla, protestujícími osobnostmi či autobusy svezenými návštěvníky Staroměstského náměstí. V demokracii o demokracii nerozhoduje ulice, ani forbína divadla, ale volby. Herci, spisovatelé a zkrachovalí politici už netvoří ani „svědomí národa“, ani „kulturní frontu“. Nejsou nic. Jsou pouze občané, jakých je v republice deset milionů.

Na závěr budu parafrázovat tiskové prohlášení předsedy Rady:

Televize Prima rozhodně nemůže argumentovat jistotou či právní určitostí při redakčním hodnocení tak hraničících vyjádření, k jakým došlo v „zábavném“ pořadu Show Jana Krause, který televize Prima vysílala dne 27. 10. 2016 a vyjádření vedení televize je opravdu nutno chápat jako účelové – ve smyslu snahy po naplnění požadavků, které na ni jako na vysílatele klade zákon. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se nemá co distancovat od vlastní snahy provozovatele hledat předvídatelnost v rozhodování na straně regulátora, neboť jí to jako správnímu orgánu státu nepřísluší.

Odvysíláním pořadu v původní podobě včetně části 4:23–13:21 min. se lze důvodně domnívat, že FTV Prima nedostála své povinnosti vysílatele dané § 31 odst. 2 v otázce vyváženosti a § 32 odst. 1 písm. c) v otázce nepodněcování k nenávisti z důvodu politického nebo jiného smýšlení nebo jiného postavení, zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Daleko šílenější ale je, že se lze důvodně domnívat i to, že zákon flagrantně porušila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která je správním orgánem státu. Státu, který by se měl jako první chovat v souladu se zákonem. Rada učinila kroky, kterými sama sebe obvinila z nekompetentnosti a politické zaujatosti. Hloupě a v rozporu s úkoly, které jí ukládá zákon, komentovala něco, co ještě nebylo odvysíláno a o čem by teoreticky po odvysílání měla rozhodovat ve správním řízení.

O demokracii v České republice to vypovídá víc, než by kdokoliv z nás chtěl. Je na čase s tím něco udělat. Zákon platí pro všechny. I pro Jana Krause.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Štěpán Kotrba
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Drahoš je lhář a křivák, řekl Xaver. Dal výzvu jeho peněžence

12:12 Drahoš je lhář a křivák, řekl Xaver. Dal výzvu jeho peněžence

Současná Rada ČT je obviňována, že neprávem odvolala dozorčí komisi. To a nejen to vysvětloval ve St…